EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0428

A Tanács (EU) 2022/428 rendelete (2022. március 15.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

ST/7130/2022/INIT

HL L 87I., 2022.3.15, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

2022.3.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 87/13


A TANÁCS (EU) 2022/428 RENDELETE

(2022. március 15.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. március 15-i (KKBP) 2022/430 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 833/2014/EU rendeletet (2).

(2)

A 833/2014/EU rendelet végrehajtja a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2022. március 15-én elfogadta a (KKBP) 2022/430 határozatot, amely módosítja a 2014/512/KKBP határozatot, valamint további kereskedelmi korlátozásokat ír elő a vas- és acéltermékekre, továbbá a luxustermékekre vonatkozóan.

(4)

A (KKBP) 2022/430 határozat kibővíti az Oroszország védelmi és ipari bázisához kapcsolódó azon személyek jegyzékét, akikre vonatkozóan szigorúbb kiviteli korlátozásokat vezettek be a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint azon termékek és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai fejlesztéséhez.

(5)

A (KKBP) 2022/430 határozat továbbá az orosz energiaágazatba irányuló új beruházásokat célzó tilalmakat ír elő, valamint átfogó exportkorlátozást vezet be a berendezésekre, a technológiára és a szolgáltatásokra az orosz energiaipar tekintetében, az atomenergia-ipar és az energiaszállítás downstream ágazata kivételével.

(6)

A (KKBP) 2022/430 határozat megtilt minden olyan ügyletet egyes állami tulajdonú vállalatokkal, amelyekre már vonatkoznak refinanszírozási korlátozások.

(7)

A (KKBP) 2022/430 határozat továbbá megtiltja a hitelminősítési szolgáltatások orosz ügyfelek számára történő nyújtását, valamint megtiltja az orosz ügyfelek számára a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos jegyzési szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

(8)

Ezek az intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért – különösen a minden tagállamban történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(9)

A 833/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„s)

»hitelminősítés«: egy szervezet hitelképességéről, adósságról vagy pénzügyi kötelezettségről, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról, elsőbbségi részvényekről és egyéb pénzügyi eszközökről, vagy az ilyen adósság, pénzügyi kötelezettség, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, elsőbbségi részvény és egyéb pénzügyi eszköz kibocsátójáról kiadott vélemény, amelyet a minősítési kategóriák elfogadott és meghatározott besorolási rendszerének felhasználásával adnak ki;

t)

»hitelminősítési tevékenységek«: adat- és információelemzés, valamint a hitelminősítések értékelése, jóváhagyása, kiadása és felülvizsgálata;

u)

»energiaágazat«: a polgári célú, nukleáris energiával összefüggő tevékenységek kivételével a következő tevékenységeket magában foglaló ágazat:

i.

a nyersolaj, földgáz vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok feltárása, kitermelése, Oroszországon belüli forgalmazása vagy bányászata, a tüzelőanyagok finomítása, a földgáz cseppfolyósítása vagy visszagázosítása;

ii.

a szilárd fosszilis tüzelőanyagból készült termékek, finomított kőolajtermékek vagy gáz előállítása vagy forgalmazása Oroszországon belül; vagy

iii.

a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények építése vagy berendezések üzembe helyezése, illetve villamosenergia-termeléssel kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás, berendezés vagy technológia nyújtása.”

2.

A 2. cikk (7) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„iii.

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.”

3.

A 2a. cikk (7) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„iii.

az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást az energiaágazat számára szánják, kivéve ha az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás a 3. cikk (3)-(6) bekezdésében említett kivételek alapján engedélyezett.”

4.

A 2b. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek tekintetében – a 2. cikk (1) és (2) bekezdésétől, valamint a 2a. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, és az (EU) 2021/821 rendelet szerinti engedélyezési követelmények sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóságok csak azt követően engedélyezhetik a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint a VII. mellékletben felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:”

5.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   Tilos a II. mellékletben felsorolt termékek vagy technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi – beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát – felhasználásra.

(2)   Tilos:

a)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b)

közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az (1) bekezdésben említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az említett termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a következőkhöz szükséges termékek vagy technológia eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a)

fosszilis tüzelőanyagok, különösen szén, kőolaj és földgáz Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállítása; vagy

b)

az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek valamely 2022. március 16. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből erednek, feltéve, hogy erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik.

(5)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv számára az oroszországi energiaágazaton kívül végzett tevékenységei tekintetében nyújtott biztosításra vagy viszontbiztosításra.

