EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2079

A Tanács (EU) 2022/2079 végrehajtási határozata (2022. október 25.) a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Horvát Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat módosításáról

ST/12701/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2079/oj

2022.10.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 280/15


A TANÁCS (EU) 2022/2079 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. október 25.)

a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Horvát Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról szóló (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Horvátország 2020. augusztus 6-i kérelme alapján a Tanács az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozattal (2) pénzügyi támogatást nyújtott Horvátországnak legfeljebb 1 020 600 000 EUR összegű, legfeljebb 15 éves átlagos futamidejű és 18 hónapos rendelkezésreállási időszakkal rendelkező hitel formájában annak érdekében, hogy kiegészítse Horvátországnak a Covid19-járvány hatása, valamint az említett járványnak a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelése céljából tett nemzeti intézkedéseit.

(2)

Horvátországnak arra a célra kellett felhasználnia a hitelt, hogy finanszírozza az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat 3. cikkében említett csökkentett munkaidős foglalkoztatást és hasonló intézkedéseket.

(3)

A Covid19-világjárvány következtében Horvátországban a gazdaságilag aktív népesség jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Mindez az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat 3. cikkének a) és b) pontjában említett intézkedésekkel összefüggésben továbbra is a horvátországi közkiadások ismétlődő, hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett.

(4)

A Covid19-járvány és a Horvátország által a járvány megfékezése érdekében 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben végrehajtott rendkívüli intézkedések, valamint a járvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményei drámai hatást gyakoroltak az államháztartásra. 2020-ban Horvátország államháztartási hiánya és államadóssága a bruttó hazai termék (GDP) 7,3 %-át, illetve 87,3 %-ét tette ki, ami 2021 végére 2,9 %-ra, illetve 79,8 %-ra csökkent. A Bizottság 2022. tavaszi előrejelzése szerint Horvátország államháztartási hiánya és államadóssága 2022 végére várhatóan a GDP 1,8 %-a, illetve 73,1 %-a lesz. A Bizottság 2022. nyári időközi előrejelzése szerint Horvátország GDP-je 2022-ben várhatóan 3,4 %-kal növekszik.

(5)

2022. július 25-én Horvátország további 550 000 000 EUR összegű pénzügyi támogatást kért az Uniótól a Covid19-járvány hatása, valamint a munkavállalókat érintő társadalmi-gazdasági következményei kezelése céljából 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben tett nemzeti erőfeszítéseinek további kiegészítése érdekében. Így különösen, Horvátország tovább bővítette és módosította a csökkentett munkaidős foglalkoztatást és a (6)–(7) preambulumbekezdésben szereplő hasonló intézkedéseket.

(6)

A „munkaerőpiaci törvény” (3) alapján Horvátország olyan intézkedést vezetett be, amely társfinanszírozást biztosít a munkavállalók béréhez azon vállalkozások számára, amelyek bevétele 2019-hez képest csökkent. A bevételcsökkenés kritériumai a következők: a 2020 márciusa és májusa közötti időszakban 20 %-os csökkenés, a 2020 júniusa és decembere közötti időszakban 50 %-os csökkenés, 2021 januárjától kezdődően pedig az egyetlen követelmény, hogy a bevétel csökkenjen a 2019. év megfelelő hónapjához képest, azzal a feltétellel, hogy a munkaviszonyt nem szüntetik meg. A támogatás összegét 2020 márciusára vonatkozóan teljes munkaidős alkalmazottanként 3 250 HRK-ban rögzítették, 2020 áprilisától kezdődően pedig teljes munkaidős alkalmazottanként 4 000 HRK-ban rögzítették a támogatás havi összegét. Az egy munkavállalóra jutó támogatás összege változatlan marad abban az időszakban, amikor az intézkedés aktív marad, de a támogatásra jogosult ágazatok a gazdasági feltételektől függően idővel változnak. A 2020 novembere és 2021 júniusa közötti időszakban a nemzeti hatóságok határozata alapján lezárás alatt álló vállalatok teljes munkaidős alkalmazottanként támogatást kaptak a lezárás napjainak számától függően, de legfeljebb 4 000 HRK-t a lezárások teljes hónapjára. Az intézkedés az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat 3. cikkének a) pontjában ismertetett intézkedés kibővítése a Horvát Foglalkoztatási Szolgálat (CES) igazgatási tanácsának 2020. március 20-án elfogadott és 2020. március 25-én, április 7-én, április 9-én, május 6-án, május 28-án, június 18-án, június 25-én, július 10-én és július 29-én, szeptember 7-én, október 22-én, november 4-én és december 4-én módosított határozatában előírtak szerint. Ezt követően a CES 2021-ben is elfogadott módosításokat a január 8-án, január 21-én, március 3-án, április 15-én, április 30-án, május 31-én, július 23-án, augusztus 25-én, szeptember 29-én, október 15-én, november 4-én, 2022-ben pedig a január 27-én és május 31-én hozott határozatok révén. Az intézkedést 2022. június végén megszüntették.

