EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

A Bizottság (EU) 2021/1705 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 14.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

2021.9.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/40


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1705 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. július 14.)

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 234. cikke (2) bekezdésére, 237. cikke (4) bekezdésére, 239. cikke (2) bekezdésére és 279. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében.

(2)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 2020. június 3-i kihirdetését követően fény derült az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezéseinek néhány kisebb hibájára vagy kihagyására. E hibákat és kihagyásokat helyesbíteni kell és az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Ezenkívül módosítani kell az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított bizonyos szabályokat, hogy azok összhangban legyenek az (EU) 2016/429 rendelet és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerint elfogadott egyéb felhatalmazáson alapuló rendeletekben megállapított szabályokkal.

(4)

Amiatt is módosítani szükséges az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet, hogy az kiterjedjen a hatálya alól eredetileg kimaradt bizonyos körülményekre, továbbá kiterjedjen az (EU) 2016/429 rendelet előtt elfogadott uniós jogi aktusokban foglalt és az (EU) 2016/429 rendelet keretén belül fenntartandó bizonyos lehetőségekre. Ez azért fontos, hogy biztosítható legyen az e korábbi uniós jogi aktusokban foglalt követelményekről való zökkenőmentes átállás az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba való beléptetése tekintetében, illetve pontosításra kerüljenek az állatok és állati eredetű termékek azon fajai és kategóriái, amelyekre bizonyos követelmények alkalmazandók vagy nem alkalmazandók.

(5)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletnek biztosítania kell továbbá a víziállatoknak és az azokból származó állati eredetű termékeknek az Unióba való beléptetésére vonatkozó korábbi uniós jogi aktusokban megállapított követelményekről való zökkenőmentes átállást, mivel azok hatékonynak bizonyultak. Ezért az említett felhatalmazáson alapuló rendeletben fenn kell tartani e meglévő szabályok célját és tartalmát, de azokat hozzá kell igazítani az (EU) 2016/429 rendelet által létrehozott új jogszabályi kerethez.

(6)

Ezenkívül az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított állategészségügyi követelmények nem alkalmazandók az élő víziállatoktól eltérő víziállatoktól származó állati eredetű termékekre – az Unióban való további feldolgozásra szántak kivételével –, mivel nincs olyan jelentős állategészségügyi ok, amely alapján e termékeknek az említett felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá kellene tartozniuk. Módosítani kell tehát az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályát rögzítő 1. cikkének (6) bekezdését.

(7)

A sertésfélék (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 8. pontjában foglalt jelenlegi fogalommeghatározása csak ezen állatok Unióba való beléptetésének céljára alkalmas. A szaporítóanyagok Unión belüli mozgatásának szabályait megállapító (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) a sertésfélék eltérő fogalommeghatározását tartalmazza, amely a szaporítóanyag-donorok esetében megfelelő. Módosítani kell tehát a sertésféléknek az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt fogalommeghatározását, hogy az mind a sertésfélék, mind a sertésfélék szaporítóanyagainak Unióba való beléptetésére kiterjedjen.

(8)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 48. pontjában az „élőhal-tartályos hajó” jelenlegi fogalommeghatározása nem áll összhangban az „élőhal-tartályos hajó” (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (5) 2. cikkének 2. pontjában szereplő fogalommeghatározásával. Az uniós szabályok következetességének érdekében az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 48. pontjában foglalt fogalommeghatározást összhangba kell hozni az (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendeletben szereplő fogalommeghatározással.

(9)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet megállapítja a szárazföldi állatok Unióba való feladás előtti vizsgálatára vonatkozó követelményeket, amelyek baromfi esetében a származási állományra is kiterjednek. Pontosítani kell azonban, hogy e követelmények nem vonatkoznak a naposcsibék származási állományára, a 798/2008/EK bizottsági rendeletben (6) megállapított, 2021. április 21-ig alkalmazandó követelményekkel összhangban. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikkének (1) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A 2021. április 21-től alkalmazandó (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletnek biztosítania kell a szárazföldi állatok és a szárazföldi állatoktól származó szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba való beléptetésére vonatkozó korábbi uniós jogi aktusokban megállapított követelményekről való zökkenőmentes átállást, mivel azok hatékonynak bizonyultak. Ezért az említett felhatalmazáson alapuló rendeletben fenn kell tartani e szabályok célját és tartalmát, de azokat hozzá kell igazítani az (EU) 2016/429 rendelet által létrehozott új jogszabályi kerethez. A 206/2010/EU bizottsági rendelet (7) 11. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az Unió területére való behozatalukat követően a körülhatárolt létesítményekbe szánt patásoktól eltérő patás állatok szállítmányai legalább 30 napig a rendeltetési gazdaságban tartózkodnak, kivéve, ha közvetlenül vágóhídra szállítják őket. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezi az (EU) 206/2010 rendeletet. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet azonban nem biztosítja az Unióba való beléptetésüket követő 30 napos időszakban a patás állatok vágóhídra való szállításának lehetőségét. Módosítani kell tehát az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkét e lehetőség biztosításához, mivel az említett időszakban történő mozgatások semmilyen komoly állategészségügyi aggályt nem jelentenek.

