EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

A Tanács (EU) 2022/625 rendelete (2022. április 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

ST/8103/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

2022.4.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/1


A TANÁCS (EU) 2022/625 RENDELETE

(2022. április 13.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. április 13-i (KKBP) 2022/627 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 269/2014/EU tanácsi rendelet (2) végrehajt egyes, a 2014/145/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt intézkedéseket, beleértve egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek, illetve a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását.

(2)

Tekintettel az Ukrajna ellen az Oroszországi Föderáció fegyveres erői által, provokáció nélkül indított invázióból eredő humanitárius válságra, a Tanács 2022. április 13-án elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot módosító (KKBP) 2022/627 határozatot annak érdekében, hogy abba a jegyzékbe vett személyek, szervezetek és szervek vagyoni eszközeinek a befagyasztására vonatkozó korlátozásokra, valamint a pénzeszközöknek és a gazdasági erőforrásoknak a jegyzékbe vett személyek, szervezetek és szervek számára történő rendelkezésére bocsátására vonatkozó, szervek, személyek, szervezetek és ügynökségek bizonyos egyértelműen meghatározott kategóriáira alkalmazandó, kizárólagosan ukrajnai humanitárius célokat szolgáló kivételeket foglaljon bele.

(3)

A 269/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott tilalom nem alkalmazandó az Unió általi pilléres értékelésen átesett olyan szervezetek és ügynökségek vonatkozásában, amelyekkel az Unió pénzügyikeret-partnerségi megállapodást írt alá, amelynek alapján a szervezetek és ügynökségek az Unió humanitárius partnereiként járnak el, feltéve, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(2)   Az e cikk (1) bekezdése által nem szabályozott esetekben és a 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt általános vagy különös feltételek mellett általános vagy különös engedélyt adhatnak az egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítására, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésére bocsátására, feltéve, hogy az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása kizárólag humanitárius célokból szükséges Ukrajnában.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított 5 munkanapon belül nem érkezik az illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további szükséges időről szóló értesítés, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(4)   Az érintett tagállam a (2) és a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő 2 héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. április 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  HL L 116, 2022.4.13.

(2)  A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 6. o.).

(3)  A Tanács 2014/145/KKBP határozata (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).


Top