EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2131

A Tanács (EU) 2021/2131 határozata (2021. november 25.) az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az EGT-megállapodáshoz csatolt, a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyv módosítására vonatkozó álláspontról (EGT-vonatkozású szöveg)

ST/13508/2021/INIT

HL L 432., 2021.12.3, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2131/oj

2021.12.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 432/32


A TANÁCS (EU) 2021/2131 HATÁROZATA

(2021. november 25.)

az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az EGT-megállapodáshoz csatolt, a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyv módosítására vonatkozó álláspontról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 122. cikkére és 322. cikkének (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke értelmében az Európai Gazdasági Térség Vegyes Bizottság (a továbbiakban: az EGT Vegyes Bizottság) határozhat úgy, hogy módosítja – többek között – az EGT-megállapodáshoz csatolt, a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a 32. jegyzőkönyv).

(3)

Az (EU) 2020/2094 tanácsi rendelettel (3) létrehozott Európai Uniós Helyreállítási Eszköz további külső címzett bevételeket különít el az (EU) 2021/695 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott Horizont Európa program és az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatálya alá tartozó uniós polgári védelmi mechanizmus számára. Helyénvaló a 32. jegyzőkönyvben egyértelművé tenni, hogy az EFTA-államok pénzügyi hozzájárulásának kiszámítása céljából a számítás alapját az (EU) 2020/2094 tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti külső címzett bevételeknek megfelelő előirányzatokkal kell növelni az említett programban, valamint az említett mechanizmusban való részvételükkel összefüggésben.

(4)

A 32. jegyzőkönyvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak ezért az EGT vegyes bizottság határozattervezetén kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az EGT-megállapodáshoz csatolt, a 82. cikk végrehajtására vonatkozó pénzügyi szabályokról szóló 32. jegyzőkönyv javasolt módosítására vonatkozó álláspont az EGT Vegyes Bizottság határozattervezetén (6) alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  A Tanács (EU) 2020/2094 rendelete (2020. december 14.) a Covid19-válság utáni helyreállítás támogatására szolgáló Európai Uniós Helyreállítási Eszköz létrehozásáról (HL L 433I., 2020.12.22., 23. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/695 rendelete (2021. április 28.) a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról, továbbá az 1290/2013/EU és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 170., 2021.5.12., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924. o.).

(6)  Lásd az ST 13509/21 dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.


Top