EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1214

A Tanács (EU) 2023/1214 rendelete (2023. június 23.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

ST/8769/2023/INIT

OJ L 159I , 23.6.2023, p. 1–329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1214/oj

2023.6.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 159/1


A TANÁCS (EU) 2023/1214 RENDELETE

(2023. június 23.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2023/1217 (2023. június 23.) határozatra (1),

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2023. június 23-án elfogadta a 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2023/1217 határozatot.

(4)

Azok a tevékenységek, amelyek célja vagy hatása a 833/2014/EU rendeletben megállapított tilalmak megkerülése, aláássák az uniós korlátozó intézkedések célját és hatékonyságát.

(5)

A korlátozó intézkedések megkerülése kockázatának minimalizálása érdekében a (KKBP) 2023/1217 határozat megtiltja az Unióból kivitt olyan termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, valamint megtiltja az Unióból kivitt, a légi közlekedésben vagy az űriparban való felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá a sugárhajtómű-üzemanyagok és üzemanyag-adalékok Oroszország területén keresztül történő tranzitját.

(6)

Az Unió és a harmadik országok mint a nemzetközi közösség tagjai védik az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt nemzetközi jogi elveket, és továbbra is kiállnak Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége mellett.

(7)

Az Unió elismeri a nemzeti hatóságok által számos harmadik országban annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy megfékezzék az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújára válaszul az Unió által elfogadott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó termékek, technológiák és szolgáltatások áramlását. Az Uniónak továbbra is támogatnia kell a harmadik országokat ebben a törekvésben minden rendelkezésre álló eszközzel.

(8)

Az uniós korlátozó intézkedések harmadik országok joghatóságán keresztül történő megkerülésének kezelése érdekében az Uniónak gyorsan erősítenie kell a bilaterális és multilaterális együttműködést a szóban forgó harmadik országokkal való diplomáciai kapcsolatok és a számukra biztosított technikai segítségnyújtás növelése révén. A Bizottság – annak érdekében, hogy e célból a tagállamokkal együtt teljes mértékben koordinált megközelítést dolgozzanak ki – rendszeresen tájékoztatni fogja a Tanácsot.

(9)

Gyorsan további intézkedéseket kell hozni azon esetekben, amikor a bilaterális vagy multilaterális együttműködés keretében tett uniós erőfeszítések nem hozzák meg a kívánt eredményt, azaz nem előzik meg, hogy harmadik országbeli személyek vagy szervezetek megkerüljék az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújára válaszul az Unió által elfogadott korlátozó intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek célzottnak és arányosnak kell lenniük, és kizárólag arra irányulhatnak, hogy megfosszák Oroszországot azoktól az erőforrásoktól, amelyek lehetővé teszik számára az Ukrajna elleni agressziós háborújának folytatását.

(10)

Az Uniónak megfelelő egyedi intézkedéseket kell elfogadnia arra a helyzetre vonatkozóan, amikor harmadik országbeli gazdasági szereplők részt vesznek a korlátozó intézkedések megkerülésének megkönnyítésében. Az ilyen intézkedések magukban foglalhatnak a 269/2014/EU rendelet (4) szerinti egyedi jegyzékbe vételeket vagy a 833/2014/EU rendelet szerinti egyéb intézkedéseket, így például szervezetek felvételét a 833/2014/EU rendelet IV. mellékletébe, többek között a tagállamoktól kapott információk és javaslatok alapján.

(11)

Az Unió az ilyen egyedi intézkedések elfogadását követően ismételten konstruktív párbeszédet fog folytatni a szóban forgó harmadik országgal annak biztosítása érdekében, hogy korrekciós intézkedések bevezetése révén más piaci szereplőket visszatartsanak a hasonló magatartástól. A Tanácsot tájékoztatni fogják ezen ismételten lefolytatott párbeszédről és annak eredményéről.

(12)

Amennyiben az egyedi intézkedések elfogadását és a harmadik országgal való további együttműködést követően – tekintettel a folyamatban lévő megkerülés volumenére, típusára vagy rendszerszintű jellegére – nyilvánvaló, hogy ezek a lépések nem elégségesek ahhoz, hogy meg lehessen előzni a korlátozó intézkedéseknek az érintett harmadik országban vagy azon keresztül történő megkerülését, az Uniónak képesnek kell lennie további intézkedések meghozatalára.

(13)

E célból a (KKBP) 2023/1217 határozat bevezette olyan kivételes, végső esetben alkalmazható intézkedések meghozatalának lehetőségét, amelyek az érzékeny kettős felhasználású termékek és technológiák, vagy az olyan termékek és technológiák esetében, amelyek a hadviselési képességét megerősítő módon hozzájárulhatnak Oroszország katonai, technológiai vagy ipari képességeinek megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, és amelyeknek Oroszországba történő kivitele a 833/2014/EU rendelet értelmében tilos, korlátozzák az olyan harmadik országokba irányuló eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt, amelyek joghatósága esetében bizonyított, hogy folyamatosan fennáll és különösen nagy a kockázata annak, hogy azt a korlátozó intézkedések megkerülésére használják fel.

(14)

Az említett, végső esetben alkalmazható intézkedések igénybevételére vonatkozó javaslat benyújtását megelőzően az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság tájékoztatnia fogja a Tanácsot a technikai részletekről, a megtett konzultációs intézkedésekről és a végrehajtási intézkedésekről.

(15)

A valamely harmadik országnak, illetve célzott terméknek vagy technológiának az említett intézkedés hatálya alá vonására vonatkozó határozatoknak azon kell alapulniuk, hogy a Tanács egyhangúlag a 2014/512/KKBP határozat XIV. mellékletének hatálya alá vonja az adott országot, illetve terméket vagy technológiát.

(16)

A Tanácsnak az említett javaslat alapján határoznia kell arról, hogy jegyzékbe vesz-e célzott termékeket és technológiát, valamint az említett, végső esetben alkalmazható intézkedés által érintett harmadik országokat, figyelembe véve a korlátozó intézkedések megkerülésének adott kérdésével kapcsolatban a Bizottság által végzett alapos technikai elemzést, ideértve a rendelkezésre álló, a meghozott alternatív intézkedések hatástalanságát bizonyító kereskedelmi adatokat és az azzal kapcsolatos információkat, hogy az Unió milyen erőfeszítéseket tett az ügynek a szóban forgó harmadik országgal történő kezelése érdekében, valamint annak egyértelmű jelzését, hogy ezek az erőfeszítések nem voltak sikeresek.

(17)

Mielőtt egy harmadik országot felvesznek az említett intézkedés által érintett országok jegyzékébe, az Uniónak a Bizottság által végzett technikai elemzésben tett előzetes megállapítások és a tervezett uniós korrekciós intézkedések alapján tájékoztatnia kell az adott harmadik ország kormányát, és aktívan ki kell kérnie annak véleményét. A Tanács tájékoztatást fog kapni a párbeszéd folytatásáról és annak eredményéről. A Tanács csak azt követően fogja elfogadni az említett határozatot, hogy az adott harmadik országgal folytatott végső konzultációra is sor került.

(18)

A Tanácsnak rendszeres időközönként felül kell vizsgálnia a 833/2014/EU rendelet XXXIII. mellékletének tartalmát a Bizottság által nyújtott alapos technikai információk alapján. Az ilyen felülvizsgálat során figyelembe kell venni az intézkedés célkitűzéseit és az érintett harmadik országokkal folytatott folyamatos párbeszéd eredményét, beleértve a harmadik országok által a megkerülés kezelésének módjára vonatkozóan javasolt intézkedéseket is.

(19)

A (KKBP) 2023/1217 határozat 87 új szervezetet vesz fel a jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2014/512/KKBP határozat XIV. mellékletében foglalt jegyzékébe, nevezetesen az Oroszország katonai és ipari bázisát annak Ukrajna elleni agressziós háborújában közvetlenül támogató azon szervezetek jegyzékébe, amelyekre vonatkozóan szigorúbb kiviteli korlátozásokat írnak elő a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az olyan termékek és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai megerősítéséhez. Figyelembe véve különösen a pilóta nélküli légi járművek iráni gyártói és az orosz katonai és ipari bázis közötti közvetlen kapcsolatot, az említett jegyzékbe további négy olyan harmadik országbeli szervezetet kell felvenni, amelyek részt vesznek a pilóta nélküli légi járművek gyártásában és az Oroszország részére történő rendelkezésre bocsátásukban. Ezen túlmenően, tekintettel az orosz katonai és ipari bázis által az Ukrajna elleni agressziós háború támogatására használt elektronikus alkatrészek kulcsfontosságú szerepére, helyénvaló felvenni az említett jegyzékbe a kereskedelmi korlátozások megkerülésében részt vevő harmadik országbeli bizonyos egyéb szervezeteket, valamint az orosz katonai és ipari bázis számára szükséges elektronikus alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és az azok szolgáltatásában részt vevő egyes orosz szervezeteket is.

(20)

A (KKBP) 2023/1217 határozat kibővíti azon termékek jegyzékét, amelyek hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, mégpedig olyan termékek felvételével, amelyeket Oroszország felhasznál az Ukrajna elleni agressziós háborújához, valamint a katonai rendszereinek kifejlesztéséhez vagy gyártásához hozzájáruló termékekkel, ideértve az elektronikus alkatrészeket, a félvezető anyagokat, az elektronikus integrált áramkörök és a nyomtatott áramköri kártyák gyártásához és vizsgálatához használt berendezéseket, az energiahordozó anyagok és a vegyi fegyverek prekurzorait, az optikai alkatrészeket, a navigációs eszközöket, a védelmi ágazatban használt fémeket és a tengerészeti felszereléseket. A (KKBP) 2023/1217 határozat kibővíti továbbá a korlátozás alá tartozó tűzfegyverek, részeik, alapvető alkotóelemeik és lőszereik jegyzékét, valamint más típusú fegyvereket is felvesz a jegyzékbe.

(21)

A (KKBP) 2023/1217 határozat további korlátozásokat vezet be azon termékek kivitelére vonatkozóan, amelyek hozzájárulhatnak az orosz ipari kapacitások megerősítéséhez.

(22)

A (KKBP) 2023/1217 határozat megtiltja olyan szellemitulajdon-jogok vagy üzleti titkok eladását, licenciába adását vagy bármely más módon történő átadását, valamint az olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáférés vagy azok további felhasználása jogának biztosítását, amelyek olyan termékekkel és technológiával kapcsolatosak, amelyek valamely oroszországi személy, szervezet vagy szerv részére történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, vagy oroszországi felhasználása tilos.

(23)

A (KKBP) 2023/1217 határozat továbbá meghosszabbítja az orosz vezetés állandó ellenőrzése alatt álló öt orosz médiaorgánum Unión belüli műsorszolgáltatási engedélyeinek felfüggesztését és az általuk szolgáltatott tartalmak közvetítésével szembeni tilalmat.

(24)

Oroszország a vele szomszédos országok, valamint az Unió és tagállamai destabilizálását célzó stratégiájának fokozása érdekében a médiamanipulációra és a tények elferdítésére irányuló szisztematikus nemzetközi kampányt folytat. Így különösen, a propaganda ismételten és következetesen európai politikai pártokat vett célba, különösen választási időszakokban, továbbá a civil társadalmat, a menedékkérőket, az orosz etnikai kisebbségeket, a nemi kisebbségeket, valamint a demokratikus intézmények működését az Unióban és tagállamaiban.

(25)

Az Ukrajnával szembeni agressziós háborújának igazolása és támogatása érdekében Oroszország az Unióban és a szomszédos országokban a civil társadalmat célzó folyamatos és összehangolt propagandatevékenységet folytat, súlyosan eltorzítva és manipulálva a tényeket.

(26)

Az említett propagandatevékenységeket több, az Oroszországi Föderáció vezetésének állandó közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló médiaorgánumon keresztül folytatják. Az ilyen intézkedések jelentős és közvetlen fenyegetést jelentenek az Unió közrendjére és biztonságára nézve. Az említett médiaorgánumok lényegesek és kulcsfontosságúak az Ukrajnával szembeni agressziós háború előmozdításában és támogatásában, valamint a szomszédos országok destabilizálása céljából.

