EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0119(01)

A Tanács határozata (2021. december 20.) a Közösségi Növényfajta-hivatal elnökének kinevezéséről 2022/C 27/05

ST/14440/2021/INIT

HL C 27., 2022.1.19, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

2022.1.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 27/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2021. december 20.)

a Közösségi Növényfajta-hivatal elnökének kinevezéséről

(2022/C 27/05)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2016. június 16-i határozatával (2) a Tanács megújította Martin EKVAD-nak, mint a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: a hivatal) elnökének hivatali idejét.

(2)

Martin EKVAD megújított hivatali ideje 2021. augusztus 31-én lejárt,

(3)

2021. szeptember 22-án, a hivatal igazgatási tanácsa véleményének kikérését követően a Bizottság megküldte a Tanácsnak a hivatal fellebbezési tanácsa elnöki pozíciójára jelölt személyek listájára vonatkozó javaslatát

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Tanács Francesco MATTINA-t ötéves időszakra a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) elnökévé nevezi ki.

(2)   Francesco MATTINA hivatali ideje a hivatalba lépésének napján kezdődik. A hivatalba lépés napját Francesco MATTINA és a hivatal igazgatási tanácsa közösen határozza meg.

2. cikk

A Tanács felhatalmazza a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsának elnökét, hogy az 1. cikk végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést meghozza.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. december 20.

a Tanács részéről

az elnök

A. VIZJAK


(1)  HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

(2)  A Tanács határozata (2016. június 16.) a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke megbízatásának megújításáról (HL C 223., 2016.6.21., 6. o.).


Top