EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0250

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/250 rendelete (2021. február 16.) a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek az Unió repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-válság miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 58, 19.2.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/250/oj

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/250 RENDELETE

(2021. február 16.)

a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek az Unió repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-válság miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Covid19-válság a légi közlekedés hirtelen visszaeséséhez vezetett a kereslet jelentős csökkenése, valamint a tagállamok és harmadik országok által a Covid19 terjedésének megfékezése érdekében hozott közvetlen intézkedések eredményeként. 2020. március 1. óta a légi fuvarozók súlyos károkat szenvednek el, és mindez valószínűleg az elkövetkezendő években is folytatódik majd.

(2)

E körülményekre a légi fuvarozóknak nincs befolyásuk, és azok a légi járataik önkéntes vagy kötelező törléséhez vezettek. Különösen az önkéntes járattörlések védik a légi fuvarozók pénzügyi stabilitását, és elkerülik a kizárólag az érintett repülőtéri résidők megtartása céljából üzemeltetett üres vagy nagyrészben üres járatok által okozott negatív környezeti hatást.

(3)

Az egységes európai égbolt légiforgalmi hálózati feladatkörének hálózatkezelője, az Eurocontrol által közzétett adatok szerint 2020. június közepén a légi forgalom az előző évi szinthez viszonyítva 74 %-kal csökkent.

(4)

Az előzetes foglalások, az Eurocontrol előrejelzései és a járványügyi prognózisok alapján lehetetlen megjósolni, hogy a Covid19-válság okozta jelentős kereslet-visszaesés jellemezte időszak mikor fog véget érni. Az Eurocontrol legfrissebb előrejelzései szerint a légi forgalom 2021 februárjában várhatóan fele lesz a 2020. februári szintnek. A távolabbi előrejelzések számos ismeretlen tényezőtől – például a Covid19 elleni védőoltás rendelkezésre állásától – függenek. E körülmények között nem lenne helyénvaló, ha azok a légi fuvarozók, amelyek nem használják fel résidejeiket a 95/93/EGK tanácsi rendeletben (3) meghatározott résidő-felhasználási aránnyal összhangban, automatikusan elveszítenék a résidő-sorozatok tekintetében az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése szerint szerzett elsőbbségüket, amelyre egyébként igényt tarthatnának. E rendeletnek e célból konkrét szabályokat kell meghatároznia.

(5)

E szabályoknak ugyanakkor foglalkozniuk kell a légi fuvarozók közötti versenyre gyakorolt lehetséges negatív hatásokkal is. Különösen, gondoskodni kell arról, hogy a szolgáltatásnyújtásra kész légi fuvarozók felhasználhassák a kihasználatlan kapacitást és lehetőségük legyen az érintett résidőket hosszú távon is megtartani. Ez várhatóan folyamatosan arra ösztönzi a légi fuvarozókat, hogy éljenek a kihasználatlan repülőtéri kapacitással, ami ugyanakkor előnyös lenne a fogyasztók számára is.

(6)

Ezért ezen elvekkel összhangban és korlátozott időtartamra meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek mellett a légi fuvarozók továbbra is jogosultak résidő-sorozatokra a 95/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és a 10. cikkének (2) bekezdése szerint, továbbá követelményeket kell megállapítani az érintett légi fuvarozók számára a kihasználatlan kapacitás visszaszolgáltatására.

(7)

A Covid19-válság légi közlekedésre gyakorolt negatív hatásának idejére az „új belépő” fogalmának meghatározását ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az több légi fuvarozóra terjedjen ki, és így több légi fuvarozónak legyen lehetősége – ha úgy kívánja – üzemelés megkezdésére és bővítésére. Az e fogalom alá tartozó légi fuvarozókat megillető elsőbbségi jogokat azonban a valódi új belépőkre kell korlátozni, így azokból ki kell zárni minden olyan légi fuvarozót, amely anyavállalatával, saját leányvállalataival vagy anyavállalatának leányvállalataival együtt valamely repülőtéren az adott napon kiosztott összes résidő több mint 10 %-ával rendelkezik.

