EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1652

A Bizottság (EU) 2022/1652 végrehajtási rendelete (2022. szeptember 20.) egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyásáról („Colli di Rimini” [OEM])

C/2022/6838

OJ L 249, 27.9.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1652/oj

2022.9.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 249/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1652 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. szeptember 20.)

egy oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez vagy földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításának jóváhagyásáról („Colli di Rimini” [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. október 17-i (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság megvizsgálta a „Colli di Rimini” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás uniós módosításainak jóváhagyására irányuló kérelmet, amelyet Olaszország az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 105. cikkének megfelelően – az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkével összefüggésben – nyújtott be. A változtatások között szerepel a „Colli di Rimini” elnevezés „Rimini” elnevezésre történő módosítása.

(2)

A Bizottság a termékleírás uniós módosításainak jóváhagyására irányuló uniós kérelmet (3) az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (3) bekezdésének megfelelően közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti kifogásolási nyilatkozat.

(4)

A termékleírás uniós módosításait ezért az 1308/2013/EU rendelet 99. cikkének megfelelően – összefüggésben az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével – jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Colli di Rimini” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 9., 2019.1.11., 2. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(3)  HL C 226., 2022.6.10., 9. o.


Top