EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2083

A Tanács (EU) 2022/2083 végrehajtási határozata (2022. október 25.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Portugál Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat módosításáról

ST/12967/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2083/oj

2022.10.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 280/32


A TANÁCS (EU) 2022/2083 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. október 25.)

a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Portugál Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Portugália 2020. augusztus 11-i kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozattal (2) pénzügyi támogatást nyújtott Portugáliának legfeljebb 5 934 462 488 EUR összegű, legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és 18 hónapos rendelkezésreállási időszakkal rendelkező hitel formájában annak érdekében, hogy kiegészítse Portugáliának a Covid19-világjárvány hatása, valamint az említett világjárvány munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányulóan tett nemzeti intézkedéseit.

(2)

A Portugália általi felhasználásra szánt hitel célja az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatás, hasonló intézkedések és egészségügyi vonatkozású intézkedések finanszírozása volt.

(3)

Portugália 2021. december 9-i második kérelme alapján a Tanács az (EU) 2022/99 végrehajtási határozattal (3) kiterjesztette azon intézkedések jegyzékét, amelyekhez az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat révén már nyújtottak pénzügyi támogatást annak érdekében, hogy Portugália kiegészítse a Covid19-világjárvány hatásának, valamint a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányuló nemzeti erőfeszítéseit.

(4)

A Covid19-világjárvány következtében Portugáliában a munkaerő jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Ez az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkében említett intézkedések tekintetében ismételten a közkiadások többszöri hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett Portugáliában.

(5)

A Covid19-világjárvány és a Portugália által a világjárvány megfékezése érdekében 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott rendkívüli intézkedések, valamint a világjárvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményei drámai hatást gyakoroltak és gyakorolnak továbbra is az államháztartásra. 2020-ban Portugália államháztartási hiánya, illetve államadóssága a bruttó hazai termék (GDP) 5,8 %-át, illetve 135,2 %-át tette ki, ami 2021 végére 2,8 %-ra, illetve 127,4 %-ra csökkent. A Bizottság 2022. tavaszi előrejelzése szerint Portugália államháztartási hiánya, illetve államadóssága 2022 végére várhatóan a GDP 1,9 %-a, illetve 119,9 %-a lesz. A Bizottság 2022. nyári időközi előrejelzése szerint Portugália GDP-je 2022-ben várhatóan 6,5 %-kal esik vissza.

(6)

2022. szeptember 17-én Portugália további 300 000 000 EUR összegű pénzügyi támogatást kért az Uniótól annak érdekében, hogy a jövőben is kiegészítse a Covid19-világjárvány hatásának, valamint a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányuló, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott nemzeti erőfeszítéseit. Így különösen, Portugália tovább is meghosszabbítottavagy módosította a (7)–(21) preambulumbekezdésben meghatározott csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszereket és hasonló intézkedéseket.

(7)

A február 12-i 7/2009. sz. törvény 298–308. cikke, amelyeket a december 31-i 75-B/2020. sz. törvény 142. cikkében részletesebben meghatároztak, a munkaszerződések fenntartását a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a portugál munka törvénykönyvében rögzített rendes munkaidő csökkentése révén támogató intézkedést vezetett be. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének a) pontja ismerteti. Kezdetben az intézkedés a munkavállalói kompenzáció 70 %-át fedező juttatást biztosított a támogatható vállalkozásoknak, ahol a munkavállalói kompenzáció a rendes bruttó fizetés kétharmadának felel meg. Ezen kétharmados korrekcióra alsó és felső határ vonatkozott: az alsó határ megegyezik a nemzeti minimálbérrel, és a felső határ a nemzeti minimálbér háromszorosa. Azon vállalkozások támogathatók, amelyek felfüggesztették üzleti tevékenységeiket, vagy jelentős bevételkiesést szenvedtek el. Ezt követően az intézkedést meghosszabbították, többek között azáltal, hogy a munkavállalók kompenzációját ideiglenesen a rendes bruttó fizetésük 100 %-ára emelték.