(8)

A résidő-felhasználási szabályokra vonatkozó könnyítés alkalmazásának időszakában a résidőkiosztási rendszernek el kell ismernie azon légi fuvarozók erőfeszítéseit, amelyek egy másik légi fuvarozó által a 95/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és a 10. cikkének (2) bekezdése értelmében megszerzett jogosultság szerinti résidő-sorozatok részét képező, ugyanakkor ideiglenes újrakiosztás céljából a résidő-koordinátor rendelkezésére bocsátott résidőket felhasználva üzemeltetnek járatokat. Ezért azoknak a légi fuvarozóknak, amelyek egy sorozatból legalább öt résidőt felhasználnak, elsőbbségben kell részesülniük a szóban forgó sorozatnak a következő azonos menetrendi időszakra való kiosztása tekintetében, ha az említett cikkek értelmében a sorozatra jogosult légi fuvarozó nem tart igényt az érintett sorozatra.

(9)

A Covid19 miatt a repülőtereken bevezetett speciális egészségügyi intézkedések csökkenthetik a rendelkezésre álló kapacitást, és emiatt szükség lehet különleges Covid19 koordinációs paraméterekről rendelkezni. Ilyen helyzetekben és e paraméterek megfelelő alkalmazásának előmozdítása érdekében a koordinátorok számára lehetővé kell tenni, hogy kiigazíthassák a légi fuvarozóknak a 95/93/EGK rendelet 8. cikke szerint kiosztott résidők időbeosztását vagy törölhessék ezeket a résidőket arra a menetrendi időszakra, amely során a Covid19 elleni speciális egészségügyi intézkedések alkalmazandók.

(10)

A 2021. nyári menetrendi időszakban a repülőtéri kapacitás kihasználásának megkönnyítése érdekében a légi fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy a menetrendi időszak kezdete előtt visszaadják a koordinátornak a történeti résidőket annak érdekében, hogy azok eseti alapon újra eloszthatók legyenek. A teljes résidő-sorozatot az e rendelet által meghatározott határidő előtt visszaadó légi fuvarozóknak meg kell tartaniuk a jogukat ugyanarra a résidő-sorozatra ugyanazon a repülőtéren a 2022. nyári menetrendi időszakban. Tekintettel az e rendeletben a résidő-felhasználási könnyítés tekintetében foglalt egyéb intézkedésekre, az adott repülőtéren jelentős számú résidővel rendelkező légi fuvarozók számára lehetővé kell tenni, hogy résidőik legfeljebb felét ilyen módon visszaszolgáltassák.

(11)

A légi fuvarozók – a tagállamok uniós jognak, különösen a Szerződésekben és az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) megállapított szabályoknak való megfelelésre irányuló kötelezettségének sérelme nélkül – nem felelősek a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai által a Covid19 terjedésének kezelése céljából és az utazás lehetőségét korlátozó, nagyon rövid határidővel bevezetett intézkedések negatív következményeiért, és mérsékelni kell e következményeket, amennyiben az említett intézkedések jelentős hatást gyakorolnak az érintett útvonalak fenntarthatóságára vagy az utazás lehetőségére, illetve az érintett útvonalak iránti keresletre. Ennek olyan intézkedéseket is magában kell foglalnia, amelyek a határok vagy légterek részleges vagy teljes lezárásához vagy az érintett repülőterek részleges vagy teljes lezárásához vagy kapacitásának csökkenéséhez, a légi személyzet mozgására vonatkozó, a légi járatok üzemeltetését jelentősen akadályozó korlátozásokhoz, vagy az utasok azon képességének korlátozásához vezetnek, hogy az érintett útvonalon bármely fuvarozóval utazzanak, ideértve az utazási korlátozásokat, a mozgás korlátozását és a karanténintézkedéseket a célországban vagy -régióban, valamint a légi járat üzemeltetését közvetlenül támogató, alapvető szolgáltatások elérhetőségének korlátozását. Az enyhítésnek biztosítania kell, hogy ne szankcionálják azokat a légi fuvarozókat, amelyek a résidők kiosztásakor még nem ismert, fent említett korlátozó intézkedések miatt nem használták fel a szóban forgó résidőket. Az ilyen intézkedések hatásait ellensúlyozó különleges könnyítés időtartamának korlátozottnak kell lennie, és az semmilyen esetben sem haladhatja meg két egymást követő menetrendi időszak időtartamát.

