EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

A Tanács (KKBP) 2022/2478 határozata (2022. december 16.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

ST/15382/2022/INIT

OJ L 322I, 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

2022.12.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 322/614


A TANÁCS (KKBP) 2022/2478 HATÁROZATA

(2022. december 16.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

Az Európai Tanács a 2022. október 20–21-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte a polgári lakosság, valamint a polgári javak és infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna-szerte elkövetett, megkülönböztetés nélküli orosz rakéta- és dróntámadásokat. Az Európai Tanács – emlékeztetve a 2022. szeptember 30-i nyilatkozatra, valamint az ENSZ-közgyűlés 2022. október 12-i határozatával összhangban – ismételten kijelentette továbbá, hogy egyértelműen elítéli és határozottan elutasítja Ukrajna Doneck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja régiójának Oroszország általi jogellenes annektálását, és hogy a Krím és Szevasztopol esetéhez hasonlóan az Európai Unió soha nem fogja elismerni ezt a jogellenes annektálást. Az Európai Tanács kijelentette, hogy Oroszország egyoldalú döntései szándékosan megsértik az ENSZ Alapokmányát, és nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyják a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, valamint hogy az Unió készen áll arra, hogy az Oroszországgal szembeni korlátozó intézkedéseit a későbbiekben is megerősítse.

(4)

Tekintettel a helyzet súlyosságára, helyénvaló további korlátozó intézkedéseket bevezetni.

(5)

Különösen helyénvaló bizonyos bejegyzéseket hozzáadni a 2014/512/KKBP határozat IV. mellékletében foglalt jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékéhez, azaz az Oroszország katonai és ipari bázisához kapcsolódó azon szervezetek jegyzékéhez, amelyekre vonatkozóan szigorúbb kiviteli korlátozásokat írnak elő a kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint az olyan termékek és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai megerősítéséhez. Tekintettel arra a konkrét kockázatra, hogy bizonyos termékeket vagy technológiákat a Krímből vagy Szevasztopolból az Oroszországi Föderációba irányítanak át, helyénvaló továbbá egyes, a Krímben vagy Szevasztopolban székhellyel rendelkező, Oroszország által ellenőrzött szervezeteket felvenni a végfelhasználók e jegyzékébe. Ez a felvétel nem érinti azt, hogy az Unió nem ismeri el és továbbra is határozottan elítéli a Krím és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását.

(6)

Szintén helyénvaló felvenni az Orosz Regionális Fejlesztési Bankot a tranzakciós tilalom hatálya alá tartozó, az orosz állam tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek jegyzékébe.

(7)

Továbbá helyénvaló tilalmat bevezetni az uniós állampolgárok számára arra vonatkozóan, hogy bármilyen tisztséget betöltsenek az orosz állam tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, oroszországi székhelyű bármely jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szerveiben. Helyénvaló az illetékes hatóságok számára lehetővé tenni, hogy engedélyezzék állampolgáraiknak ilyen tisztségek betöltését a meglévő közös vállalkozásokban vagy hasonló jogi konstrukciókban, valamint az Oroszországban letelepedett uniós leányvállalatokban, amennyiben az ilyen tisztség betöltése szükséges a kritikus energiaellátás biztosításához vagy amennyiben a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó olaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és az ilyen tisztség betöltése olyan műveleteket szolgál, amelyek egyébként nem tiltottak.

(8)

Ezen túlmenően helyénvaló kiterjeszteni a bizonyos szolgáltatásoknak az Oroszországi Föderáció, valamint oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek és szervek részére történő nyújtására vonatkozó jelenlegi tilalmat a reklámozási, piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások, valamint a termékvizsgálati és műszaki ellenőrzési szolgáltatások nyújtásának megtiltásával. Az ENSZ Statisztikai Hivatalának központi termékosztályozásával összhangban (Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991) a „piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások” a piackutatási szolgáltatásokat és a közvélemény-kutatási szolgáltatásokat foglalják magukban. A „műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások” az összetételre és tisztaságra vonatkozó vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, a fizikai tulajdonságokkal kapcsolatos vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, az integrált mechanikai és elektromos rendszerekre vonatkozó vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, a műszaki ellenőrzési szolgáltatásokat és az egyéb műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat foglalják magukban. Az Oroszországba exportált árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás továbbra is megengedett, feltéve, hogy e technikai segítségnyújtás nyújtásának időpontjában e határozat nem tiltja az ilyen áruk eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét. A „reklámszolgáltatások” a hirdetési felület vagy idő értékesítésére vagy lízingjére irányuló szolgáltatásokat, a reklámtervezési, -létrehozási és -közvetítési szolgáltatásokat, valamint az egyéb reklámszolgáltatásokat foglalják magukban.