(8)

A március 28-i 14/2020. sz. helyesbítő nyilatkozattal, az április 13-i 14-F/2020. törvényerejű rendelet 4. cikkével, a május 1-jei 20/2020. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkével, a május 14-i 20-H/2020. sz. törvényerejű rendelet 6. cikkével, a június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével és a január 15-i 6-C/2021. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított, valamint a december 31-i 75-B/2020. sz. törvény 142. cikkével tovább pontosított, március 26-i 10-G/2020. törvényerejű rendelet bevezette a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásához nyújtott új és egyszerűsített különleges támogatást. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének b) pontja ismerteti. Ezen intézkedés hasonló volt a (7) preambulumbekezdésben említett intézkedéshez, de a pénzeszközökhöz való gyorsabb hozzáférés érdekében egyszerűsített eljárásokat alkalmazott. Kezdetben az intézkedés a munkavállalói kompenzáció 70 %-át fedező juttatást biztosított a támogatható vállalkozásoknak, ahol a munkavállalói kompenzáció a rendes bruttó fizetés kétharmadának felel meg, továbbá mentesített a munkáltatói társadalombiztosítási járulékok megfizetése alól. A kétharmados korrekcióra alsó és felső határ vonatkozott: az alsó határ megegyezik a nemzeti minimálbérrel, és a felső határ a nemzeti minimálbér háromszorosa. Azon vállalkozások támogathatók, amelyek felfüggesztették üzleti tevékenységeiket, vagy a támogatás iránti kérelmet megelőző 30 napos időszakban az előző év azonos hónapjához vagy az időszakot megelőző két hónap havi átlagához képest legalább 40 %-os bevételkiesést szenvedtek el. Ezt követően az intézkedést többször meghosszabbították, többek között azáltal, hogy a munkavállalók kompenzációját különleges körülmények esetén ideiglenesen a rendes bruttó fizetésük 100 %-ára emelték. Mivel a társadalombiztosítási járulékok csökkentése állami bevételekről való lemondást jelent, az (EU) 2020/672 rendelet alkalmazásában közkiadásnak tekinthető.

(9)

A március 26-i 10-G/2020. törvényerejű rendelet 5. cikkének (2) bekezdése, valamint 7–9. cikke megállapította, hogy amennyiben a vállalkozások részesültek a (7) vagy (8) preambulumbekezdésben említett intézkedések előnyeiből, és a nemzeti állami foglalkoztatási és képzési szolgálatok („Instituto do Emprego de Formação Profissional”, IEFP) által jóváhagyott képzési programmal rendelkeztek a speciális szakképzési programok keretében, a munkavállalók munkaideje csökkentésének alternatívájaként képzési támogatásban részesülhettek a jövedelempótlás, valamint a munkaidőben történő képzés kapcsolódó költségeinek fedezésére. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének c) pontja ismerteti.

(10)

A június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 4. és 5. cikke, valamint a január 15-i 6-C/2021. törvényerejű rendelet 4. cikkével, a március 24-i 23-A/2021. törvényerejű rendelet 2. cikkével és a május 12-i 32/2021. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított, valamint a május 14-i 102-A/2021. sz. kormányrendeletben pontosított július 30-i 46-A/2020. törvényerejű rendelet 14-A. cikke új különleges támogató intézkedést vezetettek be a vállalkozások számára üzleti tevékenységük újraindításához. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének d) pontja ismerteti. Kezdetben a munkába való visszatérés megkönnyítése és a munkahelyek megtartásának támogatása érdekében azon vállalkozások, amelyek munkavállalói a (7) vagy a (8) preambulumbekezdésben említett intézkedések kedvezményezettjei voltak, juttatásban részesülhettek, amely vagy egy részletben kerül kifizetésre, és összege megegyezik az érintett munkavállalókra vonatkozó nemzeti minimálbérrel, vagy hat hónap alatt szakaszosan kerül kifizetésre, és összege megegyezik az érintett munkavállalókra vonatkozó nemzeti minimálbér kétszeresével. Amennyiben a támogatást szakaszosan nyújtották, a vállalkozások az érintett munkavállalók tekintetében szintén részleges, 50 %-os mentességet élveztek az adott munkáltatói társadalombiztosítási járulék alól. Ezt követően az intézkedést több alkalommal meghosszabbították, többek között azzal, hogy támogathatónak nyilvánították azon mikrovállalkozásokat, amelyek munkavállalói részesültek a (12) preambulumbekezdésben említett intézkedésből, amelyek ezt követően az adott munkavállalónként hat hónap alatt fizetett nemzeti minimálbér kétszeresének megfelelő juttatásban részesülhettek.