(11)

Ezenkívül az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikke szerinti, az Unióba való beléptetést követően a rendeltetési gazdaságban történő 30 napos tartózkodás követelményétől való eltérést, amely jelenleg csak a lóversenyekre, lovassportrendezvényekre és kulturális eseményekre szánt lófélékre vonatkozik, valamennyi lófélére ki kell terjeszteni, és az említett cikket ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

A 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfiból álló szállítmányok és a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojásából álló szállítmányok esetén az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet az abban megállapított követelményektől eltérést biztosít a baromfi és a baromfi keltetőtojások szállítmányainak Unióba való beléptetéséhez. Az Unióba való szállításukhoz használt szállítóeszközök és konténerek, a magas patogenitású madárinfluenza elleni vakcinázás és a baromfira vagy keltetőtojásokra vonatkozó fertőtlenítés bizonyos követelményei azonban a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfiból és a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojásából álló szállítmányok Unióba való beléptetésére is alkalmazandók. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 49. és 101. cikkét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet előírja, hogy az Unióba feladott valamennyi fogságban tartott madarat a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség elleni vakcinázásban kell részesíteni. Ez azonban gyakorlati szempontból nem lehetséges és nincs összhangban a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségtől vakcinázás nélkül mentes állapotú tagállamokba való beléptetésére vonatkozó követelményekkel. Módosítani kell tehát az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 57. cikkét annak pontosításához, hogy a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen használt vakcinákra vonatkozó követelmények alkalmazandók abban az esetben, ha a fogságban tartott madarakat vakcinázták a betegség ellen.

(14)

A postagalambok az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 10. pontjában megállapított „fogságban tartott madár” fogalommeghatározás alá tartoznak. Ezért az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet II. része 3. címének 2. fejezetében a fogságban tartott madarakra vonatkozóan meghatározott állategészségügyi követelmények ezekre az állatokra is alkalmazandók. Ezek a követelmények azonban korlátozzák a postagalambok harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből az Unióba azzal a szándékkal történő belépésének lehetőségét, hogy visszarepüljenek az adott harmadik országba vagy területre vagy övezetbe. Ezenkívül az Unióba azzal a szándékkal behozott versenygalambok, hogy visszarepüljenek a származási harmadik országba vagy területre vagy annak körzetébe, nem jelentenek ugyanolyan állategészségügyi kockázatot, mint más fogságban tartott madarak. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy eltérést biztosítson a fogságban tartott madarakra vonatkozó egyedi állategészségügyi követelményektől a postagalambok olyan harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből, ahol rendes körülmények között tartják őket, az Unióba azzal a szándékkal történő beléptetése tekintetében, hogy azonnal elengedjék őket, hogy visszarepüljenek az említett harmadik országba vagy területre vagy annak körzetébe.

(15)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 74. cikke megállapítja a kutyák, macskák és vadászgörények Unióba való beléptetésének azonosítási követelményeit. Az azonosító eszközökre vonatkozó követelményeket illetően a cikk az (EU) 2016/429 rendelet 120. cikke alapján a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogi aktusokra hivatkozik. E végrehajtási jogi aktusokat azonban még nem fogadták el, mivel az (EU) 2016/429 rendelet 277. cikke előírja, hogy 2026. április 21-ig továbbra is az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alkalmazandó az adott fajokhoz tartozó kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgatása tekintetében. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 74. cikkét ezért úgy kell módosítani, hogy hivatkozzon az 576/2013/EU rendelet követelményeire.

(16)

Egy kihagyás miatt az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket a szaporítóanyag-szállítmányok Unióba való feladásukat megelőző vizsgálatára vonatkozóan. Ezért annak érdekében, hogy az Unióba való beléptetésük engedélyezését megelőzően a szaporítóanyag-szállítmányok megfeleljenek az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeinek, a rendeletet úgy kell módosítani, hogy szerepeljenek benne az adott szállítmányok szükséges vizsgálataira és ellenőrzéseire vonatkozó szabályok.

(17)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 86. cikke előírja, hogy a szarvasmarhafélék petesejtjei és embriói szállítmányainak Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a donor állat enzootikus szarvasmarha-leukózistól mentes létesítményből érkezik. Az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 87. cikkének (2) bekezdése eltérésről rendelkezik az enzootikus szarvasmarha-leukózistól nem mentes létesítmények esetében, ha az ilyen létesítményből érkező donor állat 2 évesnél fiatalabb, és a létesítményben legalább 3 éves időszakra visszamenőleg nem fordult elő az enzootikus szarvasmarha-leukózis klinikai esete. Ez az eltérés életkortól függetlenül alkalmazandó a szarvasmarhafélék donor állataira. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 87. cikkének (2) bekezdését ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet előírja, hogy a baromfi keltetőtojásai olyan állományból származzanak, amelyet a keltetőtojások szállítmányának Unióba való feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 24 órás időszakban vizuális klinikai vizsgálatnak vetettek alá. Harmadik országok és érdekelt felek azonban jelezték, hogy e követelmény indokolatlanul növeli az illetékes hatóságok és a felelős személyek adminisztratív terheit és kockázatot jelent a létesítmények biológiai biztonságára nézve. Mivel az említett tojások szigorú biológiai biztonsági szabályokat alkalmazó engedélyezett létesítményekből származnak, helyénvaló a keltetőtojások származási állományának vizuális klinikai vizsgálatához tágabb határidőt engedélyezni, az említett termékek tagállamok közötti mozgatásához az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (9) előírthoz hasonlóan. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 107. cikkét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(19)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet III. része 2. címének 4. fejezete állapítja meg a specifikus kórokozóktól mentes tojások Unióba való beléptetésének követelményeit, beleértve a tojások származási létesítményére vonatkozó követelményeket. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosítani kell annak előírásához, hogy a harmadik országokban lévő ilyen létesítményeket az e létesítményekre az Unióban alkalmazandó szabályokkal összhangban engedélyezzék.

(20)

Az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 3. pontjában meghatározott víziállatok magukban foglalják a tartott állatokat és a vadon élő állatokat. Ezért engedélyezhető a víziállatok Unióba való beléptetése akvakultúrás létesítményekből és vadon élő élőhelyekről. Így feladásuk történhet „származási helyről” vagy „származási létesítményből”. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben engedélyezni kell ezt a lehetőséget, ezért az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 167. cikkének a) és d) pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(21)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 172. cikke a víziállatok egyes kategóriáihoz és az azoktól származó termékekhez eltéréseket ír elő a betegségtől mentes harmadik országból, területről, körzetből vagy kompartmentből való származás követelményét illetően. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó tenyésztett víziállatoknak és azok termékeinek azonban minden esetben az (EU) 2016/429 rendelet IV. része II. címe 1. fejezetének megfelelően nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményből kell származniuk. E rendeletnek ezért annak pontosításával kell módosítania az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 172. cikkét, hogy az abban foglalt eltérés nem az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 170. cikkére, hanem kifejezetten a 170. cikk (1) bekezdésére vonatkozik.