(9)

Továbbá helyénvaló kiterjeszteni az orosz energiaágazatba történő új beruházásokra irányuló, már meglévő tilalmat további tilalom bevezetésével az orosz bányászati ágazatba történő új beruházásokra, a bizonyos kritikus fontosságú nyersanyagokat érintő bányászati és kőfejtési tevékenységek kivételével.

(10)

Az Oroszországi Föderáció a vele szomszédos országok, valamint az Unió és tagállamai destabilizálását célzó stratégiájának fokozása érdekében a médiamanipulációra és a tények elferdítésére irányuló szisztematikus nemzetközi kampányt folytat. Így különösen, a propaganda ismételten és következetesen európai politikai pártokat vett célba, különösen választási időszakokban, továbbá a civil társadalmat, a menedékkérőket, az orosz etnikai kisebbségeket, a nemi kisebbségeket, valamint a demokratikus intézmények működését az Unióban és tagállamaiban.

(11)

Az Ukrajnával szembeni agressziójának igazolása és támogatása érdekében az Oroszországi Föderáció az Unióban és a szomszédos országokban a civil társadalmat célzó folyamatos és összehangolt propagandatevékenységet folytat, súlyosan eltorzítva és manipulálva a tényeket.

(12)

Az említett propagandatevékenységeket több, az Oroszországi Föderáció vezetésének állandó közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló médiaorgánumon keresztül folytatják. Az ilyen tevékenységek jelentős és közvetlen fenyegetést jelentenek az Unió közrendjére és biztonságára nézve. Az említett médiaorgánumok lényegesek és kulcsfontosságúak az Ukrajnával szembeni agresszió előmozdításában és támogatásában, valamint a szomszédos országok destabilizálása céljából.

(13)

A helyzet súlyosságára tekintettel, és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva, szükséges – az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal összhangban – további korlátozó intézkedéseket bevezetni, hogy az ilyen médiaorgánumoknak az Unióban folytatott vagy az Unióba irányuló műsorszolgáltató tevékenységei felfüggesztésre kerüljenek. Az intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg véget nem ér az Ukrajnával szembeni agresszió, továbbá amíg az Oroszországi Föderáció és annak kapcsolódó médiaorgánumai fel nem hagynak az Unióval és tagállamaival szembeni propagandatevékenységek folytatásával.

(14)

Az Alapjogi Chartában elismert alapvető jogokkal és szabadságokkal, különösen az annak 11., 16., illetve 17. cikkében elismert, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggal, a vállalkozás szabadságával, illetve a tulajdonhoz való joggal összhangban, az említett intézkedések nem akadályozzák meg, hogy a médiaorgánumok és azok munkatársai a műsorszolgáltatástól eltérő tevékenységeket folytassanak az Unióban, így például kutatást és interjúkészítést. Így különösen, az említett intézkedések nem módosítják az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében említett jogok, szabadságok és elvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget, ideértve az Alapjogi Chartában és a tagállamok alkotmányaiban foglaltakat, a saját alkalmazási területükön belül.

(15)

A 2014/512/KKBP tanácsi határozat megtiltja az Oroszországból származó nyersolaj akár csővezetéken, akár tengeri szállítás útján történő behozatalát. A 2014/512/KKBP határozat továbbá ideiglenes eltérésekről rendelkezik a csővezetékes behozatal és Bulgáriára vonatkozóan a tengeri behozatal tekintetében. Az említett eltérések célja kizárólag a tagállamok ellátásbiztonságának garantálása volt, a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételek fenntartása mellett. Ezért helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az orosz nyersolajat csővezetéken importáló tagállamokhoz hasonlóan Bulgária nem adhatja el az említett eltérés alapján importált orosz nyersolajból nyert kőolajtermékeket más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevőknek. Nem tartozik e tilalom alá egy jármű vagy egy légi jármű üzemanyaggal való feltöltése az ezen eltérésekkel élő tagállamokban. Az Ukrajnával való szolidaritás szellemében mindazonáltal helyénvaló lehetővé tenni Magyarország, Szlovákia és Bulgária számára, hogy a szóban forgó eltérések alapján importált orosz nyersolajból nyert bizonyos finomított kőolajtermékeket exportáljanak Ukrajnába, többek között – szükség esetén – más tagállamokon keresztül való átszállítás útján. Helyénvaló lehetővé tenni Bulgária számára azt is, hogy a szóban forgó eltérések alapján importált orosz nyersolajból nyert bizonyos finomított kőolajtermékeket harmadik országokba exportáljon. Erre a környezeti és biztonsági kockázatok mérséklése érdekében van szükség, mivel az ilyen termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában. Az évi exportált mennyiség nem haladhatja meg az ilyen termékekből az elmúlt öt évben exportált mennyiség éves átlagát.

