EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1591

A Tanács (EU) 2023/1591 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 3.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

ST/11886/2023/INIT

OJ L 195I , 3.8.2023, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1591/oj

2023.8.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 195/1


A TANÁCS (EU) 2023/1591 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. augusztus 3.)

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A belarusz helyzet súlyosságára és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel, 38 személyt és három szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(3)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. augusztus 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. NAVARRO RÍOS


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


MELLÉKLET

A765/2006/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő természetes személyeket fel kell venni az „A. A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek” táblázatba:

 

Név

(A fehérorosz [helyesen: belarusz] változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul [helyesen: belaruszul])

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Beosztás(ok): a sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetője, a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese.

Jelenlegi beosztás: kerületi felügyelő, a slutszki körzeti végrehajtó bizottság (Slutsk District Executive Committee) belügyi hivatala (Department of Internal Affairs)

Születési idő: 1979.1.9.

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

A sklovi (Shklov) IK-17. sz. büntetőtábor (Penal Colony IK-17) korábbi vezetőjeként Aliaksandr Karnienkát felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Aliaksandr Karnienka volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.

Aliaksandr Karnienkát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Beosztás(ok): a navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetője

Születési idő: 1981.3.3.

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

A navapolacki (Novopolotsk) 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor (correctional colony no. 1) korábbi vezetőjeként Andrei Palchikot felelősség terhelte különösen a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben szisztematikusan alkalmazott kínzásért, bántalmazásért és túlzott mértékű büntetésekért – többek között hosszan tartó és ismétlődő magánelzárás alkalmazásáért –, valamint részt vett mindezekben. Az említett büntetőtábor vezetőjeként Andrei Palchikot nemcsak e visszaélések elrendeléséért és felügyeletéért terheli felelősség, hanem azért is, mert dokumentumok bizonyítják személyes részvételét fogvatartottak kínzásában és a velük szemben elkövetett erőszakos cselekményekben. Andrei Palchik 2017-től 2023 márciusáig tartó vezetősége idején a navapolacki 1. sz. büntetés-végrehajtási tábor hírhedtté vált a fogvatartottakkal szemben alkalmazott rendkívül szigorú fogvatartási körülmények és rossz bánásmód miatt; a fogvatartottak közül sokan olyan vezető politikai aktivisták és civil társadalmi képviselők, akiket a Lukashenka elnök rezsimével szembeni ellenállásuk miatt tartanak fogva. Az 1. sz. büntetőtáborból történő áthelyezését követően Andrei Palchik továbbra is aktív magas rangú pozíciót tölt be egy másik fogvatartási intézményben, ennélfogva továbbra is szolgálja az elnyomó rendszert.

Andrei Palchikot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Beosztás(ok): legfőbb ügyészségi (General Prosecutor’s Office) osztályvezető főügyész

Születési idő: 1992.6.28.

Születési hely: Bobruisk, Mogilev region, Republic of Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Személyazonosító igazolvány száma: 3280692M019PB8

A belarusz Legfőbb Ügyészség (Prosecutor General’s Office) osztályvezető főügyészeként Aliaksandr Karolt felelősség terheli belarusz emberijog-védők elleni számos, politikai indíttatású büntetőügyért. Részt vesz különösen a Viasna belarusz emberi jogi szervezet képviselőivel, így többek között a következő személyekkel szembeni, politikai indíttatású büntetőeljárásban: Ales Bialiatski, a Viasna elnöke, Valiantsin Stefanovic elnökhelyettes, Uladzimir Labkovich ügyvéd, Marfa Rabkova, a Viasna önkéntesi hálózatának koordinátora, Leanid Sudalenka, a Viasna gomeli (Gomel) irodájának vezetője és Andrei Chapiuk önkéntes, valamint Tatsiana Lasitsa önkéntes, akit 2022. szeptember 24-én szabadon bocsátottak a gomeli büntetőtáborból.

Ennélfogva Aliaksandr Karolt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Beosztás(ok): a zsodinói (Zhodino) városi belügyi hivatal (Municipal Department of Internal Affairs) korábbi helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője; 2021.10.29.-től a boriszovi (Borisov) kerületi belügyi hivatal (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője

Születési idő: 1989.9.8.

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

A zsodinói (Zhodino) közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) korábbi vezetőjeként Mikhail Murashkin parancsba adta a rendőri csapatoknak és az OMON rohamrendőrségnek, hogy – a tüntetők megverésével és velük szemben erőszak alkalmazásával – brutálisan verjék le a 2020-as elnökválasztást követő békés tüntetéseket. Érintett továbbá az elnökválasztást megelőző tüntetésekről tudósító független újságírók jogellenes és ismételt fogva tartásában.