(22)

Egy kihagyás miatt az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 174. cikkének (3) bekezdését úgy kell módosítani, hogy az a 170. cikk a) pontjának iii. alpontja helyett a 170. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjára hivatkozzon.

(23)

Az (EU) 2016/429 rendelet 226. cikkének (3) bekezdése alapján a tagállamok engedélyezett nemzeti intézkedéseket tehetnek az említett rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett jegyzékbe foglalt betegségtől eltérő betegséghez. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet 175. cikkét és XXIX. mellékletét annak pontosításával kell módosítani, hogy a tagállamok nemcsak a jegyzékbe nem foglalt betegségekhez, hanem az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének e) pontjában felsorolt betegségekhez is tehetnek ilyen intézkedéseket.

(24)

A sperma, a petesejtek és az embriók hosszú készletezhetősége miatt az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet IV. részében bizonyos átmeneti intézkedéseket kell megállapítani a 88/407/EGK (10), 89/556/EGK (11), 90/429/EGK (12) és 92/65/EGK (13) tanácsi irányelveknek megfelelően gyűjtött, előállított, feldolgozott és tárolt szaporítóanyagok tekintetében. Ezen intézkedéseknek a spermagyűjtő központok, spermatároló központok, embriógyűjtő munkacsoportok és embrió-előállító munkacsoportok említett irányelvek szerinti engedélyezéséhez, valamint a sperma, a petesejtek és az embriók elhelyezését, tárolását és szállítását szolgáló műszalma és egyéb csomagok jelöléséhez kell kapcsolódniuk. Ezen intézkedéseknek kapcsolódniuk kell a szaporítóanyagok gyűjtésére, előállítására, feldolgozására és tárolására, a donor állatok állategészségügyére, valamint a donor állatokon és szaporítóanyagokon az említett irányelvek alapján végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálatokra vonatkozó követelményekhez is. Biztosítani kell, hogy e szaporítóanyagok kereskedelme ne szakadjon meg, tekintettel az állattenyésztési ágazatban betöltött fontos szerepükre. Ezért az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben bizonyos átmeneti rendelkezéseket kell megállapítani, hogy biztosítható legyen a 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK irányelvekben foglalt követelményeket teljesítő, 2021. április 21. előtt gyűjtött vagy előállított szaporítóanyagok szállítmányai esetében az Unióba való beléptetés folytonossága. Az említett felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(25)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet III. mellékletének 1. táblázata megállapítja többek között az Unióba való beléptetést megelőző tartózkodási időre vonatkozó követelményeket a lófélék esetében. Megállapítja különösen az egyedi tartózkodási időket a törzskönyvezett lóféléktől eltérő lófélék, a törzskönyvezett lófélék és a törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitelt követő újrabeléptetése esetében. A nem vágásra szánt lófélék és a vágásra szánt törzskönyvezett lovak és lófélék beléptetéséből, valamint a törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitelt követő újrabeléptetéséből eredő kockázatok elkerülése érdekében e tartózkodási időket részletesebbé kell tenni. Az említett mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(26)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet III. mellékletének 2. táblázata megállapítja az Unióba való beléptetést megelőző tartózkodási időre vonatkozó követelményeket a baromfi esetében. Megállapítja különösen az egyedi tartózkodási időket a hús és étkezési tojás előállítására szánt haszonbaromfi és a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt haszonbaromfi esetében, ám az egyéb termékek előállítására szánt haszonbaromfi esetében nem. Ezért egyedi tartózkodási időt kell megállapítani az egyéb termékek előállítására szánt haszonbaromfi kategóriához is. Az említett mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(27)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet XV. mellékletének 2. pontja megállapítja az olyan harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből származó baromfi és keltetőtojás állategészségügyi követelményeit, ahol a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen alkalmazott vakcinák nem felelnek meg az említett melléklet 1. pontjában rögzített különleges kritériumoknak. További pontosítást kell azonban adni arról, hogy e követelmények közül melyek vonatkoznak a baromfira, a keltetőtojásokra és ezek származási állományaira. Az említett mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(28)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt szabályok kiegészítik az (EU) 2016/429 rendeletben megállapított szabályokat. Mivel ezek a szabályok összefüggnek egymással, azokat egyetlen jogi aktus határozza meg. Az egyértelműség és a szabályok hatékony alkalmazása érdekében helyénvaló az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet módosító szabályokat egyetlen felhatalmazáson alapuló jogi aktusban is rögzíteni, amely átfogó követelményrendszerről rendelkezik az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozóan.

(29)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(30)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendeletet 2021. április 21-től kell alkalmazni. A jogbiztonság érdekében ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (6) bekezdés bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az V. rész meghatározza az Unióba való beléptetésre, valamint a beléptetést követő mozgatásra és kezelésre vonatkozó állategészségügyi követelményeket, továbbá az e követelményektől való eltéréseket a víziállatok bármely életszakaszban lévő alábbi fajait és azok állati eredetű termékeit illetően, kivéve az élő víziállatoktól eltérő, közvetlen emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket és a halászhajókról közvetlen emberi fogyasztás céljából kirakott vadon élő víziállatokat és az ilyen vadon élő víziállatok állati eredetű termékeit:”;

b)

a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A VII. rész meghatározza az átmeneti és záró rendelkezéseket.”

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„8.

