EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1953

A Bizottság (EU) 2021/1953 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 10.) a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/7935

HL L 398., 2021.11.11, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1953/oj

2021.11.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 398/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1953 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. november 10.)

a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (3) módosításáról szóló jegyzőkönyvet. A módosított megállapodás a közbeszerzésről (a továbbiakban: megállapodás) olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott és különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/25/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérők számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. A 2014/25/EU irányelv 17. cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottságnak kétévente meg kell vizsgálnia, hogy az említett irányelv 15. cikkének a) és b) pontjában az árubeszerzési, szolgáltatásnyújtási és az építési beruházási közbeszerzések és tervpályázatok tekintetében előírt értékhatárok megfelelnek-e a megállapodásban megállapított értékhatároknak. Mivel a 2014/25/EU irányelv 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiszámított értékhatárok eltérnek az ugyanazon irányelv 15. cikkének a) és b) pontjában meghatározott értékhatároktól, az említett értékhatárokat felül kell vizsgálni.

(3)

A 2014/25/EU irányelv 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak kétévente január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálnia az értékhatárokat. Így a 2022–2023. évekre vonatkozó küszöbértékeket 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

A 2014/25/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/25/EU irányelv 15. cikke a következőképpen módosul:

1.

az a) pontban a „428 000 EUR” összeg helyébe „431 000 EUR” lép;

2.

a b) pontban az „5 350 000 EUR” összeg helyébe „5 382 000 EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 243. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)  HL L 68., 2014.3.7., 2. o.


Top