(16)

Helyénvaló tovább pontosítani és módosítani az Oroszországból származó vagy Oroszországból exportált acéltermékekre vonatkozó behozatali tilalom alóli mentességeket.

(17)

Emellett helyénvaló bevezetni vagy kiterjeszteni egyes intézkedésekkel kapcsolatos bizonyos mentességeket vagy eltéréseket, valamint bizonyos technikai kiigazításokat eszközölni a rendelkező részben.

(18)

Bizonyos intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(19)

A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Tilos 2022. április 12-től bármely oroszországi székhelyű és 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjait az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és azokra vonatkozóan szolgáltatásokat nyújtani és 2023. január 29-től a kereskedésbe bevezetni.”

2.

Az 1aa. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1b)   2023. január 16-től tilos az alábbiak irányító szerveiben bármely tisztséget betölteni:

a)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban áll, vagy amelyben Oroszország, annak kormánya vagy központi bankja nyereségrészesedésre jogosult, vagy amellyel Oroszországnak, annak kormányának vagy központi bankjának más lényeges gazdasági kapcsolata van;

b)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)

oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Ez a tilalom nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre, amelyekre az (1a) bekezdés alkalmazandó.

(1c)   Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv:

a)

közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció, amely magában foglal egy az (1b) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet, és amelyet egy, valamely tagállam joga szerint 2022. december 17. előtt bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv hozott létre, vagy

b)

olyan, az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv, amelyet 2022. december 17. előtt Oroszországban hoztak létre és amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll.

(1d)   Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy az ilyen tisztség betöltése kritikus energiaellátás biztosítása érdekében szükséges.

(1e)   Az (1b) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik tisztség betöltését az (1b) bekezdésben említett jogi személy, szervezet vagy szerv irányító szervében, miután megállapították, hogy a jogi személy, szervezet vagy szerv harmadik országból származó kőolaj Oroszországon keresztül történő átszállításában vesz részt, és hogy az ilyen tisztség betöltése a 4o. és a 4p. cikk által nem tiltott műveleteket szolgál.”

;

b)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(2d)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a X. melléklet C. részében említett valamely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel 2023. március 18. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.

(2e)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó a 2023. március 18. előtt teljesített szerződések alapján a X. melléklet C. részében említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek által teljesítendő kifizetések fogadására.”

;

c)

a (3) bekezdésben a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(d)

azon ügyletekre, többek között eladásokra, amelyek feltétlenül szükségesek valamely, az (1) bekezdésben említett jogi személyt, szervezetet vagy szervet magában foglaló, 2022. március 16. előtt létrehozott közös vállalkozás vagy hasonló jogi konstrukció 2023. június 30-ig történő felszámolásához;”;

d)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik azokat az ügyleteket, amelyek feltétlenül szükségesek az (1) bekezdésben említett szervezeteknek vagy azok unióbeli leányvállalatainak az Unióban letelepedett jogi személytől, szervezettől vagy szervtől történő elidegenítéséhez és 2023. június 30-ig történő kivonásához.”

;

e)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az érintett tagállam az (1c), (1d), (1e) és (3a) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

3.

Az 1k. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1k. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve számviteli, könyvvizsgálati – beleértve a kötelező könyvvizsgálatot –, könyvelési vagy adótanácsadói szolgáltatásokat, vagy üzletviteli és vezetési tanácsadási vagy PR-szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Tilos közvetlenül vagy közvetve építészeti és mérnöki, jogi tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2a)   Tilos piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatásokat, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatásokat, valamint reklámozási szolgáltatásokat nyújtani a következők számára:

a)

Oroszország kormánya; vagy

b)

oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. június 4. előtt kötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 5-ig történő megszüntetéséhez.