(6)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az eladást, a szolgáltatást, az átadást vagy a kivitelt, valamint a technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy:

a)

arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához; vagy

b)

annak célja egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás.

(7)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (6) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.”

6.

A 3a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

(1)   Tilos:

a)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b)

új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon biztosított finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára, illetve igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv felé irányuló finanszírozásban részt venni;

c)

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a)

arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint fosszilis tüzelőanyagok, különösen szén, kőolaj és földgáz Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához; vagy

b)

az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(3)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (2) bekezdés alapján megadott bármely engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.”

7.

A 3e. cikkben, az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkcióiért felelős hálózatirányítónak támogatnia kell a Bizottságot és a tagállamokat a 3d. cikk végrehajtásának és az annak való megfelelésnek a biztosításában. A hálózatirányítónak különösen el kell utasítania a légijármű-üzembentartók által benyújtott, e rendelet megsértésének minősülő tevékenységeknek az Unió területe feletti végzésére irányuló szándékot jelző minden repülési tervet, aminek következtében a pilóta számára nem lehet engedélyezett a repülés.”

8.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„3g. cikk

(1)   Tilos:

a)

a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek Unióba történő közvetlen vagy közvetett behozatala, amennyiben:

i.

azok Oroszországból származnak; vagy

ii.

azokat Oroszországból exportálták;

b)

a XVII. mellékletben felsorolt, Oroszországban található vagy onnan származó vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett vétele;

c)

a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek szállítása, amennyiben azok Oroszországból származnak, vagy azokat Oroszországból exportálják bármely más országba;

d)

az a), b) és c) pontban foglalt tilalmakhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység, finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett biztosítása, ideértve a származtatott pénzügyi eszközöket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. június 17. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.

3h. cikk

(1)   Tilos a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékek közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tilalom annyiban alkalmazandó a XVIII. mellékletben felsorolt luxustermékekre, amennyiben azok értéke tételenként meghaladja a 300 EUR-t, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik.

(3)   Az (1) bekezdésben említett tilalom nem alkalmazandó az olyan árukra, amelyek a tagállamoknak vagy partnerországoknak a nemzetközi jog szerint mentességet élvező, Oroszországban található diplomáciai vagy konzuli képviseletei vagy az ilyen mentességet élvező nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek, illetve azok személyzetének személyes használati tárgyaira.”

9.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5aa. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely ügyletben részt venni a következőkkel:

a)

a XIX. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolatai vannak;

b)

olyan, Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a XIX. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó a 2022. május 15. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. március 16-ig történő teljesítésére.

(3)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó:

a)

azon ügyletekre, amelyek fosszilis tüzelőanyagoknak, különösen a szénnek, kőolajnak és földgáznak, valamint a titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba irányuló – vételéhez vagy – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül – az Unióba való behozatalához vagy szállításához feltétlenül szükségesek;

b)

az Oroszországon kívüli energiaprojektekhez kapcsolódó ügyletekre, amelyekben a XIX. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv kisebbségi részvényes.”

10.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„5j. cikk

(1)   Tilos 2022. április 15-től hitelminősítési szolgáltatásokat nyújtani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(2)   Tilos 2022. április 15-től a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos bármely jegyzési szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítani bármely orosz állampolgár vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a tagállamok állampolgáraira, vagy azon természetes személyekre, akik valamely tagállamban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.”

11.

A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a III., IV., V., VI., XII., XIII., XIV., XV. vagy XIX. mellékletben felsorolt vagy az 5. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 5. cikk (2) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 5. cikk (3) bekezdésének c) vagy d) pontjában, az 5. cikk (4) bekezdésének b) vagy c) pontjában, az 5a. cikk a), b) vagy c) pontjában, az 5aa. cikk b) vagy c) pontjában, az 5h. cikkben vagy az 5j. cikkben említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek.”

12.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az e rendeletben foglalt tilalmak megkerülése.”

13.

A IV. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

14.

A rendelet az e rendelet II. melléklete szerinti XVII, XVIII. és XIX. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  HL L 87. I, 2022.3.15.

(2)  A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).


