EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2475

A Tanács (EU) 2022/2475 rendelete (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

ST/15779/2022/INIT

OJ L 322I, 16.12.2022, p. 315–317 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2475/oj

2022.12.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 322/315


A TANÁCS (EU) 2022/2475 RENDELETE

(2022. december 16.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2014/145/KKBP határozatban előírt korlátozó intézkedéseket.

(2)

A Tanács 2022. december 16-án elfogadta a 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló (KKBP) 2022/2479 (3) határozatot. A (KKBP) 2022/2479 határozat egy új határidőt vezetett be valamely meghatározott, jegyzékbe vett szervezet általi elidegenítést lehetővé tevő eltérésre vonatkozóan. Az említett új határidő visszamenőleges hatállyal nem teszi jogszerűvé azokat az elidegenítéseket, amelyek nem felelnek meg a 269/2014/EU rendelet szerint szükséges követelményeknek, mint amilyenek például a szervezet jegyzékbe vételét követő, nem engedélyezett elidegenítések. A (KKBP) 2022/2479 határozat emellett kiterjesztette az eltéréseket a vagyoni eszközök befagyasztásának, valamint a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának tilalma tekintetében két újonnan jegyzékbe vett szervezetre annak érdekében, hogy le lehessen zárni az említett szervezetekkel korábban meghatározott műveleteket, megkötött szerződéseket vagy egyéb megállapodásokat. A harmadik országokban fennálló élelmezésbiztonsági aggályok további kezelése érdekében a (KKBP) 2022/2479 tanácsi határozat új eltérést vezetett be, amely lehetővé teszi egyes olyan egyének vagyoni eszközei befagyasztásának feloldását, valamint számukra pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, akik jegyzékbe vételüket megelőzően jelentős szerepet töltöttek be mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek – többek között a búza és a műtrágyák – nemzetközi kereskedelmében.. A kijátszás elkerülése érdekében az ilyen műveletek engedélyezése az illetékes nemzeti hatóságok feladata.

Ennek során az illetékes nemzeti hatóságoknak a Bizottsággal szoros együttműködésben kell eljárniuk annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosítsák az egységes végrehajtást .Ennek ellátása során az illetékes nemzeti hatóságok inspirációt meríthetnek az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Élelmezési Világprogram arra irányuló prioritásaiból, hogy világszerte kezeljék az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát.. Az említett eltérés nem érinti az Unió által Oroszországgal és más országokkal szemben bevezetett egyéb korlátozó intézkedéseket, valamint a tagállamok vonatkozó nemzetbiztonsági aggályait..

(3)

A vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó rendelkezések egységes alkalmazásának biztosítása érdekében helyénvaló egyértelművé tenni, hogy a tagállamok és a Bizottság közötti információcsere kiterjed a 269/2014/EU rendeletben meghatározott eltérések alapján megadott engedélyekre vonatkozó információkra is.

(4)

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, hogy a tagállamok által összegyűjtött és a Bizottsággal ezt követően kicserélt információkat csak arra a célra lehet felhasználni, amelyre azokat kapták vagy adták. Ezen túlmenően pontosítani kell azt is, hogy a 269/2014/EU rendelettel összhangban a Bizottság által nyújtott vagy kapott bármely információt a Bizottság kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre azt adták vagy kapták. Ezenkívül a vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó rendelkezések egységes alkalmazásának biztosítása érdekében helyénvaló egyértelművé tenni a tagállamok, illetve a Bizottság által nyújtott és kapott információk különböző rendelkezésekben történő felhasználásának korlátait.

(5)

Ezek a módosítások a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű szabályozás szükséges.

(6)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6b. cikkben a (2b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2b)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai – az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett – engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. mellékletben a 108. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezet számára történő rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek ahhoz, hogy az említett szervezetnek az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyben, szervezetben vagy szervben közvetlenül vagy közvetve meglévő tulajdonosi jogainak a folyamatban levő eladása vagy átruházása 2023. június 17-ig lezáruljon. Az említett határidő visszamenőleges hatállyal nem teszi jogszerűvé azokat az elidegenítéseket, amelyek nem felelnek meg az e rendelet szerint szükséges követelményeknek.”;

2.

A 6b. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2c)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik a 126. és 127. bejegyzési szám alatt jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek rendelkezésére bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel, és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek az említett szervezetekkel 2022. december 16. előtt meghatározott műveleteknek, megkötött szerződéseknek vagy egyéb megállapodásoknak – többek között a levelezőbanki kapcsolatoknak – a 2023. június 17-ig történő lezárásához.”;

3.

A 6b. cikk (3) bekezdésének a) pontjában a „2022. december 31-ig” időpont helyébe a 2023. február 28-ig” időpont lép;

4.

A 6e. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2. cikktől eltérve, valamely tagállam illetékes hatóságai engedélyezhetik az I. mellékletben az 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82., 108., 126. és 127. bejegyzési számon jegyzékbe vett szervezetekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett szervezetek számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szükségesek mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek – beleértve a búzát és a műtrágyákat is – megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához.”;

5.

A 6e. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A 2. cikktől eltérve, az I. mellékletben jegyzékbe vett olyan természetes személyek esetében, akik a jegyzékbe vételüket megelőzően jelentős szerepet töltöttek be mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek – többek között a búza és a műtrágyák – nemzetközi kereskedelmében, valamely tagállam illetékes hatóságai – egyedi és eseti értékelés alapján, minden egyes érintett ügylet tekintetében külön-külön – engedélyezhetik az ilyen személyekhez tartozó egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az említett személyek számára történő rendelkezésre bocsátását, az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt feltételekkel és annak megállapítását követően, hogy az ilyen pénzeszközök vagy erőforrások szükségesek mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeknek – beleértve a búzát és a műtrágyákat is – az élelmezésbiztonság kezelése érdekében harmadik országok részére történő eladásához, szolgáltatásához, átruházásához vagy kiviteléhez.”;

6.

A 6e. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az érintett tagállam az ilyen műveletek engedélyezésekor a Bizottsággal szoros együttműködésben jár el. Az érintett tagállam az (1) és az (1a) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot.”;

7.

A 6e. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A Bizottság legkésőbb 2023. június 17-ig, majd azt követően félévente jelentést nyújt be a Tanácsnak, melyben összesíti a tagállamoktól az (1a) bekezdésben foglalt eltéréssel kapcsolatban kapott információkat”

8.

A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e cikkel összhangban a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt az említett hatóságok kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre azt adták vagy kapták.”;

9.

A 9. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az e cikkel összhangban a tagállamok illetékes hatóságai által nyújtott vagy kapott bármely információt az említett hatóságok kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre azt adták vagy kapták.”;

10.

A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a)

a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint az e rendeletben meghatározott eltérések alapján nyújtott engedélyek;

b)

a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.”;

11.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Az e rendelettel összhangban a Bizottság által nyújtott vagy kapott bármely információt a Bizottság kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyre azt adták vagy kapták.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 16. o.

(2)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2022/2479 határozata (2022. december 16.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 687. oldalát).


Top