EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2283

A Tanács (EU) 2022/2283 végrehajtási határozata (2022. november 21.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Lett Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat módosításáról

ST/13941/2022/INIT

OJ L 301, 22.11.2022, p. 119–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2283/oj

2022.11.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 301/119


A TANÁCS (EU) 2022/2283 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. november 21.)

a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Lett Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Lettország 2020. augsztus 7-i kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozattal (2) pénzügyi támogatást nyújtott Lettországnak egy legfeljebb 192 700 000 EUR összegű, legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és legfeljebb 18 hónapos rendelkezésre állási idejű hitel formájában annak érdekében, hogy kiegészítse Lettországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányuló nemzeti intézkedéseit.

(2)

A Lettország általi felhasználásra szánt hitel célja az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatás, hasonló intézkedések és egészségügyi vonatkozású intézkedések finanszírozása volt.

(3)

Lettország 2021. március 11-i kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozatot módosító (EU) 2021/677 végrehajtási határozattal (3)112 500 000 EUR összegű további pénzügyi támogatást ítélt meg Lettországnak oly módon, hogy a legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és legfeljebb 18 hónapos rendelkezésre állási idejű hitel maximális összegét 305 200 000 EUR-ra növelte annak érdekében, hogy kiegészítse Lettországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelésére irányuló nemzeti intézkedéseit.

(4)

A Lettország általi felhasználásra szánt további hitel célja az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatás, hasonló intézkedések és egészségügyi vonatkozású intézkedések finanszírozása volt.

(5)

A Covid19-világjárvány következtében Lettországban a gazdaságilag aktív népesség jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Mindez a közkiadások ismételt hirtelen és nagymértékű növekedéseihez vezetett az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének a), c), d), g), h), f) és i) pontjában említett intézkedések vonatkozásában.

(6)

A Covid19-járvány, valamint a Lettország által a járvány megfékezése és a járvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményeinek mérséklése érdekében 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott rendkívüli intézkedések drámai hatást gyakoroltak és gyakorolnak továbbra is az államháztartásra. 2020-ban Lettországban a költségvetési hiány a bruttó hazai termék (GDP) 4,5 %-a, az államadósság pedig a GDP 43,3 %-a volt, és a két mutató 2021 végére 7,3 %-ra, illetve 44,8 %-ra emelkedett. A Bizottság 2022. tavaszi előrejelzése azzal számolt, hogy 2022 végére Lettország költségvetési hiánya a GDP 7,2 %-a, államadóssága pedig a GDP 47,0 %-a lesz. A Bizottság 2022. nyári időközi előrejelzése szerint Lettország GDP-je 2022-ban várhatóan 3,9 %-kal növekszik.

(7)

2022. október 6-án Lettország további 167 607 000 EUR pénzügyi támogatást kért az Uniótól annak érdekében, hogy az a jövőben is kiegészítse a Covid19-járvány hatásának, valamint a járvány munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányuló, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott nemzeti erőfeszítéseit. Lettország különösen tovább bővítette vagy módosította a (8)–(12) preambulumbekezdésben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszereket és hasonló intézkedéseket.

(8)

A kényszerszabadságolt munkavállalók kompenzációs rendszere azokra a gazdasági társaságokra, önálló vállalkozókra és engedélyezésidíj-befizetőkre vonatkozik, akiknek a gazdasági tevékenységből származó jövedelme legalább 20 %-kal csökkent a 2020. augusztus–októberi átlaghoz képest. A kompenzációs rendszer a kényszerszabadságon lévő munkavállalók vagy önfoglalkoztatók fizetésének vagy jövedelmének 50 %-át vagy 70 %-át fedezi, attól függően, hogy milyen adórendszer szerint működnek. A támogatás minimális szintje munkavállalónként és naptári hónaponként 500 EUR, a maximális összeg 1 000 EUR. A rendszert a (2020. november 24-én elfogadott (4), majd 2021. január 12-én (5), 2021. január 19-én (6), 2021. február 4-én (7) és 2021. február 26-án (8)módosított) „A gazdasági tevékenység Covid19-válság során való folytatása érdekében az adófizetők leállásiidő-támogatására vonatkozó rendelkezésekről szóló 709. sz. kormányrendelet” hozta létre. Az (EU) 2020/1351 végrehajtási rendelet 3. cikkének a) pontjában foglaltaknak megfelelően az intézkedés kiterjeszti a rendszert a szépségiparban foglalkoztatott személyekre, támogathatóvá teszi az adóügyi megítélésüket 2021-ben megváltoztató személyeket, javítja a szabadalmi díjat fizetők jogosultsági feltételeit, valamint lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek két minősítési kritérium közül válasszanak a támogatási kérelemhez kapcsolódóan.

