EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

A Bizottság (EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. október 18.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/7376

HL L 461., 2021.12.27, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

2021.12.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 461/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2304 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. október 18.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű ökológiai termékek kivitele céljára az antibiotikummentes előállítást igazoló kiegészítő tanúsítványok kiállításával kapcsolatos szabályokkal való kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Egyes harmadik országok megkövetelik, hogy az állati eredetű ökológiai termékek előállítása antibiotikumok használata nélkül történjen. Az ilyen országok piacaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében azon uniós gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok számára, akik az említett kategóriába tartozó termékeket kívánnak exportálni, lehetővé kell tenni, hogy hivatalos dokumentummal igazolják az antibiotikummentes előállítást.

(2)

Az (EU) 2018/848 rendelet 35. cikke értelmében az illetékes hatóságok, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervezetek tanúsítványt állítanak ki azon gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok számára, akik bejelentették tevékenységüket és megfelelnek a rendelet előírásainak. Annak igazolása érdekében, hogy az állati eredetű ökológiai termékeket antibiotikumok használata nélkül állítják elő, lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők vagy a gazdálkodói csoportok számára, hogy kiegészítő tanúsítvány kiállítását kérjék az illetékes hatóságoktól, illetve adott esetben az ellenőrző hatóságoktól vagy ellenőrző szervezetektől. Meg kell határozni e kiegészítő tanúsítvány mintáját.

(3)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kivitel céljára az állati eredetű ökológiai termékek antibiotikummentes előállítását igazoló kiegészítő tanúsítványok

Az (EU) 2018/848 rendelet 35. cikkének megfelelő tanúsítvány birtokában lévő gazdasági szereplők vagy gazdálkodói csoportok kérésére a megfelelő illetékes hatóság vagy adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet kiegészítő tanúsítványt ad ki, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport antibiotikumok használata nélkül állít elő állati eredetű ökológiai termékeket, amennyiben az említett termékek Unióból való kiviteléhez szükség van ilyen tanúsítványra. E kiegészítő tanúsítvány mintáját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.


MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ TANÚSÍTVÁNY AZ ÁLLATI EREDETŰ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK ANTIBIOTIKUMMENTES ELŐÁLLÍTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁHOZ KIVITEL CÉLJÁRA

1.

Dokumentumszám:

2.

(válassza ki a megfelelőt)

Gazdasági szereplő

Gazdálkodói csoport

3.

A gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport neve és címe:

4.

A gazdasági szereplő vagy gazdálkodói csoport illetékes hatóságának, illetve adott esetben ellenőrző hatóságának vagy ellenőrző szervezetének neve és címe, az utóbbiak esetében kódszáma:

5.

A gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport számára az (EU) 2018/848 rendelet 35. cikke alapján az említett rendelet VI. mellékletével összhangban kiállított tanúsítvány dokumentumszáma:

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a gazdasági szereplő vagy a gazdálkodói csoport (válassza ki a megfelelőt) az alábbi állati eredetű ökológiai termékeket antibiotikumok használata nélkül állította elő:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Dátum, hely:

A kiállító illetékes hatóság, illetve adott esetben ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet nevében eljáró személy neve és aláírása:

7.

A tanúsítvány .........................-tól/-től [illessze be a dátumot] ................................-ig [illessze be a dátumot] érvényes.


Top