EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0174

Az Európai Központi Bank (EU) 2021/174 határozata (2021. február 10.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról (EKB/2021/6)

OJ L 50, 15.2.2021, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/174/oj

2021.2.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/29


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2021/174 HATÁROZATA

(2021. február 10.)

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról szóló (EU) 2020/440 határozat módosításáról (EKB/2021/6)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

Figyelemmel a koronavírus-betegség 2019 (Covid19) terjedésével összefüggő kivételes gazdasági és pénzügyi körülményekre, a Kormányzótanács az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) (1) alapján új, átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP) hozott létre. A PEPP magában foglalja az Európai Központi Bank – a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programból, a harmadik fedezettkötvény-vásárlási programból, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási programból és a vállalati szektort érintő vásárlási programból álló – kibővített eszközvásárlási programja keretében elfogadható valamennyi eszközkategóriát.

(2)

2020. december 10-én az árstabilitás biztosítására irányuló megbízatásának megfelelően a Kormányzótanács elhatározta a PEPP egyes kialakítási jellemzőinek felülvizsgálatát a kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszakában való megőrzése érdekében, ezáltal támogatva a gazdaságélénkítést és segítve a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatásának ellensúlyozását. Különösen, a Kormányzótanács határozott a PEPP teljes külön keretösszegének 500 milliárd euróval, összesen 1 850 milliárd euróra való megemeléséről és arról, hogy legalább 2022 márciusának végéig meghosszabbítja a PEPP keretében megvalósuló nettó vásárlások időhorizontját. Mindenesetre a Kormányzótanács addig eszközölt nettó vásárlásokat, amíg úgy nem ítéli meg, hogy megszűnt a koronavírus okozta krízisidőszak.

(3)

A PEPP keretében a vásárlásokra továbbra is rugalmas módon kerül sor a piaci feltételeknek megfelelően és a pénzügyi feltételek azon szigorodásának megelőzése céljából, amely összeegyeztethetetlen a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatásának ellensúlyozásával. Továbbá a vásárlások rugalmassága az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között továbbra is támogatja a monetáris politika zökkenőmentes transzmisszióját. Ha a kedvező finanszírozási feltételek fenntarthatóak olyan eszközvásárlási folyamatokkal, amelyek nem merítik ki a keretősszeget a PEPP nettó vásárlási időszaka alatt, akkor a keretösszeget nem kell teljes mértékben felhasználni. Megfelelően, a keretösszeg szükség szerint újrakalibrálható a kedvező finanszírozási feltételek fenntartása céljából, hogy támogassák az inflációs pályára ható negatív pandémiás sokk ellensúlyozását.

(4)

A PEPP keretében megvalósuló vásárlások hosszabb időtartamra való kiterjesztése mögött a világjárvány elhúzódó kedvezőtlen gazdasági és inflációs hatásai húzódnak meg. Lehetővé teszi a folyamatos piaci jelenlétet és az EKB monetáris ösztönzésével elérhető tartósabb támogatást, figyelembe véve az oltások hozzáférhetővé válásának tervezett időbeli lefolyását és a frissített szakértői makrogazdasági előrejelzéseket is. A kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszakában való megőrzése segíti a bizonytalanság enyítését és a bizalom erősítését, ösztönözve ezáltal a fogyasztói kiadásokat és a vállalati beruházásokat, végső soron pedig támogatja a gazdaságélénkítést és segít ellensúlyozni a világjárvány tervezett inflációs pályára gyakorolt lefelé irányuló hatását.

(5)

Végül, azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a finanszírozási feltételek olyan időszakban szigorodjanak szükségtelenül, amikor vélhetően befejezetlen marad a világjárvány okozta sokkhatásból való felépülés, a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2023 végéig teljes mértékben újra befektetésre kerül, továbbá fenntartotta azon álláspontját, hogy a PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezelik, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris politikai irányvonallal való összeütközés.

(6)

A Kormányzótanács szerint a 2020. december 10-én elfogadott valamennyi intézkedés szükséges és arányos a továbbra is súlyos pandémiás feltételek által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében. A Kormányzótanács fenntartja azt az álláspontját, hogy valamennyi egyéb monetáris politikai intézkedéssel együttesen a PEPP alkalmas eszköz a kedvező finanszírozási feltételek világjárvány időszaka alatti megőrzéséhez. Továbbá a PEPP-nek a továbbra is rugalmas felhasználású kiegészítő vásárlási keretösszeg alapján történő újrakalibrálása hatékonyabb más monetáris politikai eszköznél ahhoz, hogy a jelenlegi magas szintű bizonytalansággal jellemzett pandémiás környezetben fenntartható legyen a szükséges monetáris kiigazítás. Végül, figyelembe véve azt a korábbi értékelést, miszerint a PEPP keretében végzett vásárlások előnye mérlegelve meghaladja a lehetséges költségeket, a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy – kombinálva az Európai Központi Bank árstabilitással kapcsolatos feladatának ellátása tekintetében 2020. december 10-én elfogadott valamennyi monetáris politikai intézkedéssel – a PEPP-pel összefüggésben végzett további eszközvásárlások pozitív hatása egyértelműen meghaladja a más gazdaságpolitikai területekre esetlegesen gyakorolt negatív hatást. A Kormányzótanács, a szimmetria iránti elkötelezettségével összhangban továbbra is kész valamennyi eszközének megfelelő kiigazítására annak biztosítása érdekében, hogy az infláció fenntartható módon közelítsen a céljához.

(7)

Ezért az (EU) 2020/440 európai központi banki határozatot (EKB/2020/17) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2020/440 európai központi banki határozat (EKB/2020/17) a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az eurorendszer ezennel külön vásárlási programként létrehozza az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP). A PEPP teljes kerete 1 850 milliárd EUR. A PEPP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztés legalább 2023 végéig újra befektetésre kerül elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása útján. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a megfelelő monetáris politikai irányvonallal való összeütközés.”

2.

Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Kormányzótanács az Igazgatóságra ruházza a hatáskört, hogy meghatározza a havi PEPP vásárlások megfelelő ütemét és összetételét az összesen 1 850 milliárd EUR összegű kereten belül. Különösen, a vásárlás felosztását lehet úgy igazítani a PEPP keretében, hogy lehetővé váljon az ingadozás a vásárlási folyamatok megoszlásában az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között.”

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2021. február 10-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2020/440 határozata (2020. március 24.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17) (HL L 91., 2020.3.25., 1. o.).


Top