EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0173

A Bizottság (EU) 2021/173 végrehajtási határozata (2021. február 12.) az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2013/801/EU, a 2013/771/EU, a 2013/778/EU, a 2013/779/EU, a 2013/776/EU és a 2013/770/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

C/2021/953

OJ L 50, 15.2.2021, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj

2021.2.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/173 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. február 12.)

az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2013/801/EU, a 2013/771/EU, a 2013/778/EU, a 2013/779/EU, a 2013/776/EU és a 2013/770/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK rendelet 6. cikke értelmében a Bizottság hatásköröket ruházhat át végrehajtó ügynökségekre uniós programok vagy projektek egészének vagy egy részének a nevében és felelőssége alatti végrehajtása érdekében, továbbá az említett rendelet 3. cikkének értelmében a Bizottság határozhat egy végrehajtó hivatal felállításáról és adott esetben felszámolásáról.

(2)

Az Európai Bizottságon belüli irányításról szóló, a Bizottsághoz címzett közlemény (2) további részleteket tartalmaz a végrehajtó ügynökségek helyzetéről a Bizottság általános irányításában és az ahhoz fűződő viszonyukról.

(3)

A végrehajtó ügynökségek program-végrehajtási feladatokkal való megbízásának az a célja, hogy a Bizottság elsődleges, külső szervre át nem ruházható tevékenységére és feladatkörére összpontosíthasson, miközben megtartja a szóban forgó végrehajtó ügynökségek tevékenysége feletti ellenőrzést, és azért viseli a végső felelősséget.

(4)

A programvégrehajtással kapcsolatos feladatok végrehajtó ügynökségre való átruházásakor egyértelműen külön kell választani egyfelől a – szakpolitikai megfontolásokon alapuló döntések meghozatala során nagyon gondos mérlegelést igénylő – programozási szakaszt, amelyet ezért a Bizottság végez, másfelől a program végrehajtását, amely feladattal a Bizottság megbízhat végrehajtó ügynökséget is.

(5)

A 2021 és 2027 közötti időszakra a Bizottság új helyzetet teremtett az uniós programok terén. Az új uniós programok némelyike a meglévő uniós programok utódja, bár eltérő felépítéssel, másokat összevontak, megint mások pedig teljesen újak. Az új helyzet megköveteli a portfóliók végrehajtási ügynökségek közötti elosztásának felülvizsgálatát.

(6)

A Bizottság szolgálatai az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban költség-haszon elemzést végeztek, figyelembe véve többek között az Európai Unió általános költségvetési keretén belüli lehetséges megtakarításokat. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy mind a költséghatékonyság, mind a minőség szempontjából hatékonyabb a programokat a végrehajtó ügynökségekre átruházni, mint házon belüli végrehajtani. A végrehajtó ügynökségek a programok végrehajtása során hasznosítani tudják szakosodásukat. A kellő méret elérésekor jelentős méretgazdaságosságot érhetnek el. Ezenkívül a portfóliók tematikus következetessége biztosíthatja a hasonló területek programjai közötti szinergiákat, és láthatóbbá teheti az uniós prioritásokat.

(7)

Ezért az új megbízások kialakítása során a portfóliókat lehetőség szerint tematikus szakpolitikai területek szerint kell csoportosítani, hogy a végrehajtó ügynökségek koherens identitást kapjanak.

(8)

A portfóliók szétosztásakor amennyire csak lehet, el kell kerülni a már átruházott programok szükségtelen átcsoportosítását az ügynökségek között, ugyanazon program különböző területeit ugyanahhoz az ügynökséghez kell kiosztani, egy adott delegáló főigazgatóság programjait egyetlen ügynökséghez kell csoportosítani és az ugyanazon a témához kapcsolódó programokat ugyanazon ügynökséghez kell kiosztani. A portfóliók ilyen elosztása biztosítja, hogy minden végrehajtó ügynökség eléri a kritikus méretet anélkül, hogy növekedne a végrehajtó ügynökségek száma.

(9)

Ezért az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos programokat egy ügynökségbe, a digitális szakpolitikai területhez kapcsolódó programokat egy másik ügynökségbe, az egészségügyhöz kapcsolódó programokat megint egy másik ügynökségbe kell csoportosítani, a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség tevékenységeit pedig hasonló tematikus vagy programtevékenységeket végző brüsszeli ügynökségekre kell átruházni. Ami az Európai horizont programot illeti, a széttagolt végrehajtás és a párhuzamosságok elkerülése érdekében a portfóliók szétosztásának biztosítania kell, hogy minden klaszter egyetlen ügynökségbe csoportosuljon.