»sertésféle«: valamely állat Unióba történő beléptetése esetén a Suidae családnak az (EU) 2016/429 rendelet III. mellékletében felsorolt valamely fajához tartozó patás állat, illetve szaporítóanyagok Unióba való beléptetése esetén a Sus scrofa fajhoz tartozó állatok;”;

b)

a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

„48.

»élőhal-tartályos hajó«: az (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendelet (*1) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott »élőhal-tartályos hajó«;

(*1)  A Bizottság (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 221., 2020.7.10., 42. o.).”"

3.

A 3. cikk a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

szárazföldi állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek esetében az adott fajhoz és kategóriába tartozó állatokhoz, szaporítóanyagokhoz és állati eredetű termékekhez jegyzékbe foglalt harmadik ország vagy terület vagy annak körzete;”.

4.

A 13. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Baromfi – naposcsibék kivételével – és fogságban tartott madarak esetében a vizsgálat az Unióba való feladásra szánt állatok származási állományára is kiterjed.”

5.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

A patás állatok Unióba való beléptetést követő mozgatása és kezelése

Az Unióba való beléptetésüket követően a patás állatok – a lófélék kivételével – a rendeltetési létesítményükbe való megérkezésük után legalább 30 napon keresztül abban a létesítményben maradnak, kivéve, ha vágásra szállítják őket.”

6.

A 49. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

„A 14. cikk (3) bekezdésétől, a 40. cikktől és a 43–48. cikktől eltérve a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfiból álló szállítmányok Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha e szállítmányok megfelelnek az alábbi követelményeknek:”;

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a magas patogenitású madárinfluenza elleni vakcinázás tekintetében:

i.

a baromfit nem vakcinázták magas patogenitású madárinfluenza ellen;

ii.

a baromfi – naposcsibék kivételével – származási állományát nem vakcinázták magas patogenitású madárinfluenza ellen;

iii.

ha a naposcsibék szülőállományait vakcinázták a magas patogenitású madárinfluenza ellen, a származási harmadik ország vagy terület biztosítékokat nyújtott a vakcinázási programok és kiegészítő felügyelet XIII. mellékletben előírt minimumkövetelményeinek való megfelelésre;”;

c)

az e) pont iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

Salmonella Pullorum és Salmonella Gallinarum a Numida meleagris, a Coturnix coturnix, a Phasianus colchicus, a Perdix perdix és az Anas spp. esetében;”;

d)

a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

a naposcsibék olyan keltetőtojásokból származnak amelyeket a keltetést megelőzően a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által adott utasításoknak megfelelően fertőtlenítettek.”

7.

Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„57. cikk

A fogságban tartott madarakra vonatkozó különleges állategészségügyi követelmények

A fogságban tartott madarak szállítmányainak az Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a szállítmányt alkotó állatok megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a)

nem vakcinázták a magas patogenitású madárinfluenza ellen;

b)

amennyiben vakcinázták a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen, úgy a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága biztosítékokat nyújtott arra, hogy a felhasznált oltóanyagok megfelelnek a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség elleni oltóanyagok tekintetében a XV. melléklet 1. pontjában előírt általános és különleges kritériumoknak;

c)

az Unióba való feladáshoz végzett berakodás időpontját megelőző 7–14 napos időszakban alávetették a magas patogenitású madárinfluenza és a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kimutatására irányuló víruskimutatási vizsgálatnak, amely negatív eredménnyel zárult.”

8.

A 60. cikkben a b) pont vi. alpontjának számozása c) pontra módosul:

„c)

csak hatósági állatorvos írásbeli engedélye alapján engedjék ki a fogságban tartott madarakat a karanténból.”

9.

Az 62. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„62. cikk

Eltérések a fogságban tartott madarak Unióba való beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelményektől

(1)   A 3–10. cikkben, a 3. cikk a) pontja i. alpontjának kivételével, valamint a 11–19. cikkben és a 53–61. cikkben előírt követelményektől eltérve a fogságban tartott madarak e követelményeknek meg nem felelő szállítmányainak az Unióba való beléptetése engedélyezhető, ha azok egyenértékű biztosítékok alapján kifejezetten a fogságban tartott madarak Unióba való beléptetése tekintetében jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről származnak.

(2)   A 11. cikkben és az 54–58. cikkben megállapított követelményektől eltérve engedélyezhető a postagalambok szállítmányainak az Unióba olyan, az említett követelményeknek meg nem felelő harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből, ahol rendes körülmények között tartják őket, azzal a szándékkal történő beléptetése, hogy azonnal elengedjék őket, hogy visszarepüljenek az említett harmadik országba vagy területre vagy annak körzetébe, amennyiben megfelelnek a következő követelményeknek:

a)

a rendeltetési hely szerinti tagállam az (EU) 2016/429 rendelet 230. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapította, hogy a postagalambok az adott harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből beléphetnek a területére;

b)

olyan, nyilvántartásba vett létesítményből érkeznek, amely 10 km sugarú környékén – adott esetben beleértve a szomszédos országok területét – az Unióba való feladáshoz végzett berakodás időpontját megelőző legalább 30 napos időszakban nem fordult elő a magas patogenitású madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kitörése;

c)

nem vakcinázták őket a magas patogenitású madárinfluenza ellen;

d)

vakcinázták őket a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen, és a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága biztosítékokat nyújtott arra, hogy a felhasznált oltóanyagok megfelelnek a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség elleni oltóanyagok tekintetében a XV. melléklet 1. pontjában előírt általános és különleges kritériumoknak;

e)

olyan létesítményből érkeznek, ahol a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen vakcinázást végeznek.