Mikhail Murashkint ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban. Továbbra is hasonlóan magas beosztást tölt be a belügyi hivatalban (Department of Internal Affairs).

2023.8.3.

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Beosztás(ok): a közbiztonsági milícia (Public Security Militia) helyettes vezetője, Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate)

Születési idő: 1977.2.25.

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Cím: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224;

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Személyazonosító igazolvány száma: 3250277M077PB2

A Minszki Regionális Végrehajtó Bizottság (Minsk Regional Executive Committee) Belügyi Igazgatósága (Internal Affairs Directorate) közbiztonsági milíciájának (Public Security Militia) helyettes vezetőjeként Mikalai Maksimavichot felelősség terheli a 2020. augusztusi elnökválasztást megelőző és az azt követő békés tüntetések erőszakos leveréséért. Személyesen adta parancsba az OMON rohamrendőrségnek, hogy erőszakosan fojtsák el a tüntetéseket, vegyék őrizetbe a tüntetőket és az ezen eseményekről tudósító független újságírókat, továbbá tartsák őket szigorú fogvatartási körülmények közöttn.

Mikalai Maksimovichot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája

Születési idő: 1967.4.6.

Születési hely: Minsk, Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Személyazonosító igazolvány száma: 3040667A088PB0

Cím: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

A Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) bírájaként Piotr Arlou számos, politikai indíttatású perben képviselte a Lukashenka-rezsimet, és felelősség terheli a demokratikus ellenzék több tagjával szemben – távollétükben – hozott hosszú ítéletekért: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 év), Pavel Latushka (18 év) és Volha Kavalkova, Maryia Maroz és Siarhei Dyleuski (egyenként 12 év).

Piotr Arlout felelősség terheli továbbá Eduard Palchys blogger (13 év börtönbüntetés) és Katsiaryna Andreyeva újságíró (két év) tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és a velük szemben hozott politikai indíttatású ítéletekért. Ezen ítéletek annak részét képezik, hogy a belarusz hatóságok szisztematikusan megtagadják és büntetik a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlását. A Piotr Arlou által hozott ítéletek az eltérő vélemény rendszerszintű elnyomását példázzák.

Piotr Arlout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.

2023.8.3.

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Beosztás(ok): az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) korábbi helyettes vezetője; az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) jelenlegi vezetője

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Az 1. sz. büntetőtábor (Penal Colony N°1) vezetőjeként és korábbi helyettes vezetőjeként Ruslan Mashadzeout felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást és az annak nyomán kialakuló békés tüntetéseket követően az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgári személyekkel szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. Ruslan Mashadzeou volt a büntetőtábor vezetője, amikor Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én tisztázatlan körülmények között elhalálozott az említett büntetőtáborban.

Ruslan Mashadzeout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Beosztás(ok): őrnagy és a sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetője

Születési idő: 1983.6.15.

Cím: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Személyazonosító igazolvány száma: 3150683MO74PB5

A sklovi (Shklov) 17. sz. büntetőtábor (Penal Colony No. 17) igazgatási osztályának vezetőjeként Siarhei Kharcheuskyt közvetlen felelősség terheli a táborban tapasztalható embertelen fogvatartási körülményekért, a fogvatartottakkal – különösen a politikai foglyokkal – szemben alkalmazott erőszakos fellépésért és rossz bánásmódért. Személyesen részt vesz a fogvatartottak megverésében és a velük szemben alkalmazott egyéb, rendkívül erőszakos cselekményekben, valamint közvetlenül érintett Vitold Ashurak politikai fogoly 2021. május 21-én az említett büntetőtáborban bekövetkezett halálában, és ezért közvetlen felelősség terheli.

Siarhei Kharcheuskyt ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Beosztás(ok): ezredes, a babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) vezetője

Születési hely: Shklov, Belarus

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Feltételezett cím: Bobruysk

A babrujszki (Bobruysk) 2. sz. javító-nevelő tábor (Educational Colony No.°2) belső szolgálatának (internal service) ezredesi rangfokozatú vezetőjeként Siarhei Masliukout felelősség terheli kiskorúakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért. Siarhei Masliukout felelősség terheli gyermekek éheztetéséért, kínoztatásáért, kényszermunkára fogásáért, valamint a velük szemben alkalmazott különböző jellegű fizikai és pszichológiai erőszakért. Siarhei Masliukout felelősség terheli továbbá azért, mert kiskorú elítélteket foszt meg az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől.