(4)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2022. október 7. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő megszüntetéséhez.

(4a)   A (2a) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a 2023. január 16. előtt megkötött, e cikknek nem megfelelő szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő megszüntetéséhez.

(5)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek feltétlenül szükségesek a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog és a hatékony jogorvoslathoz való jog gyakorlásához.

(6)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon szolgáltatások nyújtására, amelyek valamely tagállamban a bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosításához vagy a valamely tagállamban hozott ítéletnek vagy választottbírósági ítéletnek az elismeréséhez vagy végrehajtásához feltétlenül szükségesek, feltéve ha az ilyen szolgáltatások nyújtása összhangban van e határozat és a 2014/145/KKBP határozat célkitűzéseivel.

(7)   Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó kizárólag olyan, oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek vagy szervek általi igénybevételre szánt, amelyek valamely tagállam, az Európai Gazdasági Térség valamely tagországa, Svájc vagy valamely, a VII. mellékletben felsorolt partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában vannak, vagy annak kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt állnak.

(8)   A (2) és a (2a) bekezdés nem alkalmazandó a népegészségügyi szükséghelyzet kezeléséhez, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűleg súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzéséhez vagy hatásainak sürgős enyhítéséhez, vagy természeti katasztrófákra való reagáláshoz szükséges szolgáltatások nyújtására.

(9)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 3. cikk (3) bekezdésének d) pontja és a 3a. cikk (3) bekezdésének d) pontja által engedélyezett, a nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő szoftverfrissítésekhez szükséges szolgáltatások nyújtására.

(10)   Az (1), a (2) és a (2a) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a szóban forgó bekezdésekben említett szolgáltatásokat, miután megállapították, hogy ez szükséges:

a)

humanitárius célokból – beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást – vagy evakuáció céljából;

b)

olyan civil társadalmi tevékenységekhez, amelyek közvetlenül előmozdítják a demokráciát, az emberi jogokat vagy a jogállamiságot Oroszországban;

c)

az Unió és a tagállamok, illetve a partnerországok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működéséhez, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezeteket;

d)

az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint titánnak, alumíniumnak, réznek, nikkelnek, palládiumnak és vasércnek az Unióba történő megvásárlásához, behozatalához vagy szállításához;

e)

olyan infrastruktúrák, hardverek és szoftverek folyamatos működésének a biztosításához, amelyek kritikusak az emberi egészség és biztonság, vagy a környezet biztonsága szempontjából;

f)

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek létrehozásához, működtetéséhez, karbantartásához, fűtőanyag-ellátásához és fűtőanyag-utókezeléséhez, valamint biztonságához, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és üzembehelyezés-engedélyezés folytatásához, prekurzor anyagok szállításához orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, vagy környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológiához, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködéshez, különösen a kutatás és fejlesztés területén; vagy

g)

uniós telekommunikációs szolgáltatók által nyújtott, az elektronikus hírközlési szolgáltatások működtetéséhez, fenntartásához és biztonságához – beleértve a kiberbiztonságot is – szükséges elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához Oroszországban, Ukrajnában, az Unióban, Oroszország és az Unió között, valamint Ukrajna és az Unió között, továbbá adatközpont-szolgáltatásokhoz az Unióban.

(11)   Az érintett tagállam a (10) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

4.

A 4a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4a. cikk

(1)   Tilos:

a)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c)

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(2)   Tilos:

a)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személyben, szervezetben vagy szervben új részesedést szerezni vagy a meglévő részesedést kiterjeszteni;

b)

Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsönt, hitelt vagy egyéb módon finanszírozást – a saját tőkét is beleértve – nyújtani vagy az ezek nyújtását célzó megállapodásban részt venni, vagy az igazolhatóan az ilyen jogi személy, szervezet vagy szerv finanszírozására irányuló megállapodásban részt venni;

c)

új közös vállalkozást létrehozni Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi bányászati és kőfejtési ágazatban működő bármely jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d)

az a), b) és c) pontban említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó beruházási szolgáltatásokat nyújtani.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek az (1) bekezdésben említett bármely tevékenységet, miután megállapították, hogy:

a)

arra szükség van az Unión belüli kritikus energiaellátás biztosításához, valamint a földgáz és kőolaj – többek között a finomított kőolajtermékek – Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba történő szállításához, amennyiben az a 4o. vagy a 4p. cikk alapján nem tilos; vagy

b)

az kizárólag egy valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő, az oroszországi energiaágazatban működő jogi személyt, szervezetet vagy szervet érint.