(3)   Az 59., 60. és 61. cikkben meghatározott követelményektől eltérve az Unióba való belépés helye szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezheti azon postagalambok Unióba való beléptetését, amelyeket nem szállítanak közvetlenül az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkével összhangban engedélyezett karanténlétesítménybe, ha:

a)

olyan postagalambok, amelyek olyan szomszédos harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből léptek be az Unióba, ahol szokásos tartózkodási helyük van a (2) bekezdéssel összhangban;

b)

elengedésük az illetékes hatóság ellenőrzése mellett azonnal megtörténik azzal a szándékkal, hogy azok a harmadik országba vagy területre vagy annak körzetébe visszarepüljenek.”

10.

A 74. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kutyák, macskák és vadászgörények szállítmányainak az Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a szállítmány minden állatának azonosítása egyedileg, az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet III. mellékletének e) pontjában felsorolt, állatorvos által beültetett befecskendezhető válaszjeladóval történik, amely megfelel az 576/2013/EU rendelet II. mellékletében említett műszaki követelményeknek.”

11.

A 80. cikk a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a gyűjtés időpontját megelőzően olyan harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében maradtak, amelyet az adott fajhoz és kategóriába tartozó szaporítóanyag Unióba való beléptetéséhez jegyzékbe foglaltak:

i.

szarvasmarha-, juh- és kecskefélék esetén legalább 6 hónapos időszakra;

ii.

sertés- és lófélék esetén legalább 3 hónapig;”.

12.

A 83. cikk a) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

az érintett szaporítóanyagokat gyűjtő, előállító, feldolgozó és tároló, szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmény egyedi engedélyszáma;”.

13.

A szöveg a 85. cikk után a következő 85a. cikkel egészül ki:

„85a. cikk

A szaporítóanyag-szállítmányok Unióba való feladás előtti vizsgálata

A szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék spermája, petesejtjei és embriói szállítmányainak az Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azokat hatósági állatorvos által végzett szemrevételezéses vizsgálatnak és okmányellenőrzésnek vetették alá az Unióba való feladást megelőző 72 órás időszakban a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében a következők szerint:

a)

a szállítótartály szemrevételezéses vizsgálata a 84. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából;

b)

a központ vagy a munkacsoport állatorvosa által benyújtott adatok okmányellenőrzése arra, hogy:

i.

a tanúsítandó információkat az alábbiaknak megfelelően vezetett nyilvántartások támasztják alá:

az (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja, valamint

e rendelet 8. cikkének d) pontja;

ii.

a műszalmán vagy az egyéb csomagokon a 83. cikk a) pontjának megfelelően alkalmazott jelölés megegyezik az állategészségügyi bizonyítványon és a szállításra használt konténeren feltüntetett számmal;

iii.

teljesültek a III. rész 1. címében említett állategészségügyi követelmények.”

14.

A 87. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 86. cikk b) pontjának iii. alpontjától eltérve a szarvasmarhafélék petesejtjei és embriói szállítmányainak az Unióba való beléptetése engedélyezhető, ha a donor állat az enzootikus szarvasmarha-leukózistól nem mentes létesítményből érkezik és a származási létesítményért felelős hatósági állatorvos igazolta, hogy a létesítményben legalább 3 éves időszakra visszamenőleg nem fordult elő az enzootikus szarvasmarha-leukózis klinikai esete.”

15.

A 91. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„91. cikk

A juh- és kecskefélékhez tartozó donor állatok származási létesítménye

A juh- és kecskefélék spermája, petesejtjei és embriói szállítmányainak az Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azokat olyan donor állatoktól gyűjtötték, amelyek Brucella abortus, B. melitensis és B. suis általi fertőzöttségtől mentes létesítményből érkeznek, és ezt megelőzően soha nem tartózkodtak rosszabb egészségügyi állapotú létesítményben.”

16.

A 100. cikk b) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

a keltetőtojásokat a kikötő vagy repülőtér határainak elhagyása nélkül, közvetlenül és a lehető leghamarabb továbbították az Unióba való továbbutazásra szolgáló, a 102. cikk a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő hajóra vagy repülőgépre;”.

17.

A 102. cikk a) pontjának bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a keltetőtojásokat olyan szállítóeszközökön kell szállítani, amelyeket:”.

18.

A 107. cikk f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

vagy:

i.

hatósági állatorvos által végzett vizuális klinikai vizsgálatnak vetették alá őket a keltetőtojás-szállítmány Unióba való feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 72 órás időszakban a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében betegségek előfordulására utaló jelek észlelése céljából, beleértve az I. mellékletben említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket és az új betegségeket, és nem mutattak betegségtüneteket vagy e betegségek bármelyikének gyanúját megalapozó jeleket;

vagy

ii.

esetükben

hatósági állatorvos által végzett havi vizuális klinikai vizsgálatra került sor – legutóbb a keltetőtojás-szállítmány Unióba való feladás céljából történő berakodásának időpontját megelőző 31 napos időszakban – a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében betegségek előfordulására utaló jelek észlelése céljából, beleértve az I. mellékletben említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket és az új betegségeket, és nem mutattak betegségtüneteket vagy e betegségek bármelyikének gyanúját megalapozó jeleket;

a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében hatósági állatorvos értékelte aktuális egészségi állapotukat a keltetőtojás-szállítmány Unióba való feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 72 órás időszakban – ezt a felelős személy által szolgáltatott naprakész információk, valamint a létesítményben vezetett egészségügyi és termelési nyilvántartások okmányellenőrzése alapján értékelik – betegségek előfordulására utaló jelek észlelése céljából, beleértve az az új betegségeket és az I. mellékletben említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket.”

19.