Siarhei Masliukout ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (Moskovsky District Court) bírája

Nem: nő

Állampolgárság: belarusz

A minszki Moszkovszkij kerület bírájaként Sviatlana Bandarenka számos politikai indíttatású ítéletért felelős. Több belarusz állampolgárt elítélt tiltakozásokon való részvételért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Elítélte továbbá Ekaterina Borisevich újságírót és Artyom Sorokin sürgősségi kórházi orvost, amiért a biztonsági erők által halálra vert Roman Bondarenkóval kapcsolatos orvosi titkokat hoztak nyilvánosságra.

Ennélfogva Sviatlana Bandarenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Beosztás(ok): a gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetője

Nem: nő

Állampolgárság: belarusz

Feltételezett tartózkodási hely: Gomel

A gomeli 4. sz. női büntetőtábor (Penal Colony No.°4 for women) vezetőjeként Sviatlana Pakhodava felelős a szóban forgó női büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért. A Maria Kalesnikava politikai fogoly elleni büntetőeljárás idején már a büntetőtábor vezetője volt; Kalesnikavát 11 éves szabadságvesztésre ítélték az Aliaksandr Lukashenka önkényuralmi rendje elleni, a büntetőtáborban tartott tüntetéseken való részvételéért. Megfosztották a foglyokat megillető valamennyi jogtól, beleértve azon jogot is, hogy ügyvéddel konzultáljon.

Sviatlana Pakhodavát ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер’еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij Kerületi Bíróság (Court of Moscovsky District of Minsk) bírája

Születési idő: 1987.1.8.

Nem: nő

Állampolgárság: belarusz

Személyazonosító igazolvány száma: 4010887M019PB2

A minszki Moszkovszkij kerület bírájaként Tatsiana Pirozhnikava politikai okokból több belarusz állampolgárt elítélt, többek között tiltakozásokon való részvételükért és kormányellenes hozzászólásoknak a Telegramon való közzétételéért. Dokumentáltan az ügyész által kérteknél súlyosabb büntetéseket szab ki alkalmanként.

Ennélfogva Sviatlana Bandarenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Beosztás(ok): főügyész a Minszki Régió Ügyészségének (Minsk Region Prosecutor’s Office) büntetőügyekben hozott bírósági határozatok jogszabályoknak való megfelelését felügyelő osztályán (Supervision of Compliance with the Law of Court Decisions in Criminal Cases), helyettes igazságügyi államtanácsos

Nem: nő

Állampolgárság: belarusz

Tatsiana Grakun belarusz ügyész, aki a minszki régió ügyészségén (Minsk Region Prosecutor’s Office) dolgozik. Ebben a minőségében a Lukashenka-rezsimet képviselte egyes újságírók elleni, politikai indíttatású ügyekben. Konkrétan, 2023 márciusában büntetőeljárás alá vonta Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek a „Belarusz Köztársaság nemzetbiztonságának megsértésére” vonatkozó megalapozatlan vád alapján.

Ennélfogva Tatsiana Grakunt felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk City Court) büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases) bírája

Születési idő: 1969.1.8.

Nem: nő

Állampolgárság: belarusz

Valyantsina Ziankevich belarusz bíró, aki a Minszki Városi Bíróság büntetőügyekkel foglalkozó bírói kollégiumának (Judicial Collegium for Criminal Cases of the Minsk City Court) tagjaként dolgozik. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Legalább hét belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból, köztük 2023 márciusában Maryna Zolatavát, a TUT.BY főszerkesztőjét, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek, valamint Liudmila Chekinát, a TUT.BY vezérigazgatóját, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek. 2022 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.

Ennélfogva Valyantsina Ziankevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

210.

Yauhen Valeriavich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер’евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Beosztás(ok): a 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2) vezetője; a Belső Szolgálat (Internal Service) alezredese

Születési idő: 1979.6.3.

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

Cím: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

A babrujszki 2. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°2 in Bobruysk) vezetőjeként Yauhen Bubich felelős a fogvatartottakkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért, kényszermunkáért, valamint fizikai és pszichológiai erőszak alkalmazásáért.

Ennélfogva Yauhen Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Beosztás(ok): a novoszadi 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14 in Novosady) vezetője

Nem: férfi

Állampolgárság: belarusz

A 14. sz. büntetőtábor (Penal Colony No.°14) vezetőjeként Yuri Vasilevich felelős az ő vezetése alatt fogva tartott elítéltekkel szembeni rossz bánásmódért, valamint az említett büntetőtáborban fogva tartott politikai foglyokkal és más polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, többek között kínzásért.

