EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Az Európai Atomenergia-közösség ellátási ügynökségének Szabályzata az ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok kereslete és kínálata összeegyeztetése módjának meghatározásáról

C/2021/2893

OJ L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

2021.6.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/58


Az Európai Atomenergia-közösség ellátási ügynökségének SZABÁLYZATA

az ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok kereslete és kínálata összeegyeztetése módjának meghatározásáról

1. FEJEZET

HATÁLY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

Hatály

E szabályzat meghatározza az ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok kínálata és kereslete összeegyeztetésének módját.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E szabályzat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„Ügynökség”: a Szerződés által létrehozott Euratom Ellátási Ügynökség;

2.

„Közösség”: az Európai Atomenergia-közösség (Euratom);

3.

„Közösségi termelés”: a Közösségben termelt nukleáris anyagok, beleértve többek között a következőket:

a)

a Közösség területén bányászott ércek;

b)

a Közösség területén termelt alapanyagok, beleértve azokat is, amelyeket a termelő a dúsítás melléktermékeként szerez be;

c)

a közösségi székhelyű reaktorok területén a nukleáris fűtőanyag besugárzását követően termelt különleges hasadóanyagok;

d)

a Közösség területén a termelő tulajdonában lévő alapanyagok dúsításával termelt különleges hasadóanyagok.

4.

„közvetítő”: bármely személy vagy vállalkozás, aki vagy amely nukleáris anyagokat vásárol azok újbóli értékesítése céljából;

5.

„nukleáris anyagok”: a Szerződés 197. cikkében meghatározott ércek, nukleáris alapanyagok és különleges hasadóanyagok bármelyike;

6.

„ércek”: a Szerződés 197. cikkének 4. pontjában meghatározott jelentés szerint;

7.

„személy”: a Szerződés 196. cikkének a) pontjában meghatározott jelentés szerint;

8.

„termelő”: olyan személy vagy vállalkozás, aki vagy amely érceket, nyersanyagokat vagy különleges hasadóanyagokat termel, dolgoz fel, alakít át vagy formál meg;

9.

„formanyomtatványok”: az Ügynökség év végi kérdőívei, amelyekkel közvetlenül a felhasználóktól gyűjt adatokat;

10.

„kapcsolódó szolgáltatások”: a következő szolgáltatások egyike: különleges hasadóanyagok átalakítása, dúsítása, újrafeldolgozása, tárolása vagy azokból történő fűtőanyag-előállítás;

11.

„szabályzat”: az Európai Atomenergia-közösség Ellátási Ügynökségének az ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok kereslete és kínálata összeegyeztetése módjának meghatározásáról szóló jelen szabályzata;

12.

„kis mennyiségek”: a kis mennyiségekről szóló rendeletben meghatározott mennyiségek;

13.

„a kis mennyiségekről szóló rendelet”: a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről szóló, 2006. január 16-i 66/2006/Euratom bizottsági rendelet és annak bármely későbbi változata;

14.

„nyersanyagok”: a Szerződés 197. cikkének 3. pontjában meghatározott jelentés szerint;

15.

„különleges hasadóanyagok”: a Szerződés 197. cikkének 1. pontjában meghatározott jelentés szerint;

16.

„szállítási szerződés”:

(1)

ércek és/vagy nyersanyagok vételére, értékesítésére, kölcsönzésére vagy lízingjére vonatkozó szerződés, amennyiben legalább az egyik fél felhasználó vagy olyan termelő, aki vagy amely érceket, nyersanyagokat vagy különleges hasadóanyagokat termel, dolgoz fel, alakít át vagy formál meg a Közösség területén, és

(2)

különleges hasadóanyagok vételére, értékesítésére, cseréjére, kölcsönzésére vagy lízingjére vonatkozó szerződés, amennyiben legalább az egyik fél felhasználó, termelő vagy közvetítő;

17.

„Szerződés” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés;

18.

„vállalkozás”: a Szerződés 196. cikkének b). pontjában meghatározott jelentés szerint;

19.

„felhasználó”: az a személy vagy vállalkozás, aki vagy amely nukleáris anyagokat vagy kapcsolódó szolgáltatásokat vásárol saját vagy társult atomerőműveiben vagy kutatóreaktoraiban való felhasználás céljából a Közösségen belül, vagy a Szerződés 1. mellékletében felsorolt területeken történő felhasználásra;

20.

„munkanap”: az Ügynökség honlapján közzétett ügynökségi munkanapok.

3. cikk

Titoktartás

Az Ügynökségnek bejelentett szerződések, értesítések és a szerződésekkel kapcsolatos egyéb információk a szerződő felek írásbeli engedélye nélkül nem közölhetők harmadik féllel.