(4)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a (3) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja/tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)   A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó azokra a bányászati és kőfejtési tevékenységekre, amelyek legnagyobb hozama bizonyos anyagokból származik, vagy amelyek elsődleges célja ezen anyagok előállítása. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az e bekezdés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.”

5.

A 4d. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5b)   A 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének C. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (4) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. január 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.”

;

b)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(6b)   A (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (1) bekezdésben említett termékek és technológiák használatához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen technikai segítségnyújtás szükséges a műholdak összeütközésének vagy a műholdak légkörbe való nem szándékos visszatérésének az elkerüléséhez.

(6c)   Az (1) és a (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XI. mellékletének B. részében felsorolt, a 8517 71 00, 8517 79 00 és 9026 00 00 KN-kód alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy ez szükséges orvosi vagy gyógyszerészeti célokból, vagy humanitárius célokból – beleértve a humanitárius segítségnyújtást és annak elősegítését, többek között az egészségügyi felszerelések és az élelmiszerek célba juttatását, valamint a humanitárius dolgozók szállítását és a kapcsolódó segítségnyújtást – vagy evakuáció céljából.

Az e bekezdés szerinti, orvosi, gyógyszerészeti vagy humanitárius célokból történő engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes nemzeti hatóságok nem adnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.”

6.

A 4ha. cikkben a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az érintett tagállam az (5), (5a) és (5b) bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

7.

A 4i. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d)

2023. szeptember 30-tól a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, Oroszországból származó vas- és acéltermékeket tartalmazó, harmadik országban feldolgozott, a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt vas- és acéltermékek közvetlen vagy közvetett behozatala vagy megvásárlása; a 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletében felsorolt, harmadik országban feldolgozott, Oroszországból származó, a 7207 11, a 7207 12 10 vagy a 7224 90 KN-kód alá tartozó acéltermékeket tartalmazó termékek esetében ez a tilalom 2024. április 1-jétől alkalmazandó a 7207 11 KN-kód tekintetében, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód tekintetében pedig 2024. október 1-jétől;”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 833/2014/EU rendelet XVII. mellékletének B. részében felsorolt azon termékek tekintetében, amelyek nem szerepelnek ugyanezen melléklet A. részében, és a (4) bekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 7207 11, a 7207 12 10 és a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (4), (5) és (5a) bekezdés alkalmazandó.”

;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 7224 90 KN-kód alá tartozó termékek következő mennyiségeinek a behozatalára, megvásárlására vagy szállítására, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra:

a)

147 007 tonna 2022. december 17. és 2023. december 31. között;

b)

110 255 tonna 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között.”;

d)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A (4), (5) és (5a) bekezdésben meghatározott behozatali mennyiségi kontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) 49–54. cikkében előírt vámkontingens-kezelési rendszernek megfelelően.

(*1)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).”"

8.

A 4k. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3b)   A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyekre a (3ba) bekezdés alkalmazandó.”

;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3ba)   A 833/2014/EU rendelet XXI. mellékletének B. részében felsorolt, a 2905 11 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. június 18-ig történő teljesítésére.”

9.

A 4m. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletének A. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. július 10-ig történő teljesítésére.”

;

b)

a 3a. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3a)   A 833/2014/EU rendelet XXIII. melléklet A. részében felsorolt, a 2701, a 2702, a 2703, illetve a 2704 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2022. október 7. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2023. január 8-ig történő teljesítésére.”

;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3b)   A 833/2014/EU rendelet XXIII. mellékletének B. részében felsorolt termékek tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a 2023. január 16. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések 2022. december 17-ig történő teljesítésére.”

;

d)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   A tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a 8417 20, 8419 81 80 és 8438 10 10 KN-kódok alá tartozó termékek eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, miután megállapították, hogy az ilyen termékek, vagy a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás biztosítása természetes személyek általi személyes háztartási használat céljából szükséges.”

;

e)

az (5a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5a)   A (4a) és az (5) bekezdésben említett engedélykérelmek elbírálásakor az illetékes hatóságok nem adhatnak exportengedélyt semmilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, vagy oroszországi felhasználásra, ha alapos okból feltételezik, hogy az áruk végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet.”

10.