(12)

Azokban az időszakokban, amikor a Covid19-válság jelentős hatást gyakorol a keresletre, a légi fuvarozókat a szükséges mértékben mentesíteni kell azon követelmények alól, hogy a következő azonos menetrendi időszakra vonatkozó résidő-jogosultság megtartása érdekében felhasználják résidejeiket. Ez lehetővé tenné a légi fuvarozók számára, hogy amint a körülmények ezt lehetővé teszik, fokozzák szolgáltatásaikat. Az e célból meghatározott alacsonyabb minimális felhasználási aránynak 2021 kezdetétől figyelembe kell vennie a légi forgalom 2021. évi – a 2019-es szint mindössze 50 %-át elérő mértékű forgalmat előrejelző – kilátásait, a Covid19-válságot övező bizonytalanságot, a fogyasztói bizalom helyreállását és a forgalom korábbi szintre való visszaállását.

(13)

A Covid19-válság folyamatosan változó hatásának, és az ebből eredő, a forgalmi szintek középtávú alakulását övező bizonytalanságnak a kezelése érdekében, valamint hogy – amennyiben feltétlenül szükséges és indokolt – rugalmas választ lehessen adni azokra a kihívásokra, amelyekkel a légi közlekedési ágazat a fentiek következményeként szembenéz, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a résidő-felhasználási szabályra vonatkozó könnyítés alkalmazási időszakának módosítására és a minimális felhasználási arány százalékos értékének bizonyos tartományon belüli módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (5) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)

A szükséges előkészületek kellő időben történő megtételének lehetővé tétele érdekében a légi fuvarozóknak és a koordinátoroknak tisztában kell lenniük az adott menetrendi időszakban a résidők üzemeltetésére vonatkozó feltételekkel. A Bizottságnak ezért törekednie kell arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, továbbá az ilyen jogi aktusokat mindenképpen a résidők visszaszolgáltatására vonatkozóan a 95/93/EGK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében megállapított határidő előtt kell elfogadnia.

(15)

A repülőtereknek, repülőtéri szolgáltatóknak és légi fuvarozóknak a megfelelő tervezés érdekében ismerniük kell a rendelkezésre álló kapacitást. Az adott résidőt felhasználni nem kívánó légi fuvarozóknak a más légi fuvarozó részére történő esetleges újrakiosztás érdekében a lehető leghamarabb, de legkésőbb a résidő felhasználásának tervezett időpontját három héttel megelőzően a koordinátor rendelkezésre kell bocsátaniuk azt. Az említett követelménynek vagy a 95/93/EGK rendelet bármely egyéb követelményének ismételten és szándékosan eleget nem tevő légi fuvarozót megfelelő szankcióval vagy azzal egyenértékű intézkedéssel kell sújtani.

(16)

Ha a koordinátor meggyőződik arról, hogy egy légi fuvarozó beszüntette működését egy adott repülőtéren, haladéktalanul vissza kell vonnia a résidőket a szóban forgó légi fuvarozótól, és azokat más légi fuvarozóknak való újrakiosztás céljából vissza kell juttatnia a résidőalapba.

(17)

Mivel e rendelet célját – nevezetesen a Covid19-válság légi forgalomra gyakorolt hatásainak enyhítése érdekében konkrét szabályok és az általános résidő-kihasználási szabályok alóli, korlátozott időszakra szóló mentesség létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(18)

Tekintettel a Covid19-válsághoz kapcsolódó rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések azonnali alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 95/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ba)

a 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszak alatt az »új belépő«:

i.

olyan légi fuvarozó, amely egy résidő-sorozat részeként résidőt kér egy repülőtéren bármely napon, és ha a fuvarozó kérését elfogadnák, összességében az adott napon és az adott repülőtéren kevesebb mint hét résidővel rendelkezne; vagy

ii.

olyan légi fuvarozó, amely résidő-sorozatot kér két uniós repülőtér közötti, megállás nélküli, menetrend alapján végzett utasszállító szolgáltatáshoz, és legfeljebb két másik légi fuvarozó üzemeltet azon a napon, ugyanazon repülőterek között ugyanilyen megállás nélküli, menetrend alapján végzett szolgáltatást, és ha a légi fuvarozó kérését elfogadnák, a légi fuvarozó összességében az adott napon és az adott repülőtéren kevesebb, mint kilenc résidővel rendelkezne az adott, megállás nélküli szolgáltatáshoz.