A 110. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bevezető fordulat helyébe a következő szöveg lép:

„A 101., 106., 107. és 108. cikktől eltérve a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi 20 darabnál kevesebb keltetőtojásából álló szállítmányok Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok megfelelnek az alábbi követelményeknek:”;

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

olyan állományokból érkeznek, amelyeket a keltetőtojás-szállítmányok Unióba való feladáshoz végzett berakodásának időpontját megelőző 24 órás időszakban a származási harmadik ország vagy terület vagy annak körzetének hatósági állatorvosa által végzett vizuális klinikai vizsgálatnak vetették alá betegségek előfordulására utaló jelek észlelése céljából, beleértve az I. mellékletben említett, jegyzékbe foglalt vonatkozó betegségeket és az új betegségeket, és az állományok nem mutattak betegségtüneteket vagy e betegségek bármelyikének gyanúját megalapozó jeleket;”;

c)

az e) pont ii. alpontjában a harmadik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„–

Salmonella Pullorum és Salmonella Gallinarum a Numida meleagris, a Coturnix coturnix, a Phasianus colchicus, a Perdix perdix és az Anas spp. esetében;”;

d)

a szöveg a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

a keltetőtojások fertőtlenítését a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által adott utasításoknak megfelelően kellett elvégezni.”

20.

A 111. cikk a) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

a tojások Unióba való feladáshoz végzett gyűjtésének időpontját megelőző legalább hat hetes időszak során olyan létesítményekben voltak tartva, amelyek:

megfelelnek az Európai Gyógyszerkönyvben leírt feltételeknek,

engedélyezését a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága legalább olyan szigorú követelményeknek megfelelően végezte, mint amilyeneket az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikke határoz meg, amelyek engedélyét nem függesztették fel vagy nem vonták vissza;”.

21.

A szöveg a 119. cikk után a következő 119a. cikkel egészül ki:

„119a. cikk

A szaporítóanyag-szállítmányok Unióba való feladás előtti vizsgálata

A sperma, petesejtek és embriók 117. cikkben említett szállítmányainak az Unióba való beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azokat hatósági állatorvos által végzett szemrevételezéses vizsgálatnak és okmányellenőrzésnek vetették alá az Unióba való feladást megelőző 72 órás időszakban a származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében a következők szerint:

a)

a szállítótartály szemrevételezéses vizsgálata a 119. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából;

b)

a körülhatárolt létesítményben végzett tevékenységekért felelős állatorvos által benyújtott adatok okmányellenőrzése arra, hogy:

i.

a tanúsítandó információkat a körülhatárolt létesítményben tartott nyilvántartások alátámasztják;

ii.

a műszalmán vagy az egyéb csomagokon a 119. cikk a) pontjának megfelelően alkalmazott jelölés megegyezik az állategészségügyi bizonyítványon és a szállításra használt konténeren feltüntetett számmal;

iii.

teljesültek a III. rész 3. címében említett állategészségügyi követelmények.”

22.

A 125. cikk c) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

tisztításuk és fertőtlenítésük a származási harmadik ország vagy terület illetékes hatósága által engedélyezett fertőtlenítőszerrel történt a hasított testek vadfeldolgozó létesítménybe való feladáshoz végzett berakodása előtt;”.

23.

A 154. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az Unióba való beléptetésre szánt, nyers tejet, kolosztrumot vagy kolosztrumalapú termékeket adó állatoknak nem kell megfelelniük a (2) bekezdésben említett minimum tartózkodási időnek, amennyiben az alábbi helyről történt bevitelük a harmadik országba vagy területre vagy annak körzetébe:

a)

a nyers tej, kolosztrum vagy kolosztrumalapú termékek Unióba való beléptetéséhez jegyzékbe foglalt másik harmadik ország vagy terület vagy annak körzete, és az állatok a fejést megelőző legalább 3 hónapon át ott maradtak; vagy

b)

egy tagállam.”

24.

A 167. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) és a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

közvetlenül a származási helyükről adták fel őket az Unióba;

b)

légi, tengeri, vasúti vagy közúti szállításuk során nem fordult elő a konténerükből való kirakodásuk, és a szállításukhoz használt vizet nem cserélték ki olyan harmadik országban vagy területen, körzetben vagy kompartmentben, amelyet az adott fajhoz és kategóriába tartozó víziállatok Unióba való beléptetéséhez nem foglaltak jegyzékbe;”;

b)

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a származási helyen történt berakodás és az Unióba való megérkezés közötti idő során nem lehetett ugyanazon vízben vagy konténerben vagy élőhal-tartályos hajón együtt szállítani őket rosszabb egészségi állapotú vagy nem az Unióba való beléptetésre szánt víziállatokkal;”.

25.

A 169. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

emellett az a) pontban említett olvasható címke– adott esetben– az alábbi nyilatkozatokat tartalmazza:

i.

„az Európai Unióban további feldolgozást követően emberi fogyasztásra szánt halak”;

ii.

„az Európai Unióban további feldolgozást követően emberi fogyasztásra szánt puhatestűek”;

iii.

„az Európai Unióban további feldolgozást követően emberi fogyasztásra szánt rákfélék”.”

26.

A 172. cikk bevezető fordulata helyébe a következő szöveg lép:

„A 170. cikk (1) bekezdésétől eltérve az említett cikkben megállapított követelmények nem alkalmazandók a víziállatok alábbi kategóriáira:”.

27.

A 173. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az Unióba való feladás előtt leölt és kizsigerelt, az Unióban további feldolgozást követően emberi fogyasztásra szánt halak.”

28.

a 174. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tagállam illetékes hatósága csak akkor adhatja meg az e cikk (2) bekezdésében előírt engedélyt, ha a természetes vizekbe való elengedés vagy bemerítés nem veszélyezteti a víziállatok egészségi állapotát az elengedés vagy bemerítés helyén, valamint ha a szabadon engedés minden esetben megfelel a 170. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában megállapított követelménynek.”

29.

