EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2249

Az Európai Központi Bank (EU) 2022/2249 határozata (2022. november 9.) a TARGET-ECB szabályairól szóló (EU) 2022/911 határozat módosításáról (EKB/2022/22)(EKB/2022/38)

ECB/2022/38

OJ L 295, 16.11.2022, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2249/oj

2022.11.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/48


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2022/2249 HATÁROZATA

(2022. november 9.)

a TARGET-ECB szabályairól szóló (EU) 2022/911 határozat módosításáról (EKB/2022/22)(EKB/2022/38)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik franciabekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikkére, valamint 17., 22. és 23. cikkére,

mivel:

(1)

2022. február 24-én a Kormányzótanács elfogadta az (EU) 2022/912 európai központi banki iránymutatást (EKB/2022/8) (1), amely rendelkezik az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszer (TARGET) 2022. november 21-i működésének megkezdéséről.

(2)

Az (EU) 2022/912 iránymutatás (EKB/2022/8) elfogadását követően az Igazgatóság 2022. április 19-én elfogadta az (EU) 2022/911 európai központi banki határozatot (EKB/2022/22) (2) az Európai Központi Bank TARGET2 tagrendszerére (TARGET2-EKB) vonatkozó feltételek módosításainak végrehajtása és az EKB/2007/7 európai központi banki határozat (3) hatályon kívül helyezése érdekében.

(3)

A Kormányzótanács 2022. október 20-án úgy döntött, hogy a TARGET működésének megkezdését 2023. március 20-ra ütemezi át, mivel a felhasználóknak több időt kell hagyni arra, hogy az új technikai platform tesztelését stabil környezetben fejezzék be, figyelembe véve a TARGET rendszerszintű jellegét.

(4)

A Kormányzótanács 2022. november 9-én elfogadta az (EU) 2022/912 iránymutatást (EKB/2022/8) módosító (EU) 2022/2250 európai központi banki iránymutatást (EKB/2022/39) (4) annak érdekében, hogy tükrözze a TARGET működésének új kezdőnapját.

(5)

Ezért megfelelő kiigazításokat kell végrehajtani az (EU) 2022/911 határozat (EKB/2022/22) tekintetében, amelyeket 2023. március 20-tól kell alkalmazni. Az EKB/2007/7 határozat az említett időpontig továbbra is alkalmazandó.

(6)

Az (EU) 2022/2250 iránymutatás (EKB/2022/39) rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében ennek a határozatnak haladéktalanul hatályba kell lépnie és azt 2022. november 21-től kell alkalmazni.

(7)

Ezért az (EU) 2022/911 határozatot (EKB/2022/22) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2022/911 határozat (EKB/2022/22) a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az EKB/2007/7 határozat hatályon kívül helyezése

Az EKB/2007/7 határozat 2023. március 20-ától hatályát veszti.”

2.

Az 5. cikk második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2023. március 20-ától kell alkalmazni.”

3.

Az I. melléklet I. része 35. cikkének 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   These Conditions become effective from 20 March 2023.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2022. november 18-án lép hatályba.

Ezt a határozatot 2022. november 21-től kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2022. november 9-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2022/912 iránymutatása (2022. február 24.) az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) és a 2013/47/EU iránymutatás (EKB/2012/27) hatályon kívül helyezéséről (EKB/2022/8) (HL L 163., 2022.6.17., 84. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2022/911 határozata (2022. április 19.) a TARGET-ECB szabályairól és a 2007/601/EK határozat (EKB/2007/7) hatályon kívül helyezéséről (EKB/2022/22) (HL L 163., 2022.6.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank EKB/2007/7 határozata (2007. július 24.) a TARGET2-EKB szabályairól (HL L 237., 2007.9.8., 71. o.).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2022/2250 iránymutatása (2022. november 9.) az új generációs transzeurópai automatizált valós idejű bruttó kiegyenlítésű expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2022/912 iránymutatás módosításáról (EKB/2002/8)(EKB/2022/39)(Lásd e Hivatalos Lap 50. oldalát).


Top