EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0346

A Tanács (KKBP) 2022/346 határozata (2022. március 1.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

OJ L 63, 2.3.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/346/oj

2022.3.2.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/5


A TANÁCS (KKBP) 2022/346 HATÁROZATA

(2022. március 1.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. július 31-én elfogadta a 2014/512/KKBP határozatot (1).

(2)

Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3)

Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában folytatandó katonai műveletet jelentett be, és az orosz fegyveres erők támadást indítottak Ukrajna ellen. E támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének nyilvánvaló megsértését jelenti.

(4)

Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács felhívott egy újabb, egyedi és gazdasági szankciókat tartalmazó szankciós csomag sürgős előkészítésére és elfogadására.

(5)

Tekintve a helyzet súlyosságát, valamint Oroszország Ukrajnával szembeni katonai agressziójára válaszul helyénvaló további korlátozó intézkedéseket bevezetni a speciális pénzügyi üzenetszolgáltatások egyes – az orosz pénzügyi rendszer szempontjából releváns és már az Unió vagy partnerországai által bevezetett korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó – oroszországi hitelintézetek és oroszországi leányvállalataik számára történő nyújtása, valamint – bizonyos kivételektől eltekintve – az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal való együttműködés tekintetében. Helyénvaló továbbá – bizonyos kivételektől eltekintve – megtiltani az eurobankjegyek Oroszországba történő szolgáltatását.

(6)

Bizonyos intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e határozatnak a kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(8)

A 2014/512/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/512/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„1e. cikk

2022. március 12-től tilos a pénzügyi adatok cseréjére szolgáló speciális pénzügyi üzenetszolgáltatást nyújtani a VIII. mellékletben felsorolt jogi személyek, szervezetek vagy szervek, vagy bármely olyan, oroszországi székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv számára, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve a VIII. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

1f. cikk

(1)   Tilos az euróban denominált bankjegyek eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele Oroszországba, vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára – ideértve Oroszország kormányát és az Orosz Központi Bankot is – vagy oroszországi felhasználásra.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az euróban denominált bankjegyek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, feltéve, hogy az ilyen eladás, szolgáltatás, átadás vagy kivitel a következőkhöz szükséges:

a)

az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat; vagy

b)

az Oroszországban található és a nemzetközi jognak megfelelően mentességet élvező diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljai.”

2.

A 4b. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   Tilos az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekbe való befektetés, az azokban való részvétel vagy az azokhoz való egyéb hozzájárulás.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik az Orosz Közvetlen Befektetési Alap által társfinanszírozott projektekben való befektetési részesedést vagy az azokhoz való hozzájárulást, miután megállapították, hogy az ilyen befektetési részesedés vagy hozzájárulás 2022. március 2. előtt megkötött szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések alapján esedékes.”

3.

E határozat melléklete a 2014/512/KKBP határozat VIII. mellékleteként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN


(1)  A Tanács 2014/512/KKBP határozata (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).


MELLÉKLET

„VIII. MELLÉKLET

Az 1e. CIKKBEN EMLÍTETT JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

”.

Top