EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0363

A Bizottság (EU) 2023/363 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. október 31.) az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe befektető pénzügyi termékekre vonatkozó, a szerződéskötés előtti dokumentumokban és az időszakos jelentésekben szereplő közzétételekkel kapcsolatos információk tartalma és megjelenítése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/7545

HL L 50., 2023.2.17, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/363/oj

2023.2.17.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/363 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022. október 31.)

az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe befektető pénzügyi termékekre vonatkozó, a szerződéskötés előtti dokumentumokban és az időszakos jelentésekben szereplő közzétételekkel kapcsolatos információk tartalma és megjelenítése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdése negyedik albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésének negyedik albekezdésére, 9. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére, 9. cikke (6) bekezdésének negyedik albekezdésére, 10. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésének negyedik albekezdésére, valamint 11. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) részletesen meghatározza a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel kapcsolatos információk tartalmát és megjelenítését. Meghatározza továbbá a fenntarthatósági mutatókkal és a fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, valamint a szerződéskötés előtti dokumentumokban, a weboldalakon és az időszakos jelentésekben a pénzügyi termékek környezeti vagy társadalmi jellemzőinek és fenntartható befektetési célkitűzéseinek előmozdításával kapcsolatban nyújtandó információk tartalmát és megjelenítését. Ezenkívül az (EU) 2019/2088 rendelet 2. cikkének 17. pontja értelmében vett környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe befektető pénzügyi termékek tekintetében az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet a szerződéskötés előtti dokumentumokban és az időszakos jelentésekben közzéteendő, a taxonómiához való igazodás mértékére vonatkozó információkat is meghatározza.

(2)

A Bizottság 2022. március 9-én elfogadta az (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló rendeletet (3), különös tekintettel a fosszilis gáz és az atomenergia ágazatára.

(3)

A Bizottság felkérte az európai felügyeleti hatóságokat, hogy közösen tegyenek javaslatot az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítására a szerződéskötés előtti dokumentumokban, a weboldalakon és az időszakos jelentésekben a pénzügyi termékek fosszilis gázzal és atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe történő befektetéseknek való kitettségéről nyújtandó információk tekintetében.

(4)

Ezekre a módosításokra az átláthatóság növelése és ezáltal annak elősegítése miatt van szükség, hogy a pénzügyi piaci szereplők és befektetők könnyebben azonosíthassák a környezeti szempontból fenntartható, fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos azon tevékenységeket, amelyekbe a pénzügyi termékek befektettek. Az e tevékenységekbe történő befektetésekre vonatkozó részletesebb információk szolgáltatásának javítania kell a befektetők számára közzétett információk összehasonlíthatóságát is. Ezért helyénvaló átláthatóságot biztosítani a környezeti szempontból fenntartható, fosszilis gázzal és atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe történő befektetések tekintetében az érintett pénzügyi termékek teljes élettartama alatt, a szerződéskötés előtti dokumentumokban és az időszakos jelentésekben. Ezeket az információkat a weboldali közzétételekben is fel kell tüntetni. Az európai felügyeleti hatóságok megjegyezték, hogy az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet időszakos jelentésekre vonatkozó rendelkezéseinek részeként már most is elő van írva a fosszilis gázzal és az atomenergiával kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó ágazatokba és alágazatokba történő befektetések átláthatósága.

(5)

Egyértelművé kell tenni, hogy az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 6. cikkének alkalmazásához nincs jelentősége annak, hogy a pénzügyi termék kötelezettséget vállal-e arra, hogy olyan gazdasági tevékenységekbe fektet be, amelyek hozzájárulnak valamely, az (EU) 2019/2088 rendelet 2. cikkének 17. pontja értelmében vett környezeti célkitűzéshez.

(6)

Emellett az európai felügyeleti hatóságok megjegyezték, hogy az időszakos közzétételekben szereplő kereszthivatkozások két módosítására volt szükség, mivel ezek tévesek.