Ennélfogva Yauheni Bubichot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Beosztás(ok): ügyész

Születési idő: 1986.3.25.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Személyazonosító igazolvány száma: 3250386H012PB7

Cím: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

Raman Biziuk a Minszki Városi Bíróság (Minsk Municipal Court) ügyészi tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapyuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú ítéleteket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő börtönbüntetést kaptak.

Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok – politikai indíttatásból – bűncselekményekkel vádoltak.

Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.

Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.

Raman Biziukot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyakzandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, elleni politikai indíttatású büntetőeljárásért. Felelősség terheli továbbá az Andrei Linnik és Anton Bialenski, valamint Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou és Emil Huseinau elleni politikai indíttatású vádakért.

Raman Biziukot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.

2023.8.3.

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Beosztás(ok): a Minszki Városi Bíróság (Minsk Regional Court) bírája

Születési idő: 1966.4.16.

Születési hely: Minsk, Belarus

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Személyazonosító igazolvány száma: 3160466A077PB2

Cím: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

Siarhei Khrypach a Minszki Városi Bíróság bírói tisztségében számos politikai indíttatású ügyben képviselte a Lukashenka-rezsimet, különösen Marfa Rabkova és Andrej Chapiuk ellen eljárva, akik kivételesen hosszú büntetéseket, 15, illetve hat év börtönbüntetést, kaptak, valamint nyolc vádlotti pertársukkal szemben, akik öttől 17 évig terjedő szabadságvesztést kaptak.

Marfa Rabkovát politikai indíttatású vádak alapján börtönözték be, amelyek szerint „tömeges zavargásokban való részvételre képezte ki az embereket, vagy ilyen tevékenységeket finanszírozott”, továbbá a nemzetközileg elismert Viasna emberi jogi csoportban koordinálta az önkéntes szolgálatot, és megszervezte a 2020. augusztusi választások megfigyelését. A fogvatartott tüntetők ellen elkövetett kínzás és más rossz bánásmód eseteit is dokumentálta. A 2020. augusztusi tiltakozásokat követően Marfa Rabkova volt a Viasna egyik első olyan tagja, akit a hatóságok – politikai indíttatásból – bűncselekményekkel vádoltak.

Andrei Chapiuk ellen bűnszervezetben való részvétel és gyűlöletkeltés vádjával indítottak eljárást, többek között a Viasnában való önkéntes tevékenysége miatt.

Tárgyalásukat zárt ajtók mögött tartották Raman Biziuk ügyész kérésére és Siarhei Khrypach bíró jóváhagyásával, mivel az ügyben állítólag „szélsőséges jellegű anyagok” szerepeltek.

Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá az ugyanazon tárgyalás vádlotti pertársai, nevezetesen Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach és Daniil Chul, tárgyalásának politikai indíttatású lefolytatásáért és ítéleteiért.

Siarhei Khrypachot felelősség terheli továbbá a Yegor Dudnikov ellen 2021 májusában hozott politikai indíttatású ítéletért is.

Siarhei Khrypachot ennélfogva felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, továbbá a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, valamint a demokráciát és a jogállamiságot súlyosan aláásó tevékenységekért Belaruszban.

2023.8.3.

214.

Vadzim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Beosztás(ok): a Belarusz Nemzeti Könyvtár (National Library of Belarus) igazgatója; a „Tudás” belarusz kormányzati társaság (Belarus governmental society „Knowledge") korábbi vezetője és a Belarusz Állami Egyetem (Belarus State University) Filozófiai és Társadalomtudományi Karának (Faculty of Philosophy and Social Sciences) dékánja, a történelemtudomány kandidátusa.

Születési idő: 1977.10.21.

Születési hely: Minsk, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Vadzim Gigin a belarusz állami propagandagépezet egyik leginkább szókimondó és legbefolyásosabb tagja. Szisztematikusan támogatja a Lukashenka-rezsimet, nézeteit pedig gyakran az ONT és a Belarus 1 állami televíziós csatornán ismerteti. Vadzim Gigin támogatta és igazolta a demokratikus ellenzék és a civil társadalom, valamint a független média elnyomását, különösen a 2020. augusztusi elnökválasztást követően. Vadzim Gigin „az ukrajnai náci rezsimmel”, a Nyugat hiteltelenítésével és az Ukrajna elleni orosz agressziós háború igazolásával kapcsolatos propaganda narratíváit terjeszti.

2023. júniusig Vadzim Gigin a belarusz „Tudás” társaság vezetője volt, amely Lukashenkát és rezsimét népszerűsítő, államilag támogatott nem kormányzati szervezetként ismert. Giginnek a rezsimhez való hozzájárulását Lukashenka 2021 szeptemberében ismerte el, amikor Gigin megkapta a „Munka Érdemrend” medálját. Ezen túlmenően 2023 februárjában kinevezték azon bizottság tagjává, amely a külföldön élő belarusz állampolgároknak az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos fellebbezéseit vizsgálja, és amelynek vezetője Andrei Shved belarusz főügyész.

