EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0587

A Tanács (EU) 2021/587 végrehajtási rendelete (2021. április 12.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

ST/6741/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/587/oj

2021.4.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/1


A TANÁCS (EU) 2021/587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. április 12.)

az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. április 12-i 359/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. április 12-én elfogadta a 359/2011/EU rendeletet.

(2)

A 2011/235/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács úgy határozott, hogy az említett határozatban meghatározott korlátozó intézkedéseket 2022. április 13-ig meg kell újítani.

(3)

A 359/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő egyik személy elhunyt, ezért a rá vonatkozó bejegyzést törölni kell az említett mellékletből. A Tanács megállapította továbbá, hogy a 359/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő 34 személy és egy szervezet vonatkozásában naprakésszé kell tenni a bejegyzéseket.

(4)

A 359/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 359/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 12-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

(2)  A Tanács 2011/235/KKBP határozata (2011. április 12.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 100., 2011.4.14., 51. o.).


MELLÉKLET

A 359/2011/EU rendelet I. melléklete („A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke”) a következőképpen módosul:

1.

A 16. bejegyzést (HADDAD Hassan [más néven: Hassan ZAREH DEHNAVI]) el kell hagyni a „Személyek” pontban szereplő jegyzékből.

2.

A következő 34 személyre és egy szervezetre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Személyek

 

Név

Azonosító adat

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1961

Nem: férfi

Korábban a fegyveres erők (Armed Forces) vezérkari főnökének biztonsági ügyekért felelős vezető tanácsadója. 2005-től 2015 elejéig az Iráni Nemzeti Rendőrség (Iran’s National Police) vezetője. 2011. januártól 2015 elejéig a (jegyzékbe vett) iráni kiberrendőrség (Cyber Police) vezetője is. A parancsnoksága alatt álló erők brutális támadásokat hajtottak végre békés tüntetőkkel szemben, valamint 2009. június 15-én erőszakos éjszakai támadást intéztek a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumai ellen. Korábban a jemeni népet támogató iráni központ (Iran’s Headquarters in support of the Yemeni People) vezetője.

2011.4.12.

4.

FAZLI Ali

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

Az Imám Hosszein kadétiskola (Imam Hossein Cadet College) korábbi vezetője (2018-tól 2020 júniusáig). A Baszidzs (Basij) korábbi alparancsnoka (2009–2018), az IRGC Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány vezetője (2010 februárjáig). A Seyyed al-Shohada hadtest felel Teherán tartomány biztonságáért, és 2009-ben kulcsszerepet töltött be a tüntetők durva elnyomásában.

2011.4.12.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Nem: férfi

Az Imám Hosszein Egyetem (Imam Hossein University) (A Forradalom Őrei [Guardians of the Revolution]) oktatószemélyzetének tagja. A Hadseregparancsnoki és Katonatiszti Főiskola (Army Command and General Staff College, DAFOOS) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Seyyed al-Shohada hadtestének (Seyyed al-Shohada Corps) (Teherán tartomány) korábbi vezetője. A Seyyed al-Shohada hadtest kulcsszerepet töltött be a 2009-es tüntetések elnyomásának megszervezésében.

2011.4.12.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Nem: férfi

2014 óta a Városrendészeti Parancsnokság (Urban Order Headquarters) parancsnoka. Korábban a Teheráni Katasztrófaenyhítő Szervezet (Tehran Disaster Mitigation Organisation, TDMO) vezetője (2010–2013). A teheráni rendőrség (Tehran Police) vezetőjeként (2010. januárig) felelősség terheli a tüntetők és a diákok ellen elkövetett erőszakos rendőri támadásokért. Nagy-Teherán bűnüldöző erőinek (Law Enforcement Forces) parancsnokaként ő volt a legmagasabb rangú személy, akit a Kahrizak börtönben (Kahrizak Detention Centre) 2009 decemberében történt visszaélések kapcsán vád alá helyeztek.

2011.4.12.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Születési hely: Najafabad (Iran)

Születési idő: 1950.12.3.