Az a légi fuvarozó, amely anyavállalatával, saját leányvállalataival vagy anyavállalata leányvállalataival együtt az adott napra és az adott repülőtérre kiosztott összes résidő több mint 10 %-ával rendelkezik, nem tekinthető új belépőnek az adott repülőtéren;”;

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„n)

„Covid19 koordinációs paraméterek”: felülvizsgált koordinációs paraméterek, amelyek egy koordinált repülőtéren a rendelkezésre álló repülőtéri kapacitás csökkenését eredményezik a tagállamok által a Covid19-válságra válaszul bevezetett speciális egészségügyi intézkedések eredményeképpen.”.

2.

A 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A menetrend-egyeztetett vagy koordinált repülőtéren üzemelő vagy üzemelni szándékozó légi fuvarozók kötelesek a menetrend-egyeztető, illetve a koordinátor részére az általuk kért valamennyi lényeges tájékoztatást megadni. Minden lényeges tájékoztatást a menetrend-egyeztető vagy a koordinátor által meghatározott formátumban és határidőn belül kell szolgáltatni. A légi fuvarozónak résidőkiosztás kérelmezésekor különösen arról kell tájékoztatnia a koordinátort, hogy előnyös lenne-e számára a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő jogállása, az igényelt résidők tekintetében.”

3.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés első albekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 7., a 8a., a 9. cikk, a 10. cikk (1) bekezdése, a 10. cikk (2a) bekezdése és a 14. cikk sérelme nélkül, e cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó, ha a következő feltételek teljesülnek:”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszakban az e cikk (1) bekezdése szerint a menetrendi időszak (a továbbiakban: referencia menetrendi időszak) végén a résidőalapba visszaszolgáltatott résidő-sorozatokat kérésre azon légi fuvarozónak kell kiosztani a következő azonos menetrendi időszakra, amely a 10a. cikk (7) bekezdésének alkalmazását követően a szóban forgó sorozatból legalább öt résidőt felhasznált a referencia menetrendi időszakban, feltéve, hogy a résidő-sorozatot még nem osztották ki az adott sorozattal eredetileg rendelkező fuvarozó részére e cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Ha több kérelmező is megfelel az első albekezdés követelményeinek, az a légi fuvarozó élvez elsőbbséget, amely az adott sorozatból több résidőt használt fel.”;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)   Abban az időszakban, amelyben a Covid19 koordinációs paraméterek alkalmazandók, továbbá e koordinációs paraméterek megfelelő alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a koordinátor az érintett légi fuvarozó meghallgatását követően módosíthatja a 10a. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakra vonatkozóan igényelt vagy kiosztott résidők időbeosztását, vagy törölheti azokat. Ebben az összefüggésben a koordinátor figyelembe veszi az e cikk (5) bekezdésében említett további szabályokat és iránymutatásokat, az abban meghatározott feltételek mellett.”.

4.

A 8a. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

a)

a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem ruházhatók át e cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint, kivéve egy csődbe ment vállalkozás tevékenységeinek jogszerűen engedélyezett átvétele esetén;

b)

a 2. cikk b) pontjának ii. és iii. alpontjában vagy a 2. cikk ba) pontjának ii. alpontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem vihetők át egy másik útvonalra e cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint, kivéve, ha az új belépőt az új útvonalon ugyanolyan elsőbbség illeti meg, mint az eredeti útvonalon;

c)

a 2. cikk b) vagy ba) pontjában meghatározott új belépő részére kiosztott résidők két azonos menetrendi időszak ideje alatt nem cserélhetők el e cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint, kivéve annak érdekében, hogy javítsák e szolgáltatások résidő-beosztását az eredetileg kérelmezett időbeosztásokhoz képest.”

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A (2) bekezdés ellenére a 2021. március 28-től 2021. október 30-ig tartó menetrendi időszakra kiosztott résidő-sorozat alapján a légi fuvarozó jogosult a 2022. március 27-től 2022. október 29-ig tartó menetrendi időszak azonos résidő-sorozatára, amennyiben a légi fuvarozó a teljes résidő-sorozatot a koordinátor rendelkezésére bocsátotta újrakiosztásra 2021. február 28. előtt. Ez a bekezdés csak azokra a résidő-sorozatokra alkalmazandó, amelyeket ugyanannak a légi fuvarozónak osztottak ki a 2020. március 29-től 2020. október 24-ig tartó menetrendi időszakra. Azon résidők számát, amelyeket a szóban forgó légi fuvarozó e bekezdés alapján igénybe vehet, a 2020. március 29-től 2020. október 24-ig tartó menetrendi időszakra ugyanazon légi fuvarozónak kiosztott résidők 50 %-ára kell korlátozni, kivéve azt a légi fuvarozót, amely részére a szóban forgó repülőtéren az előző megfelelő menetrendi időszakban átlagosan heti 29-nél kevesebb résidőt osztottak ki.”;