Ennélfogva Vadzim Gigin hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.

2023.8.3.

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Beosztás(ok): propagandista és a „Belarus 1” állami csatorna és a Belarus News Agency alkalmazottja

Születési idő: 1987.12.12.

Születési hely: Mogilev, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Ksenia Lebedzeva a Lukashenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és szoros kapcsolatban áll a rezsimmédiával. Belarusz műsorvezető az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” csatornánál. 2021 júliusa óta háziasszonya az állami tulajdonú „Belarus 1” televíziós csatorna „Ez más” (»Это другое«) című hír- és elemző műsorának. A műsorában és a Belarus 1 televíziós csatorna számára készített riportjaiban Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújával kapcsolatban orosz propagandát, valamint az ellenzékkel és a szomszédos országokkal szembeni belarusz állami propagandát terjeszti. Ksenia Lebedzeva azt az elképzelést népszerűsíti, hogy Ukrajna a NATO-val együtt 2020 óta információs és pszichológiai különleges műveleteket folytat Belarusz ellen, továbbá terjeszti azon Lukashenka-narratívát, hogy az ellenzék képviselőit nyugati országok finanszírozzák.

2021.1.16.-án Lukhasenka elnök hálája jeléül kitüntette Ksenia Lebedzevát „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”

Ksenia Lebedeva ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2023.8.3.

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Beosztás(ok): a Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírája

Nem: nő

A Navapolatszki Városi Bíróság (Navapolatsk City Court) bírájaként Zinaida Balabalavát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Volha Bytsikava szakszervezeti vezető, valamint Hanna Tukava és Andrej Halavyryn aktivisták elítéléséért. A „le a háborúval” feliratokat vagy a perekről független beszámolót közzétevő személyekre pénzbüntetést szabott ki, és elrendelte letartóztatásukat.

Ennélfogva Zinaida Balabalavát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Beosztás(ok): A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírája

Nem: nő

A Mazirszkij Körzeti Bíróság (Mazyr District Court) bírájaként Halina Knizhonakot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka és Daniil Skipalski elítéléséért. Börtönbüntetésre ítélte a Lukashenka-rezsim elleni békés tüntetések résztvevőit.

Ennélfogva Halina Knizhonakot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Beosztás(ok): a hrodnai/grodnói Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky district court) bírája

Születési idő: 1973.10.7.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Cím: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Személyazonosító igazolvány száma: 4071073K000PB2

A hrodnai (Hrodna) Lenyinszkij Kerületi Bíróság (Leninsky District Court) bírájaként Hanna Liavusikot felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Alexander Tyelega elítéléséért. Az erőszak és az elnyomás ellen felszólalókra pénz- és börtönbüntetést szabott ki.

Ennélfogva Hanna Leusikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Beosztás(ok): az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírája

Születési idő: 1973.5.5.

Születési hely: Tereblychi, Stolin District, korábban Belarus SSR (jelenleg Belarus)

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Az Ivanovszkij Körzeti Bíróság (Ivanovsky District Court) bírájaként Henadz Kudlasevichet felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Yuryi Holik elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik a kormány ellen tüntettek és független tudósítást végeztek.

Ennélfogva Henadz Kudlasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Beosztás(ok): a Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírája

Születési idő: 1975.7.29.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Cím: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Személyazonosító igazolvány száma: 4290775C016PB9

A Baranovicsi Körzeti Bíróság (Baranovichi District Court) bírájaként Ina Paulouskayát felelősség terheli a békés tüntetőkkel szemben hozott számos, politikai indíttatású ítéletért, különösen Vitaly Korsak és Anatoly Pugach elítéléséért. Börtönbüntetésre és házi őrizetre ítélt, valamint pénzbírsággal sújtott embereket, akik bírálták Lukashenka elnököt, és tiltakoztak a 2020. évi elnökválasztás eredménye ellen.

Ennélfogva Ina Paulouskayát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Beosztás(ok): Szklovi Körzeti Bíróság (Shklov District Court), Mogilev régió; bíró

Születési idő: 1965.5.19.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Aliaksandr Tarakanau a Mogilev régió-beli Szklovi Körzeti Bíróságon (Shklov District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki 2017-ben határozatlan időre. Főként olyan ítéleteket hozott, amelyek súlyosbították a belarusz hatóságok politikai ellenfeleivel szemben kiszabott büntetéseket, különösen a kirótt büntetések letöltendő szabadságvesztésre vagy az ilyen büntetések szigorúbb feltételek melletti végrehajtására történő megváltoztatásával. Ilyen döntés született a Belsat független televíziós csatornával kapcsolatban álló Uladzimir Matskijevich filozófus és újságíró ügyében. Ennélfogva Aliaksandr Tarakanaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

222.

