EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0711

A Tanács (KKPB) 2021/711 határozata (2021. április 29.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

ST/7611/2021/INIT

OJ L 147, 30.4.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/711/oj

2021.4.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/17


A TANÁCS (KKPB) 2021/711 HATÁROZATA

(2021. április 29.)

a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. április 22-én elfogadta a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2013/184/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2022. április 30-ig meg kell újítani.

(3)

A jegyzékben szereplő bejegyzések közül kettő tekintetében aktualizált információk állnak rendelkezésre.

(4)

A 2013/184/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/184/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Ezt a határozatot 2022. április 30-ig kell alkalmazni. Ezt a határozatot rendszeresen felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács megítélése szerint e határozat céljait nem sikerült megvalósítani, e határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.”

2.

A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  A Tanács 2013/184/KKBP határozata (2013. április 22.) a mianmari/burmai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 111., 2013.4.23., 75. o.).


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékében a 4. és a 10. bejegyzés helyébe a következő bejegyzések lépnek:

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

„4.

Aung Aung

Neme: férfi

Katonai azonosító szám: BC 23750

Aung Aung vezérőrnagy a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) délnyugati parancsnokságának parancsnoka és a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának korábbi parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhajn államban (Rakhine State) élő rohindzsa népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Az említett atrocitások és jogsértések magukban foglalnak jogellenes kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus felgyújtását.

2018.6.25.

10.

Khin Hlaing

Születési idő: 1968. május 2.

Neme: férfi

Khin Hlaing vezérőrnagy a mianmari fegyveres erőknek (Tatmadaw) az Aranyháromszög körzetéért (Triangle Region) felelős parancsnoka. A 99. könnyűgyalogos hadosztálynak és a mianmari fegyveres erők (Tatmadaw) északkeleti parancsnokságának a korábbi parancsnoka. A 99. könnyűgyalogos hadosztály parancsnokaként felügyelte a Sán államban 2016-ban és 2017 elején végrehajtott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket Sán államban (Shan State) a falvak etnikai kisebbséghez tartozó lakosságával szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2016 második felében elkövetett. Az említett atrocitások és jogsértések magukban foglalnak jogellenes kivégzéseket, kényszerőrizetet és falvak lerombolását.

2018.12.21.”


Top