Nem: férfi

A Szakértők Közgyűlésének (Assembly of Experts) tagja, valamint a legfelsőbb vezető képviselője Markazi („középső”) tartományban (Markazi [‘Central’] Province). A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Supreme Administrative Court) vezetője. Irán főügyésze 2009. szeptemberig, valamint korábbi hírszerzési miniszter, Khatami elnöksége alatt. Irán főügyészeként ő rendelte el és felügyelte a választások utáni első tüntetéseket követő kirakatpereket, ahol a vádlottaktól megtagadták jogaik gyakorlását, és ügyvédet sem biztosítottak számukra.

2011.4.12.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Születési hely: Yazd (Iran)

Születési idő: 1953

Nem: férfi

2019. április 29. óta tanácsadó a Bírák Legfelsőbb Fegyelmi Bíróságán (Supreme Disciplinary Court of Judges). Teherán korábbi főügyésze (2009. augusztus – 2019. április). Dolatabadi hivatala nagy számú tüntetőt helyezett vád alá, köztük olyan személyeket, akik 2009 decemberében részt vettek az Ásúrá-napi tüntetéseken. 2009 szeptemberében elrendelte Karroubi hivatalának bezárását és több reformpolitikus letartóztatását, 2010 júniusában pedig betiltott két reformpárti politikai pártot. Hivatala a „Muharebeh” vádjával (Istennel való szembeszegülés) vádolt meg tüntetőket, amely halálbüntetést von maga után, és e személyektől megtagadta a jogszerű eljárás biztosítását. A politikai ellenzékkel szembeni széles körű erőszakos fellépés részeként hivatala reformpárti személyeket, emberi jogi aktivistákat és a médiában dolgozókat is célba vett és letartóztatott.

2018 októberében nyilatkozatban közölte a médiával, hogy négy fogva tartott iráni környezetvédelmi aktivista ellen vádat emeltek amiatt, hogy „terjesztik a korrupciót a Földön”, ami halálbüntetést von maga után.

2011.4.12.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Születési hely: Ejiyeh (Iran)

Születési idő: 1956 körül

Nem: férfi

Az Egyeztető Tanács (Expediency Council) tagja. Irán főügyésze 2009 szeptemberétől 2014-ig. Korábban a bírói kar helyettes vezetője és szóvivője volt. Hírszerzési miniszter a 2009-es választások idején. Hírszerzési miniszterként a 2009-es választások idején az irányítása alá tartozó hírszerzési ügynököket felelősség terhelte több száz aktivista, újságíró, a rendszert bíráló személy és reformpárti politikus fogva tartásáért és kínzásáért, valamint hamis vallomások kikényszerítéséért. Ezenfelül politikai szereplőket hamis vallomások megtételére kényszerítettek elviselhetetlen kihallgatások folyamán, amelyeknek részeként kínozták, bántották, zsarolták őket, és családtagjaikat megfenyegették.

2011.4.12.

22.

MORTAZAVI Said

Születési hely: Meybod, Yazd (Iran)

Születési idő: 1967

Nem: férfi

A szociális jóléti rendszer vezetője 2011-től 2013-ig. Teheráni főügyész 2009. augusztusig. Teheráni főügyészként olyan általános utasítást adott ki, amelyet aktivisták, újságírók és diákok százainak letartóztatására használtak fel. Egy parlamenti vizsgálat 2010 januárjában megállapította, hogy közvetlen felelősség terheli három olyan fogoly fogva tartásáért, akik az őrizet során később elhaláloztak. 2010 augusztusában felfüggesztették hivatalából, miután az iráni igazságügy vizsgálatot folytatott ellene azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe volt a választások után az utasítására letartóztatott három férfi halálában.

2014 novemberében az iráni hatóságok hivatalosan elismerték, hogy szerepe volt a fogvatartottak halálában. Az iráni bíróság 2015. augusztus 19-én felmentette azon vádak alól, amelyek három fiatal férfinak a Kahrizak börtönben (Kahrizak detention centre) 2009-ben történt megkínzásához és halálához kapcsolódtak. 2017-ben börtönbüntetésre ítélték, 2019 szeptemberében pedig szabadlábra helyezték.

2011.4.12.

27.

