EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1179

A Bizottság (EU) 2021/1179 végrehajtási rendelete (2021. július 16.) az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adattovábbításhoz szükséges összevont táblázatok és mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5194

OJ L 256, 19.7.2021, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1179/oj

2021.7.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/89


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1179 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. július 16.)

az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletnek az adattovábbításhoz szükséges összevont táblázatok és mikroadat-állományok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1051/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza az összevont táblázatok és a mikroadat-állományok adatcseresablonját.

(2)

A Bizottságnak továbbítandó éves adatok továbbításának formátumát érintő technikai módosításokat megállapító (EU) 2019/1681 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) hatálybalépését követően szükséges kiigazítani az 1051/2011/EU végrehajtási rendelet II. és III. mellékletét az adattovábbításhoz szükséges összevont táblázatok és mikroadat-állományok tekintetében.

(3)

Ezért az 1051/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 7. cikkével létrehozott, az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1051/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

A „Fejléc” cím alatt a harmadik franciabekezdésben felsorolt adatkészletek a következőképpen módosulnak:

1.

az „int_cap_annual” helyébe a „TOUR_CAP_A” lép;

2.

az „int_occ_annual” helyébe a „TOUR_OCC_A” lép;

3.

az „int_occ_mnight” helyébe a „TOUR_NIGHTS_M” lép;

4.

az „int_occ_marrno” helyébe a „TOUR_ARRNOCC_M” lép;

5.

az „int_non_rented” helyébe a „TOUR_NONRENT_A” lép;

6.

a „nat_dem_partic” helyébe a „TOUR_PARTIC_A” lép;

7.

a „nat_dem_sdvout” helyébe a „TOUR_SDVOUT_Q” lép;

8.

a „nat_dem_sdvdom” helyébe a „TOUR_SDVDOM_Q” lép.

2.

A III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 192., 2011.7.22., 17. o.

(2)  A Bizottság 1051/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 20.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségi jelentések felépítése és az adattovábbítás tekintetében való végrehajtásáról (HL L 276., 2011.10.21., 13. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1681 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. augusztus 1.) a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adattovábbítási határidők és az I. és a II. melléklet kiigazítása tekintetében történő módosításáról (HL L 258., 2019.10.9., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 692/2011/EU rendelet II. mellékletének 2. szakaszában felsorolt adatok továbbításakor használatos mikroadat-állományok

Az adatállomány szerkezete és kódolás: gyakorlati részletek

A továbbított mikroadat-állományban minden egyes megfigyelt utazást egyedi bejegyzésként rögzítenek. Ezt a mikroadat-állományt leellenőrzik, szerkesztik és szükség esetén imputálják, valamint követik az alábbi táblázatban leírt szerkezetet és kódolást. A Bizottság (Eurostat) az adattovábbítás formátumáról kiegészítő iránymutatásokat ad ki.

Azokat az adatokat, amelyek nem felelnek meg az e mellékletben meghatározott, adatcseresablonra vonatkozó rendelkezéseknek, el nem küldöttnek fogják tekinteni.

Fejléc

A fejléc a továbbított adatsorok azonosítására szolgál, és az alábbi négy mezőt tartalmazza:

Referencia-időszak: hét számjegyből áll, az első négy az évet jelöli, az azt követő három pedig az év adott időszakát (A00).

Országkód: az adatot továbbító tagállam kétjegyű kódja. Példák: BE (Belgium), BG (Bulgária), ...

Tárgy: az adatsor valamely alábbi azonosítója: nat_dem_microdata.

Pénznem: az a pénznem, amelyben a kiadást közlik (EUR vagy hazai pénznem: NAC). Míg az euróövezeti tagállamoknak euróban (kód: EUR) kell adatokat szolgáltatniuk, az euróövezeten kívüli tagállamok az adatokat euróban vagy saját hazai pénznemükben is közölhetik (kód: NAC). Egyazon fájlon belül azonban minden kiadást ugyanabban a pénznemben kell közölni.