(10)

Az új ügynökségek a 2013/801/EU (3), a 2013/771/EU (4), a 2013/778/EU (5), a 2013/779/EU (6), a 2013/776/EU (7) és a 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozattal (8) létrehozott meglévő ügynökségeket váltják fel, és azok jogutódjai lesznek. Ahhoz, hogy ambiciózus és integrált megközelítést érjünk el az egészségügyi és a digitális kérdések terén, az új Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség alá rendelnek valamennyi, az egészségügynek és a digitális programnak szentelt programot. A költségek és a haszon részletes vizsgálatát követően, valamint a programok végrehajtó ügynökségek közötti jövőbeni felosztásáról szóló, 2020. április 29-i bizottsági közlemény (9) fényében az uniós programok leghatékonyabb végrehajtásának biztosítása érdekében fel kell számolni a luxemburgi székhelyű Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséget, és az általa jelenleg irányított programokat a brüsszeli székhelyű végrehajtó ügynökségeknek kell átvenniük. A programok átvétele figyelembe veszi a szinergiák és a hatékonyság azon jelentős szintjét, amelyet a hasonló programok ugyanazon ügynökség alá történő csoportosítása révén el lehet érni, valamint a végrehajtó szerv a Bizottság szolgálataihoz való közelségének bizonyított fontosságát, amely koherensebb ügynökségi portfóliókat és az összes ügynökség számára hatékony méretet tesz lehetővé, valamint lehetőséget biztosít az ügynökségek közötti szinergiák kialakítására, mind a programirányítás, mind az igazgatási feladatkörök terén. Egyedi intézkedéseket kell hozni a felszámolás által érintett alkalmazottakra vonatkozóan.

(11)

A végrehajtó ügynökségek tevékenységei közötti zökkenőmentes átmenet és a végrehajtás gyors megkezdése érdekében az újonnan létrehozott Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséget a személyzet, a programok és az eszközök tényleges áthelyezése előtt létre kell hozni. Ezáltal az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség létrehozásához szükséges előkészítő munkát kellő időben el lehet végezni, mielőtt az új ügynökség átveszi a végrehajtási tevékenységeket.

(12)

Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökségre olyan portfóliót kell rábízni, amely egyértelműen az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel foglalkozó ügynökségként határozza meg azt, vagyis a LIFE programot, az Innovációs Alapot, a CEF közlekedési és a CEF energetikai programjának keretében végzett infrastrukturális tevékenységeket, az Európai horizont éghajlat, energia és mobilitás 5. klaszterét, a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközt, valamint az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapot.

(13)

Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség célja az egészséggel kapcsolatos valamennyi tevékenység ellátása lesz, ideértve az új „az EU az egészségügyért” programot, az Európai horizont egészségügyi kutatási területét és az egységes piac program egészségügyi alkotóelemeit. Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség alá kell csoportosítani a digitális programokat is – beleértve az ipart és az űrkutatást célzó programokat is –, ezáltal biztosítva Európa átvezetését a digitális korba.

(14)

Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség az Európai horizont program különböző részeit vonja össze maga alá az új programstruktúra tematikus következetességének biztosítása érdekében. A hangsúlynak továbbra is a kutatási tevékenységekre kell esnie, kiegészítve azt a mezőgazdasági ösztönző intézkedésekre irányuló programmal.

(15)

Az Európai Innovációs Tanácsnak és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségnek egyértelműen az innovációra és az egységes piacra kell összpontosítania. Az Európai Innovációs Tanácsnak és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségnek erős szinergiákat kell létrehoznia az európai gazdaság fellendülésének támogatása céljából, azáltal, hogy egy ügynökségbe csoportosítja az Európai Innovációs Tanács (EIC) valamennyi tevékenységét, valamint a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos programokat. Az EIC és az interregionális innovációs beruházások biztosítani fogják az innováció láthatóságát, ami kulcsfontosságú az uniós gazdaság korszerűsítésének és fenntarthatóságának támogatásához.

(16)

Az Európai Kutatási Tanács célzott végrehajtó struktúrájaként az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségének az Európai Kutatási Tanács által az Európai horizont keretében végrehajtott fellépések végrehajtására kell összpontosítania.

(17)

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség tematikus középpontjában továbbra is az oktatási és kreatív tevékenységeknek, valamint az uniós polgárokhoz közeli projekteknek kell állniuk.