I. MELLÉKLET

A 833/2014/EU rendelet IV. melléklete a következő természetes személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzésekkel egészül ki:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

 

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (AO GNTs RF – FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«

 

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

 

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

 

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”


II. MELLÉKLET

A rendelet a következő mellékletekkel egészül ki:

„XVII. MELLÉKLET

A 3g. CIKKBEN EMLÍTETT VAS- ÉS ACÉLTERMÉKEK JEGYZÉKE

KN- (TARIC-) kód

Az áru neve

7208 10 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 25 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 26 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 27 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 36 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 37 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 38 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 39 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 40 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 52 99

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 53 90

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7208 54 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7211 14 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7211 19 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7212 60 00

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 19 10

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 30 10

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 30 30

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 30 90

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 40 15

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7225 40 90

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7226 19 10

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7226 91 20

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7226 91 91

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7226 91 99

Melegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez és szalag

7209 15 00

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 16 90

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 17 90

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 18 91

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 25 00

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 26 90

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 27 90

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 28 90

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 90 20

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 90 80

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 23 20

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 23 30

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 23 80

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 29 00

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 90 20

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7211 90 80

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7225 50 20

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7225 50 80

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7226 20 00

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7226 92 00

Hidegen hengerelt ötvözetlen és más ötvözött lemez

7209 16 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7209 17 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7209 18 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7209 26 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7209 27 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7209 28 10

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7225 19 90

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7226 19 80

»Elektromos« lemez (a szemcseorientált »elektromos« lemez kivételével)

7210410020

Fémbevonatú lemez

7210410030

Fémbevonatú lemez

7210490020

Fémbevonatú lemez

7210490030

Fémbevonatú lemez

7210610020

Fémbevonatú lemez

7210610030

Fémbevonatú lemez

7210690020

Fémbevonatú lemez

7210690030

Fémbevonatú lemez

7212300020

Fémbevonatú lemez

7212300030

Fémbevonatú lemez

7212506120

Fémbevonatú lemez

7212506130

Fémbevonatú lemez

7212506920

Fémbevonatú lemez

7212506930

Fémbevonatú lemez

7225920020

Fémbevonatú lemez

7225920030

Fémbevonatú lemez

7225990011

Fémbevonatú lemez

7225990022

Fémbevonatú lemez

7225990023

Fémbevonatú lemez

7225990041

Fémbevonatú lemez

7225990045

Fémbevonatú lemez

7225990091

Fémbevonatú lemez

7225990092

Fémbevonatú lemez

7225990093

Fémbevonatú lemez

7226993010

Fémbevonatú lemez

7226993030

Fémbevonatú lemez

7226997011

Fémbevonatú lemez

7226997013

Fémbevonatú lemez

7226997091

Fémbevonatú lemez

7226997093

Fémbevonatú lemez

7226997094

Fémbevonatú lemez

7210 20 00

Fémbevonatú lemez

7210 30 00

Fémbevonatú lemez

7210 90 80

Fémbevonatú lemez

7212 20 00

Fémbevonatú lemez

7212 50 20

Fémbevonatú lemez

7212 50 30

Fémbevonatú lemez

7212 50 40

Fémbevonatú lemez

7212 50 90

Fémbevonatú lemez

7225 91 00

Fémbevonatú lemez

7226 99 10

Fémbevonatú lemez

7210410080

Fémbevonatú lemez

7210490080

Fémbevonatú lemez

7210610080

Fémbevonatú lemez

7210690080

Fémbevonatú lemez

7212300080

Fémbevonatú lemez

7212506180

Fémbevonatú lemez

7212506980

Fémbevonatú lemez

7225920080

Fémbevonatú lemez

7225990025

Fémbevonatú lemez

7225990095

Fémbevonatú lemez

7226993090

Fémbevonatú lemez

7226997019

Fémbevonatú lemez

7226997096

Fémbevonatú lemez

7210 70 80

Szerves bevonatú lemez

7212 40 80

Szerves bevonatú lemez

7209 18 99

Ónművi vékonylemez

7210 11 00

Ónművi vékonylemez

7210 12 20

Ónművi vékonylemez

7210 12 80

Ónművi vékonylemez

7210 50 00

Ónművi vékonylemez

7210 70 10

Ónművi vékonylemez

7210 90 40

Ónművi vékonylemez

7212 10 10

Ónművi vékonylemez

7212 10 90

Ónművi vékonylemez

7212 40 20

Ónművi vékonylemez

7208 51 20

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 51 91

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 51 98

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 52 91

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 90 20

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7208 90 80

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7210 90 30

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7225 40 12

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7225 40 40

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7225 40 60

Ötvözetlen és más ötvözött kvartólemez

7219 11 00

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 12 10

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 12 90

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 13 10

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 13 90

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 14 10

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 14 90

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 22 10

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 22 90

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 23 00

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 24 00

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 11 00

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 12 00

Melegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 31 00

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 32 10

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 32 90

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 33 10

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 33 90

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 34 10

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 34 90

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 35 10

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 35 90

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 90 20

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 90 80

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 21

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 29

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 41

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 49

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 81

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 20 89

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 90 20

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7220 90 80

Hidegen hengerelt rozsdamentes lemez és szalag

7219 21 10

Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez

7219 21 90

Melegen hengerelt rozsdamentes kvartólemez

7214 30 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 91 10

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 91 90

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 31

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 39

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 50

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 71

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 79

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 99 95

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7215 90 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 10 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 21 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 22 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 40 10