(9)

A kényszerszabadságolt munkavállalók kompenzációjára vonatkozó rendszerhez kapcsolódik az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének c) pontjában említett, gyermekek után járó munkavállalói kedvezmény, amelyhez Lettország további támogatást kér. A gyermekenként havi 50 EUR összegű kedvezmény kiegészítő támogatást jelent a kényszerszabadságon lévő azon munkavállalóknak, akik az eltartottak után járó személyi jövedelemadó-kedvezményre jogosultak. A támogatási intézkedést „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. december 1-jei 706. sz. kormányrendelet (9)” és „Az állami költségvet ési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2021. január 11-i 15. sz. kormányrendelet (10)” terjesztette ki. Az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel jövedelemtámogatást nyújt a munkavállalóknak és az önfoglalkoztatóknak, ami hozzájárul a gyermekgondozás költségeinek fedezéséhez az iskolabezárások során, és ezáltal segíti a szülőket a munkavégzés folytatásában, hogy ne kerüljön veszélybe a munkaviszonyuk.

(10)

A bértámogatási rendszer azon munkáltatóknak nyújt támogatást, amelyek bármely gazdasági tevékenységből származó bevétele legalább 20 %-kal csökken. A rendszer a bruttó havi átlagbér 50 %-ának megfelelő, de naptári hónaponként legfeljebb 500 EUR támogatást nyújt. A kedvezményezett munkáltatók kötelesek fenntartani a támogatott munkavállalók foglalkoztatását, és a bértámogatást a rendes bér teljes összegéig kiegészíteni. A rendszert (a 2020. november 10-én elfogadott (11) és 2021. január 12-én (12), 2021. április 1-jén (13), 2021. október 26-án (14), 2021. november 9-én (15), 2021. november 30-án (16), 2021. december 7-én (17), 2021. december 23-án (18), valamint 2022. január 11-én (19) módosított) „Az adófizetők számára a tevékenységüknek a Covid19-válság körülményei között történő folytatásához nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezésekről szóló 675. sz. kormányrendelet” és „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak növeléséről szóló 128. sz. kormányrendelet” hozta létre (20). Az intézkedés meghosszabbítja az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének d) pontjában említett rendszer támogatási időszakát, valamint kiterjeszti a jogosultak körét azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek két minősítési kritérium közül válasszanak a támogatási kérelemhez kapcsolódóan, kiküszöböli a túlkompenzáció kockázatát, egyértelműsíti a szabadalmi díjat fizetőkre vonatkozó jogosultsági korlátozásokat, valamint a Covid19 elleni oltás felvételét vagy a betegség tényét igazoló Covid19-igazolvánnyal rendelkező személyek esetében a támogatási jogosultságot a 2021 októbere és 2022 februárja közötti időszakra korlátozza.

(11)

A Covid19-járvánnyal kapcsolatos betegbiztosítási ellátási rendszer az állam által fizetett betegbiztosítási ellátást nyújt azon személyek számára, akik az önkéntes karantén követelménye miatt függesztették fel a munkavégzést, jóllehet a betegbiztosítási ellátás egy részét általában a munkáltató fedezi. A rendszert az (a 2020. március 20-án elfogadott (21) és 2020. november 12-én (22), 2021. november 4-én (23), valamint 2022. január 13-án (24) módosított) „»Az anyasági és egészségbiztosításról rendszerről szóló« törvény” hozta létre. Az intézkedés rendelkezik az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének g) pontjában említett, a Covid19-járvánnyal kapcsolatos betegbiztosítási ellátások támogatási időszakának kiterjesztéséről, ugyanakkor a támogatásra jogosultak körét azon személyekre korlátozza, akik rendelkeznek az oltást vagy a betegségen való átesést igazoló Covid-igazolvánnyal vagy olyan orvosi szakvéleménnyel, amely szerint a Covid19 elleni oltás felvételét későbbre kell halasztaniuk, valamint meghatározza, hogy milyen esetekben és feltételek mellett kell a munkaadónak fizetni a munkavállaló betegszabadságát állami támogatás nélkül.