A 175. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„175. cikk

Kiegészítő állategészségügyi követelmények azon betegségek hatásának enyhítéséhez, amelyekhez a tagállamok nem rendelkeznek az (EU) 2016/429 rendelet 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően engedélyezett nemzeti intézkedésekkel”

b)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegségektől eltérő betegségek ellen az említett rendelet 226. cikke (3) bekezdésének megfelelően engedélyezett nemzeti intézkedésekkel rendelkező tagállamok illetékes hatóságai az e rendelet XXIX. melléklete táblázatának második oszlopában felsorolt fajokhoz tartozó víziállatok és az élő víziállatoktól eltérő, víziállatokból származó állati eredetű termékek ilyen uniós tagállamokba való beléptetésére vonatkozó kiegészítő állategészségügyi követelmények alkalmazása útján hoznak intézkedéseket e betegségek bejutásának megakadályozására.”

30.

A VII. rész a következőképpen módosul:

a)

a VII. rész címének helyébe a következő szöveg lép:

„VII. RÉSZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”;

b)

a VII. rész címe után és a 183. cikk elé a következő 182a. cikk kerül beillesztésre:

„182a. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   Az e rendelet 82. cikkének (1) bekezdésében említett, szaporítóanyaggal foglalkozó engedélyezett létesítménynek kell tekinteni azokat a spermagyűjtő központokat, spermatároló központokat, embriógyűjtő munkacsoportokat és embrió-előállító munkacsoportokat, amelyeket 2021. április 21. előtt engedélyeztek az (EU) 2016/429 rendelet 270. cikke (2) bekezdésének hatodik, hetedik, nyolcadik és tizenkettedik franciabekezdésében említett 88/407/EGK (*2), 89/556/EGK (*3), 90/429/EGK (*4) és 92/65/EGK (*5) tanácsi irányelvvel összhangban.

Minden más tekintetben az e rendelet 82. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2016/429 rendelet 233. cikkében előírt szabályok hatálya alá tartoznak.

(2)   A 2021. április 21. előtt gyűjtött, előállított, feldolgozott és tárolt sperma, petesejtek és embriók Unióba való beléptetését engedélyezni kell, amennyiben azok a szaporítóanyagok gyűjtése, előállítása, feldolgozása és tárolása, a donor állatokra vonatkozó állategészségügyi követelmények, valamint a donor állatokon és szaporítóanyagokon végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálatok tekintetében megfelelnek a donor állatfajok tekintetében a 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EG, illetve 92/65/EGK irányelvben megállapított követelményeknek.

(3)   Az e rendelet 83. cikkének a) pontjával összhangban megjelöltnek kell tekinteni a 2021. április 21. előtt a 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK irányelvnek megfelelően megjelölt olyan műszalmát és egyéb csomagokat, amelyekben – egyedi adagok szerint elkülönítve vagy sem – spermát, petesejteket vagy embriókat helyeznek el, tárolnak vagy szállítanak.

(*2)  A Tanács 1988. június 14-i 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.)."

(*3)  A Tanács 89/556/EGK irányelve (1989. szeptember 25.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állategészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.)."

(*4)  A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.)."

(*5)  A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).”"

c)

a 184. cikk a következő címmel egészül ki:

„Hatálybalépés és alkalmazás”.

31.

A III., VIII., XV., XXVIII. és XXIX. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 14-én..

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 1. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/990 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. április 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 221., 2020.7.10., 42. o.).

(6)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(7)  A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 178., 2013.6.28., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 140. o.).

(10)  A Tanács 88/407/EGK irányelve (1988. június 14.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.).

(11)  A Tanács 89/556/EGK irányelve (1989. szeptember 25.) a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állategészségügyi feltételekről (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.).

(12)  A Tanács 90/429/EGK irányelve (1990. június 26.) a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.).

(13)  A Tanács 92/65/EGK irányelve (1992. július 13.) a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állategészségügyi követelmények megállapításáról (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet III., VIII., XV., XXVIII. és XXIX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. táblázat harmadik, negyedik és ötödik sorában a törzskönyvezett lóféléktől eltérő lófélék, a törzskönyvezett lófélék, továbbá a lóversenyeken, lovassportrendezvényeken vagy lovas kulturális eseményeken való részvétel céljából történő ideiglenes kivitelt követően újból beléptetett törzskönyvezett lovak bejegyzéseinek helyébe a következő szöveg lép:

Állatfaj és -kategória

A származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának i. alpontja szerint

A származási létesítményben töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának ii. alpontja szerint

A rosszabb egészségi állapotú állatokkal való érintkezés nélküli minimális idő a 11. cikk b) pontjának iii. alpontja szerint

„Nem vágásra szánt lófélék

40 nap vagy – ha az állatok kevesebb mint 40 naposak – születésük óta, vagy az Unióból való beléptetésük óta

30 nap (afrikai lópestis kockázatának kitett területekről 40 nap) vagy – ha az állatok kevesebb mint 30 naposak (40 naposak) – születésük óta, vagy az Unióból való beléptetésük óta

15 nap

Törzskönyvezett lovak

40 nap vagy – ha az állatok kevesebb mint 40 naposak – születésük óta, vagy az Unióból vagy egyes jegyzékbe foglalt harmadik országokból való beléptetésük óta

30 nap (afrikai lópestis kockázatának kitett területekről 40 nap) vagy – ha az állatok kevesebb mint 30 naposak (40 naposak) – születésük óta, vagy az Unióból vagy egyes jegyzékbe foglalt harmadik országokból való beléptetésük óta

15 nap

Lóversenyeken, lovassportrendezvényeken vagy lovas kulturális eseményeken való részvétel céljából történő ideiglenes kivitelt követően újból beléptetett törzskönyvezett lovak

Legfeljebb 30 nap vagy meghatározott lóversenyek, lovassportrendezvények vagy lovas kulturális események esetében legfeljebb 90 nap

Nem került megállapításra

Az ideiglenes kivitel teljes időtartama

Vágásra szánt lófélék

90 nap

30 nap (afrikai lópestis kockázatának kitett területekről 40 nap)