2. FEJEZET

INFORMÁCIÓK BENYÚJTÁSA

4. cikk

Az információk felhasználók általi benyújtása

(1)   Az Ügynökség kérésére a felhasználók a következő év január 31-ig töltik ki és nyújtják be az adott évre vonatkozó formanyomtatványt.

(2)   A formanyomtatványok többek között a következőket határozzák meg:

a)

a termék megnevezése;

b)

szállító;

c)

a nukleáris anyagok jellege, kémiai formája és egyéb vonatkozó előírásai;

d)

a mennyiség (metrikus mértékegységben megadva);

e)

a természetes urán származási országa (ha ismert);

f)

tényleges és/vagy tervezett felhasználás;

g)

szállítási határidők;

h)

árfeltételek;

i)

készletek;

j)

becsült jövőbeli igények.

5. cikk

Az információk termelők általi benyújtása

(1)   Az Ügynökség kérésére a termelők értesítik az Ügynökséget jelenlegi és becsült jövőbeni termelésükről, valamint valamennyi többségi tulajdonú leányvállalatukról. A már aláírt szerződések alapján értesítik az Ügynökséget a tervezett szállításokról, valamint a tulajdonukban és/vagy a birtokukban lévő készletekről is.

(2)   Az információk a következőket tartalmazzák:

a)

a termék megnevezése;

b)

a szerződő felek;

c)

a nukleáris anyagok jellege, kémiai formája és egyéb vonatkozó előírásai;

d)

a mennyiség (metrikus mértékegységben megadva);

e)

a természetes urán származási országa (ha ismert);

f)

a szállítás éve;

g)

árfeltételek (ha ismertek);

h)

uránkészletek, beleértve az értékesítésre való rendelkezésre állásra vonatkozó információkat is;

i)

becsült jövőbeli termelés.

(3)   Az információkat a kérelem kézhezvételétől számított 20 (húsz) munkanapon belül közölni kell az Ügynökséggel.

6. cikk

Az információk közvetítők általi benyújtása

(1)   A közvetítők tájékoztatják az Ügynökséget az előző hónapban aláírt, ércek és/vagy nyersanyagok beszerzésére, eladására, cseréjére, kölcsönzésére vagy lízingjére irányuló, a szállítási szerződésektől eltérő bármely szerződésről. Ezt havonta teszik meg.

(2)   Az információk kiterjednek többek között a következőkre:

a)

a termék megnevezése;

b)

a szerződő felek;

c)

a nukleáris anyagok jellege, kémiai formája és egyéb vonatkozó előírásai;

d)

a mennyiség (metrikus mértékegységben megadva);

e)

a természetes urán származási országa (ha ismert);

f)

szállítási határidők;

g)

árfeltételek.

(3)   Az információkat a tárgyhó végétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül közölni kell az Ügynökséggel.

7. cikk

További információk benyújtása

Az Ügynökség kérésére a felhasználók, a termelők és a közvetítők minden olyan további információt közölnek az Ügynökséggel, amelyre a Szerződés által ráruházott feladatok elvégzéséhez szüksége van. Az információkat a kérelem kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon (vagy indokolt kérésre az Ügynökség által írásban megállapított hosszabb határidőn) belül kell közölni az Ügynökséggel).

8. cikk

A kapott információkon alapuló elemzés

(1)   A szabályzat 4., 5., 6. és 7. cikke szerinti információk, valamint a piaci szereplők által közölt további információk alapján az Ügynökség elemzi a piaci trendeket és a kínálati potenciált. Az elemzés főbb eredményeit belefoglalja éves jelentésébe, amelyet minden év június 30-ig közzé kell tennie a honlapján.

(2)   Az Ügynökség emellett közzéteszi uránárindexeit és a nukleáris anyagok piacáról szóló kiegészítő jelentéseit, beleértve a tanácsadó bizottság által létrehozott munkacsoportok jelentéseit is.

3. FEJEZET

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEK

9. cikk

A szállítási szerződések megkötése

(1)   A szállítási szerződések csak akkor érvényesek, ha azokat az Ügynökség köti meg.

(2)   Az Ügynökség a szállítási szerződéseket azok aláírásával köti meg.

10. cikk

A szállítási szerződések megkötése során alkalmazandó eljárások

(1)   A szállítási szerződésekre a következő eljárások alkalmazandók:

a)

egyszerűsített eljárás;

b)

központosított eljárás, az Ügynökség határozatát követően, amennyiben a nukleáris anyagok rendszeres szállítása veszélybe kerül.