A 4o. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (7) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„2023. február 5-től tilos az illetékes bolgár hatóság által az (5) bekezdés szerint engedélyezett eltérés alapján importált nyersolajból nyert, a 2710 KN-kód alá tartozó kőolajtermékek más tagállamokba vagy harmadik országokba történő átadása vagy szállítása, vagy az ilyen kőolajtermékek eladása más tagállamokban vagy harmadik országokban lévő vevők számára.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

A második albekezdésben foglalt tilalomtól eltérve, Bulgária illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az (5) bekezdés szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek harmadik országokba történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét a 833/2014/EU rendelet XXXII. mellékletében említett kiviteli mennyiségi kontingenseken belül, miután megállapították, hogy:

a)

a termékek nem tárolhatók biztonságosan Bulgáriában környezeti és biztonsági kockázatok miatt;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a második albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Bulgária a harmadik és negyedik albekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket a harmadik és negyedik albekezdésben foglalt eltérések hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.”;

b)

a (8) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„A harmadik albekezdésben foglalt tilalmaktól eltérve, 2023. február 5-től Magyarország és Szlovákia illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a (3) bekezdés d) pontja szerint importált nyersolajból nyert bizonyos kőolajtermékek Ukrajnába történő eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, miután megállapították, hogy:

a)

a termékeket kizárólag Ukrajnában történő felhasználásra szánják;

b)

az ilyen eladásnak, szolgáltatásnak, átadásnak vagy kivitelnek nem célja a harmadik albekezdésben foglalt tilalmak megkerülése.

Az érintett tagállam az e bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket az ötödik albekezdésben foglalt eltérés hatálya alá tartozó termékek meghatározása céljából.”

11.

A határozat a következő cikkel egészül ki:

„4r. cikk

(1)   A 3., 3a., 4., 4c., 4d., 4g., 4j. és 4m. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet II., VII., X., XI., XVI., XVIII., XX. és XXIII. mellékletében, valamint az (EU) 2021/821 rendelet I. mellékletében felsorolt termékek és technológiák eladását, szolgáltatását vagy átadását, amennyiben a szóban forgó eladás, szolgáltatás vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékek vagy technológiák tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b)

az engedély iránti kérelmekről döntő illetékes hatóságoknak nincs alapos okuk azt feltételezni, hogy a termékeket oroszországi katonai végfelhasználónak szánhatják vagy a termékek végfelhasználása esetlegesen katonai célú lehet Oroszországban; valamint

c)

az érintett termékek és technológiák fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 3., 3a., 4., 4c., 4d., 4g., 4j. vagy 4m. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek és technológiák tekintetében hatályba léptek volna.

(2)   A 4i. és a 4k. cikktől eltérve, az illetékes hatóságok 2023. szeptember 30-ig engedélyezhetik a 833/2014/EU rendelet XVII. és XXI. mellékletében felsorolt termékek és technológiák behozatalát vagy átadását, amennyiben a szóban forgó behozatal vagy átadás feltétlenül szükséges az Oroszországtól való elidegenítéshez vagy oroszországi üzleti tevékenységek felszámolásához, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)

a termékek tulajdonosa valamely tagállam állampolgára, valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy oroszországi székhelyű olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában van, vagy ezek kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt áll; valamint

b)

az érintett termékek fizikailag Oroszországban voltak, mielőtt a 4g. és 4k. cikkben foglalt vonatkozó tilalmak a szóban forgó termékek tekintetében hatályba léptek volna.

(3)   Az érintett tagállam az (1) és a (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

12.

A mellékletek az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

A 12. pontot az e határozat mellékletének 2. pontjában említett egy vagy több szervezet vonatkozásában 2023. február 1-jétől kell alkalmazni, feltéve, hogy a Tanács a vonatkozó esetek vizsgálatát követően egyhangúlag így határoz.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BEK


(1)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).


MELLÉKLET

1.