(18)

A szinergiák létrehozása és a hatékonyság növelése érdekében valamennyi ügynökség számára lehetővé kell tenni, hogy más uniós programokból vagy azok részeiből nyújtott finanszírozást használjon fel a már az ügynökségre bízott finanszírozással együtt, amennyiben az uniós programokra vonatkozó alap-jogiaktusok ilyen kiegészítő finanszírozásról rendelkeznek. Hasonlóképpen lehetővé kell tenni az egyes ügynökségek számára a megosztott irányítású alapokból átcsoportosított finanszírozás felhasználását, amennyiben azt az alap-jogiaktus előírja. Az ilyen pénzeszközöket a vonatkozó munkaprogramok alapján és a felhatalmazás jogi aktusaiban meghatározott feltételek mellett kell felhasználni.

(19)

Ezenkívül lehetővé kell tenni az ügynökségek számára, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 58. cikkének (2) bekezdése szerinti kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket hajtsanak végre, a felhatalmazó aktusban meghatározott feltételeknek megfelelően.

(20)

Az ügynökségeket arra ösztönzik, hogy az erőforrások összevonása, a megerősített együttműködés, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások széles körű alkalmazása révén mozdítsák elő a szinergiákat és a hatékonyságot, és a költségeknek az új munkamódszerek – például a távmunka – alkalmazása révén történő csökkentésével stabilizálják a nem bérjellegű kiadásokat.

(21)

Lehetővé kell tenni több program egyedi program-végrehajtási feladatainak összevonását meghatározott ügynökségeken belül, amelyek adminisztratív és logisztikai háttérszolgáltatóként működnének az érintett programok tekintetében.

(22)

Az egyes ügynökségek munkájának a rájuk bízott program(ok) tényleges befejezéséig tartó folytonosságának biztosítása érdekében az e határozattal létrehozott ügynökségek élettartamának egy évvel meg kell haladnia a többéves pénzügyi keret időtartamát. Az 58/2003/EK rendelet 25. cikkében említett értékelések alapján – ideértve az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett előzetes költség-haszon elemzés eredményeit a tényleges végrehajtással összehasonlító költség-haszon elemzést is –, a Bizottság javaslatot nyújthat be egy vagy több ügynökség működésének legfeljebb három évvel történő meghosszabbítására az átruházott programok lezárásának lehetővé tétele érdekében.

(23)

E határozat és az érintett programok következetes végrehajtása érdekében biztosítani kell, hogy az ügynökségek az érintett programok végrehajtásával összefüggő feladataikat az érintett programok hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének időpontjától kezdődően ellássák.

(24)

Ami a program egyik ügynökségtől egy másik általi átvételét illeti, az e határozattal létrehozott ügynökséget fel kell a ruházni programot átadó ügynökség jogaival és kötelezettségeivel, ideértve az érintett program szerződéses és költségvetési végrehajtását is. Az érintett programért felelős alkalmazottakat az e határozattal létrehozott ügynökséghez kell áthelyezni jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül.

(25)

Az 58/2003/EK rendelet 25. cikkében említett egyes ügynökségek működésének értékelését összehangolt módon kell elvégezni. Az Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség értékelése e határozat alkalmazásának kezdőnapjától indul. A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséget, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget, a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget, a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget koordinált módon kell értékelni a végrehajtó ügynökségek 2014–2020 közötti megbízatásának hátralévő, még értékelés alatt nem álló időszaka tekintetében. A 2021–2027-es megbízatásokra vonatkozó értékeléseknek többek között elemezniük kell az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban elvégzett költség-haszon elemzésben feltételezett megtakarítások és termelékenységnövekedés megvalósulását. Ezeket az értékeléseket be kell nyújtani a végrehajtó ügynökségek irányítóbizottságainak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(26)

A Számvevőszék 14/2014. számú különjelentésében (11) szereplő ajánlásokat követve a végrehajtó ügynökségeknek végre kell hajtaniuk az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (12), és kérelmezniük kell az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) keretében történő nyilvántartásba vételt. A Bizottság zöld megállapodást célzó szakpolitikája (13) értelmében a végrehajtó ügynökségeket arra ösztönzik, hogy csatlakozzanak a Bizottság erőfeszítéséhez, hogy 2030-ig klímasemlegessé váljanak.

(27)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 58/2003/EK rendelet 24. cikke által létrehozott végrehajtó ügynökségek bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

E határozat létrehozza azokat a végrehajtó ügynökségeket, amelyek végrehajtják a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret alá tartozó uniós programokat, meghatározza feladataikat és portfólióikat, valamint általános működési szabályaikat, továbbá létrehozza az ügynökségek közötti, valamint a Bizottság és az ügynökségek közötti átmenet jogi kereteit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

„általános adminisztratív és logisztikai támogató szolgáltatások”: több program végrehajtásához kapcsolódó támogató szolgáltatások, amelyek egy vagy több végrehajtó ügynökségben összpontosulnak;

b)

„örökölt intézkedések”: a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a korábbi többéves pénzügyi keretek időszakai uniós programjainak végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségvállalásokból eredő, még végre nem hajtott tevékenységek.