(27)

A helyzet súlyosságára tekintettel, és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva, az EU Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal összhangban további korlátozó intézkedések bevezetése szükséges az ilyen médiaorgánumok által az Unióban folytatott vagy az Unióba irányuló műsorszolgáltató tevékenységek felfüggesztése céljából. Az intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg véget nem ér az Ukrajnával szembeni agressziós háború, továbbá amíg Oroszország és annak kapcsolódó médiaorgánumai fel nem hagynak az Unióval és tagállamaival szembeni propagandatevékenységek folytatásával.

(28)

Az EU Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11., 16., illetve 17. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal, a vállalkozás szabadságával, illetve a tulajdonhoz való joggal összhangban, az említett intézkedések nem akadályozzák meg, hogy a médiaorgánumok és azok munkatársai a műsorszolgáltatástól eltérő tevékenységeket folytassanak – így például kutatásokat végezzenek és interjúkat készítsenek – az Unióban. Így különösen, az említett intézkedések nem módosítják az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett, az EU Alapjogi Chartában és a tagállamok alkotmányaiban meghatározott jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget, a saját alkalmazási területükön belül.

(29)

A 2014/512/KKBP határozatban a műsorszolgáltatási engedélyek felfüggesztésére vonatkozóan előírt eljárással való összhang biztosítása érdekében a Tanácsnak – miután megvizsgálta a vonatkozó eseteket – végrehajtási hatásköröket kell gyakorolnia annak eldöntése céljából, hogy a korlátozó intézkedések a 833/2014/EU rendeletben meghatározott időpontban több, a 833/2014/EU rendelet XV. mellékletében felsorolt szervezet tekintetében is alkalmazandóvá válnak-e.

(30)

A (KKBP) 2023/1217 határozat kiterjeszti a tilalmat az Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal és félpótkocsikkal az Unióban végzett közúti árufuvarozásra, beleértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat Oroszországon kívül nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják.

(31)

Az uniós korlátozó intézkedések megkerülésére tett kísérletek miatt drasztikusan nőtt a megtévesztő gyakorlatok alkalmazása az orosz nyersolajat és kőolajtermékeket szállító hajók részéről. Ezért a (KKBP) 2023/1217 határozat megtiltja azoknak a hajóknak az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe való behajózását, amelyek hajók közötti átrakodásban vesznek részt, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak észszerű okuk van feltételezni, hogy az adott hajó megsérti a tengeren szállított orosz nyersolaj és kőolajtermékek Unióba történő behozatalára vonatkozó tilalmat, illetve az árplafon-koalíció által elfogadott árplafon feletti áron vásárolt orosz nyersolajat vagy kőolajtermékeket szállít. Az említett tilalom minden hajóra alkalmazandó, függetlenül azok lajstromozás szerinti lobogójától, továbbá alkalmazandó a tagállamok kikötőibe vagy hajózsilipjeibe tartó út bármely pontján végzett, hajók közötti átrakodásokra is. Mindenesetre a hajók számára tilos lesz az Unió területén lévő kikötőkbe vagy hajózsilipekbe való behajózás, ha legalább 48 órával korábban nem értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságot az adott földrajzi területeken végzett, hajók közötti átrakodásról. Az említett tilalom emellett tovább fogja erősíteni a tagállamok által annak érdekében elfogadott intézkedéseket, hogy megvédjék partjaikat az ilyen, hajók közötti átrakodások által okozott potenciális környezeti balesetektől.

(32)

A (KKBP) 2023/1217 határozat megtiltja továbbá azoknak a hajóknak az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe való behajózását, amelyekről a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak észszerű okuk van feltételezni, hogy az orosz nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása során a SOLAS-egyezmény V/19. szabályának 2.4. pontját megsértve jogellenesen zavarják, kikapcsolják vagy más módon hozzáférhetetlenné a hajófedélzeti automatikus azonosító rendszerüket (AIS). Ez a tilalom nem alkalmazandó olyan körülmények között, amikor a hajófedélzeti AIS jogszerűen kikapcsolható a navigációs információk védelmét biztosító nemzetközi megállapodásokkal, szabályokkal vagy szabványokkal összhangban, például a magas biztonsági kockázatú vizeken történő hajózás esetén. Az említett tilalom szintén minden hajóra alkalmazandó, függetlenül azok lajstromozás szerinti lobogójától, továbbá alkalmazandó a navigációs rendszernek a tagállamok kikötőibe vagy hajózsilipjeibe tartó út bármely pontján végzett bárminemű jogellenes zavarására is.

(33)

A kikötőbe való behajózás fenti tilalmával összefüggésben a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak olyan kockázatelemzés alapján kell elvégezniük a vizsgálatot, amely lehetővé teszi a számukra annak értékelését, hogy elegendő-e a tényállás a jogsértés feltételezéséhez. Például az említett kockázatelemzés során figyelembe kell venni, hogy a hajók megfeleltek-e a hajók közötti átrakodásra vonatkozó előzetes értesítési követelményeknek és más vonatkozó jogi kötelezettségeknek, vagy bejelentették-e veszélyes áruk vagy szennyező áruk – nevezetesen nyersolaj és kőolajtermékek – szállítását (5). A Bizottságnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok általi kockázatelemzés támogatása érdekében közzé kell tennie – többek között a megfelelő információtechnológiai eszközök igénybevételével – azon magatartásokról tett bejelentéseket is, amelyek esetében fennáll annak kockázata, hogy tengerészeti szankciókkal sújtják őket.

(34)

A Bizottságnak az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) segítségével támogatnia kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, többek között a hajók közötti gyanús átrakodásoknak, valamint az AIS jogellenes zavarásával, kikapcsolásával vagy más módon történő hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos incidenseknek a nyomon követésével és jelentésével, továbbá az uniós tengeri információcsere-rendszeren (SafeSeaNet) alapuló információcsere elősegítésével, amely lehetővé teszi az információk fogadását, tárolását, lekérdezését és cseréjét a tengeri biztonság, a kikötői és tengeri védelem, a tengeri környezet védelme, valamint a tengeri forgalom és a tengeri szállítás hatékonysága érdekében. A 2014/100/EU bizottsági irányelv (6) értelmében vett illetékes nemzeti hatóságoknak haladéktalanul biztosítaniuk kell kikötői hatóságaik számára – amennyiben azok eltérő hatóságok – az említett rendszerhez való hozzáférést. A SafeSeaNet-et alkalmazva a Bizottságnak az EMSA segítségével, minden rendelkezésre álló eszközzel támogatnia kell a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokat az érdeklődésre számot tartó hajók – különösen a tagállamok partvonalaitól számított 200 tengeri mérföldes határon belül közlekedő hajók – nyomon követésében.

(35)

A legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának elkerülése érdekében a valamely hajó behajózását megtagadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak a rendelkezésükre álló meglévő platformokon keresztül haladéktalanul meg kell osztaniuk a behajózás megtagadásával kapcsolatos információkat a tagállamok többi, hatáskörrel rendelkező hatóságával. A Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az EMSA-val annak érdekében, hogy haladéktalanul elősegítse a SafeSeaNet-re vonatkozó, a hatáskörrel rendelkező hatóságok jelentései alapján történő esetleges technikai módosításokat.

(36)

A kikötőbe való behajózásra vonatkozó tilalmakat minden hajóra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az adott hajó valamely tagállam kikötőjében vagy a kikötőjének hatáskörébe tartozó horgonyzóhelyen horgonyoz-e. A Finn-öböl esetében az említett tilalmak minden hajóra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az adott hajó olyan kikötőben tartózkodik vagy horgonyzóhelyen horgonyoz-e, amely valamely tagállam felségvizein vagy belvizein található.

(37)

Megfelelő mentességek és eltérések lehetővé teszik az ilyen hajók számára az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe való behajózást a tengerészeti biztonság – beleértve a környezetvédelmi szempontokat is –, a tengeri életmentés és a humanitárius célok érdekében.

(38)

A (KKBP) 2022/884 tanácsi határozat (7) és az (EU) 2022/879 tanácsi rendelet (8) előírja, hogy a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük, hogy az Oroszországból csővezetéken történő nyersolajbehozatalok helyett alternatív ellátási lehetőségeket szerezzenek annak érdekében, hogy az említett behozatalok a lehető leghamarabb a tilalmak hatálya alá kerüljenek. E célkitűzéssel összhangban meg kell szüntetni a Németország és Lengyelország számára adott, az Oroszországból a Barátság kőolajvezeték északi szakaszán keresztül csővezetéken szolgáltatott nyersolajra vonatkozó ideiglenes eltérést. Nem tilos a Kazahsztánból vagy valamely más harmadik országból származó, a Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszországon áthaladó kőolaj behozatala.

(39)

Az árplafon-mechanizmus alapján az egyes harmadik országok energiabiztonsága szempontjából alapvető fontosságú egyedi projektek mentesülhetnek az árplafon hatálya alól. Japán energiabiztonsági szükségleteinek biztosítása érdekében az Oroszországban található Szahalin-2 (Сахалин-2) projekttel kapcsolatban biztosított mentességet 2024. március 31-ig meg kell hosszabbítani.

(40)

Annak érdekében, hogy ne legyen aláásva azon kritikus energiaellátás, amelynek a harmadik országokból az Unióba történő behozatala nem tiltott, helyénvaló biztosítani a Kaszpi Olajvezeték Konzorcium (CPC-konzorcium) infrastruktúráinak megfelelő karbantartását és üzemeltetését, ami lehetővé teszi a 2709 00 KN-kód alá tartozó azon termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, amelyek Kazahsztánból származnak, és csak berakodják azokat Oroszországban, csak szállításuk indul Oroszországból, vagy csak áthaladnak Oroszországon. A megkerülés kockázatának elkerülése érdekében szigorú feltételek mellett a (KKBP) 2023/1217 határozat eltéréseket vezetett be az említett célból feltétlenül szükséges, bizonyos termékek vagy technológiák közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások nyújtására, továbbá a könyvvizsgálói szolgáltatások, a mérnöki szolgáltatások, a jogi tanácsadási szolgáltatások, valamint a műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások nyújtására vonatkozó tilalmak alól.

(41)

Az átruházható értékpapírok oroszországi személyek rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalom kijátszásának elkerülése érdekében a (KKBP) 2023/1217 határozat kiterjesztette ezt a tilalmat a bármely pénznemben denominált pénzügyi eszközökre.

(42)

A (KKBP) 2023/1217 határozat továbbá eltérést vezetett be a bizonyos szolgáltatások orosz szervezetek részére történő nyújtására vonatkozó tilalom alól az olyan tűzfal létrehozásához, tanúsításához vagy értékeléséhez szükséges szolgáltatások esetében, amely megszünteti a valamely jegyzékbe vett személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe nem vett Unió-beli szervezet eszközei felett a jegyzékbe vett személy által gyakorolt ellenőrzést, és biztosítja, hogy a jegyzékbe vett személy javára ne keletkezzen haszon, lehetővé téve ezáltal, hogy az említett szervezet folytathassa üzleti tevékenységét.

(43)

A (KKBP) 2023/1217 határozat tovább pontosítja az Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott vas- és acéltermékek behozatalához szükséges bizonyítékokat.

(44)

A (KKBP) 2023/1217 határozat eltérést vezetett be bizonyos olyan termékek megvásárlásának, behozatalának vagy átadásának tilalma alól, amelyek jelentős bevételt generálnak Oroszország számára és szükségesek a budapesti 3-as metróvonal kocsijainak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához.

(45)

A (KKBP) 2023/1217 határozat pontosításokat vezetett be az Oroszország és az Unió közötti nem menetrend szerinti légi járatokról szóló értesítések fogadására hatáskörrel rendelkező hatóságok tekintetében.