b)

az (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„e)

a 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszakban a hatóságok olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek célja a Covid19 terjedésének kezelése azon útvonal egyik végén, ahol a szóban forgó résidőket felhasználták vagy felhasználni tervezték, azzal a feltétellel, hogy az intézkedéseket a résidő-sorozat kiosztásának időpontjában még nem tették közzé, az intézkedések jelentős hatást gyakorolnak az érintett útvonalakon az utazás fenntarthatóságára vagy lehetőségére, vagy az érintett útvonalakon jelentkező keresletre, és hogy azok a következők valamelyikét eredményezik:

i.

a határ vagy légtér részleges vagy teljes lezárása, vagy a repülőtér teljes vagy részleges lezárása vagy kapacitásának csökkentése az érintett menetrendi időszak jelentős részében,

ii.

az utasok azon lehetőségének súlyos akadályozása, hogy az adott menetrendi időszak jelentős részében az adott közvetlen útvonalon bármely fuvarozóval utazzanak, ideértve

az állampolgárságon vagy lakóhelyen alapuló utazási korlátozásokat, az alapvető utazás kivételével valamennyi utazás tilalmát, valamint bizonyos országokból vagy földrajzi területekről induló vagy oda irányuló légi járatok tilalmát,

a mozgás korlátozását, karantént vagy elkülönítést azon országon vagy régión belül, ahol a rendeltetési repülőtér található (beleértve a közbenső pontokat is),

a légi járatok üzemeltetését közvetlen támogató, alapvető szolgáltatások rendelkezésre állásának korlátozását,

iii.

a légi személyzet mozgására vonatkozó korlátozások, amelyek jelentősen hátráltatják a légi járatok üzemeltetését a kiszolgált repülőterekről vagy repülőterekre, beleértve a hirtelen belépési tilalmat vagy a személyzet karanténintézkedések miatti, váratlan helyeken történő elakadását.”;

ii.

a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az e) pont az abban említett intézkedések alkalmazási időszakában és a harmadik, a negyedik és az ötödik albekezdésben említett határidőkön belül további legfeljebb hat héten keresztül alkalmazandó. Ha azonban az e) pontban említett intézkedések alkalmazása a menetrendi időszak vége előtt kevesebb mint hat héttel szűnik meg, az e) pont csak akkor alkalmazandó a hathetes időszak fennmaradó részére, ha a következő menetrendi időszak résidőit ugyanarra az útvonalra használják fel.

Az e) pont csak az abban említett intézkedések közzététele előtt a légi fuvarozó által már használt útvonalak résidőire alkalmazandó.

Az e) pont nem alkalmazandó többé, ha a légi fuvarozó a kérdéses résidőket arra használja fel, hogy a hatóságok intézkedései által nem érintett útvonalra álljon át.

A légi fuvarozók az e) ponttal összhangban legfeljebb két egymást követő menetrendi időszakban indokolhatják a résidő ki nem használtságát.”;

c)

a (6) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az új belépők kérelmei közül előnyben kell részesíteni azokat a légi fuvarozókat, amelyek mind a 2. cikk b) pontjának i. és ii. alpontja, mind a 2. cikk b) pontjának i. és iii. alpontja, mind pedig a 2. cikk ba) pontjának i. és ii. alpontja alapján új belépőnek minősülnek.”.

6.

A 10a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10a. cikk

Résidőkiosztás a Covid19-válságra adott válaszul

(1)   A 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a koordinátorok a 2020. március 1. és 2021. március 27. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy tekintik, mintha azokat az a légi fuvarozó, amelynek eredetileg kiosztották, felhasználta volna.

(2)   A 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a koordinátorok a 2020. január 23. és 2020. február 29. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy tekintik, mintha azokat az a légi fuvarozó használta volna fel, amelynek eredetileg kiosztották az Unió repülőterei és akár a Kínai Népköztársaság, akár a Kínai Népköztársaság Hongkong Különleges Közigazgatási Területének repülőterei közötti légi járatok tekintetében.