II. SZAKASZ

LÉTREHOZÁS, FELADATOK ÉS PORTFÓLIÓK

3. cikk

Létrehozás és időtartam

(1)   A következő ügynökségeket hozzák létre a 2021. április 1-jétől 2028. december 31-ig terjedő időszakra:

a)

Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség;

b)

Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség

c)

Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség;

d)

Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség;

e)

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége.

(2)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséget 2021. február 16-tól 2028. december 31-ig hozzák létre.

4. cikk

Helyszín

Az ügynökségek székhelye Brüsszel.

5. cikk

Feladatok

Az ügynökségek az uniós programok és tevékenységek rájuk átruházott részeihez kapcsolódó következő feladatok végrehajtásáért felelősek:

a)

a Bizottság által elfogadott munkaprogramok alapján a programvégrehajtás néhány vagy összes szakaszának, továbbá konkrét projektek néhány vagy összes szakaszának irányítása a teljes projektciklus során;

b)

adott esetben az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 58. cikkének (2) bekezdése szerinti kísérleti projektek és előkészítő intézkedések irányítása;

c)

adott esetben általános adminisztratív és logisztikai támogató szolgáltatások biztosítása;

d)

a bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos, a költségvetés végrehajtását szolgáló jogi eszközök elfogadása, továbbá a programok és a tevékenységek igazgatásához szükséges műveletek elvégzése;

e)

a program végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás a Bizottság politikai döntéshozatali feladataival összefüggésben történő támogatása érdekében;

f)

a következőkkel összefüggésben rájuk bízott finanszírozás végrehajtása:

egyéb uniós programokból vagy azok részeiből, ha az azon programot létrehozó jogi aktus, amelynek végrehajtásával az adott ügynökséget korábban megbízták, lehetőséget biztosít a program vagy részei finanszírozásának kiegészítésére a vonatkozó munkaprogram vagy programok alapján, valamint a felhatalmazó aktusban meghatározott feltételeknek megfelelően,

megosztott irányítású alapokból átcsoportosított finanszírozás, ha az azon programot létrehozó jogi aktus, amelynek végrehajtásával az adott ügynökséget korábban már megbízták, előírja a program vagy részei számára történő átcsoportosítást a vonatkozó munkaprogram vagy programok alapján, valamint a felhatalmazó aktusban meghatározott feltételeknek megfelelően.

6. cikk

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret átruházott uniós programjai

(1)   Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részeinek) végrehajtására:

a)

Innovációs Alap (14);

b)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: Közlekedés (beleértve a katonai mobilitást és a Kohéziós Alap hozzájárulását) és Energia;

c)

Európai horizont: II. pillér, 5. klaszter: Éghajlat, energiaügy és mobilitás;

d)

LIFE: Természet és biológiai sokféleség; Körforgásos gazdaság és életminőség; Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; Tiszta energiára való átállás;

e)

Megújulóenergia-finanszírozási mechanizmus (15);

f)

A méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszköz;

g)

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (közvetlen irányítás) és kötelező hozzájárulások a regionális halászati gazdálkodási szervezetek és más nemzetközi szervezetek számára.

(2)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részeinek) végrehajtására:

a)

„az EU az egészségügyért” program;

b)

Európai horizont: II. pillér, 1. klaszter: egészségvédelem;

c)

Egységes piac program: Élelmiszer-biztonság: az emberek, az állatok és a növények egészsége az élelmiszerláncon belül és jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért;

d)

Digitális Európa program;

e)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: digitális ág;

f)

Európai horizont: II. pillér, 4. klaszter: Digitális gazdaság, ipar és világűr.

(3)   Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részeinek) végrehajtására:

a)

Európai horizont: I. pillér: Marie Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA) és kutatási infrastruktúrák;

b)

Európai horizont: II. pillér, 2. klaszter: Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom; 3. klaszter: A társadalmat szolgáló polgári biztonság; és 6. klaszter: Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások és környezet;

c)

Európai horizont: „A részvétel bővítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” rész: „A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése”; „Az európai kutatási és innovációs rendszer megreformálása és fejlesztése”;

d)

Mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések (16);

e)

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programja (17).

(4)   Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség felelős továbbá az általános adminisztratív és logisztikai támogató szolgáltatásokért, nevezetesen a következőkért:

a)

Központi hitelesítési szolgálat (SEDIA);

b)

az e-támogatási programban részt vevő összes program és szolgáltatás felhívásainak tervezése;

c)

szakértő vezetés.