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 40 90

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 50 10

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 50 91

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 50 99

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7216 99 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 10 20

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 20 10

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 20 91

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 20

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 41

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 49

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 61

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 69

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 70

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 30 89

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 60 20

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 60 80

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 70 10

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 70 90

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7228 80 00

Ötvözetlen és más ötvözött kereskedelmi minőségű rúd- és idomacél, valamint könnyű szelvény

7214 20 00

Betonacélrúd

7214 99 10

Betonacélrúd

7222 11 11

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 11 19

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 11 81

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 11 89

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 19 10

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 19 90

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 11

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 19

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 21

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 29

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 31

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 39

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 81

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 20 89

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 30 51

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 30 91

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 30 97

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 40 10

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 40 50

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7222 40 90

Rozsdamentes rúd és könnyű szelvény

7221 00 10

Rozsdamentes hengerhuzal

7221 00 90

Rozsdamentes hengerhuzal

7213 10 00

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 20 00

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 10

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 20

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 41

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 49

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 70

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 91 90

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 99 10

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7213 99 90

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7227 10 00

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7227 20 00

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7227 90 10

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7227 90 50

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7227 90 95

Ötvözetlen és más ötvözött hengerhuzal

7216 31 10

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 31 90

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 32 11

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 32 19

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 32 91

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 32 99

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 33 10

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7216 33 90

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

7301 10 00

Szádpalló

7302 10 22

Vasúti anyag

7302 10 28

Vasúti anyag

7302 10 40

Vasúti anyag

7302 10 50

Vasúti anyag

7302 40 00

Vasúti anyag

7306 30 41

Más cső

7306 30 49

Más cső

7306 30 72

Más cső

7306 30 77

Más cső

7306 61 10

Üreges szelvény

7306 61 92

Üreges szelvény

7306 61 99

Üreges szelvény

7304 11 00

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 22 00

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 24 00

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 41 00

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 49 10

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 49 93

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 49 95

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 49 99

Varrat nélküli rozsdamentes acélcső

7304 19 10

Más varrat nélküli cső

7304 19 30

Más varrat nélküli cső

7304 19 90

Más varrat nélküli cső

7304 23 00

Más varrat nélküli cső

7304 29 10

Más varrat nélküli cső

7304 29 30

Más varrat nélküli cső

7304 29 90

Más varrat nélküli cső

7304 31 20

Más varrat nélküli cső

7304 31 80

Más varrat nélküli cső

7304 39 10

Más varrat nélküli cső

7304 39 52

Más varrat nélküli cső

7304 39 58

Más varrat nélküli cső

7304 39 92

Más varrat nélküli cső

7304 39 93

Más varrat nélküli cső

7304 39 98

Más varrat nélküli cső

7304 51 81

Más varrat nélküli cső

7304 51 89

Más varrat nélküli cső

7304 59 10

Más varrat nélküli cső

7304 59 92

Más varrat nélküli cső

7304 59 93

Más varrat nélküli cső

7304 59 99

Más varrat nélküli cső

7304 90 00

Más varrat nélküli cső

7305 11 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 12 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 19 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 20 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 31 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 39 00