(11)

Az augusztus 14-i 58-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 3. cikke új jövedelemstabilizáló pótlékot vezetett be azon munkavállalók számára, akik a 2020. április és június közötti időszakban legalább egy hónapig (később 30 egymást követő nap) a (7) vagy (8) preambulumbekezdésben említett intézkedések hatálya alá tartoznak. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének e) pontja ismerteti. A támogatásra azon alkalmazottak voltak jogosultak, akiknek bruttó fizetése 2020 februárjában nem haladta meg a nemzeti minimálbér kétszeresét. A munkavállalók a 2020. februári bruttó fizetés és azon időszak bruttó fizetése közötti különbségnek megfelelő juttatásban részesültek, amelyben a munkavállalókat a fent említett két intézkedés egyike biztosította; a juttatás alsó határa 100 EUR, és a felső határa 351 EUR.

(12)

Az október 19-i 90/2020. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkével, a december 31-i 75-B/2020. törvény 142. cikkével, a január 15-i 6-C/2021. sz. törvényerejű rendelet 3. cikkével, a március 24-i 23-A/2021. törvényerejű rendelet 2. cikkével és az augusztus 13-i 71-A/2021. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított július 30-i 46-A/2020. törvényerejű rendelet 4. cikke bevezette az új és progresszív különleges támogatást a munkaszerződések fenntartásához a rendes munkaidő ideiglenes csökkentése révén. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének f) pontja ismerteti. Az intézkedés eredetileg arról rendelkezett, hogy a támogatásra jogosult vállalkozások a le nem dolgozott órák után járó munkavállalói kompenzáció 70 %-át fedezzék, és ez a kompenzáció a 2020. augusztusban és szeptemberben le nem dolgozott óráknak megfelelő rendes bruttó fizetésük kétharmadának, illetve a 2020. október és december között le nem dolgozott óráknak megfelelő rendes bruttó fizetésük négyötödének felelt meg. Az így kapott teljes bruttó munkabérre a nemzeti minimálbérrel megegyező alsó korlát vonatkozott.

Az intézkedés az adott munkáltató társadalombiztosítási járulékai alóli teljes vagy részleges mentességről is rendelkezett, amelyet aszerint kellett kalibrálni, hogy a támogatható vállalkozások mikro-, kis- és középvállalkozások vagy nagyvállalatok-e. Azon vállalkozások támogathatók, amelyek felfüggesztették üzleti tevékenységeiket, vagy a támogatás iránti kérelmet megelőző 30 napos időszakban az előző év azonos hónapjához vagy az időszakot megelőző két hónap havi átlagához képest legalább 40 %-os bevételkiesést szenvedtek el. A rendes munkaidő átmeneti csökkentésének maximális mértékét úgy számították, hogy az a támogatható vállalkozások bevételkiesésének mértékéhez igazodjon. Ezt követően az intézkedést több alkalommal meghosszabbították, többek között azáltal, hogy támogatásra jogosulttá tették azon vállalkozásokat, amelyek legalább 25 %-os bevételkiesést szenvedtek el, a rendes munkaidő maximális átmeneti csökkentését a támogatható vállalkozások bevételkiesésének mértéke alapján újraszámították, a munkavállalói kompenzációt ideiglenesen a le nem dolgozott óráknak megfelelő rendes bruttó fizetésük 100 %-ára emelték, valamint bevezették a munkáltatói társadalombiztosítási járulékokra vonatkozó kedvezmény fokozatos megszüntetését. Mivel a társadalombiztosítási járulékok csökkentése állami bevételekről való lemondást jelent, az (EU) 2020/672 rendelet alkalmazásában közkiadásnak tekinthető.

(13)

