EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0284

A Bizottság (EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 16.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/9156

HL L 43., 2022.2.24, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/284/oj

2022.2.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/284 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2021. december 16.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik az említett irányelv III. mellékletében felsorolt egyes, mentességben részesülő alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

A higany a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4)

A 2010/571/EU határozattal (2) a Bizottság többek között mentességet (a továbbiakban: mentesség) biztosított az általános világítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben használt higanyra (a továbbiakban: mentesség), amely jelenleg a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében 2. a) (1), 2. a) (2), 2. a) (3), 2. a) (4) és 2. a) (5) mentességként szerepel. A mentesség az említett irányelv 5. cikke (2) bekezdése második albekezdése a) pontjának megfelelően 2016. július 21-én lejárt volna.

(5)

A higanyt az általános világítási célra szolgáló, két végén fejelt lineáris fénycsövekben ultraibolya fény előállítására használják, amelyet azután a lámpa fluoreszcens bevonata látható fénnyé alakít.

(6)

A Bizottsághoz 2014. december 19-én és 2015. január 15-én, a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében megállapított határidőn belül két kérelem érkezett a mentesség megújítására (a továbbiakban: megújítási kérelmek), amelyek közül az egyiket 2020. január 20-án aktualizálták és megújították. A 2011/65/EU irányelv 5. cikke (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a megújítási kérelemről határozatot nem fogadnak el.

(7)

A megújítási kérelmek értékelése, amely figyelembe vette a helyettesítő anyagok rendelkezésre állását és a helyettesítés társadalmi-gazdasági hatását, arra a következtetésre jutott, hogy a mentesség hatálya alá tartozó lámpatípusok higanymentes helyettesítő anyagai kellően megbízhatóvá váltak, és hogy e lámpák higanytartalmának helyettesítése tudományosan és műszakilag kivitelezhető. Az értékelés továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a helyettesítés előnyei egyértelműen meghaladnák a negatív hatásokat.

(8)

A megújítási kérelmek értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra. A konzultációk során beérkezett észrevételek nyilvánosan hozzáférhetők egy erre a célra létrehozott honlapon.

(9)

mivel a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek már nem teljesülnek, a megújítási kérelmet el kell utasítani. E mentesség lejárati idejét a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (6) bekezdésével összhangban kell megállapítani.

(10)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2022. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2022. október 1-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  A Bizottság 2010/571/EU határozata (2010. szeptember 24.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról (HL L 251., 2010.9.25., 28. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 2. a), 2. a) (1), 2. a) (2), 2. a) (3), 2. a) (4) és 2. a) (5) bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Mentesség

Az alkalmazás köre és határnapja

„2. a)

Két végén fejelt, általános világítási célra szolgáló fénycsövekben használt higany, amelynek megengedett mennyisége (fénycsövenként):

 

2. a) (1)

Normál élettartamú háromsávos foszfor fénycső 9 mm alatti csőátmérővel (pl. T2): 4 mg

2023. február 24-én lejár.

2. a) (2)

Normál élettartamú háromsávos foszfor fénycső legalább 9 mm-es, legfeljebb 17 mm-es csőátmérővel (pl. T5): 3 mg

2023. augusztus 24-én lejár.

2. a) (3)

Normál élettartamú háromsávos foszfor fénycső 17 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 28 mm-es csőátmérővel (pl. T8): 3,5 mg

2023. augusztus 24-én lejár.

2. a) (4)

Normál élettartamú háromsávos foszfor fénycső 28 mm-nél nagyobb csőátmérővel (pl. T12): 3,5 mg

2023. február 24-én lejár.

2. a) (5)

Hosszú (legalább 25 000 óra) élettartamú háromsávos foszfor fénycső: 5 mg.

2023. február 24-én lejár.”


Top