ZARGAR Ahmad

Nem: férfi

A Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) bírája és a Teheráni Forradalmi Bíróság (Tehran Revolutionary Court) elnöke. Az „erkölcs megőrzéséért felelős szervezet” („Organization for the Preservation of Morality”) vezetője. A Gazdasági Korrupciós Szakbíróság (Special Economic Corruption Court) 2. körzetének korábbi bírája. Korábban bíró a Teheráni Fellebbviteli Bíróság (Tehran Appeals Court) 36. körzetében.

Tüntetőkkel szembeni hosszú börtönbüntetést és halálbüntetést kiszabó ítéleteket erősített meg.

2011.4.12.

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

Nem: férfi

Parlamenti képviselő 2020 februárjától. Korábban az iráni Emberi Jogi Főtanács (High Council for Human Rights) tanácsadója (2019-ig). Korábban az Emberi Jogi Főtanács titkára. Ilám tartomány (Ilam Province) korábbi kormányzója. A belügyminisztérium korábbi politikai igazgatója. A politikai pártok és csoportok tevékenységéről szóló törvény 10. cikke szerinti bizottság (Article 10 Committee of the Law on Activities of Political Parties and Groups) elnökeként ő felelt a tüntetések és más nyilvános rendezvények engedélyezéséért, valamint a politikai pártok bejegyzéséért.

2010-ben felfüggesztette két, Mir-Hossein Moussavihoz kapcsolható reformpárti politikai párt, az Iszlám Irán Részvételi Front (Islamic Iran Participation Front) és az Iszlám Forradalom Mudzsahedin Szervezete (Revolution Mujahedeen Organisation) tevékenységét. 2009-től kezdődően folyamatosan és következetesen betiltott miden nem kormányzati rendezvényt, megtagadva ezáltal a tüntetéshez való alkotmányos jogot, ami számos békés tüntető letartóztatásához vezetett, ez pedig sérti a gyülekezési szabadság jogát.

2009-ben megtagadta továbbá az ellenzéktől az elnökválasztás kapcsán tartott tüntetéseken meggyilkolt emberek gyászszertartásának megtartására vonatkozó engedélyt.

2011.10.10.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Nem: férfi

Az Iráni Kábítószer-felügyeleti Parancsnokság (Drug Control Headquarters) (más néven: Kábítószer Elleni Parancsnokság [Anti-Narcotics Headquarters]) korábbi főigazgatója. A teheráni rendőrség (Tehran Police) korábbi parancsnoka. Vezetése alatt a rendőri erők törvénytelen erőszakot alkalmaztak a gyanúsítottakkal szemben a letartóztatás és az előzetes fogva tartás során. A teheráni rendőrség 2009 júniusában részt vett továbbá a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni rajtaütésekben, amelyek során egy iráni madzslisz bizottság (Majlis commission) szerint a rendőrség és a Baszidzs (Basiji) miatt több mint 100 diák sérült meg. 2018-ig a vasúti rendőrség vezetője.

2011.10.10.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (más néven: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Születési hely: Dezful (Iran)

Születési idő: 1956.5.20.

Nem: férfi

Igazságügyi miniszter. A különleges nyomozó hivatal (special investigations office) korábbi igazgatója. 2016 júliusáig belügyminiszter-helyettes és az állami nyilvántartó szerv (Public register) vezetője. 2014 áprilisa óta tanácsadó a Bírák Fegyelmi Bíróságán (Disciplinary Court for Judges). A teheráni bírói kar (Tehran Judiciary) korábbi elnöke. A teheráni bírói kar elnökeként felelősség terheli az emberi jogok megsértésért, az önkényes letartóztatásokért, a fogvatartottak jogainak megtagadásáért és a nagyszámú kivégzésekért.

2011.10.10.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Nem: férfi

2020 júniusa óta a bíróságok felügyeleti ellenőrzésével és teljesítményértékelésével foglalkozó szerv (Inspection Supervision and Performance Evaluation of Courts) főigazgatója. Komi (Qom) főügyész (2008–2017), korábban a börtönökért felelős főigazgatóság (directorate general for prisons) vezetője. Felelősség terheli azért, mert Komban több tucat bűnelkövetőt tartóztattak le önkényesen és bántalmazták őket. Közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult a halálbüntetés túlzott és egyre terjedő alkalmazásához, valamint ahhoz, hogy 2009-ben és 2010-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

