EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2102

A Bizottság (EU) 2023/2102 határozata (2023. október 2.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével létrehozott független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről

C/2023/6693

HL L, 2023/2102, 2023.10.3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2102

2023.10.3.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2102 HATÁROZATA

(2023. október 2.)

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével létrehozott független kiemelkedő személyek bizottsága két tagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja, hogy bejegyzése feltételeként az európai politikai pártoknak és az európai politikai alapítványoknak programjukban és tevékenységük során tiszteletben kell tartania az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.

(2)

Amennyiben kétségek merülnek fel afelől, hogy valamely párt vagy alapítvány a gyakorlatban eleget tesz-e ennek a követelménynek, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság a helyzet ellenőrzése érdekében kérelmet terjeszthet elő a Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságához (a továbbiakban: a Hatóság).

(3)

Mielőtt a Hatóság határozna egy párt vagy alapítvány nyilvántartásból való törléséről, konzultálnia kell a független kiemelkedő személyekből álló bizottsággal, amelynek két hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.

(4)

A független kiemelkedő személyek bizottságát az 1141/2014/EU, Euratom rendelet hozta létre.

(5)

A bizottság hat tagból áll, akik közül kettőt az Európai Parlament, kettőt a Tanács és kettőt a Bizottság nevez ki. A bizottság tagságát legkésőbb minden európai választás utáni első európai parlamenti ülés végét követő hat hónapon belül meg kell újítani.

(6)

Ezért a Bizottságnak ki kell neveznie két tagot e bizottságba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság a független kiemelkedő személyek bizottságának hivatali idejére a következő személyeket nevezi ki a bizottság tagjává:

Tiina ASTOLA,

Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ.

(2)   A kinevezéshez minden kinevezendő tagnak alá kell írnia a függetlenségére és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó, e határozathoz csatolt nyilatkozatot.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. október 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 317., 2014.11.4., 1. o.


MELLÉKLET

NYILATKOZAT A FÜGGETLENSÉGRŐL ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG HIÁNYÁRÓL

Alulírott … kijelentem, hogy tudomásul vettem az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) bekezdését, és a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatokat teljes függetlenségben és az említett rendeletben foglalt szabályok maradéktalan tiszteletben tartása mellett fogom ellátni. Egyetlen intézménytől, kormánytól, bármely egyéb szervtől, hivataltól vagy ügynökségtől sem kérek és nem fogadok el utasításokat. Tartózkodni fogok minden olyan cselekedettől, amely a feladataim jellegével összeegyeztethetetlen. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint nem áll fenn esetemben összeférhetetlenség. Összeférhetetlenség áll fenn abban az esetben, ha a független kiemelkedő személyek bizottságának tagjaként rám háruló feladatok pártatlan és tárgyilagos ellátása családi vagy személyes okokból, politikai, nemzeti, világnézeti vagy vallási hovatartozással kapcsolatos okokból, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más, a végső kedvezményezettel közös érdek miatt sérül. Így különösen kijelentem, hogy nem vagyok tagja sem az Európai Parlamentnek, sem a Tanácsnak, sem a Bizottságnak. Nem rendelkezem választáson elnyert megbízatással. Nem vagyok az Európai Unió tisztviselője vagy egyéb alkalmazottja. Nem vagyok és soha nem is voltam európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány alkalmazottja.

Kelt …,

[DÁTUM + a független kiemelkedő személyek bizottsága kijelölt tagjának ALÁÍRÁSA]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2102/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)


Top