(5)   Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részeinek) végrehajtására:

a)

Európai horizont, III. pillér: Az Európai Innovációs Tanács (EIC) és az európai innovációs ökoszisztémák;

b)

interregionális innovációs beruházások;

c)

Egységes piac program: COSME; belső piac; a szabványosítás támogatása; és Fogyasztók.

(6)   Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részeinek) végrehajtására:

a)

Kreatív Európa;

b)

Erasmus;

c)

Európai Szolidaritási Testület;

d)

Jogok és értékek program;

e)

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI);

f)

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III).

(7)   Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége megbízást kap az Európai horizont következő részének végrehajtására: Európai horizont, I. pillér: az Európai Kutatási Tanács (EKT).

(8)   Az (1)–(7) bekezdést az egyes programok hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

7. cikk

Örökölt intézkedések

(1)   Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtására:

a)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: Energia és Közlekedés (beleértve a Kohéziós Alap hozzájárulását) (18), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 2013/801/EU bizottsági végrehajtási határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség (Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség) hajtott végre;

b)

Horizont 2020: III. rész: 3. társadalmi kihívás: Biztonságos, tiszta és hatékony energia (19), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség, a 2013/771/EU bizottsági végrehajtási határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség (Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség) és a Bizottság hajtott végre;

c)

Horizont 2020: III. rész: 4. társadalmi kihívás: Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

d)

Horizont 2020: III. rész: 5. társadalmi kihívás: Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

e)

LIFE: Éghajlat-politika és környezetvédelem (20), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

f)

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (21), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség hajtott végre.

(2)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséget a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtásával bízzák meg:

a)

Horizont 2020: III. rész: 1. társadalmi kihívás: Egészségügy, demográfiai változások és jólét, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Bizottság hajtott végre;

b)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: Távközlés (22), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

c)

Horizont 2020: II. rész: a „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” – IKT, nanotechnológia, biotechnológia, korszerű gyártás és feldolgozás (NMBP), világűr (23) különös célkitűzés, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 2013/778/EU bizottsági végrehajtási határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség (Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség) és a Bizottság hajtott végre;

d)

Horizont 2020: III. rész: 5. társadalmi kihívás: Éghajlatváltozás, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

e)

Hetedik keretprogram: A hetedik keretprogram „Együttműködés” egyedi programjának (24)„világűr” témája, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

f)

a közös pénzügyi keret az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén, ideértve a Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért programot (25), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozattal (26) létrehozott végrehajtó ügynökség (Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség) hajtott végre;

g)

az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) (27), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre.

(3)   Az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökséget a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtásával bízzák meg:

a)

Horizont 2020: I. rész: Marie Skłodowska-Curie-cselekvések és kutatási infrastruktúrák (28), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

b)

Horizont 2020: III. rész: 2. társadalmi kihívás: Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, a tengerekkel és a szárazföldi vizekkel kapcsolatos kutatás, valamint a biogazdaság; 5. társadalmi kihívás: Az éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok; 6. társadalmi kihívás: „Európa a változó világban – inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak”; 7. társadalmi kihívás: Biztonságos társadalmak – Európa és polgárai szabadságának és biztonságának védelme, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, valamint a Bizottság hajtott végre;

c)

Horizont 2020: IV. rész: A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

d)

Horizont 2020: V. rész: A tudomány a társadalommal és a társadalomért, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

e)

Hetedik keretprogram: a „Kapacitások” egyedi program kkv-k és a kkv-k szövetségei számára végzett kutatásokat célzó cselekvések (29), amelyeket a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

f)

Hetedik keretprogram: A hetedik keretprogram „Együttműködés” egyedi programjának (30)„biztonság” témája, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

g)

A hetedik keretprogram „Emberek” egyedi programja (31), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

h)

Mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések (32), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

i)

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap kutatási programja (33), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Bizottság hajtott végre.

(4)   Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség megbízást kap a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtására:

a)

Horizont 2020: I. rész: Jövőbeli és feltörekvő technológiák (JKT) – Nyitott és JKT – Proaktív (az Európai Innovációs Tanács (EIC) kísérleti projektjeként felcímkézetteket is ideértve) (34), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

b)

Horizont 2020: II. rész: Kockázatfinanszírozáshoz jutás (ideértve az EIC ösztönző díjakat) és Innováció a kkv-knél, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

c)

Horizont 2020: II. és III. rész: A gyorsított innovációt célzó eszköz (FTI), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

d)

Horizont 2020: II. és III. rész: A kkv-kat támogató eszköz, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

e)

egyéb, az EIC-hez kapcsolódó díjak, mint az iCapital (H2020 SC 6 WP) és a Női Innovátorok Díja (H2020 SWAFs WP), amelyeket a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Bizottság hajtott végre;

f)

bármely egyéb, a Horizont 2020 innovatív kkv-kkal kapcsolatos munkaprogramjának EIC kísérleti részében 2018 óta szereplő tevékenység, amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, valamint a Bizottság hajtott végre;

g)

A COSME és a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) (35), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

h)

Belső piac és a szabványosítási tevékenységek támogatása (36), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Bizottság hajtott végre;

i)

Fogyasztóvédelmi program (37), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség hajtott végre.