(46)

A (KKBP) 2023/1217 határozat az uniós gazdasági szereplők orosz piacról való kilépésének további elősegítése érdekében meghosszabbította a bizonyos szolgáltatások nyújtásának tilalmától való ideiglenes eltérés alkalmazásának határidejét. Az orosz piaci szereplők uniós piacról való kilépésének felgyorsítása érdekében a (KKBP) 2023/1217 határozat + ideiglenes eltérést vezet be az oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára nyújtott jogi tanácsadási szolgáltatások tilalma alól. A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik olyan jogi szolgáltatások nyújtását 2024. március 31-ig, amelyek a tagállam nemzeti jogszabályai szerint kötelezőek az ilyen kilépések befejezéséhez.

(47)

A korlátozó intézkedések teljes körű és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok tájékoztassák a többi tagállamot és a Bizottságot a 833/2014/EU rendelet alapján elutasított engedélyekről, valamint a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának elkerülése érdekében megosszák egymással az olyan engedélykérelmekre vonatkozó információkat, amelyeknek akkor kívánnak helyt adni, ha egy másik tagállam már értesítette őket az elutasításról.

(48)

Helyénvaló továbbá fokozni az Ukrajna elleni orosz agressziós háború támogatására felhasználható érzékeny termékekre – például a kettős felhasználású termékekre és a 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében felsorolt termékekre – vonatkozó kiviteli korlátozások alkalmazására és végrehajtására vonatkozó információcserét annak a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében, hogy a tiltott uniós termékek oroszországi felhasználásra történő beszerzésében vagy a tiltott szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyek vagy szervezetek a 833/2014/EU rendeletet megsértve megkerüljék az intézkedéseket.

(49)

Helyénvaló tovább pontosítani a tagállamok hatóságai közötti, valamint a többi tagállam hatóságaival és a Bizottsággal folytatott információcserére vonatkozó rendelkezéseket.

(50)

A (KKBP) 2023/1217 határozat kibővíti azon partnerországok jegyzékét, amelyek a 833/2014/EU rendeletben meghatározottakkal lényegében egyenértékű exportellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(51)

Végezetül a (KKBP) 2023/… határozat bizonyos technikai javításokat tesz a rendelkező részben és a mellékletekben, többek között a már elmúlt átmeneti időszakokra való hivatkozások elhagyása, valamint a 833/2014/EU rendelet egyes mellékletei szerkezetének átszervezése révén. Ez utóbbi következményeként a szén behozatalára vonatkozó tilalom a 833/2014/EU rendelet 3i. cikkének és XXI. mellékletének hatálya alá tartozik, ezért a 833/2014/EU rendelet 3j. cikke és XXII. melléklete feleslegessé vált és azokat el kell hagyni. A már lejárt átmeneti időszakokra való hivatkozások elhagyásának nem célja, hogy joghatással járjon a korábbi vagy folyamatban lévő szerződésekre, illetve ezen átmeneti időszakok alkalmazandóságára.

(52)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – uniós szintű szabályozás szükséges.

(53)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”

2.

A 2a. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Tilos az Unióból kivitt azon, a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitja, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.”

;

b)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”;

c)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3a)   Az (1a) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azon, a VII. mellékletben felsorolt, a (3) bekezdésnek a)–e) pontjában meghatározott célokra szánt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitjára, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez.”

;

d)

a (4) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„i)

az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználás, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítése céljából, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.”;

e)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   Az (1a) bekezdéstől eltérve a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik azon, a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszország területén keresztül történő tranzitját, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez, vagy a védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, miután megállapították, hogy az ilyen termékeket vagy technológiákat a (4) bekezdés b), c), d) és h) pontjában meghatározott célokra szánják.”

3.

A 2aa. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Tilos a 258/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) I. mellékletében felsorolt tűzfegyvereknek, részeiknek, alapvető alkotóelemeiknek és lőszereiknek, valamint az e rendelet XXXV. mellékletében felsorolt bizonyos egyéb tűzfegyvereknek és fegyvereknek – függetlenül attól, hogy az Unióból származnak-e vagy sem – a közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy Oroszországban történő felhasználásra.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 258/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról (HL L 94., 2012.3.30., 1. o.).”;"

b)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”;

4.

A 2d. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a 2., a 2a. és a 2b. cikk alkalmazásáról a többi tagállammal és a Bizottsággal, ideértve a megadott vagy elutasított engedélyekre, valamint – a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának gyanúja esetén, vagy adott esetben más körülmények esetén – a beérkezett engedélykérelmekre vonatkozó információkat is.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok információt cserélnek a 2., a 2a. és a 2b. cikk végrehajtásáról a többi tagállammal és a Bizottsággal, ideértve a kapcsolódó jogsértésekre és szankciókra vonatkozó információkat is, valamint a nemzeti végrehajtó hatóságok bevált gyakorlatairól, továbbá az engedély nélküli kivitelek felderítéséről és büntetőeljárás alá vonásáról. Az információcserét az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított elektronikus rendszer használatával kell végezni.”

5.

A 3. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”

6.

A 3b. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”

7.

A 3c. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Tilos az Unióból kivitt, a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák, továbbá az Unióból kivitt, a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyag és üzemanyag-adalékok Oroszország területén keresztül történő tranzitja.”

;

b)

a 4. cikk a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”;

c)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6d)   Az (1a) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a XI. mellékletben felsorolt, a légi közlekedésben vagy az űriparban való felhasználásra alkalmas termékeknek és technológiáknak, valamint a XX. mellékletben felsorolt sugárhajtómű-üzemanyagoknak és üzemanyag-adalékoknak az Oroszország területén keresztül történő tranzitját, miután megállapították, hogy az említett termékeket vagy technológiákat az e cikk (6a), (6b) és (6c) bekezdésében meghatározott célokra szánják.

(6e)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a XI. melléklet B. részében felsorolt áruk eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha az áruknak az engedélyező tagállam általi kizárólagos felhasználása, annak teljes körű ellenőrzése alatt, az engedélyező tagállam olyan területeken végzendő karbantartási kötelezettségeinek teljesítését célozza, amelyeken hosszú távú bérleti megállapodás van érvényben az adott tagállam és az Oroszországi Föderáció között.”

8.

A 3d. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az Oroszország és az Unió közötti, közvetlenül vagy harmadik országon keresztül üzemeltetett, nem menetrend szerinti légi járatok légijármű-üzembentartói az üzemeltetés előtt és legalább 48 órával előre értesítik az indulási vagy rendeltetési hely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait a légi járattal kapcsolatos valamennyi lényeges információról.”

9.

A 3ea. cikk (5) bekezdésének e) pontját el kell hagyni.

10.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„3eb. cikk

(1)   Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amely a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján hajók közötti átrakodást végez, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a hajó megsérti a 3m. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 3n. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmakat.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóság nem engedélyezheti a behajózást, ha egy hajó legalább 48 órával korábban nem értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságot a valamely tagállam kizárólagos gazdasági övezetén belül, vagy a tagállam partjának alapvonalától számított 12 tengeri mérföldön belül végzett, hajók közötti átrakodásról.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(4)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(5)   A kikötőbe való behajózás (1) és (2) bekezdés szerinti megtagadása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi, hatáskörrel rendelkező hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(6)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*2) összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

3ec. cikk

(1)   Tilos 2023. július 24-től az Unió területén lévő kikötőkbe és hajózsilipekbe behajózást biztosítani bármely olyan hajó számára, amelyről a hatáskörrel rendelkező hatóságnak észszerű oka van feltételezni, hogy a 3m. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 3n. cikk (1) és (4) bekezdésében meghatározott tilalmak hatálya alá tartozó nyersolaj vagy kőolajtermékek szállítása során – a SOLAS-egyezmény V/19. szabályának 2.4. pontját megsértve – a tagállami kikötőkbe vagy hajózsilipekbe tartó út bármely pontján jogellenesen zavarja, kikapcsolja vagy más módon hozzáférhetetlenné teszi a hajófedélzeti automatikus azonosító rendszerét.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon esetekben, amikor egy segítségre szoruló hajó menedékhelyet keres, tengerészeti biztonsági okokból vészkikötőt keres, vagy amikor tengeri életmentésre van szükség.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egy hajónak az Unió területén lévő kikötőbe vagy hajózsilipbe való behajózást, miután megállapították, hogy az ilyen behajózás humanitárius okokból szükséges.

(4)   A kikötőbe való behajózás (1) bekezdés szerinti megtagadása esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a tagállamok többi, hatáskörrel rendelkező hatóságát. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóságok a nemzeti rendszerek és információk mellett felhasználják a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban létrehozott uniós tengeri információcsere-rendszerben (SafeSeaNet) rendelkezésre álló integrált tengeri információkat is.

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/59/EK irányelve (2002. június 27.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).”"

11.

A 3f. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”

12.

A 3g. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

2023. szeptember 30-tól a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a XVII. mellékletben felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11, a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől.

E pont alkalmazása céljából a behozatal időpontjában az importőröknek bizonyítékot kell szolgáltatniuk a termék harmadik országban történő feldolgozásához felhasznált vas- és acél alapanyagok származási országáról.”;

b)

a (2) és (3) bekezdést el kell hagyni.

13.

A 3h. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosításához;

c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez, továbbá az említett termékek rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak annyiban alkalmazandók a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha az említett melléklet másként rendelkezik.”

;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik valamely oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra a 8901 10 00 vagy 8901 90 00 KN-kód alá tartozó hajók eladását vagy szolgáltatását, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást 2023. december 31-ig, miután megállapították, hogy:

a)

a hajó 2023. június 24-án fizikailag Oroszországban található, és oroszországi felhasználásra szánják;

b)

a hajó eredetileg 2022. február 24. előtt lajstromba vett, személyzet nélkül bérelt hajóként az Oroszországi Föderáció lobogója alatt közlekedett;

c)

az oroszországi jogi személy, szervezet vagy szerv nem katonai végfelhasználó, és a hajót nem fogja katonai célokra felhasználni;

d)

az eladás vagy szolgáltatás nem szolgálja a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében jegyzékbe vett vagy az e rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bármely személy, szervezet vagy szerv javát.”

;

d)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az érintett tagállam a (4) és a (4a) bekezdés alapján megadott engedélyekről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

14.

A 3i. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3), a (3b), a (3ba) és a (3d) bekezdést el kell hagyni;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3e)   E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXI. mellékletben felsorolt, a 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 KN-kód alá tartozó termékek megvásárlását, behozatalát vagy átadását, illetve a kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges a budapesti 3-as metróvonal 2018-ban szállított kocsijainak üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához a Metrowagonmash által 2023. június 24. előtt nyújtott garancia érvényesítése során.”

15.

A 3j. cikket el kell hagyni.

16.

A 3k. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 vagy 8903 KN-kód alá tartozó, egységenként legfeljebb 50 000 EUR értékű termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. június 24. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. szeptember 25-ig történő teljesítésére.”

;

c)

a (3a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3a)   A 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 vagy 9406 20 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. június 24. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. szeptember 25-ig történő teljesítésére.”

;

d)

a (3b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3b)   Az e rendelet XXIII. mellékletében 2023. június 24-én első ízben szereplő KN-kódok alá tartozó és az e cikk (3) és (3a) bekezdésében nem említett termékek tekintetében – kivéve az e rendelet XVIII. mellékletében már szereplő KN-kódok alá tartozó termékeket – az e cikk (1) és a (2) bekezdésében foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. június 24. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. szeptember 25-ig történő teljesítésére.”

;

e)

a (3c) bekezdést törölni kell;

f)

az (5b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5b)   Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a XXIII. mellékletben felsorolt, a 72., 84., 85. és 90. KN-áruosztály alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez feltétlenül szükséges az aeronautikai iparban szükséges titánáruk előállításához, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív kínálat.”

;

g)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Az érintett tagállam az (5), (5a) és (5b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

17.