A 2014/512/KKBP határozat IV. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

A 3. cikk (7) bekezdésében, a 3a. cikk (7) bekezdésében és a 3b. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Alekszandrov tudományos kutató és technológiai intézet)

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense (a védelmi minisztérium kommunikációs központja)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (a központi kutatóintézet Boreskov katalízisintézete)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (az Oroszországi Föderáció elnöki hivatalának »Special Flight Unit Rossiya« szövetségi költségvetési vállalata)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (a »Dukhov Automatics Research Institute [VNIIA]« szövetségi költségvetési vállalata)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Külügyi Hírszerző Szolgálat [SVR])

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (a belügyminisztérium Nyizsnij Novgorod-i regionális főigazgatóságának igazságügyi szakértői központja)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center [az oroszországi kvantumközpont])

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Informatikai berendezések tudományos kutatóintézete részvénytársaság)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Központi Gépészeti Kutatóintézet rt.)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (az Oroszországi Föderáció védelmi minisztériuma)

Moscow Institute of Physics and Technology (moszkvai fizikai és technológiai intézet)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (az M.F. Sztelmak részvénytársaság POLYUS kutatóintézete)

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec [orosz technológiai állami vállalat])

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Radioftonikai Technológiai Kompetenciaközpont)

Central Research and Development Institute Tsiklon (»Ciklon« Központi Kutatási és Fejlesztési Intézet)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Novoszibirszki Mikroelektronikai Kutatási és Fejlesztési Központ)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (A Lenin-renddel kitüntetett Ny. A. Dollezsalról elnevezett Energetikai Kutató- és Tervezőintézet)

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module (»Modul« Kutatóközpont)

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Alkalmazott Kémiai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute of Electronics (Elektronikai Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific Research Institute NII Submikron (»Szubmikron« Tudományos Kutatóintézet)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Légijármű-rendszerek állami tudományos vizsgálati területe)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Állami Gépészeti Tervezőiroda, Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. (AO GNTs RF – FEI A.I. Állami Tudományos Központ) Leypunskiy Physico-Energy Institute (Lejpunszkij Fizikai-Energetikai Intézet)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Bakhirev Állami Gépészeti Tudományos Kutatóintézet)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

United Shipbuilding Corporation JSC »Zvyozdochka«

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urali Tudományos Kompozitanyag-kutató Intézet)

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. sz. Központi Tudományos Kutatóintézet)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Optikai és Fizikai Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Össz-oroszországi Tudományos Kutatóintézet, Etalon rt.)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Államvédelmi Megrendelések Automatikus Beszerzési Rendszere, kft.)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektronikai Számítógépes Technológiai Tudományos Kutatóközpont rt.)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Moselectronproekt Mérnöki Központ)

Etalon Scientific and Production Association (Etalon Tudományos és Gyártási Szövetség)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Mashpriborintorg Külkereskedelmi Szövetség)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Részecskefizikai Intézet)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Elméleti és Kísérleti Fizikai Intézet)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Erősáram-elektronikai Intézet)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Telemechanikai Eszközök Kalugai Tudományos Kutatóintézete rt.)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Kulon Tudományos Kutatóintézet rt.)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Moszkvai Kommunikációs Kutatóintézet rt.)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (A Munka Vörös Zászló érdemrendje Moszkvai Híradástechnikai Kutatóintézet rt.)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC (Irtis Omszki Termelési Unió rt.)

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omszki Mérnöki Tudományos Kutatóintézet rt.)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Mars Kutatási-gyártási Szövetség)

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Vigstar Tudományos Termelési Központ rt.)

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz« (Radiosviaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ferrit-Domen Tudományos Kutatóintézet)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Kommunikációs Irányítási Rendszerek Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Rádióalkatrészek Tudományos-gyártási Szövetsége és Tudományos Kutatóintézete)

Scientific-Production Enterprise »Kant« (Kant Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise »Svyaz« (Szvjaz Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Almaz Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Szaljut Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Production Enterprise Volna (Volna Tudományos Termelővállalat)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Vosztok Tudományos Termelővállalat rt.)

Scientific-Research Institute »Argon« (Argon Tudományos Kutatóintézet)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Platan Tudományos Kutatóintézet és Üzem)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Neptun Automatizált Rendszerek és Kommunikációk Tudományos Kutatóintézete rt.)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau »Vympel« By Name I.I.Toropov« (Állami Gépgyártási Tervezőiroda rt., Vimpel, I.I. Toropov néven)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering« (Tengeri Hőenergia Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Szaratovi Rádióüzem rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design« (Automatikus Tervezési Kutatóközpont rt.)