2011.10.10.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Nem: férfi

Iszfahán (Isfahan) főbírója. Korábban Iszfahán legfőbb ügyésze. Az igazságügyi minisztérium jazdi (Yazd) hivatalának korábbi vezetője. Iszfahán (Isfahan) korábbi helyettes ügyésze. Részt vett a vádlottaktól a tisztességes eljárást megtagadó eljárásokban; ilyen volt például Abdollah Fathi ügye, akit 2011 májusában azt követően végeztek ki, hogy Habibi a 2010. márciusi tárgyalásán figyelmen kívül hagyta a meghallgatáshoz való jogát és a mentális egészségi állapotát. Közreműködött tehát a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2011-ben ugrásszerűen megnőtt a kivégzések száma.

2011.10.10.

41.

HEJAZI Mohammad

Születési hely: Ispahan (Iran)

Születési idő: 1956

Nem: férfi

2020 óta az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Quds Erőinek (Quds Force) parancsnokhelyettese annak következtében, hogy Qasem Soleimani tábornok meggyilkolását követően átszervezték a Quds Erők parancsnoki láncát. Az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoka, aki döntő szerepet játszott Irán „ellenségeinek” megfélemlítésében és megfenyegetésében. Az Iszlám Forradalmi Gárda Sarollah hadtestének (Sarollah Corps) és a Baszidzs erőknek (Basij Forces) a korábbi vezetőjeként 2009-ben központi szerepe volt a választásokat követően a tüntetők elleni erőszakos fellépésekben.

2011.10.10.

44.

JAZAYERI Massoud

Nem: férfi

Rangja: dandártábornok

2018 áprilisa óta az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös kabinetfőnökének (Joint Chief of Staff) kulturális tanácsadója. Az iráni fegyveres erők (Armed Forces) közös katonai törzsén belül Massoud Jazayeri dandártábornok volt a kulturális és médiaügyekkel foglalkozó kabinet (más néven: Államvédelmi Propagandahivatal [State Defence Publicity HQ]) helyettes vezetője. E tisztségében tevékenyen részt vett a 2009-es tüntetések elnyomásában. Egy a Kayhannak adott interjúban figyelmeztetett, hogy Iránon belül és kívül már számos tüntetőt azonosítottak, akikkel szemben a megfelelő időben meg fogják tenni a szükséges lépéseket.

Nyíltan sürgette a külföldi médiaorgánumokkal és az iráni ellenzékkel szembeni kemény fellépést. 2010-ben arra kérte a kormányt, hogy hozzon szigorúbb törvényeket a külföldi médiával együttműködő irániakkal szemben.

2011.10.10.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Születési hely: Yazd (Iran)

Születési idő: 1957

Nem: férfi

Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője. Korábban a Forradalmi Gárda (Revolutionary Guards) parlamenti ügyekkel foglalkozó helyettes vezetője. 2011-től 2016-ig Jazd tartomány (Province of Yazd) parlamenti képviselője, továbbá a parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának (Committee for National Security and Foreign Policy) tagja. A Baszidzs erők hallgatói szervezetének (Student Basij Forces) korábbi parancsnoka. E minőségében tevékenyen részt vett a tüntetések elfojtásában, valamint gyermekek és fiatalok indoktrinálásában azzal a céllal, hogy tartósan elnyomja a szólásszabadságot és a másként gondolkodást. A parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagjaként nyilvánosan támogatta a kormányellenes megnyilvánulások elfojtását.

2011.10.10.

46.

KAMALIAN Behrouz (más néven: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1983

Nem: férfi

Az iráni rezsimmel kapcsolatban álló „Ashiyaneh” számítástechnikai csoport vezetője. A Behrouz Kamalian által alapított „Ashiyaneh” Digitális Biztonság („Ashiyaneh” Digital Security) elnevezésű csoportot felelősség terheli a belföldi ellenzékiek és reformpártiak, valamint a külföldi intézmények elleni számítástechnikai támadásokért. Kamalian szervezetének tevékenysége elősegítette, hogy a rezsim fel tudjon lépni az ellenzékkel szemben. Ennek során 2009-ben számos esetben súlyosan megsértették az emberi jogokat. Kamalian és az „Ashiyaneh” kibercsoport egyaránt legalább 2020 januárjáig folytatta tevékenységét.