(5)   Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtásával bízzák meg:

a)

Kreatív Európa program (38), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség) hajtott végre;

b)

Erasmus+ program (39), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

c)

Európai Szolidaritási Testület (40), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

d)

„Európa a polgárokért” program (41), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hajtott végre;

e)

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés (42), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtott végre;

f)

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) (43) ,, amelyből az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtotta végre;

g)

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (44), amelyből az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtotta végre;

h)

Fejlesztési együttműködési eszköz (45), amelyből az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtotta végre;

i)

A harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz (46), amelyből az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és a Bizottság hajtotta végre;

j)

10. és 11. Európai Fejlesztési Alap (47), amelyből az Erasmus+ programhoz való hozzájárulásokat a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hajtotta végre;

k)

a következő programok, amelyekkel korábban a 2000–2013 közötti időszakban az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget bízták meg:

i.

az Egyesült Államokkal létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program (2006–2013) (48);

ii.

az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúságpolitika területén történő együttműködés keretének létrehozásáról szóló megállapodás (2006–2013) (49);

iii.

cselekvési program az egész életen át tartó tanulás terén (2007–2013) (50);

iv.

a Kultúra program (2007–2013) (51);

v.

az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program (2007–2013) (52);

vi.

a „Cselekvő ifjúság” program (2007–2013) (53);

vii.

az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) (2007–2013) (54);

viii.

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus (II) cselekvési program (2009–2013) (55);

ix.

a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programja (MEDIA Mundus) (2011–2013) (56);

x.

az ázsiai fejlődő országokkal folytatott gazdasági együttműködési támogatás rendelkezései alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén (57);

xi.

az előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) finanszírozható projektek a felsőoktatás és az ifjúságpolitika területén (58);

xii.

az európai szomszédsági és partnerségi eszköz rendelkezései alapján finanszírozható projektek az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatás, valamint az ifjúságpolitika területén (59);

xiii.

a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközével finanszírozható projektek a felsőoktatás területén (60);

xiv.

az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközével finanszírozható projektek a felsőoktatás és az ifjúságpolitika területén (61).

(6)   Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét a következő uniós programok (egyes részei) örökölt intézkedéseinek végrehajtásával bízzák meg:

a)

Horizont 2020: I. rész: a felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül (62), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a 2013/779/EU bizottsági végrehajtási határozattal létrehozott végrehajtó ügynökség (a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége) hajtott végre;

b)

Hetedik keretprogram: a hetedik keretprogram „Ötletek” egyedi programja (63), amelyet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége hajtott végre.

III. SZAKASZ

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

8. cikk

Irányítóbizottsági tagok és az igazgató

(1)   Az egyes ügynökségek irányítóbizottságának tagjait főszabályként két évre nevezik ki.

(2)   Az egyes ügynökségek igazgatóit főszabályként négy évre nevezik ki.

9. cikk

Tisztviselők kirendelése

(1)   A tisztviselőket azután rendelik ki valamely ügynökséghez, hogy a Bizottságnál az adott pozíciónak megfelelő álláshelyet töltötték be, vagy a kapcsolódó álláshelyek közzétételét és a kiválasztást, vagy az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (EEAF) (64) 7. cikkének (1) bekezdésében említett, a szolgálat érdekében történő áthelyezést követően.

(2)   Amennyiben az ügynökség elfogadja a kirendelést, a tisztviselő számára fel kell kínálni annak lehetőségét, hogy a szolgálat érdekében kirendeljék az ügynökség vonatkozó felelős álláshelyébe a személyzeti szabályzat (65) 37. cikkének a) pontjával és 38. cikkével összhangban. A tisztviselőt meg kell hallgatni a személyzeti szabályzat 38. cikkének a) pontja értelmében.

(3)   A tisztviselőnek az EEAF 2a. cikke alapján szerződést kell ajánlani.