Az április 6-i 12-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével, az április 13-i 14-F/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével, a május 7-i 20-C/2020. törvényerejű rendelet 4. cikkével, a július 24-i 27-A/2020. törvény 9. cikkével és az augusztus 11-i 31/2020. sz. törvény 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 26. cikke, a március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-G. cikke, amelyet a július 24-i 27-A/2020. sz. törvény3. cikke egészít ki, új különleges támogatási intézkedést vezetett be az önfoglalkoztatók, az informális munkavállalók és a vezetők számára. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének g) pontja ismerteti. Kezdetben az intézkedés az egyének nyilvántartott jövedelmének megfelelő havi juttatást biztosított, amelynek felső határa Portugália szociális támogatási indexe („Indexante dos Apoios Sociais”, IAS, 2020-ban 438,81 EUR) volt. Azon személyek voltak támogathatók, akik felfüggesztették üzleti tevékenységüket. Ezt követően az intézkedést több alkalommal kiterjesztették, többek között azáltal, hogy az előző év azonos hónapjához vagy az azt megelőző két hónap havi átlagához képest a támogatási kérelmet megelőző 30 napos időszakban legalább 40 %-os bevételkiesést elszenvedő személyeket támogathatóvá tették, újraszámították oly módon, hogy a havi ellátás egyenlő legyen vagy a magánszemélyek nyilvántartott jövedelmével, a portugál szociális támogatási indexnek megfelelő felső határral, ha az egyének nyilvántartott jövedelme nem érte el a portugál szociális támogatási index 1,5-szeresét, vagy az egyének nyilvántartott jövedelmének kétharmadával, a nemzeti minimálbérnek megfelelő felső határ mellett, ha az egyének nyilvántartott jövedelme elérte vagy meghaladta a portugál szociális támogatási index 1,5-szeresét, és a portugál szociális támogatási index 50 %-ának megfelelő alsó határt határoztak meg.

(14)

Az április 6-i 12-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével és az április 7-i 16/2021. sz. törvény 3. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 23. cikke családi támogatást vezetett be azon munkavállalók számára, akik gyermekeik vagy más, 12 év alatti, illetve bármely életkorban lévő és fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő eltartottjai támogatásának szükségessége miatt nem tudnak dolgozni. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének h) pontja ismerteti. Az intézkedés a rendes bruttó fizetés kétharmadának megfelelő juttatást biztosított, amelyet a munkáltató és a társadalombiztosítás egyenlő arányban fedezett; a juttatás alsó határa megegyezett a nemzeti minimálbérrel, a felső határa pedig a nemzeti minimálbér háromszorosa volt. Ezen intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős rendszerekhez hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel a munkavállalók számára jövedelemtámogatást biztosít, amely hozzájárul az iskolabezárások alatt felmerülő gyermekgondozási költségek fedezéséhez, ezáltal elősegíti a szülők munkavégzésének folytatását, és megelőzi, hogy munkaviszonyuk veszélybe kerüljön.

(15)

A „március 19-i 3485-C/2020. kormányrendelet”, az „április 10-i 4395/2020. kormányrendelet” és a „május 28-i 5897-B/2020. kormányrendelet” a szakképzések szüneteltetése miatt különleges támogatási intézkedést vezetett be az oktatók munkaszerződéseinek fenntartásához. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének i) pontja ismerteti. Az állami támogatás az oktatók fizetését fedező juttatás volt, még akkor is, ha a szakképzésre nem került sor.

(16)

A munkaügyi, szolidaritási és szociális biztonsági miniszterek március 3-i 2875-A/2020. rendelete, a szeptember 3-i 62-A/2020. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 20. cikke, valamint a július 24-i 27-A/2020. sz. törvény 3. cikkével módosított március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-F. cikke betegségi támogatást vezetett be a koronavírussal fertőzöttek számára. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének m) pontja ismerteti. Portugália általános betegbiztosítási rendszeréhez képest a Covid19 betegségi támogatás esetében nem volt várakozási idő. Az állami támogatás a kedvezményezettek rendes bruttó fizetésével megegyező juttatásból állt.

(17)

A szeptember 3-i 62-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 19. cikke, valamint a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-F. cikke juttatást vezetett be azon alkalmazottak és önfoglalkoztatók számára, akik megelőző karanténba helyezésük miatt ideiglenesen akadályozva voltak szakmai tevékenységük végzésében. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének l) pontja ismerteti. A juttatás nyújtása nem volt várakozási időhöz kötve. A kedvezményezett munkavállalók vagy önfoglalkoztatók a rendes bruttó fizetésüknek megfelelő juttatásra voltak jogosultak.