2011.10.10.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (más néven: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Születési hely: Tabriz (Iran)

Születési idő: 1963

Nem: férfi

2010-től 2019-ig Tabriz ügyésze. Részt vett Sakineh Mohammadi-Ashtiani ügyében, és közreműködött a jogszerű eljáráshoz való jog súlyos megsértésében.

2011.10.10.

48.

MAHSOULI Sadeq (más néven: MAHSULI, Sadeq)

Születési hely: Oroumieh (Iran)

Születési idő: 1959/1960

Nem: férfi

A Paydari Front (Iszlám Stabilitási Front [Front of Islamic Stability]) főtitkárhelyettese. Korábban Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök tanácsadója, az Egyeztető Tanács (Expediency Council) korábbi tagja és az Ellenállási Front (Perseverance Front) korábbi helyettes vezetője. Népjóléti és társadalombiztosítási miniszter 2009 és 2011 között. Belügyminiszter 2009 augusztusáig. Belügyminiszterként Mahsouli felügyelete alá tartozott valamennyi rendőri erő, belügyminisztériumi biztonsági ügynök és titkosrendőr. Az irányítása alatt álló erőket terheli felelősség a 2009. június 14-én a Teheráni Egyetem (Tehran University) kollégiumaival szembeni támadásokért, valamint a hallgatóknak a minisztérium alagsorában (az alagsor hírhedt 4. szintjén) történő kínzásáért. Más tüntetőkkel szemben súlyos visszaéléseket követtek el a kahrizaki börtönben (Kahrizak Detention Centre), amelyet a Mahsouli ellenőrzése alatt álló rendőrség működtetett.

2011.10.10.

53.

TALA Hossein (más néven: TALA Hosseyn)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1969

Nem: férfi

Iszlamsahr (Eslamshahr) polgármestere. Korábban iráni parlamenti képviselő. Teherán tartomány korábbi főkormányzójaként („Farmandar”) (2010 szeptemberéig) felelősség terhelte a rendőri erők beavatkozásáért és ezáltal a tüntetések elnyomásáért. 2010 decemberében kitüntetésben részesült a választásokat követő elnyomásban betöltött szerepéért.

2011.10.10.

54.

TAMADDON Morteza (más néven: TAMADON Morteza)

Születési hely: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Születési idő: 1959

Nem: férfi

Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) korábbi vezetője. Az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tagja, Teherán tartomány korábbi főkormányzója. Kormányzóként, valamint Teherán tartomány közbiztonsági tanácsának (Public Security Council) vezetőjeként átfogó felelősség terheli az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által Teherán tartományban elkövetett minden elnyomó tevékenységért, beleértve a 2009. júniusa óta zajló politikai tüntetések leverését is. Jelenleg a khajehi (Khajeh) Naszír ad-Dín Túszí Műszaki Egyetem (Nasireddin Tusi University of Technology) igazgatótanácsának tagja.

2011.10.10.

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (más néven: HOSSEYNI, Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed és Sayyid)

Születési hely: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Születési idő: 1961.7.23.

Nem: férfi

Mahmoud Ahmadinejad korábbi iráni elnök tanácsadója és a YEKTA, egy keményvonalas politikai csoport szóvivője. Kulturális és iszlámügyi miniszter (2009–2013). A Forradalmi Gárda (IRGC) volt tagja, közreműködött újságírók elnyomásában.

2011.10.10.

63.

TAGHIPOUR Reza

Születési hely: Maragheh (Iran)

Születési idő: 1957

Nem: férfi

A 11. iráni parlament képviselője (Teherán választókerület). A Legfelsőbb Kibertér-tanács (Supreme Cyberspace Council) tagja. A teheráni városi tanács (City Council of Teheran) tagja. Korábban információs és hírközlési miniszter (2009–2012).