A 3l. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alkalmazandó a közúti fuvarozási vállalkozások által Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal az Unió területén belül végzett árufuvarozásra, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják.”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az (1a) bekezdésben foglalt tilalom 2023. június 30-ig nem alkalmazandó a 2023. június 24. előtt megkezdett árufuvarozásra, feltéve, hogy:

a)

a pótkocsi vagy félpótkocsi 2023. június 24-én már az Unió területén tartózkodott; vagy

b)

a pótkocsinak vagy félpótkocsinak az Oroszországba való visszatéréshez át kell haladnia az Unión.”

;

c)

a (4) bekezdés bevezető szövege helyébe a következtő szöveg lép:

„4.   Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik az oroszországi székhelyű közúti fuvarozási vállalkozások vagy – amennyiben az árufuvarozás Oroszországban nyilvántartásba vett pótkocsikkal vagy félpótkocsikkal történik, ideértve azt is, ha ezeket a pótkocsikat vagy félpótkocsikat más országokban nyilvántartásba vett tehergépkocsikkal vontatják – bármilyen közúti fuvarozási vállalkozás által végzett árufuvarozást, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy az ilyen fuvarozás a következőkhöz szükséges:”

18.

A 3m. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A (3) bekezdés d) pontja szerinti mentesség Németországra és Lengyelországra 2023. június 23-tól nem alkalmazandó.”

19.

A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a közös katonai listán (*3) felsorolt termékekhez és technológiákhoz, vagy a felsorolt termékek rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtás és brókertevékenység nyújtása közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;

(*3)  A legutolsó változat a HL C 85., 2020.3.13., 147. oldalán lett közzétéve.”"

20.

Az 5aa. cikk (3) bekezdése c) pontját el kell hagyni.

21.

Az 5f. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott, valamely tagállam hivatalos pénznemében denominált átruházható értékpapíroknak, vagy a 2023. augusztus 6. után kibocsátott, bármely más pénznemben denominált értékpapíroknak, vagy az ilyen értékpapírokkal szembeni kitettséget biztosító kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeinek eladása bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.”

22.

Az 5k. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)–d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:”;

b)

a (2) bekezdés f) pontját el kell hagyni.

23.

Az 5n. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(9a)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az ott említett szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy ezek a szolgáltatások feltétlenül szükségesek egy olyan tűzfal létrehozásához, tanúsításához vagy értékeléséhez, amely:

a)

megszünteti a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott, jegyzékbe nem vett jogi személy, szervezet vagy szerv eszközei felett gyakorolt ellenőrzést; és

b)

biztosítja, hogy az említett, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javára semmilyen további pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás ne keletkezzen.”

;

b)

a (11) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(11)   Az érintett tagállam a (9a) és a (10) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

24.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5q. cikk

(1)   A 2., 2a., 3f. és 3k. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az említett cikkekben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását, kivitelét, vagy Oroszországon keresztül történő átszállítását, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítását vagy finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást a Kaszpi Olajvezeték Konzorcium (CPC-konzorcium) Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához, miután megállapították, hogy:

a)

az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás, kivitel, vagy Oroszországon keresztül történő átszállítás, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások biztosítása vagy finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez;

b)

az igényelt termékek, technológiák és segítségnyújtás típusa nem haladja meg a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetése, alapvető karbantartása, javítása vagy cseréje és a kapcsolódó segítségnyújtás céljából korábban az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VIII. mellékletben felsorolt partnerországból Oroszországba kivitt termékek típusát vagy az Unióból, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországából, Svájcból vagy a VIII. mellékletben felsorolt partnerországból korábban nyújtott segítséget;

c)

a kért mennyiségek arányban állnak a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez felhasznált mennyiségekkel; valamint

d)

e termékeket és technológiát a 833/2014/EU rendelet 13. cikkének hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy kizárólag a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetésére, alapvető karbantartására, javítására vagy cseréjére, végfelhasználás céljára biztosítja.

(2)   Az 5n. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a CPC-konzorcium Kazahsztánból származó és Oroszországban csupán berakodott, onnan induló vagy azon áthaladó, a 2709 00 KN-kód alá tartozó termékek szállításához szükséges csővezetékeinek és a kapcsolódó infrastruktúrának az üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatások, mérnöki szolgáltatások, jogi tanácsadási szolgáltatások, és műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások nyújtását, miután megállapították, hogy:

a)

az említett szolgáltatások nyújtása szükséges a CPC-konzorcium csővezetéke és a kapcsolódó infrastruktúra elemeinek üzemeltetéséhez, alapvető karbantartásához, javításához vagy cseréjéhez; valamint

b)

az ilyen szolgáltatásokat a 13. cikk hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személy nyújtja.

(3)   Az érintett tagállam az (1) és (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)   Az (1) és a (2) bekezdés szerinti engedély megadásakor a hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell követelnie a végfelhasználói tanúsítvány bemutatását, valamint részletes, rendszeres jelentéseket arról, hogy az érintett munkálatok során a termékeket, technológiát vagy szolgáltatásokat nem használták fel a szándékolttól eltérő célra. A hatáskörrel rendelkező hatóság az (1) bekezdéssel összhangban további feltételeket is előírhat.”

25.

A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az e rendelet alapján megadott vagy elutasított engedélyek;”;

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az e rendeletben meghatározott tilalmak – többek között kriptoeszközök felhasználásával történő – megsértésének, megkerülésének, és az erre tett kísérleteknek a feltárt esetei.”

26.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a 3., 3a., 3b., 3c., 3d., 3ea., 3f., 3g., 3h., 3i., 3k., 3m., 3n., 5a., 5c., 5d., 5k., 5m., 5n., 5p. és 12b. cikk szerint elutasított valamennyi engedélyről az engedély elutasítását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2)   Mielőtt egy tagállam a 3., 3a., 3b., 3c., 3d., 3ea., 3f., 3g., 3h., 3i., 3k., 3m., 3n., 5a., 5c., 5d., 5k., 5m., 5n., 5p. és 12b. cikkel összhangban megad egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében azonos egy olyan ügylettel, amelyre egy másik tagállam vagy más tagállamok által kibocsátott. továbbra is érvényes elutasítás vonatkozik, az említett tagállam először konzultál azon tagállammal, illetve tagállamokkal, amely, illetve amelyek az elutasítást kibocsátotta, illetve kibocsátották. Ha az ilyen konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, megadva valamennyi releváns információt döntésének magyarázatául.

6b. cikk

(1)   Az adatszolgáltatásra, titoktartásra és szakmai titoktartásra vonatkozó alkalmazandó szabályok sérelme nélkül – valamint az ügyvédek és ügyfeleik közötti közlések bizalmasságához fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikkében garantált jog tiszteletben tartásával összhangban – a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt – annak kézhezvételétől számított két héten belül – amely elősegítheti e rendelet végrehajtását, valamint

b)

együttműködnek a hatáskörrel rendelkező hatósággal az ilyen információk ellenőrzése során.

(2)   Az érintett tagállam – a kézhezvételtől számított két héten belül – továbbítja a Bizottságnak az (1) bekezdés alapján kapott releváns információkat. Az érintett tagállam anonimizált formában továbbíthatja az említett információkat, ha valamely nyomozó vagy igazságügyi hatóság folyamatban lévő nyomozás vagy büntetőeljárás keretében azokat bizalmasnak nyilvánította.

(3)   A Bizottsághoz közvetlenül beérkező minden további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani.

(4)   Az e cikkel összhangban a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt az említett hatóságok kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre tekintettel azt nyújtották vagy kapták.”

27.

A 12a. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásához szükséges adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének (8) bekezdése értelmében vett »adatkezelőként« a Bizottság kerül kijelölésre.

(3)   A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, többek között a végrehajtó hatóságok, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) értelmében vett vámhatóságok, az 575/2013/EU rendelet, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*5) és a 2014/65/EU irányelv értelmében vett illetékes hatóságok, továbbá a természetes személyeket, jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az ingatlanokat vagy ingóságokat nyilvántartó hivatalos nyilvántartások kezelői információkat – köztük személyes adatokat, és szükség esetén a 6b. cikk (1) bekezdésében említett információkat – kezelnek és haladéktalanul megosztanak a tagállamuk más hatáskörrel rendelkező hatóságaival, más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal, amennyiben az ilyen kezelésre és megosztásra az információkat kezelő vagy az információkat átvevő hatóság e rendelet szerinti feladatainak ellátásához van szükség, különösen akkor, ha az e rendeletben meghatározott tilalmak megsértésének vagy megkerülésének eseteit, vagy az azok megsértésére vagy megkerülésére tett kísérletek eseteit tárják fel. Ez a rendelkezés nem érinti az igazságügyi hatóságok birtokában lévő információk bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokat.

(*4)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10.,1.o.)."

(*5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73.o.).”"

28.

A 12b. cikk a következőképpen módosul:

(a)

az (1) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2., 2a., 3., 3b., 3c., 3f., 3h. és 3k. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok 2023. december 31-ig engedélyezhetik az e rendelet II., VII., X., XI., XVI., XVIII., XX. és XXIII. mellékletében, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását, továbbá a fent említett termékekkel és technológiával kapcsolatban szellemitulajdon-jogok vagy üzleti titkok eladását, licenciába adását vagy bármely más módon történő átadását, valamint szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáférés vagy azok további felhasználása jogának biztosítását, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás, átadás, licenciába adás, hozzáférés vagy további felhasználás jogának biztosítása feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy az oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A 3. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik a II. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását 2024. március 31-ig, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges egy tagállam joga szerint, orosz jogi személy, szervezet vagy szerv részvételével 2022. február 24. előtt bejegyzett vagy létrehozott olyan közös vállalatból való kilépéshez, amely Oroszország és harmadik országok közötti gázvezeték-infrastruktúrát üzemeltet.”

;

c)

a (2a) bekezdésben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(2a)   Az 5n. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az említett cikkben foglalt szolgáltatások nyújtásának folytatását 2024. március 31-ig, amennyiben az ilyen szolgáltatásnyújtás feltétlenül szükséges az oroszországi piacról való kilépéshez vagy az oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:”;

d)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2b)   Az 5n. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik olyan jogi tanácsadási szolgáltatások nyújtását 2024. március 31-ig, amelyek jogszabály alapján szükségesek az oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek Unióban letelepedett jogi személyekben, szervezetekben vagy szervekben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak eladásához vagy átadásához.”

;

e)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az érintett tagállam az (1), (1a), (2), (2a) vagy (2b) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

29.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„12f. cikk

(1)   Tilos a XXXIII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az említett mellékletben meghatározott valamely harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy ilyen harmadik országban történő felhasználásra.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b)

közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához;

c)

közvetlenül vagy közvetve a meghatározott harmadik országban lévő bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára olyan szellemitulajdon-jogokat vagy üzleti titkokat eladni, licenciába adni vagy bármely más módon átadni, valamint olyan szellemitulajdon-jogok által védett vagy üzleti titoknak minősülő anyagokhoz vagy információkhoz való hozzáféréshez vagy azok további felhasználásához jogot biztosítani, amelyek az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz, továbbá az említett termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódnak.

(3)   A XXXIII. melléklet kizárólag azokat az érzékeny kettős felhasználású termékeket és technológiákat, vagy az olyan termékeket és technológiákat tartalmazza, amelyek a hadviselési képességét megerősítő módon hozzájárulhatnak Oroszország katonai, technológiai vagy ipari képességeinek megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, és amelyeknek Oroszországba történő kivitele e rendelet értelmében tilos, és amelyek esetében nagy és folyamatos a kockázata annak, hogy azokat az Unióból történő eladást, szolgáltatást, átadást vagy kivitelt követően harmadik országokból Oroszországba eladják, szolgáltatják, átadják vagy kiviszik. A XXXIII. mellékletben minden egyes felsorolt termék vagy technológia tekintetében meg kell jelölni azokat a harmadik országokat, amelyekbe tilos az eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel. A XXXIII. melléklet csak azon harmadik országokat tartalmazza, amelyekről a Tanács megállapította, hogy rendszeresen és tartósan elmulasztották megakadályozni az Unióból kivitt, az említett mellékletben felsorolt termékek és technológiák Oroszországba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, annak ellenére, hogy az Unió előzőleg konzultált az érintett országgal és támogatást nyújtott neki.