Dzmitriy Vitalevich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Beosztás(ok): a Grodnói Regionális Bíróság (Grodno Regional Court) bírája

Születési idő: 1985.7.15.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Dzmitriy Bubenchik a Grodnói Regionális Bíróságon (Grodno District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2023. február 8-án nyolc év börtönbüntetésre ítélte Andrzej Poczobut független újságírót, a Belarusz Köztársaság kormányát bíráló lengyel kisebbségi aktivistát.

Ennélfogva Dzmitry Bubenchikot felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Beosztás(ok): a Gomeli Regionális Bíróság (Gomel Regional Court) bírája

Születési idő: 1977.5.22.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Aleg Khoroshka a Gomeli Regionális Bíróságon (Gomel District Court) szolgáló belarusz bíró. Aliaksandr Lukashenka nevezte ki. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben, többek között a Belsat független televíziós csatorna újságírója, Katsiaryna Andrejeva esetében, aki nyolc év és három hónap büntetőtáborban letöltendő büntetést kapott.

Ennélfogva Aleg Khoroshkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

224.

Anastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Beosztás(ok): A belarusz állami televízió, a Belarus 1 televíziós hírügynöksége (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője

Születési idő: 1992.10.31.

Születési hely: Oshmyan, Belarus

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Anastasia Benedzisiuk a Lukasenka-rezsim egyik vezető propagandistája, és a televíziós hírügynökség (TV News Agency) riporteri osztályának (Reporters Department) vezetője, amely riportokat készít a Belarus 1 televíziós csatorna számára.

A „B-terv” (»План Б«) hírprogramot vezeti az állami tulajdonban lévő „Belarus 1” televíziós csatornán. A Belarus 1 csatornán sugárzott programjában és tudósításaiban az orosz propaganda narratíváit terjeszti az ukrajnai „náci rezsimről” és az ukrán fegyveres erőkről, valamint Lukashenka elnök propagandáját népszerűsíti a belarusz ellenzékkel és a Kalinouszki-ezreddel szemben. Emellett propagandát terjeszt a nyugati szankciókkal szemben is.

2023-ban Lukhasenka hálája jeléül hivatalosan kitüntette Anastasia Benedzisiukot „az állami tájékoztatási politika végrehajtásához való jelentős hozzájárulásáért, magas szakmai teljesítményéért, valamint az ország társadalmi-politikai és társadalmi-kulturális életének eseményeiről készített objektív és átfogó beszámolókért”.

Anastasia Benedzisiuk ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2023.8.3.

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Foglalkozás: belarusz propagandista és médiaszemélyiség

Születési idő: 1984.2.29.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Yauhen Pustavy belarusz propagandista, aki a három belaruszi országos televíziós csatorna egyike, a Stolichnoye Televideniye, és a Minskaya Prauda című állami újság munkatársa. Felelősség terheli a Lukashenka politikáit támogató és Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúját igazoló propaganda terjesztéséért. Lukashenka az állami tájékoztatási politika kialakításában szerzett érdemeiért kitüntette. Ezenkívül tagja azon állami bizottságnak, amelynek célja a Belaruszba visszatérni kívánó politikai menekültek ellenőrzése. Ezt a bizottságot Lukashenka hozta létre azzal a politikai céllal, hogy a Belaruszba visszatérő menekülteket a Lukashenka-rezsim elleni tetteiket megbánó személyekként ábrázolja.

Yauhen Pustavy ennélfogva a Lukashenka-rezsim haszonélvezője és támogatója.

2023.8.3.

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája

Születési idő: 1967.9.10.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Alena Harmash a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of the Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Politikai okokból elítélt hat ellenzéki támogatót és aktivistát. 2020 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.

Ennélfogva Alena Harmash-t felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Tisztsége: Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court), bíró

Születési idő: 1974.11.10.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Andrei Tarasevich a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. Legalább 13 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2017 és 2023 között dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben.

Ennélfogva Andrei Tarasevichet felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Tisztsége: a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróság (Court of Bobruisk District and Bobruisk) bírája

Születési idő: 1982.12.7.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Hanna Asipenka a Bobrujszki Körzeti és Bobrujszki Bíróságon (Court of Bobruisk District and Bobruisk) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenfeleivel szemben. 2020 és 2023 között aktívan részt vett a rezsim politikai ellenfeleinek elítélésében. Az említett időszakban legalább 13 ítéletet hozott, köztük két független médiaújságíró ügyében is.