Információs miniszterként a cenzúráért, valamint az internetes tevékenységeknek és a kommunikáció minden formájának (különösen a mobiltelefonos kommunikációnak) az ellenőrzéséért felelős egyik legmagasabb rangú tisztviselő volt. Politikai fogvatartottak kihallgatása során a kihallgatók a fogvatartottak személyes adatait, e-mailjeit és beszélgetéseit is felhasználják. A 2009-es elnökválasztás óta és az utcai demonstrációk idején számos alkalommal blokkolták a mobilhálózatok használatát és a szöveges üzenetküldést, zavarták a TV-csatornák műholdas adásait, az internet működését pedig helyi szinten felfüggesztették vagy legalábbis lelassították.

2012.3.23.

65.

LARIJANI Sadeq

Születési hely: Najaf (Iraq)

Születési idő: 1960 vagy 1961. augusztus

Nem: férfi

2018. december 29-én az Egyeztető Tanács (Expediency Council) vezetőjének nevezeték ki. A bírói kar korábbi elnöke (2009-től 2019-ig). A bírói kar elnökének jóvá kell hagynia, illetve ellen kell jegyeznie minden olyan ítéletet, amelyet qisas (megtorlás), hodoud (Isten ellen elkövetett bűnök) és ta’zirat (az állam ellen elkövetett bűncselekmények) ügyében hoznak. Ez magában foglal halálbüntetést, korbácsolást, illetve amputálást kiszabó ítéleteket is. Ily módon a nemzetközi előírásokat megsértve személyesen ellenjegyzett számos halálos ítéletet, többek között megkövezéseket, akasztásokat, fiatalkorúak kivégzését és nyilvános kivégzéseket, amelyek során például több ezres tömegek előtt hidakra akasztottak fel fogvatartottakat. Ezzel hozzájárult számos kivégzés végrehajtásához. Engedélyezett továbbá testi fenyítést – például amputálást, illetve az elítélt szemébe sav csepegtetését – kimondó ítéleteket. Sadeq Larijani hivatalba lépése óta jelentősen megnőtt a politikai szereplők, az emberijog-védők és a kisebbséghez tartozó személyek körében végrehajtott önkényes letartóztatások száma. Sadeq Larijanit emellett felelősség terheli azért, hogy az iráni igazságszolgáltatási eljárásban rendszerszinten sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

2012.3.23.

66.

MIRHEJAZI Ali

Nem: férfi

A legfelsőbb vezető belső köréhez tartozik, az egyik olyan személy, akit felelősség terhel a tiltakozások elfojtását szolgáló, 2009 óta alkalmazott tervek kidolgozásáért, továbbá kapcsolatban áll a tiltakozások elfojtásáért felelős személyekkel.

Felelősség terheli továbbá a 2017. decemberi/2018-as és a 2019. novemberi társadalmi zavargások elfojtását célzó tervek kidolgozásáért.

2012.3.23.

67.

SAEEDI Ali

Nem: férfi

A legfőbb vezető politikai ideológiával foglalkozó irodájának vezetője. Korábban a legfelsőbb vezető képviselője a Forradalmi Gárdánál (Pasdaran) (1995–2020), azt követően, hogy pályafutásának egészét a hadseregnél, konkrétan a Pasdaran hírszerzési részlegénél töltötte. Hivatali beosztása révén kulcsszerepet töltött be a legfelsőbb vezető hivatalától (Office of the Supreme LEADER) érkező parancsoknak a Pasdaran elnyomó gépezete felé történő közvetítésében.

2012.3.23.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Születési hely: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Születési idő: 1967

Nem: férfi

2019. szeptember 16. óta a közvetlenül az Ali Khamenei legfelsőbb vezető irányítása alatt álló Mostazafan Alapítvány (Mostazafan Foundation) ingatlanrészlegének a vezetője. 2019 novemberéig az Astan Qods Razavi Alapítvány (Foundation Astan Qods Razavi) teheráni szervezetének igazgatója. Irán második legnagyobb városának, Meshednek (Mashhad) a korábbi polgármestere, ahol rendszeresen tartanak nyilvános kivégzéseket. Korábban politikai ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, 2009-ben nevezték ki. E minőségében felelősség terheli a törvényes jogaik – többek között a véleménynyilvánítás szabadsága – védelmében szót emelő személyekkel szembeni elnyomásért. Később a 2012-es parlamenti választások és a 2013-as elnökválasztás idejére az iráni választási bizottság (Iranian Election Committee) vezetőjévé nevezték ki.

2012.3.23.