Adat

Oszlop neve

Azonosító

Leírás

Szűrő/megjegyzések

AZONOSÍTÓ

000001-999999

Az utazás sorszáma

 

 

 

Az utazás jellemzői

 

1. mező

 

Az indulás hónapja

 

 

01-24

A hónap száma (a referenciaév januárja = 01, a referenciaév decembere = 12; Az előző naptári év januárja = 13, az előző naptári év decembere = 24)

 

2. mező

 

Az utazás időtartama vendégéjszakákban megadva

 

 

001-366

A vendégéjszakák száma (legfeljebb háromjegyű szám)

 

3. mező

 

Az utazás időtartama: a belföldön töltött vendégéjszakák száma

Csak a kiutazások esetében

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

000-183

A vendégéjszakák száma (legfeljebb háromjegyű szám)

 

4. mező

 

Fő célország

 

 

 

Kódolás a 692/2011/EU rendelet 10. cikke szerint megírt módszertani kézikönyvben található országlistának megfelelően

 

5. mező

 

Az utazás fő célja

 

 

1

Magán-/személyes cél: szabadidős tevékenység, kikapcsolódás, üdülés

 

 

2

Magán-/személyes cél: rokon- és barátlátogatás

 

 

3

Magán-/személyes cél: egyéb (pl. egészségügyi kezelés, zarándokút)

 

 

4

Szakmai/üzleti cél

 

 

 

Az úti cél típusa

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

6. mező

1

Város = igen

 

 

2

Város = nem

 

 

9

Város = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

7. mező

1

Tengerpart = igen

 

 

2

Tengerpart = nem

 

 

9

Tengerpart = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

8. mező

1

Vidék (ideértve a tópartokat, folyókat stb. is) = igen

 

 

2

Vidék (ideértve a tópartokat, folyókat stb. is) = nem

 

 

9

Vidék (ideértve a tópartokat, folyókat stb. is) = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

9. mező

1

Tengeri utasszállító hajó = igen

 

 

2

Tengeri utasszállító hajó = nem

 

 

9

Tengeri utasszállító hajó = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

10. mező

1

Hegyek (hegyvidékek, dombok stb.) = igen

 

 

2

Hegyek (hegyvidékek, dombok stb.) = nem

 

 

9

Hegyek (hegyvidékek, dombok stb.) = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

11. mező

1

Egyéb = igen

 

 

2

Egyéb = nem

 

 

9

Egyéb = nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

12. mező

 

Gyermekek részvétele

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

 

9

Nem alkalmazható (5. mező = 4)

 

13. mező

 

Fő közlekedési eszköz

 

 

1

Repülőgép (menetrend szerinti vagy charter repülőjáratok vagy egyéb légiközlekedési szolgáltatások)

 

 

2

Hajó (menetrend szerinti személyszállító hajók és kompok, tengeri utasszállító hajók, kedvtelési célú hajók, bérelt hajók stb.)

 

 

3

Vonat

 

 

4

Busz, távolsági autóbusz (rendszeres/menetrend szerinti vagy alkalmi/nem menetrend szerinti)

 

 

5

Rendszeres/menetrend szerinti busz vagy távolsági autóbusz

Opcionális bontás

 

6

Alkalmi/menetrend szerinti busz vagy távolsági autóbusz

Opcionális bontás

 

7

Magángépjármű (magán vagy bérelt, ideértve a barátok, hozzátartozók gépjárművét is)

 

 

8

Bérelt gépjármű (ideértve a telekocsi és a közös gépkocsihasználati platformokat is)

 

 

9

Egyéb (pl. kerékpár)

 

14. mező

 

Fő szálláshely

 

 

1

Bérelt szállás: szállodák vagy hasonló létesítmények

 

 

2

Bérelt szállás: kempingek, lakókocsiparkok (nem állandó lakóhelyek)

 

 

3

Bérelt szállás: például ház, villa vagy lakás, lakóingatlanban bérelt szoba (szobák)

 

 

4

Bérelt szállás: egyéb bérelt szállás (ifjúsági szállók, jachtkikötőhelyek, egészségügyi létesítmények stb.)