(2)   Az egyszerűsített eljárás végrehajtása nem fosztja meg az Ügynökséget a Szerződés által ráruházott kizárólagos jogoktól.

11. cikk

Egyszerűsített eljárás

(1)   A felhasználók közvetlenül az általuk kiválasztott termelőktől, közvetítőktől vagy más felhasználóktól kérhetnek ajánlatot, és szabadon tárgyalhatnak a szállítási szerződésekről.

(2)   A szállítási szerződések legalább a következő információkat tartalmazzák:

a)

a szerződő felek, köztük az Ügynökség megnevezése;

b)

a szállítandó anyagmennyiségek vagy az ilyen mennyiségek meghatározásához használt módszer;

c)

a szállítandó anyagok kémiai formája;

d)

a szállítandó nukleáris anyagok származási országa; ha ezen adat a szállítási szerződés aláírásakor nem ismert, a felhasználó a lehető leghamarabb írásban közli az Ügynökséggel;

e)

a szállítások ütemezése (ha ismert a szállítási szerződés aláírásakor);

f)

rendeltetési hely;

g)

a szállítás módja (fizikai vagy könyvviteli átadás);

h)

az ár és a fizetési feltételek, beleértve adott esetben az ár kiszámításának módszerét;

i)

a szállítási szerződés időtartama;

j)

az(ok) a dátum(ok), amikor a felek a szállítási szerződést aláírták.

(3)   A szállítási szerződés minden eredeti példányát a szerződésnek az Ügynökség kivételével valamennyi fél általi aláírásától számított 10 (tíz) munkanapon (vagy indokolt kérésre az Ügynökség által írásban megállapított hosszabb határidőn) belül kell aláírásra benyújtani az Ügynökséghez.

(4)   A szállítási szerződés eredeti példányaihoz csatolni kell az Ügynökség honlapján elérhető kitöltött benyújtási formanyomtatványt.

(5)   Azoktól az esetektől eltekintve, amikor e szabályzat 15. cikke alkalmazandó, az Ügynökség a szerződés kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül határoz a szerződés megkötéséről, feltéve, hogy az összes szükséges információt közölték az Ügynökséggel. Amennyiben az Ügynökség további információkat kér, ez az időtartam akkor kezdődik, amikor az Ügynökség megkapja az összes olyan információt, amelyre az ellátási források felügyeletének elvégzéséhez szüksége van.

(6)   Ha az Ügynökség megköti a szállítási szerződést, egy eredeti példányt megőriz a nyilvántartásához, a többi eredeti példányt pedig visszaküldi az egyes példányokat küldő feleknek, és tájékoztatja őket a szerződéshez rendelt hivatkozási számról.

(7)   Amennyiben az Ügynökség megállapítja, hogy a közösségi felhasználók nukleáris anyagokkal való rendszeres és méltányos ellátása veszélybe kerül, úgy határozhat, hogy felfüggeszti ezen egyszerűsített eljárás alkalmazását, és visszatér a szabályzat 12. cikkében előírt központosított eljáráshoz.

12. cikk

Központosított eljárás

(1)   Ez az eljárás akkor alkalmazandó, ha az Ügynökség megállapítja, hogy a felhasználók nukleáris anyagokkal való rendszeres ellátása veszélybe kerül, ideértve többek között azokat a helyzeteket is, amikor a nukleáris anyagok észszerű időn belül nem állnak a felhasználók rendelkezésére, vagy csak túlzottan magas áron állnak rendelkezésre.

(2)   Az Ügynökségnek az egyszerűsített eljárás alkalmazásának felfüggesztéséről és a központosított eljárás alkalmazási körének meghatározásáról szóló határozata az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételével lép hatályba.

(3)   Ilyen helyzetekben nukleáris anyagok csak akkor szállíthatók nem közösségi vevőknek és/vagy cserélhetők nem közösségi vevőkkel, ha a közösségi felhasználók igényei már ki lettek elégítve.

(4)   A felek által az Ügynökség e cikk (2) bekezdése szerinti határozatának közzététele előtt aláírt szállítási szerződéseket azok felek általi aláírásának napján alkalmazandó eljárásnak megfelelően kell feldolgozni.

13. cikk

A szállítási szerződések módosításai

(1)   A szállítási szerződések bármely módosításáról (módosítások, kiegészítések, kísérőlevelek, átruházási megállapodások, kölcsönösen elfogadott megszüntetések) az Ügynökségnek kell megállapodnia az eredeti szerződésnél alkalmazott eljárásnak megfelelően.

(2)   A szállítási szerződések egyoldalú felmondása esetén az Ügynökséget az egyoldalú felmondási értesítés elküldésének vagy beérkezésének napjától számított 10 (tíz) munkanapon belül értesíteni kell.