(4)   Amennyiben a XXXIII. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele az e rendeletben meghatározott bizonyos mentességek alapján nem tilos, úgy azok eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára nem tilos, feltéve, hogy teljesülnek az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra e rendelet alapján alkalmazandó ugyanazon feltételek.

(5)   Amennyiben a XXXIII. mellékletben felsorolt valamely terméknek vagy technológiának valamely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a hatáskörrel rendelkező hatóságok e rendelettel összhangban engedélyezhetik, úgy azok eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a meghatározott harmadik országban lévő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik az Oroszországba történő kivitelre vagy az oroszországi felhasználásra vonatkozó eltérésekre alkalmazandó feltételekkel azonos feltételek mellett.”

30.

A IV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

31.

A VII. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

32.

A VIII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

33.

A XV. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

Ezt a pontot az e rendelet IV. mellékletében említett egy vagy több szervezet vonatkozásában 2023. október 1-jétől kell alkalmazni, feltéve, hogy a Tanács a vonatkozó esetek vizsgálatát követően végrehajtási jogi aktus útján így határoz.

34.

A XVII. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

35.

A XVIII. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

36.

A XXI. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

37.

A XXII. mellékletet el kell hagyni.

38.

A XXIII. melléklet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően módosul.

39.

A XXIX. melléklet e rendelet IX. mellékletének megfelelően módosul.

40.

A rendelet e rendelet X. mellékletének megfelelően a XXXIII. melléklettel egészül ki.

41.

A rendelet e rendelet XI. mellékletének megfelelően a XXXV. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. június 23-án,

a Tanács részéről

az elnök

J. ROSWALL


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 451 oldalát.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1.o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13.o.).

(4)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(5)  A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (MARPOL) I. mellékletének 42. szabálya; Az Európai Parlament és a Tanács 2002/59/EK irányelve (2002. június 27.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10. o.).

(6)  A Bizottság 2014/100/EU irányelve (2014. október 28.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 308., 2014.10.29., 82. o.).

(7)  A Tanács (KKBP) 2022/884 határozata (2022. június 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról (HL L 153., 2022.6.3., 128.o.).

(8)  A Tanács (EU) 2022/879 rendelete (2022. június 3.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 153., 2022.6.3., 53.o.).


I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IV. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

Ez a melléklet azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket sorolja fel, akik, illetve amelyek katonai végfelhasználók, Oroszország katonai-ipari bázisának részét képezik, vagy kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatban állnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatával, vagy egyéb módon támogatják azt. E természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai megerősítéséhez vagy Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez. Közéjük tartoznak Oroszországtól eltérő harmadik országokbeli természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek. E mellékletbe való felvételük következményeként a tevékenységeikért nem állapítható meg azon joghatóságnak a felelőssége, amelyben működnek.

A 2. cikk (7) bekezdésében, a 2a. cikk (7) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

1.

JSC Sirius (Oroszország)

2.

OJSC Stankoinstrument (Oroszország)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Oroszország)

4.

JSC Kalashnikov (Oroszország)

5.

JSC Tula Arms Plant (Oroszország)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Oroszország)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Oroszország)

8.

OAO Almaz Antey (Oroszország)

9.

OAO NPO Bazalt (Oroszország)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Oroszország)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet) (Oroszország)

12.

Argut OOO (Oroszország)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja) (Oroszország)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete) (Oroszország)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának »Special Flight Unit Rossiya« szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a »Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]« szövetségi költségvetési vállalata) (Oroszország)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR]) (Oroszország)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja) (Oroszország)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont]) (Oroszország)

21.

Irkut Corporation (Oroszország)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Oroszország)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság) (Oroszország)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Oroszország)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (az Oroszország által jogellenesen annektált Krími Autonóm Köztársaság)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Oroszország)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Oroszország)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Oroszország)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Oroszország)

31.

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma) (Oroszország)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet) (Oroszország)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Oroszország)

34.

NPO Splav JSC (Oroszország)

35.

OPK Oboronprom (Oroszország)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Oroszország)

37.

PJSC Irkut Corporation (Oroszország)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Oroszország)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete) (Oroszország)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Oroszország)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Oroszország)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Oroszország)

43.

Rapart Services LLC (Oroszország)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Oroszország)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat]) (Oroszország)

46.

Rostekh – Azimuth (Oroszország)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Oroszország)

48.

Russian Helicopters JSC (Oroszország)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Oroszország)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Oroszország)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Oroszország)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Oroszország)

53.

Tupolev JSC (Oroszország)

54.

UEC-Saturn (Oroszország)

55.

United Aircraft Corporation (Oroszország)

56.

JSC AeroKompozit (Oroszország)

57.

United Engine Corporation (Oroszország)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Oroszország)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Oroszország)

60.

United Shipbuilding Corporation (Oroszország)

61.

JSC PO Sevmash (Oroszország)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Oroszország)

63.

Severnaya Shipyard (Oroszország)

64.

Shipyard Yantar (Oroszország)

65.

UralVagonZavod (Oroszország)

66.

Baikal Electronics (Oroszország)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont) (Oroszország)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet) (Oroszország)

69.

Crocus Nano Electronics (Oroszország)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Oroszország)

71.

Elara (Oroszország)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Oroszország)

73.

ELPROM (Oroszország)

74.

Engineering Center Ltd. (Oroszország)

75.

Forss Technology Ltd. (Oroszország)

76.

Integral SPB (Oroszország)

77.

JSC Element (Oroszország)

78.

JSC Pella-Mash (Oroszország)

79.

JSC Shipyard Vympel (Oroszország)

80.

Kranark LLC (Oroszország)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Oroszország)

82.

LLC Center (Oroszország)

83.

MCST Lebedev (Oroszország)

84.

Miass Machine-Building Factory (Oroszország)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ) (Oroszország)

86.

MPI VOLNA (Oroszország)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet) (Oroszország)

88.

Nerpa Shipyard (Oroszország)

89.

NM-Tekh (Oroszország)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Oroszország)

91.

NPO Electronic Systems (Oroszország)

92.

NPP Istok (Oroszország)

93.

NTC Metrotek (Oroszország)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Oroszország)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Oroszország)

96.

OJSC TSRY (Oroszország)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Oroszország)

98.

OOO Planar (Oroszország)

99.

OOO Sertal (Oroszország)

100.

Photon Pro LLC (Oroszország)

101.

PJSC Zvezda (Oroszország)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Oroszország)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Oroszország)

104.

AO Kronshtadt (Oroszország)

105.

Avant Space LLC (Oroszország)

106.

Production Association Strela (Oroszország)

107.

Radioavtomatika (Oroszország)

108.

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont) (Oroszország)

109.

Robin Trade Limited (Oroszország)

110.

Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Oroszország)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Oroszország)

112.

Russian Space Systems (Oroszország)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Oroszország)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

118.

Sergey IONOV (Oroszország)

119.

Serniya Engineering (Oroszország)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Oroszország)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Oroszország)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe) (Oroszország)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya) (Oroszország)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (AO GNTs RF – FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet) (Oroszország)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Oroszország)

127.

UAB Pella-Fjord (Oroszország)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard« (Oroszország)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard« (Oroszország)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau« (Oroszország)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory« (Oroszország)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC« (Oroszország)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka« (Oroszország)

134.

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar« (Oroszország)

135.

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega« (Oroszország)

136.

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard« (Oroszország)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Uráli Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet) (Oroszország)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Oroszország)

139.

Vega Pilot Plant (Oroszország)

140.

Vertikal LLC(Oroszország)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Oroszország)

142.

VTK Ltd (Oroszország)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Oroszország)

144.

ZAO Elmiks-VS (Oroszország)

145.

ZAO Sparta (Oroszország)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Oroszország)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

148.

Alagir Resistor Factory (Oroszország)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete) (Oroszország)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.) (Oroszország)

151.

Almaz JSC (Oroszország)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Oroszország)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.) (Oroszország)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Oroszország)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

156.

Electrosignal JSC (Oroszország)

157.

Energiya JSC (Oroszország)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ) (Oroszország)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség) (Oroszország)

160.

Evgeny Krayushin (Oroszország)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség) (Oroszország)

162.

Ineko LLC (Oroszország)

163.

Informakustika JSC (Oroszország)

164.

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet) (Oroszország)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet) (Oroszország)

166.

Inteltech PJSC (Oroszország)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet) (Oroszország)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

170.

Lutch Design Office JSC (Oroszország)

171.

Meteor Plant JSC (Oroszország)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Oroszország)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.) (Oroszország)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

177.

Optron, JSC (Oroszország)

178.

Pella Shipyard OJSC (Oroszország)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Oroszország)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Oroszország)

181.

Radiozavod JSC (Oroszország)

182.

Razryad JSC (Oroszország)

183.

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség) (Oroszország)

184.

Ryazan Radio-Plant (Oroszország)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.) (Oroszország)

186.

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz« (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete) (Oroszország)

190.

Scientific-Production Enterprise »Kant« (Kant Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

191.

Scientific-Production Enterprise »Svyaz« (Szvjaz Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat) (Oroszország)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.) (Oroszország)

196.

Scientific-Research Institute »Argon« (Argon Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem) (Oroszország)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.) (Oroszország)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Oroszország)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Oroszország)

201.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Salute« (Oroszország)

202.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov« (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven) (Oroszország)

203.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »URALELEMENT« (Oroszország)

204.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Plant Dagdiesel« (Oroszország)

205.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering« (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

206.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela (Oroszország)

207.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov (Oroszország)

208.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo (Oroszország)

209.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service (Oroszország)

210.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.) (Oroszország)

211.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press (Oroszország)

212.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design« (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.) (Oroszország)

213.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya (Oroszország)

214.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics (Oroszország)

215.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning (Oroszország)

216.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant »Molot« (Oroszország)

217.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC »MBDB »ISKRA«« (Oroszország)

218.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia (Oroszország)

219.

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau (Oroszország)

220.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), »Central Design Bureau of Automation« (Oroszország)

221.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

222.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP »Region« (Oroszország)

223.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB »Soyuz« (Oroszország)

224.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant (Oroszország)

225.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern »MPO – Gidropribor« (Oroszország)

226.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS« (Oroszország)

227.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard (Oroszország)

228.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Oroszország)

229.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga (Oroszország)

230.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash (Oroszország)

231.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus (Oroszország)

232.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant (Oroszország)

233.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering (Oroszország)

234.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau »Detal« (Oroszország)

235.

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company (Oroszország)

236.

Tambov Plant (TZ) »October« (Oroszország)

237.

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise« (Oroszország)

238.

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard« (Oroszország)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja – Soyuz) (Oroszország)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Oroszország)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

242.

Rosatomflot (Oroszország)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda) (Oroszország)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ) (Oroszország)

245.

AO Aviaagregat (Oroszország)

246.

Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet) (Oroszország)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Oroszország)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete); Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete) (Oroszország)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény) (Oroszország)

250.

Federal State Unitary Enterprise »State Scientific-Research Institute for Aviation Systems« (GosNIIAS) (»Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet« szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Oroszország)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Oroszország)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Oroszország)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Oroszország)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Oroszország)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Oroszország)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Oroszország)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Oroszország)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Oroszország)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Oroszország)

261.

JSC NII Steel (Oroszország)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Oroszország)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Oroszország)

264.

Joint Stock Company STAR (Oroszország)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Oroszország)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Oroszország)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Oroszország)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Oroszország)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Oroszország)

270.

Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet) (Oroszország)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet) (Oroszország)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Oroszország)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Oroszország)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Oroszország)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Oroszország)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Oroszország)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Oroszország)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Oroszország)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Oroszország)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Oroszország)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Oroszország)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Oroszország)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Oroszország)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Oroszország)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Oroszország)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet) (Oroszország)

288.

Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet) (Oroszország)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (az Oroszország által jogellenesen annektált Szevasztopol városa)

290.

Tula Arms Plant (Oroszország)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet) (Oroszország)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet) (Oroszország)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye) (Oroszország)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat) (Oroszország)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P.N. Lebedev után elnevezett Fizikai Intézete) (Oroszország)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete) (Oroszország)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege) (Oroszország)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Oroszország)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Oroszország)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering »Rubin«, JSC (Oroszország)

301.

»Aeropribor-Voskhod«, JSC (Oroszország)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Oroszország)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Oroszország)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Oroszország)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Oroszország)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Oroszország)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Oroszország)

309.

Joint Stock Company Eleron (Oroszország)

310.

AO Rubin (Oroszország)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Oroszország)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Oroszország)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Oroszország)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Oroszország)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Oroszország)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Oroszország)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.) (Oroszország)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Oroszország)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Oroszország)

320.

Joint Stock Company Microtechnology (Oroszország)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet) (Oroszország)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Oroszország)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Oroszország)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Oroszország)

325.

Joint Stock Company Rychag (Oroszország)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Oroszország)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (a V.I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet) (Oroszország)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.) (Oroszország)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Oroszország)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Oroszország)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Oroszország)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.) (Oroszország)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Oroszország)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Oroszország)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Oroszország)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Oroszország)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Oroszország)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Oroszország)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Oroszország)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege) (Oroszország)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Oroszország)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Oroszország)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda) (Oroszország)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.) (Oroszország)

346.

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor (Oroszország)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Oroszország)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Oroszország)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Oroszország)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Oroszország)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Oroszország)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága) (Oroszország)

354.

NPP Start (Oroszország)

355.

OAO Radiofizika (Oroszország)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe) (Oroszország)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Oroszország)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Oroszország)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet) (Oroszország)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ – Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet) (Oroszország)

361.

Shvabe JSC (Oroszország)

362.

Special Technological Center LLC (Oroszország)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Oroszország)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Oroszország)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Oroszország)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Oroszország)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete) (Oroszország)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Oroszország)

369.

Voentelecom JSC (Oroszország)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó V.A. Trapeznikov intézet, Orosz Tudományos Akadémia) (Oroszország)

371.

Ak Bars Holding (Oroszország)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távol-keleti részlege) (Oroszország)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Oroszország)

374.

Borisfen, JSC (Oroszország)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Oroszország)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Oroszország)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Oroszország)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Oroszország)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Oroszország)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Oroszország)

383.

Zavod Elecon, JSC (Oroszország)

384.

VMP »Avitec«, JSC (Oroszország)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.) (Oroszország)

386.

Tulatochmash, JSC (Oroszország)

387.

PJSC »I.S. Brook« INEUM (Oroszország)

388.

SPE »Krasnoznamenets«, JSC (Oroszország)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (az S.S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.) (Oroszország)

390.

SPA »Impuls«, JSC (Oroszország)

391.

RusBITech (Oroszország)

392.

ROTOR 43 (Oroszország)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Oroszország)

394.

RATEP, JSC (Oroszország)

395.

PLAZ (Oroszország)

396.

OKB »Technika« (Oroszország)

397.

Ocean Chips (Oroszország)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Oroszország)

399.

Angstrem JSC (Oroszország)

400.

NPCAP (Oroszország)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Oroszország)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Oroszország)

403.

Novator DB (Oroszország)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.) (Oroszország)

405.

NII Stali JSC (Oroszország)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Oroszország)

407.

Neva Electronica JSC (Oroszország)

408.

ENICS (Oroszország)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Oroszország)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Oroszország)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Oroszország)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Oroszország)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Oroszország)

414.

Videoglaz Project (Oroszország)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Oroszország)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Oroszország)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Össz-oroszországi Rádiómérnöki Kutatóintézet) (Oroszország)

418.

PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (az A.A. Raszpletyin akadémikus után elnevezett »Almaz« Tudományos és Gyártási Szövetség zrt.) (Oroszország)

419.

Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Oroszország)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Oroszország)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Zelenográdi Nanotechnológiai Központ, rt.) (Oroszország)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Oroszország)

423.

JSC »Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov« (az E.S. Jalamov után elnevezett Uráli Optikai-mechanikai Üzem, rt.) (Oroszország)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ramenszkojei Eszközkészítési Tervezőiroda, rt.) (Oroszország)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Különleges Technológiai Központ, korlátolt felelősségű társaság) (Oroszország)

426.

Vest Ost Limited Liability (Oroszország)

427.

Trade-Component LLC (Oroszország)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Oroszország)

429.

JSC ICC Milandr (Oroszország)

430.

SMT iLogic LLC (Oroszország)

431.

Device Consulting (Oroszország)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Oroszország)

433.

Technodinamika, JSC (Oroszország)

434.

OOO »UNITEK« (Oroszország)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Oroszország)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Oroszország)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Irán)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (az Iszlám Forradalmi Gárda Repülés- és Űripari Részlege) (Irán)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, IRGC SSJO (az Iszlám Forradalmi Gárda Kutatási és Önellátási Dzsihád Szervezete, IRGC SSJO) (Irán)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Irán)

441.

Paravar Pars Company (Irán)

442.

Qods Aviation Industries (Irán)

443.

Shahed Aviation Industries (Irán)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Oroszország)

445.

AO Papilon (Oroszország)

446.

IT-Papillon OOO (Oroszország)

447.

OOO Adis (Oroszország)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Oroszország)

449.

Advanced Research Foundation (úttörő kutatásokat támogató alapítvány) (Oroszország)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (katonai-műszaki együttműködési szövetségi szolgálat) (Oroszország)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (a szövetségi állami költségvetési tudományos intézet kutatási és gyártási komplex technológiai központja) (Oroszország)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia szövetségi állami intézete szövetségi tudományos központjának rendszerelemzési tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Oroszország)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Oroszország)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Oroszország)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Oroszország)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Oroszország)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Oroszország)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Oroszország)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Oroszország)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Oroszország)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Oroszország)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Oroszország)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Oroszország)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Oroszország)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Oroszország)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Oroszország)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Oroszország)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Oroszország)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Oroszország)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Oroszország)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Oroszország)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Oroszország)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Oroszország)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Oroszország)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Oroszország)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Oroszország)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Oroszország)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Oroszország)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Oroszország)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Oroszország)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Oroszország)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Oroszország)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Oroszország)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Oroszország)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Oroszország)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Oroszország)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Oroszország)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Oroszország)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Oroszország)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Oroszország)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (az orosz tudományos akadémia »Keldysh« alkalmazott matematikai intézete) (Oroszország)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Oroszország)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Oroszország)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Mitisinszkij rádiómérő műszerek tudományos kutatóintézete) (Oroszország)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Oroszország)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Oroszország)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Oroszország)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Oroszország)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Oroszország)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Oroszország)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Oroszország)

503.

Skolkovo Foundation (Skolkovo alapítvány) (Oroszország)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Skolkovo tudományos és technológiai intézet) (Oroszország)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (a V.P. Chkalov után elnevezett állami repülési tesztelési központ) (Oroszország)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Oroszország)

507.

VMK Limited Liability Company (Oroszország)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Oroszország)

509.

Radiopriborsnab LLC (Oroszország)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Oroszország)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kína)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, Kína)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kína)

514.

JSC NICEVT (Oroszország)

515.

A-CONTRAKT (Oroszország)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Oroszország)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Oroszország)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Nyizsnyij Novgorod-i rádiómérnöki kutatóintézet) (Oroszország)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Oroszország)

520.

LLC Rezonit (Oroszország)

521.

ZAO Promelektronika (Oroszország)

522.

TD Promelektronika LLC (Oroszország)

523.

Tako LLC (Örményország)

524.

Art Logistics LLC (Oroszország)

525.

GFK Logistics LLC (Oroszország)

526.

Novastream Limited (Oroszország)

527.

SKS Elektron Broker (Oroszország)

528.

Trust Logistics (Oroszország)

529.

Trust Logistics LLC (Oroszország)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Üzbegisztán)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Üzbegisztán)

532.

I Jet Global DMCC (Szíria)

533.

I Jet Global DMCC (Egyesült Arab Emírségek)

534.

Success Aviation Services FZC (Egyesült Arab Emírségek)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Oroszország)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Irán)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Oroszország)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Oroszország)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Oroszország)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Oroszország)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Oroszország)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Oroszország)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Oroszország)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Oroszország)

546.

Joint Stock Company Dux (Oroszország)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Oroszország)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Oroszország)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Oroszország)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Oroszország)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Oroszország)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Oroszország)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Oroszország)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Oroszország)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Oroszország)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Oroszország)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Oroszország)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Oroszország)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Oroszország)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Oroszország)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Oroszország)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Oroszország)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Oroszország)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Oroszország)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Oroszország)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Oroszország)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Oroszország)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Oroszország)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Oroszország)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Oroszország)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Oroszország)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Oroszország)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Oroszország)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Oroszország)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Oroszország)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Oroszország)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Oroszország)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Oroszország)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Oroszország)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Oroszország)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Oroszország)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Oroszország)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Oroszország)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Oroszország)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Oroszország)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Oroszország)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Oroszország)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Oroszország)

590.

LLC Yadro (Oroszország)

591.

Perm Powder Plant (Oroszország)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Oroszország)

593.

Proton JSC (Oroszország)

”.

II. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet VII. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

A 2a. cikk (1) bekezdésében és a 2b. cikk (1) bekezdésében említett termékek és technológiák jegyzéke

A. rész

Erre a mellékletre az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében szereplő Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások alkalmazandók, az „I. rész – Általános megjegyzések, Mozaikszavak és Rövidítések, Fogalommeghatározások, Általános megjegyzések az I. melléklethez, 2. pont” kivételével.

Erre a mellékletre az Európai Unió közös katonai listájában (2020/C 85/01) használt kifejezések fogalommeghatározásai alkalmazandók.

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül, az e mellékletben felsorolt egy vagy több alkotóelemet tartalmazó, ellenőrzés alá nem vont termékek nem tartoznak az e rendelet 2a. és 2b. cikke szerinti ellenőrzések hatálya alá.

I. kategória – Elektronika

X.A.I.001

Elektronikus eszközök és alkatrészek.

a.

“Mikroprocesszor mikroáramkörök”, “mikroszámítógép mikroáramkörök” és mikrovezérlő mikroáramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Legalább 5 GigaFLOPS teljesítménysebesség és legalább 32 bites elérési szélességű aritmetikai logikai egység;

2.

Az órajel frekvencia meghaladja a 25 MHz-et; vagy

3.

Egynél több adat- vagy utasításbusz vagy soros kommunikációs port, amely 2,5 Mbyte/s-os átviteli sebességű közvetlen külső kapcsolatot létesít párhuzamos “mikroprocesszor mikroáramkörök” között;

b.

Tároló integrált áramkörök, az alábbiak szerint:

1.

Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória (EEPROM) tárolókapacitással;

a.

Tokozásonként meghaladják a 16 Mbit-et a flashmemória-típusoknál; vagy

b.

Az összes többi EEPROM-típus esetében meghaladják az alábbi határértékek valamelyikét:

1.

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

2.

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 80 ns-nál kevesebb;

2.

Statikus véletlen elérésű memóriák (SRAM) tárolókapacitással:

a.

Tokozásonként meghaladják az 1Mbit-et; vagy

b.

Tokozásonként meghaladják a 256 kbit-et, és a maximális hozzáférési idő 25 ns-nál kevesebb;

c.

Analóg-digitális átalakítók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Felbontásuk legalább 8 bit, de 12 bitnél kevesebb, 200 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

2.

Felbontásuk 12 bit, 105 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

3.