(18)

„Az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 8-i 97/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 28-i 120/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 128/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 129/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 195/2020. határozata”, „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 196/2020. határozata” és „az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 17-i 200/2020. határozata” számos regionális foglalkoztatási intézkedést vezetett be az Azori-szigetek autonóm régióban. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének j) pontja ismerteti. Az egyedi intézkedések, beleértve az országos programok – nevezetesen a csökkentett munkaidős foglalkoztatás – regionális kiegészítését, valamint az önfoglalkoztatóknak és a vállalkozásoknak az üzleti tevékenységük újraindításához nyújtott támogatást, célja a foglalkoztatás megőrzése volt az Azori-szigeteken a Covid19-világjárvány idején. Az említett intézkedések keretében nyújtott támogatás feltétele a munkaszerződéseknek a vállalkozások általi megőrzése és üzleti tevékenységük fenntartása volt.

(19)

„A madeirai regionális kormány március 13-i 101/2020. határozata” és „a madeirai regionális kormány elnökhelyettesi hivatala és a társadalmi befogadással és polgársággal foglalkozó regionális titkárság április 22-i 133-B/2020. rendelete” számos regionális foglalkoztatási intézkedést vezetett be Madeira autonóm régióban. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének k) pontja ismerteti. Az egyedi intézkedések, beleértve az országos programok – nevezetesen a csökkentett munkaidős foglalkoztatás – regionális kiegészítését, valamint az önfoglalkoztatóknak és a vállalkozásoknak az üzleti tevékenységük újraindításához nyújtott támogatást, célja a foglalkoztatás megőrzése volt Madeirán a Covid19-világjárvány idején. Az intézkedések keretében nyújtott támogatás feltétele a munkaszerződéseknek a vállalkozások általi megőrzése és üzleti tevékenységeik fenntartása volt.

(20)

A december 31-i 75-B/2020. sz. törvény 156. cikke – annak a január 25-i 19-A/2021. sz. kormányrendeletben részletesebben meghatározott és a november 27-i 104/2021. sz. törvényerejű rendelet 12. cikkével kiterjesztett 2. ponta c)–f) alpontjában meghatározott feltételekre is figyelemmel – rendkívüli támogatási rendszert vezetett be az önfoglalkoztatók, az egyéb szociális védelmi mechanizmusokhoz hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalók és azon vezetők számára, akiknek a jövedelmét különösen érintette a Covid19-világjárvány. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének r) pontja ismerteti. Az önfoglalkoztatók esetében az intézkedés a munkavállalók havi jövedelmében bekövetkezett csökkenés kétharmadának megfelelő juttatást nyújtott, amelynek felső határa 501,16 EUR. Azon önfoglalkoztatók voltak jogosultak támogatásra, akiknek jövedelme a 2020. március és december közötti időszakban 2019-hez képest legalább 40 %-kal csökkent.

Az egyéb szociális védelmi mechanizmusokhoz hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalók esetében az intézkedés a következőkről rendelkezett: i. munkavállalók esetében az 501,16 EUR havi referenciaérték és az adott háztartásban egy felnőttre jutó havi átlagbér különbségével egyenlő juttatás; és ii. önfoglalkoztatók esetében a munkavállalók havi jövedelmében bekövetkezett csökkenés kétharmadának megfelelő juttatás, amelynek felső határa 501,16 EUR. A vezetők esetében az intézkedés vagy az átlagos havi referenciajövedelmüknek megfelelő juttatást biztosított, ha az nem érte el Portugália szociális támogatási indexének („Indexante dos Apoios Sociais”, IAS, 2021-ben 438,81 EUR) 1,5-szeresét, vagy az átlagos havi referenciajövedelmük kétharmadának megfelelő juttatást, ha az megegyezett az említett mutatóval, vagy meghaladta azt. Azon vezetők voltak támogathatók, akik a Covid19-világjárvány következtében ideiglenesen felfüggesztették vállalkozásuk üzleti tevékenységeit, vagy a támogatás iránti kérelmet megelőző 30 napos időszakban az előző év azonos hónapjához vagy az időszakot megelőző két hónap havi átlagához képest legalább 40 %-os bevételkiesést szenvedtek el. A juttatás alsó határa minden esetben 50 EUR volt, amely a megfigyelt havi jövedelemcsökkenés 50 %-ára emelkedett, ha ez utóbbi a portugál szociális támogatási index 50 %-a és 100 %-a közé esett, vagy a portugál szociális támogatási index 50 %-ára, ha a jövedelemcsökkenés meghaladta az említett mutatót.