30 nap (afrikai lópestis kockázatának kitett területekről 40 nap)”;

b)

a 2. táblázat a következőképpen módosul:

i.

a második sorban a hús és étkezési tojás előállítására szánt haszonbaromfi bejegyzésének helyébe a következő szöveg lép:

Madárkategória

Amire a minimum tartózkodási idő vonatkozik

A származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának i. alpontja szerint

A származási létesítményben töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának ii. alpontja szerint

A rosszabb egészségi állapotú állatokkal való érintkezés nélküli minimális idő a 11. cikk b) pontjának iii. alpontja szerint

„Hús, étkezési tojás és egyéb termékek előállítására szánt haszonbaromfi

AC

3 hónap vagy – ha az állatok kevesebb mint 3 hónaposak – kikelésük óta

6 hét vagy – ha az állatok kevesebb mint 6 hetesek – kikelésük óta

6 hét vagy – ha az állatok kevesebb mint 6 hetesek – kikelésük óta”;

ii.

az ötödik sorban a naposcsibék bejegyzésének helyébe a következő szöveg lép:

Madárkategória

Amire a minimum tartózkodási idő vonatkozik

A származási harmadik országban vagy területen vagy annak körzetében töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának i. alpontja szerint

A származási létesítményben töltendő minimum tartózkodási idő a 11. cikk b) pontjának ii. alpontja szerint

A rosszabb egészségi állapotú állatokkal való érintkezés nélküli minimális idő a 11. cikk b) pontjának iii. alpontja szerint

„Naposcsibék

AC

Kikelésük óta

Kikelésük óta

Kikelésük óta

FO

3 hónap azon tojások begyűjtési időpontját megelőzően, amelyekből a naposcsibék kikeltek

6 hét azon tojások begyűjtési időpontját megelőzően, amelyekből a naposcsibék kikeltek

–”

2.

A VIII. melléklet 1. pontjánál a lábjegyzet (**) helyébe a következő szöveg lép:

„(**)

Nem alkalmazandó, ha az állatok a betegségtől mentesként vagy szezonálisan mentesként elismert olyan harmadik országból vagy területről vagy körzetből származnak, amely szerepel a patás állatok szállítmányainak az Unióba való beléptetésére engedélyezett harmadik országok vagy területek vagy azok körzeteinek jegyzékében.”

3.

A XV. melléklet 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.   ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK AZ OLYAN HARMADIK ORSZÁGBÓL VAGY TERÜLETRŐL VAGY ANNAK KÖRZETÉBŐL SZÁRMAZÓ BAROMFI ÉS KELTETŐTOJÁS VONATKOZÁSÁBAN, AHOL A NEWCASTLE-BETEGSÉG VÍRUSÁVAL VALÓ FERTŐZÖTTSÉG ELLEN ALKALMAZOTT VAKCINÁK NEM FELELNEK MEG AZ 1. PONTBAN RÖGZÍTETT KÜLÖNLEGES KRITÉRIUMOKNAK

Az olyan harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből származó baromfi és keltetőtojás esetében, ahol a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség ellen alkalmazott vakcinák nem felelnek meg az 1.2. pontban rögzített különleges kritériumoknak, teljesülniük kell az alábbi követelményeknek:

a)

a baromfit, a naposcsibék származási állományát és a keltetőtojások származási állományát az Unióba feladandó szállítmány berakodásának időpontját megelőző legalább 12 hónapos időszakban nem olthatták be ilyen vakcinával;

b)

a baromfi és a keltetőtojások származási állományát az Unióba feladandó szállítmány berakodásának időpontja előtt legfeljebb 2 héttel, illetve – keltetőtojások esetében – a tojások begyűjtésének időpontja előtt legfeljebb 2 héttel vírusizolációs próbának vetették alá a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttség kimutatására irányulóan. A vizsgálatot hatósági laboratóriumban végezték el, állományonként legalább 60 madártól szúrópróbaszerűen levett kloáka tamponmintán, és a vizsgálat során nem találtak olyan madár paramyxovírust, amelynek intracerebrális patogenitási indexe (ICPI) 0,4-nél magasabb;

c)

a baromfit – naposcsibék kivételével –, a naposcsibék származási állományát és a keltetőtojások származási állományát a b) pontban említett 2 hetes időszak alatt a származási létesítményben hatósági felügyelet alatt, elkülönítve tartották;

d)

a baromfi – naposcsibék kivételével –, a naposcsibék származási állománya és a keltetőtojások származási állománya az alábbi időszakban nem érintkezett olyan baromfival, amely nem felel meg az a) és a b) pontban rögzített követelményeknek:

i.

baromfi esetében az Unióba feladandó szállítmány berakodásának időpontja előtti 60 napban;

ii.

keltetőtojások esetében a tojások begyűjtésének időpontja előtti 60 napban;

e)

azok a keltetőtojások, amelyekből a naposcsibék kikeltek, a keltetőben vagy a keltetőbe történő szállítás során nem érintkezhettek olyan baromfival vagy keltetőtojással, amely nem felel meg az a)–d) pontban rögzített követelményeknek.”

4.

A XXVIII. melléklet 1. pontjában, a táblázat harmadik sorában a szárított tojásfehérje bejegyzésének helyébe a következő szöveg lép:

Tojástermék

Kezelés

 

Maghőmérséklet (Celsius-fok [°C])

A kezelés időtartama (másodperc [s] vagy óra [h])

„Szárított tojásfehérje

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h”

5.

A XXIX. mellékletben a táblázat úgy módosul, hogy az alábbi szöveg közvetlenül a pontyfélék tavaszi virémiájára (SVC) és az arra fogékony fajokra utaló sor felett kerül szerepeltetésre:

„Koi-herpeszvírusbetegség

Az (EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében szereplő táblázat 3. oszlopában megadottak szerint”.


Top