73.

FARHADI Ali

Nem: férfi

A teheráni igazságügyi minisztérium jogi kérdésekkel és hatósági ellenőrzésekkel foglalkozó felügyelőségének (Inspectorate of Legal Affairs and Public Inspection) helyettes vezetője. Korábban karadzsi (Karaj) ügyész. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, így például olyan büntetőjogi eljárásokban való vádemelésekért, amelyekben halálbüntetést szabtak ki. Ügyészi megbízatása idején nagy számban hajtottak végre kivégzéseket a karadzsi régióban (Karaj region).

2012.3.23.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Nem: férfi

Korábban az evini börtön (Evin Prison) vezetője (2012–2015). Hivatali ideje alatt romlottak a börtönkörülmények, és a beszámolók szerint súlyosbodott a fogvatartottak bántalmazása. 2012 októberében, jogaik megsértése és a börtönőrök erőszakos fellépése elleni tiltakozásul kilenc női rab éhségsztrájkba kezdett.

2013.3.12.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (más néven: Haj-agha Sarafraz)

Születési hely: Tehran (Iran)

Születési idő: 1963 körül.

Tartózkodási hely: Tehran

Nem: férfi

A Legfelsőbb Kibertér-ügyi Tanács (Supreme Cyberspace Council) korábbi tagja. Az Iráni Iszlám Köztársaság Műsorszolgáltatási Hatóságának (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) korábbi elnöke (2014–2016). Az IRIB World Service és a Press TV műsorszolgáltatók korábbi vezetőjeként felelős volt a programokat érintő összes döntésért. Szoros kapcsolatban áll az állambiztonsági apparátussal. Irányítása alatt a Press TV és az IRIB együttműködött az iráni biztonsági szolgálatokkal és ügyészekkel a fogvatartottakból kikényszerített vallomások, így például az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari vallomásának az „Iran Today” című, hetente jelentkező magazinműsorban való műsorra tűzése céljából. Az OFCOM független médiaszabályozó testület 100 000 GBP büntetést szabott ki az Egyesült Királyságban a Press TV-re Bahari kényszer hatása alatt tett, börtönben felvett 2011-es vallomásának közvetítéséért. Sarafraz tehát közreműködött a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jog megsértésében.

2013.3.12.

84.

EMADI, Hamid Reza (más néven: Hamidreza Emadi)

Születési hely: Hamedan (Iran)

Születési idő: 1973 körül.

Tartózkodási hely: Tehran

Munkahely: Press TV székhelye, Tehran

Nem: férfi

A Press TV hírigazgatója. Korábban a Press TV vezető producere.

Felelősség terheli fogvatartottak – köztük újságírók, politikai aktivisták, valamint a kurd, illetve az arab kisebbséghez tartozó személyek – kikényszerített vallomásainak felvételéért és közvetítéséért, megsértve ezzel a tisztességes és jogszerű eljáráshoz való, nemzetközileg elismert jogot. Az OFCOM független médiaszabályozó testület 100 000 GBP büntetést szabott ki az Egyesült Királyságban a Press Tv-re az iráni–kanadai újságíró és filmes, Maziar Bahari kényszer hatása alatt tett, börtönben felvett 2011-es vallomásának közvetítéséért. NGO-k beszámolói szerint más alkalommal is előfordult, hogy a Press TV műsorára tűzött kikényszerített vallomásokat. Emadi tehát megsértette a jogszerű és tisztességes eljáráshoz való jogot.

2013.3.12.

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Születési hely: Jahrom (Iran)

Születési idő: 1964

Nem: férfi

A sirázi (Shiraz) Forradalmi Ügyészség (Revolutionary Prosecution) korábbi vezetője. Felelősség terheli politikai aktivisták, újságírók, emberijog-védők, baháiok és meggyőződésük miatt fogva tartott személyek jogellenes letartóztatásáért, illetve bántalmazásáért: zaklatták, kínozták és vallatták őket, továbbá megtagadták tőlük az ügyvédi segítséget és a jogszerű eljáráshoz való jogot. Musavi-Tabar bírósági határozatokat írt alá a hírhedt 100-as számú börtönben (No 100 Detention Centre) (férfi börtön), többek között egy olyan határozatot is, amellyel egy bahái női fogvatartottat, Raha Sabetet három év magánzárkában letöltendő szabadságvesztés-büntetésre ítéltek.