(21)

A június 6-i 41/2020. minisztertanácsi határozat mellékletének 2.5.1. pontja, amelyet az augusztus 3-i 180/2020. kormányrendelet 10–12. cikke részletesebben meghatározott, valamint a február 15-i 37-A/2021. kormányrendelet mellékletének 5–7. cikke kiterjesztett, a művészek, szerzők, technikusok és más művészeti szakemberek számára új szociális támogatási rendszert vezetett be. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének s) pontja ismerteti. Az intézkedés Portugália szociális támogatási indexével („Indexante dos Apoios Sociais” IAS, 2021-ben 438,81 EUR) megegyező összegű havi juttatásról rendelkezett.

(22)

Portugália a Covid19-világjárvány kezelése érdekében tovább bővítette vagy módosította az egészségügyi vonatkozású intézkedéseket. Ez különösen a (23)–(27) preambulumbekezdésben foglalt intézkedéseket érinti.

(23)

A portugál Egészségügyi Főigazgatóság által kiadott, 2020. május 14-én módosított, 2020. május 6-i 012/2020. sz. előírás és a 2020. június 23-án módosított június 10-i 013/2020. sz. előírás, valamint a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet rendelkezett arról, hogy egyéni védőeszközöket vásároljanak a munkahelyeken, nevezetesen a közkórházakban, szakminisztériumokban, önkormányzatokban, valamint az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének n) pontja ismerteti.

(24)

„A március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet” iskolahigiéniai kampányt vezetett be, amelynek az volt a célja, hogy biztosítsa az oktatók, a személyzet más tagjai és a diákok biztonságos visszatérését az iskolába Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének o) pontja ismerteti.

(25)

A portugál Egészségügyi Főigazgatóság által kiadott, 2020. május 14-én módosított, május 6-i 012/2020. sz. előírás és a 2020. június 23-án módosított június 10-i 013/2020. sz. előírás rendelkezett a közkórházak betegeinek és dolgozóinak, valamint az idősotthonok és gyermekgondozási létesítmények alkalmazottainak Covid19-teszteléséről. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének p) pontja ismerteti.

(26)

A július 24-i 27-A/2020. sz. törvény 3. cikkével és a december 31-i 75-B/2020. sz. törvény 291. cikkével módosított, március 31-i 2/2020. sz. törvény 42-A. cikke új különleges kompenzációt vezetett be a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben részt vevő nemzeti egészségügyi szolgálat munkavállalói számára. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének q) pontja ismerteti. Az intézkedés egyszeri teljesítménybónuszt foglalt magában, amelynek összege a munkavállaló rendes bruttó fizetésének 50 %-a volt.

(27)

A március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 6. cikke és a február 2-i 10-A/2021. törvényerejű rendelet 4–8. cikke a világjárványhoz kapcsolódó kihívások kezelésének elősegítése érdekében további egészségügyi szakemberek felvételéről és túlóra bevezetéséről rendelkezett a nemzeti egészségügyi szolgálatnál. Az intézkedést az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat 3. cikkének t) pontja ismerteti.

(28)

Portugália teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Portugália megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése érdekében hozott nemzeti intézkedések eredményeként 2020. február 1. óta a tényleges és tervezett közkiadások 6 920 192 416 EUR-val emelkedtek. Ez hirtelen bekövetkezett és nagymértékű növekedést jelent, mivel olyan, a csökkentett munkaidőben való foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, meglévő nemzeti intézkedések kiterjesztésére vagy módosítására is vonatkozott, amelyek a portugáliai vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát érintik. Portugália a kiadások megemelkedett összegéből 386 417 324 EUR-t uniós forrásokból, 299 312 604 EUR-t pedig saját forrásokból kíván finanszírozni.

(29)

Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált a portugál hatóságokkal, és ellenőrizte a 2022. szeptember 17-i kérelemben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez, valamint a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos releváns egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges és tervezett kiadások hirtelen és nagymértékű növekedését.

(30)

Portugália 2022. szeptember 17-i kérelmében és a (23)–(27) preambulumbekezdésben említett, egészségügyi vonatkozású intézkedésekre vonatkozó kiadások összege 1 382 230 075 EUR.

(31)

Pénzügyi támogatást kell ezért nyújtani annak érdekében, hogy Portugália segítséget kapjon a Covid19-világjárvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(32)

mivel az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozatban megjelölt rendelkezésreállási időszak lejárt, a kiegészítő pénzügyi támogatás tekintetében új rendelkezésreállási időszakra van szükség. Az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozattal nyújtott pénzügyi támogatás tekintetében biztosított 18 hónapos rendelkezésreállási időszakot 21 hónappal meg kell hosszabbítani, következésképpen a teljes rendelkezésreállási időszaknak az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónapnak kell lennie.