Nagy méretű hegesztett cső

7305 90 00

Nagy méretű hegesztett cső

7306 11 10

Más hegesztett cső

7306 11 90

Más hegesztett cső

7306 19 10

Más hegesztett cső

7306 19 90

Más hegesztett cső

7306 21 00

Más hegesztett cső

7306 29 00

Más hegesztett cső

7306 30 11

Más hegesztett cső

7306 30 19

Más hegesztett cső

7306 30 80

Más hegesztett cső

7306 40 20

Más hegesztett cső

7306 40 80

Más hegesztett cső

7306 50 20

Más hegesztett cső

7306 50 80

Más hegesztett cső

7306 69 10

Más hegesztett cső

7306 69 90

Más hegesztett cső

7306 90 00

Más hegesztett cső

7215 10 00

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7215 50 11

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7215 50 19

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7215 50 80

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 10 90

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 20 99

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 50 20

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 50 40

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 50 61

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 50 69

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7228 50 80

Ötvözetlen és más ötvözött hidegen húzott rúd

7217 10 10

Ötvözetlen huzal

7217 10 31

Ötvözetlen huzal

7217 10 39

Ötvözetlen huzal

7217 10 50

Ötvözetlen huzal

7217 10 90

Ötvözetlen huzal

7217 20 10

Ötvözetlen huzal

7217 20 30

Ötvözetlen huzal

7217 20 50

Ötvözetlen huzal

7217 20 90

Ötvözetlen huzal

7217 30 41

Ötvözetlen huzal

7217 30 49

Ötvözetlen huzal

7217 30 50

Ötvözetlen huzal

7217 30 90

Ötvözetlen huzal

7217 90 20

Ötvözetlen huzal

7217 90 50

Ötvözetlen huzal

7217 90 90

Ötvözetlen huzal

XVIII. MELLÉKLET

A 3h. CIKKBEN EMLÍTETT LUXUSTERMÉKEK JEGYZÉKE

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉS

A nómenklatúrakódok a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 1. cikkének (2) bekezdésében és I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra szerinti, e rendelet kihirdetésének időpontjában érvényes kódok, értelemszerűen a későbbi jogi aktusokkal módosított változatukban.

1.   Ló

ex

0101 21 00

Fajtatiszta tenyészállat

ex

0101 29 90

Más

2.   Kaviár és kaviárpótló

ex

1604 31 00

Kaviár

ex

1604 32 00

Kaviárpótló

3.   Szarvasgomba és az abból készült termékek

ex

0709 56 00

Szarvasgomba

ex

0710 80 69

Más

ex

0711 59 00

Más

ex

0712 39 00

Más

ex

2001 90 97

Más

ex

2003 90 10

Szarvasgomba

ex

2103 90 90

Más

ex

2104 10 00

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

ex

2104 20 00

Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

ex

2106 00 00

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

4.   Borok (beleértve a pezsgőborokat), sörök, szesz és szeszes italok

ex

2203 00 00

Malátából készült sör

ex

2204 10 11

Pezsgő (champagne)

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Más

ex

2204 10 94

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok

ex

2204 10 96

Más fajtaborok

ex

2204 10 98

Más

ex

2204 21 00

Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

ex

2204 29 00

Más

ex

2205 00 00

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

ex

2206 00 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor, szaké); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

ex

2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

ex

2208 00 00

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

5.   Szivar és kis alakú szivar (cigarillos)

ex

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) dohánytöltettel

ex

2402 90 00

Más

6.   Parfümök, toalettvizek és kozmetikai termékek, beleértve szépségápoló készítményeket és sminkeket

ex

3303

Parfümök és toalettvizek

ex

3304 00 00

Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító- vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények

ex

3305 00 00

Hajápoló szerek

ex

3307 00 00

Borotválkozás előtti, borotválkozó és borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és másutt nem említett illatszerek, szépség- és testápoló szerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is

ex

6704 00 00

Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból, állati szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból

7.   Bőr, nyergesáruk és utazási cikkek, kézitáskák és hasonló cikkek

ex

4201 00 00

Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára

ex

4202 00 00

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag fóliából, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is

ex

4205 00 90

Más

ex

9605 00 00

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz

8.   Kabátok, vagy más ruházat, ruházati tartozékok és cipők (anyaguktól függetlenül)

ex

4203 00 00

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből

ex

4303 00 00

Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk

ex

6101 00 00

Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6102 00 00

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6103 00 00

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6104 00 00

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6105 00 00

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6106 00 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6107 00 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6108 00 00

Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6109 00 00

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6110 00 00

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6111 00 00

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6112 11 00

Pamutból

ex

6112 12 00

Szintetikus szálból

ex

6112 19 00

Más textilanyagból

ex

6112 20 00

Síöltöny

ex

6112 31 00

Szintetikus szálból

ex

6112 39 00

Más textilanyagból

ex

6112 41 00

Szintetikus szálból

ex

6112 49 00

Más textilanyagból

ex

6113 00 10

Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6113 00 90

Más

ex

6114 00 00

Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6115 00 00

Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaárut (pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnyát, kötött vagy hurkolt anyagból

ex

6116 00 00

Kötött vagy horgolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex

6117 00 00

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

ex

6201 00 00

Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbony is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6202 00 00