(4)   Az ügynökség létszámtervében szereplő álláshelyek korlátozásainak függvényében az ügynökség a szerződést a tisztviselő bizottsági szerződésével megegyező besorolási fokozattal és fizetési fokozattal, valamint a besorolási és fizetési fokozatban megszerzett szolgálati idővel ajánlja fel a kirendelt tisztviselőnek. A szerződést úgy kell módosítani, hogy tükrözze a tisztviselő bizottsági előmenetelének változásait.

10. cikk

Ideiglenes és szerződéses alkalmazottak

Az ügynökség az ideiglenes alkalmazottakat az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2f. cikke alapján, a szerződéses alkalmazottakat pedig annak 3a. cikke alapján közvetlenül alkalmazza.

11. cikk

Felügyelet és jelentéstételi kötelezettség

Az ügynökségek a Bizottság felügyelete alatt működnek, és rendszeresen beszámolnak a felelősségi körükbe tartozó uniós programoknak vagy azok részeinek a végrehajtásáról az e határozattal létrehozott ügynökségekre hatásköröket ruházó és az 58/2003/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadott határozatokban megállapított szabályokkal összhangban és gyakorisággal.

12. cikk

Értékelés

(1)   A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséget, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget, a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget, a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget összehangolt módon kell értékelni az 58/2003/EK rendelet 25. cikke értelmében. Ez az értékelés a végrehajtó ügynökségek 2014–2020 közötti megbízatásának fennmaradó, még nem értékelt időszakára terjed ki. Az értékelt időszak az e határozat alkalmazásának kezdőnapját megelőző napon ér véget.

(2)   Az 58/2003/EK rendelet 25. cikkében említett, a határozattal létrehozott ügynökségekre vonatkozó értékelések e határozat alkalmazásának kezdőnapjától indulnak. Az ügynökségeket összehangolt módon értékelik.

(3)   Az 58/2003/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban az ügynökségek 2021–2027 közötti megbízatására vonatkozó értékeléseket benyújtják a végrehajtó ügynökségek irányítóbizottságainak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

13. cikk

Részvétel a Bizottság EMAS rendszerében

(1)   Az ügynökségeknek végre kell hajtaniuk a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS), és nyilvántartásba kell venni azokat annak keretében. Az ügynökségek dönthetnek úgy, hogy a Bizottság egyesített EMAS nyilvántartásában vesznek részt, mely esetben a Bizottság által kezelt épületekben kapnak helyet.

(2)   Az ügynökségeknek a Bizottság EMAS rendszerébe történő nyilvántartásba vételének feltétele a Bizottság C(2013)7708 bizottsági határozatban (66) említett EMAS irányítóbizottságának elnöke és az ügynökségek közötti írásbeli kötelezettségvállalás, valamint az EMAS belgiumi illetékes testületének jóváhagyása.

14. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

Az ügynökségek működési költségvetésüket az 1653/2004/EK bizottsági rendeletnek (67) megfelelően hajtják végre.

IV. SZAKASZ

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Általános jogutódlás

(1)   A 16–20. cikk sérelme nélkül, az e határozattal létrehozott ügynökségek az e határozat alapján általuk felváltott és jogutódjukba lépett ügynökségek egyetemes jogutódjai, különösen azok összes szerződése és támogatási megállapodási kötelezettsége, valamint megszerzett vagyona tekintetében.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)

az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséget az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség váltja fel, mely annak jogutódja lesz;

b)

a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség váltja fel, mely annak jogutódja lesz;

c)

a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség váltja fel, mely annak jogutódja lesz;

d)

az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség váltja fel, mely annak jogutódja lesz;

e)

a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége váltja fel, mely annak jogutódja lesz.

16. cikk

Az örökölt tevékenységek átadása az ügynökségek, valamint a Bizottság és az ügynökségek között

(1)   Ha az ügynökségek vagy a Bizottság a 7. cikk értelmében örökölt tevékenységeket adnak át, az e határozattal létrehozott ügynökség e határozat alapján automatikusan átveszi az összes iratot és jogi kötelezettségvállalást. Az átvevő ügynökséget fel kell a ruházni valamennyi vonatkozó joggal és kötelezettséggel.

(2)   Amennyiben a Bizottság a 7. cikk alapján uniós programokat ruház át az e határozattal létrehozott ügynökségre, a Bizottság megtartja a következő jogokat:

a)

a módszertani tanúsítvány jóváhagyása;

b)

ellenőrzések, felülvizsgálatok, auditok végrehajtása;

c)

a fellépés hatásának időközi és záróértékelése a programok célkitűzései tekintetében;

d)

az eredményekkel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása más uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek, valamint a tagállamok vagy a társult országok számára;

e)

a kedvezményezettek anyagainak, dokumentumainak vagy információinak felhasználása a támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően;

f)

beszámítás a költségvetési rendelet 102. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

g)

az ügynökség követeléseivel kapcsolatos végrehajtható határozat elfogadása a Szerződés 299. cikke alapján.