(3)   A 10. cikk (2a) bekezdése szerinti újrakiosztás céljából a koordinátor részére át nem adott résidők tekintetében a 2021. március 28. és 2021. október 30. közötti időszak alatt és a 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, ha egy légi fuvarozó a koordinátor számára kielégítő módon igazolni tudja, hogy a koordinátor által engedélyezett kérdéses résidő-sorozatot legalább az esetek 50 %-ában felhasználta abban a menetrendi időszakban, amelyre vonatkozóan a szóban forgó résidőket kiosztották, a légi fuvarozó a következő azonos menetrendi időszakra jogosultságot szerez ugyanerre a résidő-sorozatra.

Az e bekezdés első albekezdésében említett időszak tekintetében a 10. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett százalékos értékek 50 %-nak felelnek meg.

(4)   A 2020. április 9. és 2021. március 27. közötti időpontokra vonatkozó résidők tekintetében az (1) bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha a légi fuvarozó az adott fel nem használt résidőket a koordinátor rendelkezésére bocsátotta más légi fuvarozóknak történő újraelosztás céljából.

(5)   Amennyiben a Bizottság az egységes európai égbolt légiforgalmi hálózati feladatkörének hálózatkezelője, az Eurocontrol által közzétett adatok alapján megállapítja, hogy a légi forgalom csökkenése 2019 megfelelő időszakához képest továbbra is fennáll, és az Eurocontrol forgalmi előrejelzései szerint valószínűleg továbbra is fenn fog állni, továbbá a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb tudományos adatok alapján azt is megállapítja, hogy ez a helyzet a Covid19-válság hatásának a következménye, a Bizottság a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy megfelelően módosítsa az e cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakot.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) bekezdésében említett százalékos értékek 30–70 % közötti tartományon belüli módosítása érdekében, ha az elengedhetetlenül szükséges a Covid19-válság légi forgalomra gyakorolt folyamatosan változó hatásának kezelése céljából. E célból a Bizottság figyelembe veszi a 2021. február 20. óta bekövetkezett változásokat a következő elemek alapján:

a)

az Eurocontrol forgalomra és forgalom-előrejelzésre vonatkozóan közzétett adatai;

b)

a légi forgalom tendenciáinak alakulása a menetrendi időszakokban, figyelembe véve a Covid19-válság kezdete óta megfigyelt változásokat; valamint

c)

a légi személy- és teherszállítás iránti keresletre vonatkozó mutatók, köztük a flottamérettel, a flotta kihasználtságával és a férőhely-kihasználtsággal összefüggő tendenciák.

Az e bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a soron következő nyári menetrendi időszak tekintetében legkésőbb december 31-ig, a soron következő téli menetrendi időszak tekintetében pedig legkésőbb július 31-ig kell elfogadni.

(6)   Amennyiben a Covid19-válságnak az Unión belüli légi közlekedési ágazatra kifejtett tartós hatása esetén azt rendkívül sürgős okok szükségessé teszik, az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 12b. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

(7)   A (3) bekezdésben említett időszak alatt a valamely résidőt felhasználni nem kívánó légi fuvarozóknak a felhasználás időpontja előtt legalább három héttel a koordinátor rendelkezésre kell bocsátaniuk e résidőket más légi fuvarozóknak történő újraelosztás céljából.”

7.

A 12a. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottságnak a 10a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2022. február 21-ig szól.”

8.

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat vagy egyenértékű intézkedéseket állapítanak meg és alkalmaznak azokkal a légi fuvarozókkal szemben, amelyek ismételten és szándékosan nem felelnek meg e rendeletnek.”;

b)

a (6) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

A 10a. cikk (3) bekezdésében említett időszak alatt, ha egy koordinátor a rendelkezésére álló információk alapján azt állapítja meg, hogy egy légi fuvarozó beszüntette működését egy adott repülőtéren és nem tudja felhasználni a részére kiosztott résidőket, a koordinátor, miután meghallgatta az érintett légi fuvarozót, a kérdéses résidő-sorozatot a menetrendi időszak hátralevő részére visszavonja az adott légi fuvarozótól és azt a résidőalapba helyezi.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  2021. január 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2021. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. február 15-i határozata.

(3)  A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól (HL L 14., 1993.1.22., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (HL L 293., 2008.10.31., 3. o.)

(5)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.


Top