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

ex

6203 00 00

Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

ex

6204 00 00

Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

ex

6205 00 00

Férfi- vagy fiúing

ex

6206 00 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz

ex

6207 00 00

Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

ex

6208 00 00

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru

ex

6209 00 00

Csecsemőruha és tartozékai

ex

6210 10 00

Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből

ex

6210 20 00

A 6201 11 –6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat

ex

6210 30 00

A 6202 11 –6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat

ex

6210 40 00

Más férfi- és fiúruha

ex

6210 50 00

Más női és leánykaruha

ex

6211 11 00

Férfi vagy fiú

ex

6211 12 00

Női vagy leányka

ex

6211 20 00

Síöltöny

ex

6211 32 00

Pamutból

ex

6211 33 00

Szintetikus vagy mesterséges szálból

ex

6211 39 00

Más textilanyagból

ex

6211 42 00

Pamutból

ex

6211 43 00

Szintetikus vagy mesterséges szálból

ex

6211 49 00

Más textilanyagból

ex

6212 00 00

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból is

ex

6213 00 00

Zsebkendő

ex

6214 00 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

ex

6215 00 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli

ex

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex

6217 00 00

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével

ex

6401 00 00

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva

ex

6402 20 00

Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve

ex

6402 91 00

Bokát takaró

ex

6402 99 00

Más

ex

6403 19 00

Más

ex

6403 20 00

Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel

ex

6403 40 00

Más lábbeli beépített védő fém cipőorral

ex

6403 51 00

Bokát takaró

ex

6403 59 00

Más

ex

6403 91 00

Bokát takaró

ex

6403 99 00

Más

ex

6404 19 10

Papucs és más házicipő

ex

6404 20 00

Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal

ex

6405 00 00

Más lábbeli

ex

6504 00 00

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is

ex

6505 00 10

Szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből a 6501 00 00 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva

ex

6505 00 30

Ellenzős sapka

ex

6505 00 90

Más

ex

6506 99 00

Más anyagból

ex

6601 91 00

Teleszkópos nyéllel

ex

6601 99 00

Más

ex

6602 00 00

Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló

ex

9619 00 81

Csecsemőpelenka és pelenkabetét

9.   Szőnyeg és faliszőnyeg, kézi szövésű is

ex

5701 00 00

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

ex

5702 10 00

»Kelim«, »Schumack«, »Karamanie« és hasonló kézi szövésű szőnyeg

ex

5702 20 00

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

ex

5702 31 80

Más

ex

5702 32 00

Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból

ex

5702 39 00

Más textilanyagból

ex

5702 41 90

Más

ex

5702 42 00

Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból

ex

5702 50 00

Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva

ex

5702 91 00

Gyapjúból vagy finom állati szőrből

ex

5702 92 00

Szintetikus vagy mesterséges textilanyagból

ex

5702 99 00

Más textilanyagból

ex

5703 00 00

Szőnyeg és más textil padlóborító, tűzve, konfekcionálva is

ex

5704 00 00

Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is

ex

5705 00 00

Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

ex

5805 00 00

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

10.   Gyöngy, drágakő és féldrágakő, gyöngyből készült cikkek, ékszer, arany- és ezüstművesáru

ex

7101 00 00

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

ex

7102 00 00

Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül, az ipari felhasználásra szánt kivételével

