EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0570

A Tanács (EU) 2021/570 határozata (2019. október 24.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága közötti, az uniós programokban való részvétel alapelveiről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvének az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

ST/12667/2019/INIT

HL L 121., 2021.4.8, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/570/oj

Related international agreement

2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/1


A TANÁCS (EU) 2021/570 HATÁROZATA

(2019. október 24.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága közötti, az uniós programokban való részvétel alapelveiről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvének az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (5) és (7) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. június 18-án felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága közötti, az uniós programokban való részvétel alapelveiről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvről (a továbbiakban: jegyzőkönyv).

(2)

A tárgyalások lezárultak.

(3)

A jegyzőkönyv célja, hogy meghatározza mindazokat a pénzügyi és technikai szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága (a továbbiakban: Palesztin Nemzeti Hatóság) részt vegyen bizonyos uniós programokban. A jegyzőkönyv által létrehozott horizontális keret meghatározza a gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködési intézkedés alapelveit, továbbá lehetővé teszi a Palesztin Nemzeti Hatóság számára az Unió által a különböző uniós programok keretében biztosított technikai – különösen pénzügyi – támogatáshoz való hozzájutást. A keret kizárólag azokra az említett uniós programokra vonatkozik, amelyek esetében az adott létrehozó jogi aktus lehetővé teszi a Palesztin Nemzeti Hatóság részvételét. Ezért a jegyzőkönyv aláírása és ideiglenes alkalmazása nem jár a programok által megvalósítani kívánt különböző ágazati szakpolitikákra vonatkozó hatáskörök gyakorlásával; e hatásköröket az ilyen programok létrehozásakor gyakorolják.

(4)

A jegyzőkönyvet alá kell írni, és a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenes jelleggel alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Ciszjordánia és a Gázai-övezet Palesztin Nemzeti Hatósága közötti, az uniós programokban való részvétel alapelveiről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett jegyzőkönyv megkötésére.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A jegyzőkönyvet annak 10. cikkével összhangban aláírásának időpontjától a megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig (1) ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében meghatározza a Palesztin Nemzeti Hatóságnak az egyes uniós programokban való részvételére alkalmazandó szabályokat és feltételeket, különösen a folyósítandó pénzügyi hozzájárulást. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az érintett tanácsi munkacsoportot.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.-K. PEKONEN


(1)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv aláírása napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


Top