(12)

A szülőknek és gondozóknak az iskolák és a napközi otthonok Covid19-járvány miatti zárva tartása idejére nyújtott betegbiztosítási segély azokat a munkavállalókat támogatja, akik nem tudnak távmunkában dolgozni, és 10 év alatti gyermeket vagy fogyatékossággal élő személyt gondoznak. Az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel jövedelemtámogatást nyújt a szülőknek és a gondozóknak;hozzájárul továbbá a foglalkoztatás megőrzéséhez, mivel megakadályozza, hogy azoknak a szülőknek és gondozóknak, akiknek az iskolák és a napközi otthonok bezárása alatt gyermekeket vagy fogyatékossággal élő személyeket kell gondozniuk, meg kelljen szüntetniük a munkaviszonyukat. A betegbiztosítási segélyt „»Az anyasági és egészségbiztosításról szóló« törvény”2020. november 26-i módosítása (25), „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. december 1-jei 707. sz. kormányrendelet” (26) és „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2021. január 11-i 13. sz. kormányrendelet” (27) hozta létre. Lettország további támogatást kér az (EU) 2021/677 végrehajtási határozat 3. cikkének h) pontjában említett meglévő intézkedéshez.

(13)

Lettország a Covid19-járvány kezelése érdekében egy sor egészségügyi vonatkozású intézkedést is kiterjesztett vagy módosított. Ez különösen a (14)–(15) preambulumbekezdésben foglalt intézkedéseket érinti.

(14)

Előreláthatólag egészségügyi kiadások merülnek majd fel a Covid19-vírusfertőzésnek kitett személyek biztonságos munkakörnyezetének garantáláshoz szükséges, a közszektorban dolgozó alkalmazottak számára biztosítandó személyi védőfelszerelésekkel összefüggésben. A rendszert (a 2020. június 9-én elfogadott)”»A kiemelt intézmények és szükségletek listáján szereplő intézmények járványügyi biztonságának biztosításához szükséges forrásokra vonatkozó rendelkezésekről« szóló 380. sz. kormányrendelet”” (28) hozta létre. Lettország az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének f) pontjában említettek szerint további támogatást kér a meglévő intézkedéshez.

(15)

A lett kormány a Covid19-válság kezelésével foglalkozó orvosok és egészségügyi személyzet részére a megnövekedett kockázat és munkateher mellett végzett munkáért a havi fizetés 20–100 %-át kitevő prémiumot nyújt, amelyről „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. március 27-i 136. sz. (29) és 2020. november 6-i 656. sz. kormányrendelet (30)”, „»A szükségállapot kihirdetéséről szóló, 2020. november 6-i 655. sz. kormányrendelet módosításairól szóló«, 2020. december 8-i 743. sz. kormányrendelet (31)” és „Az állami költségvetési programon belüli »a váratlan eseményekre képzett alapok« pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2021. január 21-i 37. sz. kormányrendelet (32)” rendelkezik. Ezek a prémiumok kiegészítik „Az állami és önkormányzati hatóságok tisztviselőinek és munkavállalóinak javadalmazásáról szóló törvényben” meghatározott maximális prémiumokat. Az intézkedés a munkavállalók egészségbiztonságának és az alapvető közszolgáltatások folytonosságának biztosításával támogatja a foglalkoztatást. Lettország az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat 3. cikkének i) pontjában említettek szerint további támogatást kér a meglévő intézkedéshez.

(16)

Lettország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Lettország megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése érdekében hozott nemzeti intézkedések következtében 2020. február 1. óta a tényleges és tervezett közkiadások 508 124 069 EUR-val emelkedtek. Ez hirtelen bekövetkezett és nagymértékű növekedést jelent, mivel olyan, a csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszerekhez és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, meglévő nemzeti intézkedések kiterjesztésével függ össze, amelyek a lett vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát érintik. Lettország 35 317 069 EUR-t szándékozik önfinanszírozás útján fedezni.

(17)

Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált a lett hatóságokkal, és ellenőrizte a 2022. október 6-i kérelemben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez, valamint a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos releváns egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges és tervezett kiadások hirtelen és nagymértékű növekedését.