ex

7103 00 00

Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

ex

7104 91 00

Gyémánt, az ipari felhasználásra szánt kivételével

ex

7105 00 00

Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor

ex

7106 00 00

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

ex

7107 00 00

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

ex

7108 00 00

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

ex

7109 00 00

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

ex

7110 11 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

ex

7110 19 00

Más

ex

7110 21 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

ex

7110 29 00

Más

ex

7110 31 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

ex

7110 39 00

Más

ex

7110 41 00

Megmunkálatlanul vagy por alakban

ex

7110 49 00

Más

ex

7111 00 00

Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

ex

7113 00 00

Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

7114 00 00

Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

7115 00 00

Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

7116 00 00

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

11.   Érme és bankjegy, ha nem törvényes fizetőeszköz

ex

4907 00 30

Bankjegy

ex

7118 10 00

Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz

ex

7118 90 00

Más

12.   Evőeszközök nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozva vagy bevonva

ex

7114 00 00

Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

7115 00 00

Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

ex

8214 00 00

Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

ex

8215 00 00

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

ex

9307 00 00

Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

13.   Asztali áru porcelánból, kínai porcelánból, kőagyagáru, cserépáru vagy finomkerámia

ex

6911 00 00

Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból

ex

6912 00 23

Kőagyag áru

ex

6912 00 25

Cserépáru vagy finomkerámia

ex

6912 00 83

Kőagyag áru

ex

6912 00 85

Cserépáru vagy finomkerámia

ex

6914 10 00

Porcelánból vagy kínai porcelánból

ex

6914 90 00

Más

14.   Ólomkristályból készült cikkek

ex

7009 91 00

Keret nélkül

ex

7009 92 00

Keretezve

ex

7010 00 00

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

ex

7013 22 00

Ólomkristályból

ex

7013 33 00

Ólomkristályból

ex

7013 41 00

Ólomkristályból

ex

7013 91 00

Ólomkristályból

ex

7018 10 00

Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru

ex

7018 90 00

Más

ex

7020 00 80

Más

ex

9405 50 00

Nem elektromos lámpatest és világítófelszerelés

ex

9405 91 00

Üvegből

15.   750 EUR érték feletti elektronikai cikkek háztartási felhasználásra

ex

8414 51

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel

ex

8414 59 00

Más

ex

8414 60 00

Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes nyílásmérettel

ex

8415 10 00

Ablakra vagy falra szerelhető kompakt készülék vagy »szétválasztott rendszer«

ex

8418 10 00

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal

ex

8418 21 00

Kompresszoros típusú

ex

8418 29 00

Más

ex

8418 30 00

Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal

ex

8418 40 00

Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal

ex

8419 81 00

Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére

ex

8422 11 00

Háztartási

ex

8423 10 00

Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg

ex

8443 12 00

Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval (a lapok oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 22 cm, és a másik oldalon legfeljebb 36 cm)

ex

8443 31 00

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék

ex

8443 32 00

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék

ex

8443 39 00

Más

ex

8450 11 00

Teljesen automata

ex

8450 12 00

Más gép, beépített centrifugális szárítóval

ex

8450 19 00

Más

ex

8451 21 00

Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású

ex

8452 10 00

Háztartási varrógép

ex

8470 10 00

Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítőgép

ex

8470 21 00

Nyomtatószerkezettel

ex

8470 29 00

Más

ex

8470 30 00

Más számológép

ex

8471 00 00

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

ex

8472 90 80

Más

ex

8479 60 00

Párologtató léghűtő

ex

8508 11 00

Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkező

ex

8508 19 00

Más

ex

8508 60 00

Más porszívók

ex

8509 80 00

Más készülék

ex

8516 31 00

Hajszárító

ex

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

ex

8516 60 10

Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal)

ex

8516 71 00

Kávé- vagy teafőző

ex

8516 72 00

Kenyérpirító

ex

8516 79 00

Más

ex

8517 11 00

Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő készülékek

ex

8517 13 00

Okostelefon

ex

8517 18 00

Más

ex

8517 61 00

Bázisállomások

ex

8517 62 00

Hang, képek vagy más adatok vételére, átalakítására és adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket

ex

8517 69 00

Más

ex

8526 91 00

Rádiónavigációs segédkészülék

ex

8529 10 65

Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal együtt

ex

8529 10 69

Más

ex

8531 10 00

Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és hasonló

ex

8543 70 10

Elektronikus fordítógép vagy szótár

ex

8543 70 30

Antennaerősítő

ex

8543 70 50

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések

ex

8543 70 90

Más

ex

9504 50 00

Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével

ex

9504 90 80

Más

16.   1 000 EUR érték feletti elektromos/elektronikus vagy optikai hang- és képfelvevő és -lejátszó berendezés

ex

8519 00 00

Hangfelvevő-vagy hanglejátszó készülék

ex

8521 00 00

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

ex

8527 00 00

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

ex

8528 71 00

Videokijelzőt vagy -képernyőt kialakítása miatt nem tartalmazó

ex

8528 72 00

Más, színes

ex

9006 00 00

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével

ex

9007 00 00

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

17.   Személyek szárazföldi, légi vagy vízi úton történő szállítására használt járművek, kivéve a mentőautókat, 50 000 EUR/darab érték felett, drótkötélpályák, székes felvonók, sífelvonók, siklóhoz való hajtómechanizmusok, motorkerékpárok 5 000 EUR/darab érték felett, valamint ezek tartozékai és pótalkatrészei

ex

4011 10 00

Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)

ex

4011 20 00

Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

ex

4011 30 00

Légi járműhöz

ex

4011 40 00

Motorkerékpárhoz

ex

4011 90 00

Más

ex

7009 10 00

Visszapillantó tükör járműhöz

ex

8407 00 00

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

ex

8408 00 00

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel- vagy féldízel)

ex

8409 00 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze

ex

8411 00 00

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

 

