EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1339

A Bizottság (EU) 2021/1339 végrehajtási határozata (2021. augusztus 11.) az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozatnak a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált szabvány tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5908

OJ L 289, 12.8.2021, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj

2021.8.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/53


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1339 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. augusztus 11.)

az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozatnak a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált szabvány tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek azon harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek, amelyek hivatkozási adatait a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a szóban forgó irányelv 4. cikkében foglalt azon akadálymentesítési követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

(2)

A C(2017) 2585 végrehajtási határozat alapján a CEN, a CENELEC és az ETSI módosította az EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) harmonizált szabványt, amelynek hivatkozásait az (EU) 2018/2048 bizottsági végrehajtási határozat (3) melléklete tartalmazza. Ennek eredményeként elfogadták az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) módosító harmonizált európai szabványt.Az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált európai szabvány meghatározza többek között a honlapok és a mobilalkalmazások akadálymentesítésére vonatkozó műszaki követelményeket, továbbá tartalmazza a szabvány vonatkozó rendelkezései és az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében meghatározott akadálymentesítési követelmények közötti megfeleltetést.

(3)

Az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált szabvány frissíti többek között az A. melléklet A.1. és A.2. táblázatában szereplő megfeleltetéseket, amelyek megalapozzák az (EU) 2016/2102 irányelvnek való megfelelés vélelmét. A szabvány ezenkívül az E. mellékletben a szabvány használatára vonatkozó iránymutatást, az F. mellékletben pedig a változásokkal kapcsolatos további információkat tartalmaz.

(4)

A Bizottság a CEN-nel, a CENELEC-cel és az ETSI-vel közösen értékelte, hogy az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált európai szabványnak a CEN, a CENELEC és az ETSI által kidolgozott érintett rendelkezései megfelelnek-e a C(2017) 2585 végrehajtási határozatban meghatározott felkérésnek.

(5)

Az értékelés eredményeként megállapítást nyert, hogy az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált európai szabvány vonatkozó rendelkezései megfelelnek az általuk lefedni kívánt, a C(2017) 2585 végrehajtási határozat II. mellékletében meghatározott követelményeknek. Ezért a szóban forgó szabvány hivatkozását indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)

Következésképpen az EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) harmonizált szabvány hivatkozásait vissza kell vonni az Európai Unió Hivatalos Lapjából, mivel az említett szabványt az EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) harmonizált európai szabvány módosította.

(7)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) harmonizált szabvány alkalmazására való felkészülésre, az EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) harmonizált szabvány visszavonásának alkalmazását el kell halasztani.

(8)

Az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A harmonizált szabványnak való megfelelés alapján a szóban forgó szabvány hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételi időpontjától kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, megfelelő alapvető követelményeknek való megfelelés. Ezért e határozatnak a kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A melléklet 1. pontját 2022. február 12-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/2048 végrehajtási határozata (2018. december 20.) a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó, az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatására kidolgozott harmonizált szabványról (HL L 327., 2018.12.21., 84. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/2048 végrehajtási határozat mellékletében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. sort el kell hagyni.

2.

A táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

Sz.

Hivatkozás a szabványra

„2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

IKT-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentesítési követelmények”


Top