(7)

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(8)

E rendelet az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a továbbiakban együtt: európai felügyeleti hatóságok) által az Európai Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(9)

Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 54. cikkében, az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 54. cikkében és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 54. cikkében említett európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága kikérte az 1093/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Banki Érdekképviseleti Csoport, az 1094/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Biztosítási és Viszontbiztosítási Érdekképviseleti Csoport és Foglalkoztatói-nyugdíj Érdekképviseleti Csoport, valamint az 1095/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

(10)

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai a meglévő szabályozási keret korlátozott kiigazításai, és a közzétételi keretnek a 2023. január 1-jétől alkalmazandó (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló rendelethez való hozzáigazításához szükségesek. Tekintettel a módosítások korlátozott hatályára, valamint a jogbiztonság és az (EU) 2022/1214 és az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásával való koherencia biztosításának szükségességére, aránytalan lett volna, ha az európai felügyeleti hatóságok nyilvános konzultációkat folytatnak vagy elemzéseket készítenek a lehetséges kapcsolódó költségekről és hasznokról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a következők mindegyike alkalmazandó:

a)

a pénzügyi piaci szereplők a következőket használják:

i.

ugyanazt a fő teljesítménymutatót a nem pénzügyi vállalkozásokba történt összesített befektetésekre vonatkozóan;

ii.

ugyanazt a fő teljesítménymutatót az azonos típusú pénzügyi vállalkozásokba történt összesített befektetésekre vonatkozóan;

b)

a nem-életbiztosítási tevékenységeket folytató biztosítók és viszontbiztosítók esetében a fő teljesítménymutató az (EU) 2021/2178 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkével összhangban kombinálhatja a befektetési és a biztosítási fő teljesítménymutatókat;

c)

amennyiben a pénzügyi termékek az (EU) 2021/2139 felhatalmazáson alapuló rendelet I. és II. mellékletének 4.26., 4.27. és 4.28. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe vagy az említett mellékletek 4.29., 4.30. és 4.31. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe fektetnek be, a grafikus ábrázolásoknak külön kell szemléltetniük a következőkbe történő összesített befektetések arányát:

i.

az említett mellékletek 4.26., 4.27. és 4.28. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek;

ii.

az említett mellékletek 4.29., 4.30. és 4.31. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek.”

2.

Az 55. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének első bekezdésében említett pénzügyi termékek esetében a pénzügyi piaci szereplőknek a IV. mellékletben meghatározott mintadokumentum »Mekkora volt a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetések aránya?« című szakaszában meg kell adniuk a következő információk mindegyikét:”;

b)

a (2) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

amennyiben a pénzügyi termékek az (EU) 2021/2139 felhatalmazáson alapuló rendelet I. és II. mellékletének 4.26., 4.27. és 4.28. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe vagy az említett mellékletek 4.29., 4.30. és 4.31. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekbe fektettek be az időszakos jelentés által lefedett időszakban, a grafikus ábrázolásnak külön kell szemléltetnie a következőket:

i.

az említett mellékletek 4.26., 4.27. és 4.28. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek összesítése;

ii.

az említett mellékletek 4.29., 4.30. és 4.31. szakaszában említett, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek összesítése.”

3.

A II–V. melléklet helyébe e rendelet I–IV. melléklete lép.

2. cikk

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítései

Az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletet a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

Az 55. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iv.

a 15. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett adatok;”.

2.

Az 62. cikk (1) bekezdése b) pontjának iv. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iv.

a 15. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett adatok;”.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2019.12.9., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. április 6.) az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvvel kapcsolatos információk tartalmát és megjelenítését részletesen meghatározó, valamint a fenntarthatósági mutatókkal és a fenntarthatóság szempontjából káros hatásokkal kapcsolatos információk tartalmát, módszertanát és megjelenítését, továbbá a környezeti és társadalmi jellemzők és a fenntartható befektetési célkitűzések előmozdításával kapcsolatos, a szerződéskötés előtti dokumentumokban, a weboldalakon és az időszakos jelentésekben szereplő információk tartalmát és megjelenítését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 196., 2022.7.25., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. március 9.) az (EU) 2021/2139 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes energiaágazatbeli gazdasági tevékenységek tekintetében, valamint az (EU) 2021/2178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ezekre a gazdasági tevékenységekre vonatkozó különös közzétételek tekintetében történő módosításáról (HL L 188., 2022.7.15., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének első bekezdésében említett, pénzügyi termékekre vonatkozó, szerződéskötés előtti közzététel mintadokumentuma

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkének (1)–(4a) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkének első bekezdésében említett, pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti közzététel mintadokumentuma

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


III. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének első bekezdésében említett, pénzügyi termékekre vonatkozó időszakos közzététel mintadokumentuma

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


IV. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkének (1)–(4a) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkének első bekezdésében említett, pénzügyi termékekre vonatkozó időszakos közzététel mintadokumentuma

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21


Top