Ennélfogva Hanna Asipenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Tisztség: ügyész

Születési idő: 1972.9.22.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Iryna Padkavyrava belarusz ügyész. Kapcsolatban áll a bűnüldöző hatóságokkal, legalább 2009 óta, amikor is főügyészként dolgozott Gomel régióban. 2022-ben ügyészként járt el egy, a TVP-nek és a Belsat TV-nek dolgozó független újságíró tárgyalásán. Ugyanakkor négy év börtönbüntetés kiszabását kérte az újságíróra. Részt vett továbbá olyan ítéletekkel szembeni fellebbezések elbírálásában, amelyeket olyan üzeneteknek a belarusz közösségi médiában való kiposztolásáért szabtak ki, amelyek kedvezőtlen színben tüntetik fel a kormányt és annak tisztviselőit. Ügyészként támogatta a büntetéseket, azokat megfelelőnek és méltányosnak tartotta.

Ennélfogva Iryna Padkavyravát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Tisztség: a Hlibokajei Körzeti Bíróság (Glubokoye District Court) bírája

Születési idő: 1972.9.22.

Állampolgárság: belarusz

Nem: nő

Ludmila Vashchanka a Hlibokajei Körzeti Bíróságon (Glubokoye District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 2007-től 2023-ig dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. Ezen idő alatt politikai okokból elítélt legalább kilenc belarusz állampolgárt, többek között az ellenzék támogatóit és aktivistákat.

Ennélfogva Liudmila Vashchankát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Tisztség: a Belarusz Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája

Születési idő: 1967.4.11.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Uladzimir Davydau Belarusz Legfelsőbb Bíróságán (Supreme Court) szolgáló belarusz bíró. 2014-ben Aliaksandr Lukashenka határozatlan időre nevezte ki. Uladzimir Davydau bíró elsősorban a politikai aktivistákkal és újságírókkal szemben kiszabott börtönbüntetésekkel kapcsolatos fellebbezések ügyében hozott határozatot. Nem változtatott a kiszabott ítéleteken. Ilyen határozat született a Belsat újságírója, Pavel Vinahradau esetében.

Ennélfogva Uladzimir Davydaut felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

232.

Viachaslau Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Tisztség: a Doksici Körzeti Bíróság (Dokshitsy District Court) bírája

Születési idő: 1979.4.10.

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Viachaslau Yeliseenka a Doksici Körzeti Bíróságon (Dokshitsy District Court) szolgáló belarusz bíró. Politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben. 10 belarusz állampolgárt ítélt el politikai okokból. 2018 óta dokumentáltan politikai indíttatású ítéleteket hozott a belarusz hatóságok ellenzőivel szemben.

Ennélfogva Viachaslau Yeliseenkát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Tisztség: főnyomozó – a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) központi apparátusán belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóságnak (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) a különösen fontos ügyekkel foglalkozó nyomozója, igazságügyi őrnagy

Születési idő: 1989.10.2.

Születési hely: Minsk, Republic of Belarus

Állampolgárság: belarusz

Nem: férfi

Anton Kalyaga a Belarusz Köztársaság Vizsgálóbizottsága (Investigative Committee of the Republic of Belarus) Központi Hivatalán (Central Office) belül a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálásáért felelős főigazgatóság (Main Directorate for the Investigation of Crimes in the Sphere of Organized Crime and Corruption) nyomozója. Ő folytatja le a Viasna tagjaival szembeni büntetőügyet. Az Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich és Uladzimir Labkovich elleni bírósági eljárás során számos szabálytalanságot követtek el, és a hatóságok mesterségesen meghosszabbították a vizsgálati időszakot annak érdekében, hogy bizonyítékokat gyártsanak, túllépve ezzel a belarusz jog és a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó nemzetközi normák által meghatározott határidőt. A Viasna-ügy kivizsgálása és az azzal kapcsolatos tárgyalás nem felelt meg a jogállamiság elvének.

Ennélfogva Anton Kalyagát felelősség terheli az emberi jogok súlyos megsértéséért és a jogállamiság súlyos aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Belaruszban.

2023.8.3.”

2.

A következő jogi személyeket fel kell venni a „B. A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek” táblázatba:

 

Név

(A belarusz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(belaruszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

„36.