(33)

Portugáliának és a Bizottságnak ezt a határozatot figyelembe kell vennie az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett hitelmegállapodásban.

(34)

E határozat nem sértheti a belső piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatható eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikke alapján értesítsék a Bizottságot a potenciális állami támogatás eseteiről.

(35)

Portugáliának rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, Portugália milyen mértékben hajtotta végre az említett kiadásokat.

(36)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Portugália meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Unió Portugália rendelkezésére bocsát legfeljebb 6 234 462 488 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.

(2)   Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónap.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani. A további részleteket az említett hitelmegállapodás feltételeivel összhangban kell folyósítani, vagy adott esetben az ahhoz fűzött kiegészítés, vagy egy Portugália és a Bizottság közötti módosított, az eredeti hitelmegállapodás helyébe lépő hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően.”;

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Portugália a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a)

a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásának támogatása a február 12-i 7/2009. sz. törvény 298–308. cikkében előírtak szerint, a december 31-i 75-B/2020. törvény 142. cikkében részletesebben meghatározottak szerint;

b)

a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásához nyújtott új és egyszerűsített különleges támogatás a legutóbb a június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított március 26-i 10-G/2020. törvényerejű rendeletben előírtak szerint, és a december 31-i 75-B/2020. sz. törvény 142. cikkében részletesebben meghatározottak szerint;

c)

speciális szakképzési programok támogatása a március 26-i 10-G2020 törvényerejű rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében és 7–9. cikkében előírtak szerint, a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartása érdekében;

d)

a vállalkozások gazdasági tevékenységének újrakezdéséhez nyújtott új, különleges támogatás a június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 4. és 5. cikkében, valamint a legutóbb a május 12-i 32/2021. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított július 30-i 46-A/2020. törvényerejű rendelet 14-A. cikkében előírtak szerint és a május 14-i 102-A/2021. kormányrendeletben meghatározottak szerint;

e)

új jövedelemstabilizáló pótlék azon munkavállalók számára, akik a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén a munkaszerződések fenntartására vonatkozó, az a) vagy b) pontban említett intézkedések hatálya alá tartoznak, az augusztus 14-i 58-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított június 19-i 27-B/2020. törvényerejű rendelet 3. cikkében előírtak szerint;

f)

a munkaszerződéseknek a munkavégzés ideiglenes megszakítása vagy a rendes munkaidő csökkentése révén történő fenntartásához nyújtott új és progresszív különleges támogatás a legutóbb az augusztus 13-i 71-A/2021. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított július 30-i 46-A/2020. törvényerejű rendelet 4. cikkében előírtak szerint;

g)

az önfoglalkoztatóknak, az informális munkavállalóknak és az ügyvezető tagoknak nyújtott új különleges támogatás a legutóbb az augusztus 11-i 31/2020. sz. törvény 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 26. cikkében, valamint a július 24-i 24-A/2020. törvény 3. cikkével kiegészített, március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-G. cikkében előírtak szerint;

h)

új családi támogatás azon munkavállalók számára, akik gyermekeik vagy 12 év alatti, illetve bármely életkorban lévő és fogyatékossággal élő vagy krónikus betegségben szenvedő eltartottjaik támogatásának szükségessége miatt nem tudnak dolgozni, a legutóbb az április 7-i 16/2021. sz. törvény 3. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 23. cikkében előírtak szerint;

i)

a szakképzések szüneteltetése nyomán az oktatók munkaszerződéseinek fenntartásához nyújtott új különleges támogatás a március 19-i 3485-C/2020. kormányrendeletben, az április 10-i 4395/2020. kormányrendeletben és a május 28-i 5897-B/2020. kormányrendeletben előírtaknak megfelelően;

j)

regionális foglalkoztatási intézkedések az Azori-szigetek autonóm régióban az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 8-i 97/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának április 28-i 120/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 128/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának május 5-i 129/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 195/2020. határozata, az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 15-i 196/2020. határozata és az Azori-szigetek regionális kormánya Tanácsának július 17-i 200/2020. határozata alapján;

k)

regionális foglalkoztatási intézkedések Madeira autonóm régióban a madeirai regionális kormány március 13-i 101/2020. sz. határozata, valamint a madeirai regionális kormány elnökhelyettesi hivatala és a társadalmi befogadással és polgársággal foglalkozó regionális titkárság április 22-i 133-B/2020. rendelete alapján;

l)

