EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2047

A Bizottság (EU) 2022/2047 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatalával foglalkozó egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő helyesbítéséről

C/2022/7436

OJ L 275, 25.10.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2047/oj

2022.10.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/2047 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. október 24.)

az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatalával foglalkozó egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikke (3) bekezdésére és 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/2325 bizottsági végrehajtási rendelet (2) II. melléklete meghatározza az egyenértékűség szempontjából elismert és harmadik országokban ellenőrzések elvégzésére és tanúsítványok kiállítására jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek jegyzékét.

(2)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (3) IV. melléklete Bahrein tekintetében a D termékkategória kapcsán elismerte az „Ecocert SA”-t. Az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet II. melléklete azonban tévesen üresen hagyta a Bahreinre vonatkozó sor D termékkategóriára vonatkozó rovatát. Ezt a hibát helyesbíteni kell.

(3)

Az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet II. melléklete tévesen sorolta fel a „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”-t Costa Ricában az A termékkategória tekintetében elismert szervként. Ezenkívül az ellenőrző szerv nem szolgáltatott adatokat azon terméktípusokról, amelyeket Costa Ricában a D termékkategóriában tanúsítani kíván, ezért az említett termékkategória tekintetében való elismerése nem volt helyénvaló. A vonatkozó bejegyzést helyesbíteni kell.

(4)

Az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletet a fentieknek megfelelően helyesbíteni kell.

(5)

Az „Ecocert SA” elismerésének földrajzi hatályát a rendelet tévesen korlátozta. A Bahreinre a D termékkategória tekintetében vonatkozó hibát ezért visszamenőleges hatállyal, az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjától kell helyesbíteni. A „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” elismerése tévedésből vonatkozott Costa Ricában az A és D termékkategóriára. Ezért ezt a hibát is visszamenőleges hatállyal, az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjától kell helyesbíteni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/2325 rendelet II. mellékletét e rendelet mellékletének megfelelően kell helyesbíteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelete (2021. december 16.) az ökológiai termékek Unióba történő behozatala tekintetében a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján elismert harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékének az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti összeállításáról (HL L 465., 2021.12.29., 8. o.).

(3)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/2325 rendelet II. melléklete a következőképpen kerül helyesbítésre:

1.

az „Ecocert SA” -ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Bahreinre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

„BH-BIO-154

Bahrein

x

x

x

–”

2.

a „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” -re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Costa Ricára vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

Kódszám

Harmadik ország

Termékkategória

A

B

C

D

E

F

„CR-BIO-144

Costa Rica

x

–”


Top