EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1409

A Bizottság (EU) 2023/1409 határozata (2023. július 4.) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról

C/2023/4379

HL L 170., 2023.7.5, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1409/oj

2023.7.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/100


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1409 HATÁROZATA

(2023. július 4.)

az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjének a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakának végén fennálló uniós többletnek a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe történő visszavezetésére való utasításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1339 tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az Unió megkötötte az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének dohai módosító jegyzőkönyvét. A dohai módosító jegyzőkönyv létrehozta a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakát, amely 2013. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartott.

(2)

Az (EU) 2015/1339 tanácsi határozat 4. cikkével összhangban az Unió teljesítette az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 11. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, valamint miután az 525/2013/EU rendelet 10. cikkének (7) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően megtörtént a kibocsátható mennyiségi egységek („uniós többlet”) átvezetése, valamennyi, az Unió jegyzékében még rendelkezésre álló, a második kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó kibocsátható mennyiségi egységet a második kötelezettségvállalási időszak végén vissza kell vezetni a tagállamok kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe.

(3)

A bevételek megfelelő részének az Alkalmazkodási Alapba történő átcsoportosítását követően az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben 2 215 147 885 kibocsátható mennyiségi egységnek megfelelő nettó uniós többlet van. Ezeket az egységeket az (EU) 2015/1339 határozat 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályoknak megfelelően vissza kell vezetni a tagállamok és az Egyesült Királyság (3) kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe.

(4)

A Bizottságnak utasítania kell az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjét, hogy a kibocsátható mennyiségi egységeket vezesse vissza az egységeket a tagállamok és az Egyesült Királyság kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeibe,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Bizottság utasítja az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék központi tisztviselőjét, hogy a mellékletben meghatározott kibocsátható mennyiségi egységeket Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia és az Egyesült Királyság jegyzékeibe vezesse vissza.

Kelt Brüsszelben, 2023. július 4-én.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

ügyvezető alelnök


(1)  HL L 207., 2015.8.4., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

(3)  HL C 384. I., 2019.11.12., 59. o.


MELLÉKLET

Tagállam

A kibocsátható mennyiségi egységekből megmaradt uniós többlet felosztása

Ausztria

13 779 438

Belgium

21 010 620

Bulgária

129 595 427

Horvátország

7 379 327

Ciprus

1 611 575

Csehország

136 916 575

Dánia

13 496 692

Észtország

52 162 070

Finnország

8 895 367

Franciaország

102 390 482

Németország

200 540 800

Görögország

16 329 385

Magyarország

110 193 391

Írország

11 665 373

Olaszország

81 862 104

Lettország

41 199 008

Litvánia

72 359 623

Luxemburg

2 472 803

Málta

315 853

Hollandia

31 245 242

Lengyelország

306 866 601

Portugália

13 660 512

Románia

503 842 880

Szlovákia

77 068 229

Szlovénia

3 376 854

Spanyolország

60 009 461

Svédország

13 580 833

Egyesült Királyság

181 321 357


Top