Open Joint Stock Company „MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV”

Адкрытае акцыянернае таварыства „МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА”

Открытое акционерное общество „МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА”/ОАО „МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА”

Cím: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republic of Belarus

A szervezet típusa: állami tulajdonban lévő vállalat

A bejegyzés helye: 4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republic of Belarus

Cégbejegyzés ideje: 1994.3.1.

Cégjegyzékszám: 100211261(УНП)

Üzleti tevékenység fő helye: Belarusz

A vállalat honlapja: www.metz.by

A vállalat e-mail címe: urist@metz.by

A vállalat telefonszáma: 8017 230 11 22

Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” állami tulajdonú vállalat, Európa egyik legnagyobb elektromosberendezés-gyártója és Belarusz egyik ipari óriásvállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim jelentős bevételi forrása. Az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” azon alkalmazottait, akik részt vettek a csalárd módon megtartott, 2020. augusztusi belarusz választásokat követő békés tüntetéseken és sztrájkokban, a vállalati vezetés elbocsátással fenyegette meg és megfélemlítette. Egyes munkavállalókat később elbocsátották a sztrájkokban való részvételük miatt.

Ennélfogva az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

3.8.2023

37.

Open joint stock company „Byelorussian Steel Works – management company of ’Byelorusssian Metallurgical Company’ holding”, más néven: OJSC „BSW (BMZ) - management company of ’BMC’ holding”

Адкрытае акцыянернае таварыства ’Беларускi металургiчны завод – кiруючая кампанiя холдынгу ’Беларуская металургiчная кампанiя’«, más néven: ААТ »БМЗ – кiруючая кампанiя холдынгу ’БМК’«

Открытое акционерное общество »Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга ’Белорусская металлургическая компания’«, más néven: ОАО »БМЗ- управляющая компания холдинга ’БМК’«

Cím: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin,Gomel region, Belarus, 247210

A szervezet típusa: nyilvánosan működő részvénytársaság

A bejegyzés helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus

Cégbejegyzés ideje: 1991.4.24., a következő néven: »БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД«,

1996.9.11., a következő néven: »Государственное предприятие – Белорусский металлургический завод«,

1997.12.1., a következő néven: »Белорусский металлургический завод«,

1999.11.3., a következő néven: »Республиканское унитарное предприятие ’Белорусский металлургический завод’«,

2012.1.1., a következő néven: »Открытое акционерное общество ’Белорусский металлургический завод’«.

Cégjegyzékszám: 400074854

Üzleti tevékenység fő helye: Zhlobin, Gomel region, Belarus

Az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” Belaruszban egyedülálló, a kohászati iparban működő állami vállalat és az ország egyik legnagyobb vállalata. Mint ilyen a Lukashenka-rezsim egyik jelentős bevételi forrása. A belarusz állam közvetlenül részesedik az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” által elért nyereségből. A vállalat továbbá nagy összegű állami támogatást és politikai támogatást kap a Lukashenka-rezsimtől. Az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” vezérigazgatóját személyesen Lukashenka elnök nevezte ki.

Az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” azon alkalmazottait elbocsátották, akik a 2020-as belarusz elnökválasztást követően tüntettek vagy sztrájkba léptek. A vállalat – fenyegetések és elbocsátások formájában – azóta is intézkedéseket hoz azon munkavállalókkal szemben, akik sztrájkot próbálnak szervezni. Ennélfogva az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt. Továbbá az OJSC „BSW – management company of ’BMC’ holding” vállalatot felelősség terheli a civil társadalom elnyomásáért Belaruszban.

3.8.2023

38.

Belneftekhim – Belarusian State Concern for Oil and Chemistry

Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Cím: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

A szervezet típusa: állami konszern

A bejegyzés helye: 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Cégbejegyzés ideje: 1997.7.21.

Cégjegyzékszám: 101272253

Üzleti tevékenység fő helye: Minsk, Belarus

A belarusz olaj- és vegyipari állami konszern (Belneftekhim) a Belarusz Köztársaság egyik legnagyobb, 1997-ben létrehozott ipari komplexuma, és több más, állami tulajdonú vállalatból áll. Aliaksandr Lukashenka szerint a Belneftekhim Belaruszban az egyik legfontosabb és leginkább stratégiai konszern. A Belneftekhim nevezetesen alapvető fontosságú eszközt jelent a belarusz gazdaság és külpolitika számára, különösen az Oroszország és Belarusz közötti, a közös olajpiac kialakítására irányuló együttműködés tekintetében. A konszern és Lukashenka elnök között rendszeres konzultációkra kerül sor. A Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsim által nyújtott támogatásból, különösen a nyugati szankciók hatásait illetően. Ennélfogva a Belneftekhim hasznot húz a Lukashenka-rezsimből, és támogatja azt.

3.8.2023”


Top