 

 

5

Nem bérelt szállás: saját nyaraló

 

 

6

Nem bérelt szállás: rokonok vagy barátok által térítésmentesen biztosított szállás

 

 

7

Nem bérelt szállás: egyéb nem bérelt szállás

 

15. mező

 

Utazásfoglalás: a fő szálláshely internetes foglalása

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

16. mező

 

Utazásfoglalás: a fő szálláshely lefoglalásának helye

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

közvetlenül a szállásadónál

 

 

2

utazási irodánál, utazásszervezőnél, internetes portálon vagy jegyzékében több szállásadót felsoroló, rövid távú ingatlan- vagy üdülőközvetítő ügynökségen keresztül

 

 

3

Nem volt szükség foglalásra

 

17. mező

 

A fő szálláshely lefoglalása olyan weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül történt, mint például az Airbnb, a Booking.com, az Expedia, a HomeAway

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

 

9

Nem alkalmazható (14. mező ≠ 3 vagy 15. mező ≠ 1 vagy 16. mező ≠ 2)

 

18. mező

 

Utazásfoglalás: a fő közlekedési eszköz internetes lefoglalása

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

19. mező

 

Utazásfoglalás: a fő közlekedési eszköz lefoglalásának helye

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Közvetlenül a fuvarozási szolgáltatónál

 

 

2

Utazási irodán, utazásszervezőn, portálon keresztül

 

 

3

Nem volt szükség foglalásra

 

20. mező

 

A fő közlekedési eszköz lefoglalása olyan weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül történt, mint például a BlaBlaCar

Opcionális hároméves változó. Amennyiben nem továbbították: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

 

9

Nem alkalmazható (18. mező ≠ 1 vagy 19. mező ≠ 2)

 

21. mező

 

Utazásfoglalás: csomagtúra

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

22. mező

 

Utazásfoglalás: a csomag internetes lefoglalása

Hároméves változó. Azokban az években, amikor megadása fakultatív: kód = üres mező

 

1

Igen

 

 

2

Nem

 

23. mező

 

Az egy turistára jutó, utazási csomagokkal kapcsolatos költségek az utazás során

 

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

24. mező

 

Az egy turistára jutó, közlekedéssel kapcsolatos költségek az utazás során

 

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

25. mező

 

Az egy turistára jutó, szálláshellyel kapcsolatos költségek az utazás során

 

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

26. mező

 

Az egy turistára jutó, a kávézókban és éttermekben elfogyasztott ételekkel és italokkal kapcsolatos költségek az utazás során

Opcionális változó. Amennyiben nem továbbították: kód = üres mező

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

27. mező

 

Az egy turistára jutó, utazáshoz kapcsolódó egyéb költségek (összes egyéb költség, beleértve a tartós, illetve értékes fogyasztási cikkeket)

 

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

28. mező

 

Tartós, illetve értékes fogyasztási cikkek („Az egy turistára jutó, utazáshoz kapcsolódó egyéb költségek” elnevezésű kategória alkategóriája)

 

 

00000000-99999998

Összeg euróban (vagy euróövezeten kívüli tagállamok esetében hazai pénznemben) (legfeljebb 8 számjegy)

 

 

 

A látogató profilja

 

29. mező

 

Nem

 

 

1

Férfi

 

 

2

 

30. mező

 

Életkor

 

 

000-198

A betöltött évek száma (háromjegyű szám)

 

31. mező

 

Lakóhely szerinti ország

 

 

 

Kétjegyű országkód (Belgium = BE, Bulgária = BG, ...)

 

32. mező

 

Iskolai végzettség

Opcionális változó. Amennyiben nem továbbították: kód = üres mező

 

1

Legfeljebb alapfokú (az ISCED 2011 szerinti 0–2 szint)

 

 

2

Középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder (az ISCED 2011 szerinti 3. és 4. szint)

 

 

3

Felsőfokú (az ISCED 2011 szerinti 5–8 szint)

 

33. mező

 

Foglalkoztatási helyzet

Opcionális változó. Amennyiben nem továbbították: kód = üres mező

 

1

Foglalkoztatott (alkalmazott vagy önfoglalkoztató)

 

 

2

Munkanélküli

 

 

3

Hallgató (vagy tanuló)

 

 

4

Egyéb nem dolgozó személy

 

34. mező

 

Háztartásonkénti jövedelem kvartilisekben megadva

Opcionális változó. Amennyiben nem továbbították: kód = üres mező

 

1

1. kvartilis

 

 

2

2. kvartilis

 

 

3

3. kvartilis

 

 

4

4. kvartilis

 

 

 

Bruttósítási együttható

 

 

 

Az az együttható, amelyet a mintából az alapsokaságra való előrejelzéshez használnak

 

35. mező

000000-999999

A 35. mező egész számokat tartalmaz

 

36. mező

000–999

A 36. mező tizedesjegyeket tartalmaz

 


Top