8428 60 00

Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechanizmus drótkötélpályához

ex

8431 39 00

Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó, drótkötélpálya-hajtómechanizmus alkatrészei és tartozékai

ex

8483 00 00

Közlőműtengely (vezérműtengely, forgattyús tengely is) és forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)

ex

8511 00 00

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító

ex

8512 20 00

Más világító- vagy jelzőkészülék

ex

8512 30 10

Gépjárműhöz használatos riasztóberendezés

ex

8512 30 90

Más

ex

8512 40 00

Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék

ex

8544 30 00

Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt huzalkészlet

ex

8603 00 00

Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász-és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével

ex

8605 00 00

Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével)

ex

8607 00 00

Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei

ex

8702 00 00

Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására

ex

8703 00 00

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót, valamint a motoros szánokat is

ex

8706 00 00

A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve

ex

8707 00 00

A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)

ex

8708 00 00

A 8701 –8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

ex

8711 00 00

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

ex

8712 00 00

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

ex

8714 00 00

A 8711 –8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

ex

8716 10 00

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára

ex

8716 40 00

Más pótkocsi és félpótkocsi

ex

8716 90 00

Alkatrész

ex

8901 10 00

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; komp (minden fajtája)

ex

8901 90 00

Más vízi jármű, áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű

ex

8903 00 00

Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

18.   Órák és kisórák és ezek alkatrészei

ex

9101 00 00

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

ex

9102 00 00

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével

ex

9103 00 00

Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével

ex

9104 00 00

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz

ex

9105 00 00

Más óra

ex

9108 00 00

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex

9109 00 00

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt

ex

9110 00 00

Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers kisóraszerkezet vagy óraszerkezet

ex

9111 00 00

Tok kisóraszerkezethez és ennek alkatrészei

ex

9112 00 00

Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek alkatrészei

ex

9113 00 00

Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze

ex

9114 00 00

Más óraalkatrész

19.   1 500 EUR érték feletti hangszerek

ex

9201 00 00

Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel

ex

9202 00 00

Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa)

ex

9205 00 00

Fúvós hangszerek (pl. manuális orgona, tangóharmonika, klarinét, trombita, duda), a kintorna és a verkli kivételével

ex

9206 00 00

Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka)

ex

9207 00 00

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

20.   Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

ex

9700

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

21.   Sportokhoz, ideértve a síelést, golfozást, búvárkodást és a vízi sportokat is, használatos cikkek és felszerelések

ex

4015 19 00

Más

ex

4015 90 00

Más

ex

6210 40 00

Más férfi- és fiúruha

ex

6210 50 00

Más női és leánykaruha

ex

6211 11 00

Férfi vagy fiú

ex

6211 12 00

Női vagy leányka

ex

6211 20 00

Síöltöny

ex

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex

6402 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

ex

6402 19 00

Más

ex

6403 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

ex

6403 19 00

Más

ex

6404 11 00

Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló

ex

6404 19 90

Más

ex

9004 90 00

Más

ex

9020 00 00

Más légzőkészülék és gázálarc, a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével

ex

9506 11 00

Sítalp

ex

9506 12 00

Síkötés (sítalprögzítő)

ex

9506 19 00

Más

ex

9506 21 00

Széllovas

ex

9506 29 00

Más

ex

9506 31 00

Golfütő, komplett

ex

9506 32 00

Golflabda

ex

9506 39 00

Más

ex

9506 40 00

Asztalitenisz-felszerelés

ex

9506 51 00

Teniszütő, húrral ellátva is

ex

9506 59 00

Más

ex

9506 61 00

Teniszlabda

ex

9506 69 10

Krikett- és pólólabda

ex

9506 69 90

Más

ex

9506 70

Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is

ex

9506 91

Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelés

ex

9506 99 10

Krikett- és pólófelszerelés, a labdák kivételével

ex

9506 99 90

Más

ex

9507 00 00

Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés

22.   Billiárdhoz, automatikus bowlinghoz, kaszinójátékhoz és pénzérmével vagy bankjeggyel működő játékhoz használatos cikkek és felszerelések

ex

9504 20 00

Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka

ex

9504 30 00

Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy bármely más fizetőeszközzel működő más játék, az automata tekepálya-felszerelés kivételével

ex

9504 40 00

Kártya

ex

9504 50 00

Videojáték-konzol és -gép, a 9504 30 alszám alá tartozó kivételével

ex

9504 90 80

Más

XIX. MELLÉKLET

AZ 5aa. CIKKBEN EMLÍTETT, ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK JEGYZÉKE

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


(1)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


Top