(18)

Lettország 2022. október 6-i kérelmében említettek szerint az egészségügyi vonatkozású, a (14)–(15) preambulumbekezdésben említett intézkedések összege 70 921 236 EUR.

(19)

Következésképpen pénzügyi támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy Lettország segítséget kapjon a Covid19-járvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(20)

mivel az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozatban megjelölt rendelkezésreállási időszak lejárt, a kiegészítő pénzügyi támogatás tekintetében új rendelkezésre állási időszakra van szükség. Az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozattal a pénzügyi támogatáshoz biztosított 18 hónapos rendelkezésreállási időszakot 21 hónappal meg kell hosszabbítani, következésképpen a teljes rendelkezésreállási időszaknak 39 hónapra kell növekednie az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat hatálybalépését követő első naptól számítva.

(21)

Lettországnak és a Bizottságnak figyelembe kell vennie ezt a határozatot az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett hitelmegállapodásban.

(22)

E határozat nem sértheti a belső piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatható eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikke alapján értesítsék a Bizottságot a potenciális állami támogatás eseteiről.

(23)

Lettországnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, hogy milyen mértékben valósultak meg ezek a kiadások.

(24)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Lettország meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett, pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Az Unió Lettország rendelkezésére bocsát legfeljebb 472 807 000 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.”;

„2.   Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésreállási időszaka az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónap.”

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4.   Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani. A további részleteket az említett hitelmegállapodás feltételeivel összhangban, vagy adott esetben egy ahhoz fűzött kiegészítés, vagy egy Lettország és a Bizottság között létrejött, az eredeti hitelmegállapodás helyébe lépő, módosított hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell folyósítani.”;

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Lettország a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a)

a kényszerszabadságolt munkavállalók számára (a 2020. március 31-én elfogadott) »’A Covid19 terjedése által érintett önfoglalkoztatók leállásiidő-támogatására vonatkozó rendelkezésekről’ szóló 179. sz. kormányrendelet« és (a 2020. március 26-án elfogadott) »’A leállásiidő-támogatásra és a késedelmes adófizetés részletekben történő visszafizetésére, illetve annak legfeljebb három évig történő halasztására jogosult, a Covid19-válság által érintett munkáltatókra vonatkozó rendelkezésekről’ szóló 165. sz. kormányrendelet« által létrehozott kompenzációs rendszer, annak az »’A gazdasági tevékenység Covid19-válság során való folytatása érdekében az adófizetők leállásiidő-támogatására vonatkozó rendelkezésekről’ szóló 709. sz. kormányrendelet«2021. január 19-i, 2021. február 4-i és 2021. február 26-i módosításai által kiterjesztett és legutóbb módosított változatában;

b)

a leállásiidő-támogatási program, (a 2020. április 23-án elfogadott) »’A Covid19 terjedése által érintett alkalmazottak és önfoglalkoztatók leállásiidő-támogatására vonatkozó rendelkezésekről’ szóló 236. sz. kormányrendelet« szerint;

c)

a gyermekek után járó, kiterjesztett munkavállalói kedvezmény, »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. április 16-i 178. sz. kormányrendelet« szerint;

d)

az idegenforgalmi és az exportágazatnak nyújtott, kiterjesztett bértámogatási rendszer »A Covid19-válság leküzdését és a gazdasági helyreállítást célzó intézkedésekről szóló tájékoztató jelentésnek« az »Az adófizetők számára a tevékenységüknek a Covid19-válság körülményei között történő folytatásához nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezésekről szóló’ 675. sz. kormányrendelet«2021. április 1-jei, 2021. október 26-i, 2021. november 9-i, 2021. november 30-i, 2021. december 7-i, 2021. december 23-i, valamint 2022. január 11-i módosítása által kiterjesztett és legutóbb módosított változata szerint;

e)

bértámogatási kifizetések az egészségügyi szakemberek és a kulturális ágazatban foglalkoztatottak számára, »A Covid19 terjedése miatt az államot ért fenyegetés és a járvány következményeinek megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedésekről szóló törvény«, »A Covid19-fertőzés következményeinek visszaszorításáról szóló törvény« és »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. június 3-i 303. sz. kormányrendelet« szerint;

f)