Felbontásuk legalább 12 bit, de legfeljebb 14 bit, 10 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel; vagy

4.

Felbontásuk legalább 14 bit, 2,5 mega minta/másodpercnél (MSPS) nagyobb kimeneti teljesítménnyel;

d.

Felhasználó által programozható logikai eszközök, amelyek legfeljebb 200 és 700 közötti számú egyvégű digitális bemenettel/kimenettel rendelkeznek;

e.

Gyors Fourier-transzformáló (FFT) processzorok, amelyek névleges végrehajtási ideje egy 1 024 pontú komplex FTT-re kevesebb mint 1 ms;

f.

Egyedi integrált áramkörök, melyeknél vagy a funkció ismeretlen, vagy az integrált áramkört felhasználó berendezés ellenőrzési státusa a gyártó számára ismeretlen, és amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1.

Több mint 144 terminál; vagy

2.

A tipikus “alapkapu késleltetési idő” kevesebb mint 0,4 ns;

g.

Impulzusüzemre vagy folyamatos hullámüzemre szánt haladó hullámú “vákuumos elektronikus eszközök“, az alábbiak szerint:

1.

Csatolt üregeszközök, vagy származékaik;

2.

Spirális, hajlított vagy szerpentines hullámvezetős áramkörön alapuló eszközök vagy azok származékai, amelyek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

A “pillanatnyi sávszélesség” legfeljebb fél oktáv, az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,2-nél; vagy

b.

A “pillanatnyi sávszélesség” kevesebb mint fél oktáv; az átlagos kimenő teljesítmény (kW) és a maximális üzemi frekvencia (GHz) szorzata pedig nagyobb 0,4-nél;

h.

40 GHz-nél nagyobb frekvencián történő felhasználásra tervezett rugalmas hullámvezetők;

i.

Felületi akusztikai hullám és felületi terjedésű (shallow bulk) akusztikai hullámeszközök, amelyek rendelkeznek az alábbiak valamelyikével:

1.

A vivőfrekvencia meghaladja az 1 GHz-et; vagy

2.

A vivőfrekvencia 1 GHz vagy annál kisebb; valamint

a.

A ‘mellékhurok frekvencia elnyomása’ meghaladja az 55 dB-t;

b.

A maximális késleltetési idő és a sávszélesség szorzata (az időt s-ban (μs) és a sávszélességet MHz-ben mérve) több mint 100; vagy

c.

A szórási késleltetés nagyobb mint 10 μs;

Műszaki megjegyzés: Az X.A.I.001.i. pont alkalmazásában a ‘mellékhurok frekvenciaelnyomása’ az adatlapon meghatározott legnagyobb frekvenciaelnyomási érték.

j.

‘Cellák’, az alábbiak szerint:

1.

293 K-on (20 °C-on) 550 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘primer cellák’;

2.

293 K-en (20 °C-on) 350 Wh/kg vagy annál kisebb energiasűrűségű ‘másodlagos cellák’;

Megjegyzés : Az X.A.I.001.j. pont nem vonja ellenőrzés alá a telepeket, így az egy cellából álló telepeket sem.

Műszaki megjegyzések:

1.

Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában az energiasűrűséget (Wh/kg) úgy kapjuk meg, hogy az átlagos feszültséget szorozzuk az amperórában (Ah) kifejezett névleges kapacitással, és osztjuk a kilogrammban mért tömeggel. Amennyiben a névleges kapacitás nem került meghatározásra, az energiasűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a névleges feszültséget négyzetre emeljük és szorozzuk az órában kifejezett teljesítménnyel és osztjuk az ohmban kifejezett teljesítményterheléssel és a kilogrammban mért tömeggel.

2.

Az X.A.I.001.j. pont alkalmazásában a ‘cella’ olyan elektrokémiai eszköz, amely pozitív és negatív elektródákkal, valamint elektrolittal rendelkezik, és elektromos energia forrása. Ez a telepek alapvető építőeleme.

3.

Az X.A.I.001.j.1. pont alkalmazásában a ‘primer cella’ olyan ‘cella’, amelyet nem más források általi töltésre terveztek.

4.

Az X.A.I.001.j.2. pont alkalmazásában a ‘másodlagos cella’ olyan ‘cella’, amelyet külső elektromos forrás általi töltésre terveztek.

k.

Kifejezetten egy percnél rövidebb idejű teljes feltöltésre vagy kisütésre tervezett “szupravezető” elektromágnesek vagy mágnestekercsek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

Megjegyzés : Az X.A.I.001.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a mágneses rezonancia képalkotó (MRI) orvosi berendezésekhez tervezett “szupravezető” elektromágneseket, illetve mágnestekercseket.

1.

A kisütés során szállított maximális energia osztva a percenkénti 500 kJ-t meghaladó kisütés időtartamával;

2.

Az áram alatti tekercsek belső átmérője több mint 250 mm; valamint

3.

A névleges mágneses indukció több mint 8 T, vagy a tekercsben a teljes áramsűrűség több mint 300 A/mm2;

l.

“Szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább az egyik “szupravezető” alkotóelemük “kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett, elektromágneses energia tárolására szolgáló áramkörök vagy rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

A működési rezonanciafrekvencia meghaladja az 1 MHz-et;

2.

A tárolt energiasűrűség 1 MJ/m3 vagy több; valamint

3.

A kisütési idő kisebb mint 1 ms;

m.

Kerámia-fém szerkezetű és 500 A vagy nagyobb névleges csúcsáramerősségű hidrogén/hidrogénizotóp-tiratronok;

n.

Kerámia frekvenciaszűrők;

o.

“Űrminősítésű” és a 3A001.e.4. pont (1) által ellenőrzés alá nem vont napelemek, cellás belső kapcsolású borító üveges (CIC) szerelt egységek, nappanelek és napkollektorok.

p.

Cermet finomhangoló elektromos ellenállás, ún. „trimmer”.

X.A.I.002

Általános célú “elektronikus részegységek”, modulok és berendezések.

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő elektronikus tesztberendezések;

b.

Digitális műszeres mágnesszalagos adatrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 60 Mbit/s-ot és helikális letapogatási technikát alkalmaz;

2.

A maximális digitális interfész átviteli sebesség meghaladja a 120 Mbit/s-ot és rögzített fejes technikát alkalmaz; vagy

3.

“Űrminősítésű”;

c.

Olyan berendezések, amelyeket úgy terveztek, hogy segítségükkel a digitális képmagnók alkalmassá tehetők digitális műszeres adatrögzítőként történő felhasználásra, és amelyek maximális digitális interfész átviteli sebessége 60 Mbit/s- nál nagyobb;

d.

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű, nem moduláris analóg oszcilloszkópok;

e.

Moduláris analóg oszcilloszkópok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

1 GHz vagy annál nagyobb sávszélességű központi feldolgozó egység; vagy

2.

4 GHz vagy annál nagyobb egyedi sávszélességű beépülő modulok;

f.

4 GHz-nál nagyobb hatékony sávszélességű, analóg mintavételezést alkalmazó oszcilloszkópok visszatérő jelenségek elemzésére;

g.

Analóg-digitális átalakító technikákat alkalmazó digitális oszcilloszkópok és tranziens rögzítők, amelyek képesek tranziensek tárolására 1 ns-nál kisebb (1 giga minta/másodpercnél [GSPS] nagyobb) időközönként egytöltetű bemenetek szekvenciális mintavételével, 8 bites vagy nagyobb felbontású digitalizálással és 256 vagy annál több minta tárolásával.

Megjegyzés:

Az X.A.I.002. pont a kifejezetten analóg oszcilloszkópokhoz tervezett következő alkatrészeket vonja ellenőrzés alá:

1.

Plug-in egységek;

2.

Külső erősítők;

3.

Előerősítők;

4.

Mintavételi eszközök;

5.

Katódsugárcsövek.

X.A.I.003

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő egyedi feldolgozóberendezések, az alábbiak szerint:

a.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek;

b.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek;

c.

Az így kialakított impulzusos villamosenergia-rendszerek összes röntgensugaras egysége vagy alkatrésze, beleértve a Marx generátorokat, nagy teljesítményű impulzusformáló hálózatokat, nagyfeszültségű kondenzátorokat és triggereket;

d.

A közös katonai listában vagy az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározottaktól eltérő impulzuserősítők;

e.

Késleltetés generálására vagy időintervallum mérésére szolgáló elektronikus berendezések, az alábbiak szerint:

1.

Digitális késleltető generátorok 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 μs vagy annál nagyobb időintervallumokban; vagy

2.

Többcsatornás (három vagy több) vagy moduláris időintervallummérő és kronometriás berendezés, 50 ns vagy annál kisebb felbontással 1 μs vagy annál nagyobb időközönként;

f.

Kromatografikus és spektrometrikus analitikai műszerek.

X.B.I.001

Elektronikus alkatrészek vagy anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok gyártására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint.

a.

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (2) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek gyártására tervezett berendezések;

b.

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” gyártására tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b. pont az egyéb eszközök, például képalkotó eszközök, elektro-optikai eszközök, akusztikaihullám-eszközök gyártásához használt vagy átalakított berendezéseket is ellenőrzés alá vonja.

1.

Az X.B.I.001.b pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártásához szükséges anyagok feldolgozására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

Megjegyzés : Az X.B.I.001. pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten az X.B.I.001.b.1. pont által ellenőrzés alá vont feldolgozóberendezésekhez tervezett kvarc kemencecsöveket, kemencebéléseket, lapátokat, csónakokat (a kifejezetten tervezett rácsos csónakok kivételével), buborékoltatókat, kazettákat vagy olvasztótégelyeket.

a.

Polikristályos szilícium előállítására szolgáló berendezések és a 3C001. pont (3) által ellenőrzés alá vont anyagok;

b.

A 3C001., 3C002., 3C003., 3C004. vagy 3C005. pont 1 által ellenőrzés alá vont, kifejezetten a III/V és II/VI félvezető anyagok tisztítására vagy feldolgozására tervezett berendezések, kivéve a kristályhúzókat, amelyek tekintetében lásd alább az X.B.I.001.b.1.c. pontot;

c.

Kristályhúzók és kemencék, az alábbiak szerint:

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.c. pont nem vonja ellenőrzés alá a diffúziós és oxidációs kemencéket.

1.

Nagy energiaátviteli sebességgel működő, 0,005 m2/percnél nagyobb sebességgel történő szeletfeldolgozásra képes kilágyító vagy átkristályozó berendezések, az állandó hőmérsékletű kemencék kivételével;

2.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ kristályhúzók, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

a.

Újratölthetők az olvasztótégely cseréje nélkül;

b.

Alkalmasak 2,5 x 105 Pa feletti nyomáson való üzemelésre; vagy

c.

Alkalmasak 100 mm-t meghaladó átmérőjű kristályok húzására;

d.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések epitaxiális növesztéshez, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Képesek minimum 200 mm-es távolságon ±2,5 %-nál jobb tűrésű szilíciumréteg-vastagság előállítására;

2.

Képesek a szilíciumtól eltérő bármely anyagból ±3,5 % vagy annál jobb szeletréteg-vastagságot előállítani; vagy

3.

Az egyes szeletek rotációja a feldolgozás során;

e.

Molekuláris sugár epitaxiális növesztő berendezések;

f.

Mágnesesen erősített ‘porlasztásos’ berendezések kifejezetten tervezett integrált betöltészárral, amelyek képesek szigetelt vákuumkörnyezetben átvinni a szeleteket;

g.

Kifejezetten ionbeültetésre, ionnal segített vagy fénnyel segített diffúzióra tervezett berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Mintakialakítási képesség;

2.

A sugárnyaláb energia (gyorsítófeszültség) meghaladja a 200 keV- ot;

3.

10 keV-nál alacsonyabb sugárnyaláb energiára (gyorsítófeszültségre) optimalizált; vagy

4.