2013.3.12.

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nem: férfi

Az igazságügyi felügyeletért felelős igazgatóhelyettes (2018. október 13. óta). A „büntetendő tartalmak felderítésével foglalkozó bizottság” („Commission to Determine the Instances of Criminal Content”) elnevezésű, az internetes cenzúráért és a kiberbűnözés elleni küzdelemért felelős kormányzati szerv korábbi elnöke. Vezetése alatt a bizottság a „kiberbűnözés” fogalmát néhány homályos kategóriával határozta meg, amelyek büntetendővé teszik a rezsim által nem megfelelőnek ítélt tartalmak létrehozását és megjelentetését. Felelősség terheli számos ellenzéki internetes oldalnak, elektronikus újságnak, blognak, az emberi jogok védelmével foglalkozó NGO-k internetes oldalainak, valamint 2012 szeptembere óta a Google-nek és a Gmailnek az elnyomásáért és blokkolásáért. Ő és a bizottság aktív szerepet játszott abban, hogy Sattar Beheshti blogger 2012 novemberében meghalt fogva tartása során. Így az általa vezetett bizottságot közvetlen felelősség terheli az emberi jogok rendszerszintű megsértéséért, különösen azáltal, hogy betilt bizonyos honlapokat, illetve azokhoz csak korlátozott hozzáférést biztosít a lakosság számára, és esetenként teljesen ellehetetleníti az internethez való hozzáférést.

2013.3.12.”;

Szervezetek

 

Elnevezés

Azonosító adat

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

„1.

Kiberrendőrség (Cyber Police)

Székhely: Tehran (Iran)

Honlap: http://www. cyberpolice.ir

Az iráni kiberrendőrség (Cyber Police) az Iráni Iszlám Köztársaság Rendőrségének (Islamic Republic of Iran Police) egyik egysége. 2011 januárjában jött létre, vezetője pedig Vahid Majid. Megalakulásától 2015 elejéig a (jegyzékben szereplő) Esmail Ahmadi-Moqaddam volt a vezetője. Ahmadi-Moqaddam hangsúlyozta, hogy a kiberrendőrség felveszi a harcot azokkal a forradalomellenes és a rendszert bíráló csoportokkal, amelyek 2009-ben az internetes közösségi hálózatokat felhasználva tüntetéshullámot indítottak Mahmoud Ahmadinejad elnök újraválasztása ellen. A kiberrendőrség 2012 januárjában új iránymutatásokat bocsátott ki az internetkávézókra vonatkozóan, megkövetelve azt, hogy a felhasználók megadják személyes adataikat a kávézók tulajdonosainak, akiknek ezen adatokat a felkeresett webhelyek jegyzékével együtt fél éven át meg kell őrizniük. A szabályok azt is előírják, hogy a kávézók tulajdonosainak a kávézókban zárt láncú televíziós kamerákat (CCTV) kell felszerelniük, és a felvételeket fél éven át meg kell őrizniük. Ezen új szabályokkal olyan naplófájlok hozhatók létre, amelyeket a hatóságok felhasználhatnak aktivisták vagy bármely más, a rezsim szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek felkutatásához.

Az iráni média 2012 júniusában arról számolt be, hogy a kiberrendőrség szigorú fellépést készít elő a virtuális magánhálózatokkal (VPN-ek) szemben. A kiberrendőrség 2012. október 30-án (elfogatóparancs nélkül) letartóztatta Sattar Beheshti bloggert „a közösségi hálózatokon és a Facebookon folytatott, a nemzetbiztonság ellen irányuló tevékenységekért”. Sattar Beheshti a blogján kritikát fogalmazott meg az iráni kormánnyal szemben. A bloggert 2012. november 3-án holtan találták cellájában: a feltételezések szerint a kiberrendőrség kihallgató tisztjei halálra kínozták. A kiberrendőrséget felelősség terheli amiatt, hogy a 2019. novemberi országos tüntetések kapcsán letartóztatta a Telegram Csoport (Telegram Group) számos adminisztrátorát.

2013.3.12.”


Top