14. cikk

A szállítási szerződések megkötésének megtagadása

(1)   A szabályzat 10. cikkében említett bármely eljárás keretében az Ügynökségnek jogában áll kifogást emelni az olyan szerződések ellen, amelyek veszélyeztethetik a Szerződés célkitűzéseinek elérését.

(2)   Ha az Ügynökség úgy dönt, hogy nem köt szállítási szerződést, erről indokolással ellátott határozatban tájékoztatja az érintett feleket, és az összes benyújtott dokumentumot visszaküldi az azokat benyújtó félnek.

(3)   Az Ügynökség dönthet úgy, hogy nem köt szállítási szerződést, különösen, ha az Ügynökség által kért pontosítást a kérelem kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem nyújtják be.

(4)   A szóban forgó határozattal vagy a határozat hiányával kapcsolatban az Ügynökség alapszabálya 5. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban a Bizottsághoz lehet fordulni.

15. cikk

A Bizottság engedélye

(1)   A Bizottság előzetes engedélye szükséges a Közösségben termelt mennyiségek kiviteléhez (a Szerződés 59. cikkének b) pontja és 62. cikke (1) bekezdésének c) pontja), valamint a tíz évnél hosszabb időtartamra szóló szállítási szerződések megkötéséhez (a Szerződés 60. cikke).

(2)   Ezekben az esetekben az Ügynökség kezdeményezi a Bizottság engedélyének megszerzésére irányuló eljárást.

4. FEJEZET

ÉRTESÍTÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS KIS MENNYISÉGEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEKRŐL

16. cikk

Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések

(1)   A Szerződés 75. cikke szerinti kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről az aláírásuk napjától számított 10 (tíz) munkanapon (vagy indokolt kérésre az Ügynökség által írásban megállapított hosszabb határidőn) belül értesíteni kell az Ügynökséget.

(2)   Az értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a szerződő felek megnevezése;

b)

az érintett anyagok ismert vagy becsült mennyisége;

c)

az érintett anyagok kémiai formája;

d)

az érintett anyagok származási országa; ha ezen adat a szerződés aláírásakor nem ismert, a lehető leghamarabb írásban közölni kell az Ügynökséggel;

e)

a szállítások ütemezése;

f)

rendeltetési hely;

g)

a szerződés időtartama;

h)

az(ok) a dátum(ok), amikor a felek aláírták a szerződést.

(3)   A szerződésről szóló értesítést az Ügynökség honlapján elérhető formanyomtatványon kell benyújtani.

(4)   Az Ügynökség visszaigazolja az értesítést, és annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül közli a szerződéshez rendelt hivatkozási számot, feltéve, hogy az összes szükséges információt közölték az Ügynökséggel.

(5)   Amennyiben az Ügynökség további információkat kér, a kérelem megszakítja az e cikk (4) bekezdésében meghatározott időtartamot, amely az információk beérkezésekor újrakezdődik.

(6)   Az eredeti szerződésnek a fenti (2) bekezdésben említett tételek valamelyike tekintetében történő módosításáról – beleértve a szerződés érvénytelenítését is – az e cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően értesíteni kell az Ügynökséget.

(7)   Ha a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződés nukleáris anyagok szállítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, azt szállítási szerződésként kell kezelni, és megkötése céljából be kell nyújtani az Ügynökséghez.

17. cikk

Kis mennyiségekre vonatkozó szerződések

(1)   Kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag átadásáról, behozataláról vagy kiviteléről értesíteni kell az Ügynökséget.

(2)   Bármely személy, aki kis mennyiségek behozatalát vagy kivitelét végzi, valamint bármely szállító, aki kis mennyiségeket ad át a Közösségen belül, negyedéves nyilatkozatot nyújt be az ilyen ügyletekről az Ügynökségnek.

(3)   A negyedéves nyilatkozatokat annak a negyedévnek a végétől számított egy hónapon belül kell benyújtani az Ügynökségnek, amelyben az ügyletekre sor került, és azoknak tartalmazniuk kell a kis mennyiségekről szóló rendelet 3. cikkében előírt információkat.

(4)   Feltéve, hogy megkapta az összes kért információt, az Ügynökség visszaigazolja a negyedéves nyilatkozatokat, és lehetőség szerint azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül közli a szerződésekhez rendelt hivatkozási számokat.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a szabályzat az elfogadásáról szóló ügynökségi határozatban meghatározott időpontban lép hatályba.

(2)   A felek által e szabályzat hatálybalépése előtt aláírt szállítási szerződéseket az aláírásuk napján alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően kell feldolgozni.


Top