Képesek a hevített “alaplemezen” egykristályba történő nagy energiájú oxigénimplantációra;

h.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések anizotróp száraz módszerekkel (pl. plazmával) történő szelektív eltávolításra (maratásra), az alábbiak szerint:

1.

‘Többszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a.

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait; vagy

b.

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa;

2.

‘Egyszeletes típusok’, amelyek rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:

a.

Végpont-meghatározás, kivéve az optikai kibocsátás spektroszkópiai típusait;

b.

A reaktor üzemi (maratási) nyomása legfeljebb 26,66 Pa; vagy

c.

Kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelés;

Megjegyzések:

1.

A ‘többszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten nem egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Az ilyen gépek képesek két vagy több szeletet egyidejűleg feldolgozni közös folyamatparaméterekkel, pl. RF teljesítmény, hőmérséklet, marógázfajták, áramlási sebességek.

2.

Az ‘egyszeletes típus’ olyan gépet jelent, amelyet kifejezetten egyenkénti szeletek előállítására terveztek. Ezek a gépek automatikus szeletkezelő technikákat alkalmazhatnak arra, hogy egyenként töltsék be a szeleteket a feldolgozóberendezésbe. A fogalommeghatározás magában foglalja azokat a berendezéseket, amelyek több szeletet képesek betölteni és feldolgozni, de a maratási paramétereket – pl. az RF teljesítményt vagy a végpontot – az egyes szeletekre vonatkozóan önállóan meg lehet határozni.

i.

Félvezető eszközök gyártásához használt, oxidok, nitridek, fémek vagy poliszilícium leválasztására szolgáló gőzfázisú kémiai leválasztó (CVD) berendezések, pl. plazmával segített CVD (PECVD) vagy fénnyel segített CVD, amelyek rendelkeznek a következő képességek bármelyikével:

1.

105 Pa-nál kisebb teljesítményű gőzfázisú kémiai leválasztó berendezések; vagy

2.

60 Pa alatt működő vagy automatikus kazettáról kazettára történő működésű és betöltészáras szeletkezelő PECVD berendezések;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.i. pont nem vonja ellenőrzés alá az alacsony nyomású gőzfázisú kémiai leválasztó (LPCVD) rendszereket vagy a reaktív ‘porlasztásos’ berendezéseket.

j.

Kifejezetten maszkkészítésre vagy félvezetőeszköz feldolgozására tervezett vagy átalakított elektronsugaras rendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

Elektrosztatikussugár-eltérítés;

2.

Formázott, nem Gauss sugárprofil;

3.

3 MHz-et meghaladó digitális-analóg konverziós sebesség;

4.

12 bitet meghaladó digitális-analóg konverziós pontosság; vagy

5.

1 μm vagy finomabb cél-sugár pozíciós visszacsatolási vezérlési precizitás;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.j. pont nem vonja ellenőrzés alá az elektronsugár leválasztására szolgáló rendszereket vagy az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat.

k.

Félvezető szeletek feldolgozására szolgáló felületkezelő berendezések, az alábbiak szerint:

1.

Kifejezetten 100 μm-nél vékonyabb szeletek hátoldali feldolgozására és azt követő leválasztására tervezett berendezések; vagy

2.

Kifejezetten arra tervezett berendezések, hogy a feldolgozott szelet aktív felületén 2 μm vagy annál kisebb kétszigmaértékű összes kijelzett értékkel (TIR) rendelkező felületi érdességet érjenek el;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1.k. pont nem vonja ellenőrzés alá a szeletek felületének kezelésére szolgáló egyoldalú tükrösítő- és fényezőberendezéseket.

l.

Összekapcsoló berendezések, amelyek olyan közös egyszeres vagy többszörös vákuumkamrákat tartalmaznak, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy lehetővé tegyék az X.B.I.001. pont által ellenőrzés alá vont berendezések teljes rendszerbe történő integrálását;

m.

‘Tároltprogram-vezérlésű’“monolit integrált áramkörök” javítására vagy megtisztítására szolgáló “lézereket” használó berendezések, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:

1.

A pozicionálási pontosság kisebb mint ±1 μm; vagy

2.

A sugárpont mérete (rovátkaszélessége) kevesebb mint 3 μm.

Műszaki megjegyzés : Az X.B.I.001.b.1. pont alkalmazásában a ‘porlasztás’ olyan rétegfelviteli folyamat, amelyben pozitív töltésű részecskéket gyorsítanak és mozgatnak elektromos térben a céltárgy (bevonóanyag) felszíne felé. A becsapódó ionok kinetikus energiája elegendő ahhoz, hogy a céltárgy felületéből atomok váljanak ki, és az alaplemezen kiváljanak. ( Megjegyzés : A triód-, magnetron- vagy rádiófrekvenciás porlasztás a bevonat tapadásának és lerakódási sebességének növelése érdekében a folyamat szokásos módosítása.).

2.

Az X.B.I.001 pont alatt meghatározott eszközök és alkatrészek gyártására szolgáló maszkok, maszk alaplemezek, maszkkészítő berendezések és képtovábbító berendezések az alábbiak szerint:

Megjegyzés : A maszkok kifejezés az elektronsugaras litográfiában, a röntgensugaras litográfiában és az ultraibolya litográfiában, valamint a szokásos ultraibolya és látható fotolitográfiában használt elemekre utal.

a.

Kész maszkok, hajszálvonalas lemezek és ezek kialakításai, kivéve:

1.

Kész maszkok vagy hajszálvonalas lemezek a 3A001. pont (4) által ellenőrzés alá nem vont integrált áramkörök gyártásához; vagy

2.

Maszkok vagy hajszálvonalas lemezek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

Kialakításuk 2,5 μm-es vagy annál nagyobb geometriákon alapul; valamint

b.

A kialakítás nem tartalmaz olyan különleges jellemzőket, amelyek gyártó berendezéssel vagy “szoftverrel” módosítanák a tervezett felhasználást;

b.

Maszk alaplemezek, az alábbiak szerint:

1.

Kemény felülettel (pl. króm, szilícium, molibdén) bevont “alaplemezek” (pl. üveg, kvarc, zafír) 125 mm x 125 mm-t meghaladó méretű maszkok készítéséhez; vagy

2.

Kifejezetten röntgenmaszkokhoz tervezett alaplemezek;

c.

Kifejezetten félvezető eszközök vagy integrált áramkörök számítógépes tervezéséhez (CAD) tervezett berendezések, az általános rendeltetésű számítógépek kivételével;

d.

Maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések vagy gépek, az alábbiak szerint:

1.

Fotóoptikai exponáló és ismétlő kamerák, amelyek képesek 100 mm x 100 mm-nél nagyobb detektorsorok előállítására, vagy a kép (azaz fókusz) síkjában 6 mm x 6 mm-t meghaladó egyszeri expozíció előállítására, vagy 2,5 μm-nél kisebb vonalszélesség előállítására az “alaplemezen” lévő fényvédő rétegen;

2.

2,5 μm-nél kisebb vonalszélesség előállítására képes, ion- vagy “lézer”sugaras litográfiát alkalmazó maszk- vagy hajszálvonalaslemez-gyártó berendezések; vagy

3.

Berendezések vagy tartók maszkok vagy hajszálvonalas lemezek megváltoztatására vagy a hibák eltávolítására szolgáló membránok hozzáadására;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.2.d.1. és b.2.d.2. pont nem vonja ellenőrzés alá azokat a fotóoptikai módszereket alkalmazó maszkgyártó berendezéseket, amelyek vagy 1980. január 1-je előtt voltak kereskedelmi forgalomban, vagy amelyeknek teljesítménye nem jobb, mint az ilyen berendezéseké.

e.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések maszkok, hajszálvonalas lemezek vagy membránok ellenőrzésére:

1.

0,25 μm vagy finomabb felbontás; valamint

2.

0,75 μm vagy finomabb pontosság egy vagy két, legalább 63,5 mm-es koordináta segítségével;

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.2.e. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú letapogató elektronmikroszkópokat, kivéve, ha azokat kifejezetten automatikus típusellenőrzésre tervezték és műszerezték.

f.

Fotóoptikai vagy röntgenmódszerrel történő szeletgyártásra szolgáló eszközök, pl. litográfiai berendezések, beleértve mind a kivetítő képtovábbító berendezéseket, mind az irányzó, exponáló és ismétlő berendezéseket (közvetlen szeletre fotózás), vagy az exponáló és letapogató (letapogatás) berendezéseket, amelyek képesek az alábbi funkciók bármelyikének ellátására:

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.2.f. pont nem vonja ellenőrzés alá a fotóoptikai kontakt és közeli maszk irányzó és exponáló berendezéseket vagy kontakt képtovábbító berendezéseket.

1.

2,5 μm-nél kisebb mintaméretű gyártás;

2.

±0,25 μm-nél (3 szigmánál) finomabb precízióval történő beállítás;

3.

A gépek közötti fedőréteg legfeljebb ±0,3 μm; vagy

4.

A fényforrás hullámhosszúsága rövidebb mint 400 nm;

g.

Elektronsugaras, ionsugaras vagy röntgensugaras berendezések képtovábbításra, amelyek képesek 2,5 μm-nél kisebb mintázatok előállítására;

Megjegyzés : A fókuszált, eltérített sugaras rendszerek (közvetlen írási rendszerek) tekintetében lásd az X.B.I.001.b.1.j. pontot.

h.

2,5 μm-nél kisebb mintázatok előállítására képes, szeletekre történő közvetlen íráshoz “lézert” alkalmazó berendezések.

3.

Integrált áramkörök összeállítására szolgáló berendezések, az alábbiak szerint:

a.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ áramkörrögzítők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

Kifejezetten “hibrid integrált áramkörökhöz” tervezték;

2.

Az X–Y szakasz pozicionálása meghaladja a 37,5 x 37,5 mm-t; valamint

3.

Az elhelyezési pontosság az X–Y síkban ±10 μm-nél finomabb;

b.

‘Tároltprogram-vezérlésű’ berendezések több rögzítés egyetlen műveletben történő előállítására (pl. beam lead rögzítők, chiphordozórögzítők, szalagrögzítők);

c.

Kifejezetten a 3A001. pont (5) által ellenőrzés alá vont kerámia mikroáramköri tokozásokhoz tervezett, félautomata vagy automata forró sapkás szigetelők, amelyekben a sapkát helyileg a tokozás testénél magasabb hőmérsékletre melegítik, és amelyek átbocsátási sebessége percenként legalább egy tokozás.

Megjegyzés : Az X.B.I.001.b.3. pont nem vonja ellenőrzés alá az általános célú ellenállás típusú ponthegesztőket.

4.

Tisztaterekhez való szűrők, amelyek képesek 0,02832 m3-enként legfeljebb 10, 0,3 μm vagy annál kisebb részecskét tartalmazó légkörnyezetet biztosítani, és az azokhoz tartozó szűrőanyagok.

Műszaki megjegyzés : Az X.B.I.001. pont alkalmazásában a ‘tároltprogram-vezérlés’ olyan vezérlés, amely elektronikus tárolóban tárolt utasításokat használ, és amelyet a processzor előre meghatározott funkciók ellátásának irányítása érdekében végre tud hajtani. A berendezés attól függetlenül lehet ‘tároltprogram-vezérlésű’, hogy elektronikus tárolót építettek-e be vagy kívülről csatlakoztattak hozzá.

X.B.I.002

Elektronikus alkatrészek és anyagok, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok ellenőrzésére vagy vizsgálatára szolgáló berendezések.

a.

Kifejezetten elektroncsövek, optikai elemek és kifejezetten a 3A001. (6) vagy az X.A.I.001. pont által ellenőrzés alá vont alkatrészek ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések;

b.

Kifejezetten félvezető eszközök, integrált áramkörök és “elektronikus részegységek” ellenőrzésére vagy vizsgálatára tervezett berendezések az alábbiak szerint, valamint az ilyen berendezéseket tartalmazó vagy ilyen berendezések jellemzőivel rendelkező rendszerek:

Megjegyzés