(7)

Horvátország emellett a „munkaerőpiaci törvény” alapján egy olyan intézkedést is bevezetett, amely támogatást nyújt a munkaidő átmeneti csökkentése esetén a 2020 júniusa és 2022 decembere közötti időszakban azon – bármely ágazatban működő – vállalkozások számára, amelyek legalább 10 főt foglalkoztatnak. Az ezen intézkedésben való részesülés követelménye az, hogy abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a támogatást kérik, munkáltatói szinten várhatóan legalább 10 %-kal vagy a vállalkozás adott egysége szintjén várhatóan legalább 20 %-kal csökkenjen az összes, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló összesített havi munkaideje. A támogatást kérő munkavállaló ezenkívül köteles bizonyítani a Covid19-járvány vállalkozásra gyakorolt hatása és a várható csökkenés közötti kapcsolatot, különösen oly módon, hogy bizonyítékot nyújt be arra vonatkozóan, hogy abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a támogatást kéri, legalább 20 %-kal csökkent a bevétel a 2019. év megfelelő hónapjához képest, vagy kivételesen – 2022 januárja és februárja esetében – a 2020. év megfelelő hónapjához képest. Az intézkedés iránti kérelem benyújtására az azon hónapot megelőző hónapban kerül sor, amelyre vonatkozóan a támogatást kérik. Az intézkedés keretében havonta és munkavállalónként legfeljebb 2 000 HRK támogatás nyújtható. Az intézkedés az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat 3. cikkének b) pontjában ismertetett intézkedés kibővítése a Horvát Foglalkoztatási Szolgálat (CES) igazgatási tanácsának 2020. június 29-én elfogadott és 2020. július 10-én és október 22-én módosított, 2021. január 8-án és 2022. január 27-én tovább módosított határozatában előírtak szerint. Az intézkedést a tervek szerint 2022. december végéig hajtják végre.

(8)

Horvátország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Horvátország megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése céljából hozott nemzeti intézkedések eredményeképpen 2020. február 1-je és 2022. április vége között a tényleges közkiadások 2 220 567 523 EUR-val emelkedtek. Ez hirtelen bekövetkezett és nagymértékű növekedést jelent, mivel olyan, a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó, meglévő nemzeti intézkedések kibővítésével vagy módosításával is összefügg, amelyek a horvátországi vállalkozások és a gazdaságilag aktív népesség jelentős hányadát érintik. Horvátország a megnövekedett összegű kiadásokból 631 536 540 EUR-t uniós forrásokból, 18 430 983 EUR-t pedig önfinanszírozás útján szándékozik rendezni.

(9)

Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált Horvátországgal, és ellenőrizte a 2022. július 25-i kérelemben említettek szerinti, a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedését.

(10)

Pénzügyi támogatást kell ezért nyújtani annak érdekében, hogy Horvátország segítséget kapjon a Covid19-járvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak – a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben – meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(11)

mivel az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozatban megjelölt rendelkezésreállási időszak lejárt, a kiegészítő pénzügyi támogatás tekintetében új rendelkezésreállási időszakra van szükség. Az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozattal a pénzügyi támogatáshoz biztosított 18 hónapos rendelkezésreállási időszakot 21 hónappal meg kell hosszabbítani, és ennek következtében a teljes rendelkezésreállási időszaknak az (EU) 2020/1343 végrehajtási határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónapnak kell lennie.

(12)

Horvátországnak és a Bizottságnak figyelembe kell vennie ezt a határozatot az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett hitelmegállapodásban.

(13)

E határozat nem sértheti a belső piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatható eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikke alapján értesítsék a Bizottságot a potenciális állami támogatás eseteiről.

(14)

Horvátországnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, hogy Horvátországban milyen mértékben valósultak meg ezek a kiadások.

(15)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács – az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett – figyelembe vette Horvátország meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett, pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1348 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Unió Horvátország rendelkezésére bocsát legfeljebb 1 570 600 000 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.

(2)   Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 39 hónap.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani. A további részleteket az említett hitelmegállapodás feltételeivel összhangban, vagy adott esetben egy ahhoz fűzött kiegészítés, vagy egy Horvátország és a Bizottság között megkötött, az eredeti hitelmegállapodás helyébe lépő, módosított hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell folyósítani.”

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Horvátország a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a)

a Covid19 által érintett ágazatokban a munkahelyek megőrzéséhez nyújtott támogatások a „munkaerőpiaci törvény” 35. és 36. cikke alapján, valamint a „Horvát Foglalkoztatási Szolgálat 2020. március 20-i határozatában” – amelyet legutóbb egy 2022. május 31-én elfogadott határozat módosított – előírtak szerint; és

b)

a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás a „munkaerőpiaci törvény” 35. és 36. cikke alapján, valamint a „Horvát Foglalkoztatási Szolgálat 2020. június 29-i határozatában” – amelyet legutóbb egy 2022. január 27-én elfogadott határozat módosított – előírtak szerint.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Horvát Köztársaság a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2022. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SÍKELA


(1)  HL L 159., 2020.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2020/1348 végrehajtási határozata (2020. szeptember 25.) a Covid19-járvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján a Horvát Köztársaságnak nyújtandó ideiglenes támogatásról (HL L 314., 2020.9.29., 28. o.).

(3)  OG 118/18, 32/20, 18/22.


Top