EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0957

A Bizottság (EU) 2021/957 végrehajtási rendelete (2021. május 31.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C/2021/4032

HL L 211., 2021.6.15, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/957/oj

2021.6.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/48


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/957 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. május 31.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 31-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Ovális alakú árucikk, amelynek hosszúsága kb. 180 cm, a legszélesebb pontján pedig 95 cm. Lazán hurkolt, hálószerű szerkezetet képező textilszövetből áll, melyet az azt keretező, felfújható műanyagcsőhöz rögzítettek. A cső egyik oldalára egy felfújható műanyag párnát rögzítettek. A csövet és a párnát teljesen beágyazza egy szintetikus végtelen szálból készült textilszövet.

Az árucikk külső felülete teljes egészében textilanyag, amelyek térfogatban felülmúlják a műanyagokat. Különösen az a hálószerű szerkezet, ahol a használó fekszik, kizárólag textilanyagból áll. A műanyagok súlya és értéke azonban meghaladja a textilanyagokét.

Az árucikket úgy tervezték, hogy a felfújható vízi matracokhoz hasonlóan lebegjen a vizen.

Lásd a képet.  (*1)

6306 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános értelmezési szabály, a KN XI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 7. f) pontja, valamint a 6306 és a 6306 90 00 KN-kód szövege határozza meg.

Az árucikk a 3. b) általános értelmezési szabály értelmében különböző anyagokból (textilszövetek és műanyagok) álló összetett áru.

A 3926 90 97 KN-kód alá, műanyagból készült más árucikként történő besorolás kizárt, mivel az árucikk kizárólag textilanyagból készült külső felületi anyagának köszönhetően egy textiláru objektív jellemzőivel rendelkezik, amikor azt vizsgálják, megérintik vagy ráfekszenek. Habár a műanyagok fontos szerepet játszanak az árucikk lebegő eszközként való használatában, a középső hálószerű textilszövetek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy személy a lebegés közben az eszközön feküdhessen. Ezért összességében a textilanyagok (külső felületi anyagok, hurkolt hálószerű textilszövet) határozzák meg az árucikk lényeges jellemzőjét a 3. b) általános értelmezési szabály értelmében.

Tekintettel az árucikk objektív jellemzőire (arra tervezték, hogy az ember különböző helyekre magával vigye és ideiglenesen ott használja, könnyű, könnyen szállítható és összeállítható, hasonló a felfújható matracokhoz), az egy kempingcikk. Lásd még a KN Magyarázat 6306 90 00 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát és a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer Magyarázata 6306 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázata első bekezdésének 5. pontját.

Az árucikket ezért a 6306 90 00 KN-kód alá kell besorolni kempingcikként.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


Top