új támogatás azon alkalmazottak és önfoglalkoztatók számára, akik megelőző karanténba helyezésük miatt ideiglenesen akadályozva voltak szakmai tevékenységük végzésében a szeptember 3-i 62-A/2020. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 19. cikkében, valamint a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-F. cikkében előírtak szerint;

m)

betegségi támogatás a koronavírussal fertőzöttek számára a munkaügyi, szolidaritási és szociális biztonsági miniszterek március 3-i 2875-A/2020. rendelete, a szeptember 3-i 62-A/2020. sz. törvényerejű rendelet 2. cikkével módosított március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 20. cikke, valamint a július 24-i 27-A/2020. sz. törvény 3. cikkével módosított március 31-i 2/2020. sz. törvény 325-F. cikke szerint;

n)

a munkahelyeken, nevezetesen a közkórházakban, szakminisztériumokban, önkormányzatokban, valamint az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban használandó egyéni védőeszközök beszerzése a portugál Egészségügyi Főigazgatóság által kiadott, 2020. május 14-én módosított május 6-i 012/2020. sz. előírásban és 2020. június 23-án módosított június 10-i 013/2020. sz. előírásban, valamint a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendeletben előírtak szerint;

o)

iskolahigiéniai kampány, amelynek célja, hogy biztosítsa az oktatók, a személyzet más tagjai és a diákok biztonságos visszatérését az iskolába a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendeletben előírtak szerint;

p)

a közkórházak betegeinek és dolgozóinak, valamint az idősotthonok és gyermekgondozási létesítmények alkalmazottainak Covid19-tesztelése, a portugál Egészségügyi Főigazgatóság által kibocsátott, 2020. május 14-én módosított május 6-i 012/2020. számú előírásban, valamint a 2020. június 23-án módosított június 10-i 013/2020. számú előírásban előírtak szerint;

q)

a nemzeti egészségügyi szolgálat Covid19-világjárvány elleni küzdelemben részt vevő alkalmazottai számára fizetendő új különleges kompenzáció, a július 24-i 27-A/2020. törvény 3. cikkével módosított és a december 31-i 75-B/2020. törvény 291. cikkével módosított március 31-i 2/2020. sz. törvény 42-A. cikkében előírtak szerint;

r)

azon önfoglalkoztatók, egyéb szociális védelmi mechanizmusokhoz hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalók és vezetők számára biztosított új rendkívüli támogatási rendszer, akiknek a jövedelmét különösen érzékenyen érintette a Covid19-világjárvány, a december 31-i 75-B/2020. törvény 156. cikkében előírtak szerint, az említett cikk (2) bekezdésének c)–f) pontjában meghatározott, a január 25-i 19-A/2021. kormányrendeletben pontosított és a november 27-i 104/2021. sz. törvényerejű rendelet 12. cikke által kiterjesztett feltételekre is figyelemmel;

s)

a művészek, szerzők, technikusok és más művészeti szakemberek új szociális támogatási rendszere a június 6-i 41/2020. minisztertanácsi határozat mellékletének 2.5.1. pontja szerinti, az augusztus 3-i 180/2020. kormányrendelet 10–12. cikkében részletesebben meghatározott, valamint a február 15-i 37-A/2021. kormányrendelet mellékletének 5–7. cikkével kiterjesztett előírásnak megfelelően;

t)

további egészségügyi szakemberek felvétele és túlóra a nemzeti egészségügyi szolgálatnál a világjárványhoz kapcsolódó kihívások kezelésének elősegítése érdekében, a március 13-i 10-A/2020. törvényerejű rendelet 6. cikkében és a február 2-i 10-A/2021. sz. törvényerejű rendelet 4–8. cikkében előírtak szerint.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2022. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SÍKELA


(1)  HL L 159., 2020.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/1354 végrehajtási határozata (2020. szeptember 25.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Portugál Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról (HL L 314., 2020.9.29., 49. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2022/99 végrehajtási határozata (2022. január 25.) a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Portugál Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1354 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 17., 2022.1.26., 47. o.).


Top