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Electromechanics

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), NPO Lightning

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC »MBDB »ISKRA««

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Azov Optical and Mechanical Plant,

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), RKB Globus

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), TRV Engineering

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation (Ballisztikus Rakéta Vállalat), Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard« (Egyesült Hajóépítő Vállalat, 5. Hajógyár)

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (a kettős felhasználású technológiák szövetségi központja – Soyuz)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Zhukovskiy Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau (Lyulki Kísérleti Tervezőiroda)

Lyulki Science and Technology Center (Lyulki Tudományos és Technológiai Központ)

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Központi Aerohidrodinamikai Intézet)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov (a gépgyártás P.I. Baranov után elnevezett szövetségi autonóm központi intézete) Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (a légiközlekedésben használt motorok központi intézete)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (az N.E. Zhukovsky után elnevezett nemzeti kutatóintézet, szövetségi költségvetési intézmény)

Federal State Unitary Enterprise »State Scientific-Research Institute for Aviation Systems« (GosNIIAS) (»Légiközlekedési rendszerekkel foglalkozó állami tudományos kutatóintézet« szövetségi állami vállalat)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute (moszkvai légiközlekedési intézet)

Moscow Institute of Thermal Technology (moszkvai hőtechnológiai intézet)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Alkalmazott Akusztika Tudományos Kutatóintézet)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (az S.A. Chaplygin után elnevezett szibériai légiközlekedési tudományos kutatóintézet)

Software Research Institute (Szoftverkutató Intézet)

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time (a rádiónavigációval és az idővel foglalkozó oroszországi intézet)

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Szövetségi Műszaki Szabályozási és Mérésügyi Intézet)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (az orosz Tudományos és Felsőoktatási Minisztérium P.I. K.A. Valiev RAS szövetségi költségvetési tudományos intézménye)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Fizikai, Technikai és Rádiómérnöki Mérések Össz-oroszországi Kutatóintézete, szövetségi állami vállalat)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (az Orosz Tudományos Akadémia P.N. Lebedev után elnevezett Fizkai Intézete)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (az Orosz Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézete)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rzhanov Félvezető-fizikai Intézet, az Orosz Tudományos Akadémia szibériai részlege)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

»Aeropribor-Voskhod«, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Automatizációs és Hidraulikai Központi Kutatóintézet rt.)

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (a P.A. Efimov után elnevezett elektroautomatikai kísérleti tervezőiroda rt.)

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Phasotron Rádiómérnöki Tudományos Kutatóintézet)

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (a V.I. Shimko után elnevezett Rádióelektronikai Tudományos Gyártószövetkezet)

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Taganrog Communications tudományos kutatóintézet rt.)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Moszkvai Elekromechanikai és Automatizálási Intézet nyrt.)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (tengeri technológiai problémákkal foglalkozó intézet, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (az A.S. Yakovlev után elnevezett kísérleti tervezőiroda)

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Altai Szövetségi Kutató- és Gyártóközpont rt.)

Joint Stock Company »Head Special Design Bureau Prozhektor«

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Kalyazinsky gépgyár, az RSK MiG fióktelepe)

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának mélytengeri kutatással foglalkozó főigazgatósága)

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk légi közlekedési üzem, az RSK MiG fióktelepe)

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (az A. L. Mints után elnevezett rádiótechnikai intézet)

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Orosz Szövetségi Nukleáris Központ – Össz-oroszországi Kísérleti Fizikai Kutatóintézet)

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (az Orosz Tudományos Akadémia V.A. Trapeznikov Vezérléstudományi Intézete)

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (az információs és átviteli zavarokkal foglalkozó V.A. Trapeznikov intézet, Orosz Tudományos Akadémia)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (a tengeri kutatások azutomatizálásával foglalkozó különleges kutatóiroda, az Orosz Tudományos Akadémia távolkeleti részlege)

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Burevestnik Központi Kutatóintézet rt.)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Űrműszerészeti Kutatóintézet rt.)

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP »Avitec«, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (V. Tikhomirov Műszertervezési Tudományos Kutatóintézet rt.)

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE »Krasnoznamenets«, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (az S.S. Golembiovsky után elnevezett SPA Pribor, rt.)

SPA »Impuls«, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB »Technika«

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (más néven: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (a V.V. BAHIREV után elnevezett NIMI rt.)

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”;

2.

A 2014/512/KKBP határozat IX. melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

 

„NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal”;

3.

A 2014/512/KKBP határozat X. mellékletének a helyébe a következő szöveg lép:

„X. MELLÉKLET

Az 1aa. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. RÉSZ

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

B. RÉSZ

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (orosz tengerhajózási nyilvántartás) (RMRS)

C. RÉSZ

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (Orosz Regionális Fejlesztési Bank)”.


Top