az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos egészségügyi kiadások, »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. március 3-i 79. sz., 2020. március 20-i 118. sz. és 2020. április 27-i 220. sz. kormányrendelet« és »A kiemelt intézmények és szükségletek listáján szereplő intézmények járványügyi biztonságának biztosításához szükséges forrásokra vonatkozó rendelkezésekről szóló, 2020. június 9-i 380. sz. kormányrendelet« szerint;

g)

a Covid19-járvánnyal kapcsolatos kiterjesztett és módosított betegbiztosítási ellátások, a (2020. március 20-án elfogadott) »’Az anyasági és egészségbiztosításról’ szóló törvény«, valamint ugyanezen törvény 2021. november 4-i és 2022. január 13-i módosítása szerint;

h)

a szülők és gondozók számára nyújtott betegségbiztosítási segély, »’Az anyasági és egészségbiztosításról’ szóló törvény 2020. november 26-án elfogadott módosítása« (az átmeneti rendelkezésekről szóló 48. és 49. cikk), »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. december 1-jei 707. sz. kormányrendelet« és »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2021. január 11-i 13. sz. kormányrendelet« szerint;

i)

a Covid19-válság kezelésével foglalkozó orvosok és egészségügyi személyzet számára nyújtott prémiumcsomag, »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. március 27-i 136. sz. kormányrendelet«, »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2020. november 6-i 656. sz. kormányrendelet«, »A szükségállapot kihirdetéséről szóló, 2020. november 6-i 655. sz. kormányrendelet módosításáról szóló, 2020. december 8-i 743. sz. kormányrendelet« és »Az állami költségvetési programon belüli ’a váratlan eseményekre képzett alapok’ pénzügyi forrásainak elosztásáról szóló, 2021. január 21-i 37. sz. kormányrendelet« szerint.”;

2. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2022. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. NEKULA


(1)  HL L 159., 2020.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/1351 végrehajtási határozata (2020. szeptember 25.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Lett Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról, HL L 314., 2020.9.29., 38. o.

(3)  A Tanács (EU) 2021/677 végrehajtási határozata (2021. április 23.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Lett Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1351 végrehajtási határozat módosításáról, HL L 144., 2021.4.27., 7. o.

(4)  Latvijas Vēstnesis, 230B., 2020.11.27.

(5)  Latvijas Vēstnesis, 9A, 2021.1.14.

(6)  Latvijas Vēstnesis, 15., 2021.1.22.

(7)  Latvijas Vēstnesis, 25A, 2021.2.5.

(8)  Latvijas Vēstnesis, 48, 2021.3.10.

(9)  Latvijas Vēstnesis, 234, 2020.12.3.

(10)  Latvijas Vēstnesis, 9, 2021.1.14.

(11)  Latvijas Vēstnesis, 222A., 2020.11.16.

(12)  Latvijas Vēstnesis, 9, 2021.1.14.

(13)  Latvijas Vēstnesis, 66, 2021.4.7.

(14)  Latvijas Vēstnesis, 211, 2021.11.1.

(15)  Latvijas Vēstnesis, 220, 2021.11.12.

(16)  Latvijas Vēstnesis, 236, 2021.12.7.

(17)  Latvijas Vēstnesis, 240, 2021.12.13.

(18)  Latvijas Vēstnesis, 249A, 2021.12.27.

(19)  Latvijas Vēstnesis, 9, 2022.1.13.

(20)  Latvijas Vēstnesis, 42, 2021.3.2.

(21)  Latvijas Vēstnesis, 57B., 2020.3.21.

(22)  Latvijas Vēstnesis, 221A, 2020.11.13.

(23)  Latvijas Vēstnesis, 215A, 2021.11.5.

(24)  Latvijas Vēstnesis, 10A, 2022.1.14.

(25)  Latvijas Vēstnesis, 230A, 2020.11.27.

(26)  Latvijas Vēstnesis, 234, 2020.12.3.

(27)  Latvijas Vēstnesis, 9, 2021.1.14.

(28)  Latvijas Vēstnesis, 113A., 2020.6.12.

(29)  Latvijas Vēstnesis, 62B, 2020.3.27.

(30)  Latvijas Vēstnesis, 218, 2020.11.10.

(31)  Latvijas Vēstnesis, 237A., 2020.12.8.

(32)  Latvijas Vēstnesis, 16, 2021.1.25.


Top