17. cikk

A kirendelt tisztviselők áthelyezése ügynökségek között

(1)   Amennyiben egy ügynökség a 15. cikk értelmében egy korábbi ügynökség jogutódjává válik és annak helyébe lép, a Bizottság azon tisztviselőit, akiket szolgálati érdekből a megszűnt ügynökséghez rendeltek ki, szolgálati érdekből továbbra is a feladatait átvevő ügynökség megfelelő felelős álláshelyére rendelik ki, a személyzeti szabályzat 38. cikkével összhangban.

(2)   Az örökölt tevékenységek a 16. cikk szerinti, az ügynökségek közötti átadása esetén azon megszűnt ügynökséghez kirendelt tisztviselőket, amelynek feladatait az e határozattal létrehozott ügynökség átveszi, szolgálati érdekből az e határozattal létrehozott ügynökség megfelelő felelős álláshelyére rendelik ki, a személyzeti szabályzat 37. cikkének a) pontjával és 38. cikkével összhangban. A tisztviselőt meg kell hallgatni a személyzeti szabályzat 38. cikkének a) pontja értelmében.

(3)   Az e határozattal létrehozott ügynökség közzétételi és kiválasztási eljárás nélkül elfogadja a kirendelést.

(4)   Az érintett tisztviselőnek az EEAF 2a. cikke alapján szerződést ajánlanak fel.

(5)   Az e határozattal létrehozott ügynökség létszámtervében szereplő álláshelyek korlátozásainak függvényében az ügynökség a (4) bekezdésben említett szerződést a tisztviselő bizottsági szerződésével megegyező besorolási fokozattal és fizetési fokozattal, valamint a besorolási és fizetési fokozatban megszerzett szolgálati idővel ajánlja fel. Szükség esetén a szerződést úgy kell módosítani, hogy tükrözze a tisztviselő bizottsági előmenetelének változásait.

(6)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, kivételes esetekben, amennyiben a 15. és 16. cikk szerinti feladatok átadása két vagy több tisztviselő kirendelését eredményezné az e határozattal létrehozott ügynökség ugyanazon vonatkozó felelős álláshelyére, a felettes főigazgatóság, vagy ha több felettes főigazgatóság van, az adott ügynökség elsődleges felelettes főigazgatóságának javaslatára a Bizottság dönt arról, hogy melyik, az (1) és (2) bekezdésben említett tisztviselőt rendelik ki az adott ügynökséghez. A Bizottság megszüntetheti a többi érintett tisztviselő kirendelését.

(7)   A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség igazgatóját visszahelyezik a Bizottsághoz.

18. cikk

Az ideiglenes alkalmazottak ügynökségek közötti áthelyezése az EEAF 2f. cikke alapján, valamint a szerződéses alkalmazottak áthelyezése az EEAF 3a. cikke alapján

(1)   Amennyiben egy ügynökség a 15. cikk értelmében egy korábbi ügynökség jogutódjává válik és annak helyébe lép, az EEAF 2f. cikke szerinti ideiglenes alkalmazottak szerződései és az EEAF 3a. cikke szerinti szerződéses alkalmazottak szerződései változatlan formában érvényben maradnak az e határozattal létrehozott ügynökségnél.

(2)   Amennyiben a 16. cikk értelmében örökölt tevékenységek kerülnek átadásra ügynökségek, illetve a Bizottság és az ügynökségek között, a megszűnt ügynökség által alkalmazott, az EEAF 2f. cikke szerinti azon ideiglenes alkalmazottakat és az EEAF 3a. cikke szerinti azon szerződéses alkalmazottakat, akikről megállapították, hogy az e határozattal létrehozott azon ügynökség által átvett programok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látnak el, amelyre feladataikat rábízták, az adott ügynökséghez helyezik át.

(3)   A (2) bekezdésben említett alkalmazottakat szerződésük módosítása nélkül kell áthelyezni az e határozattal létrehozott ügynökséghez. Az ügynökségek közti váltás nem tekinthető új szolgálatba lépésnek, és az előmenetel folytonosságát minden tekintetben biztosítani kell.

(4)   A (2) bekezdésben említett alkalmazottakat felkérik, hogy az áthelyezésről szóló hivatalos értesítéstől számított 15 munkanapon belül döntsenek arról, hogy kívánnak-e átlépni az e határozattal létrehozott ügynökséghez az ügynökség által átvett program végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok további ellátása érdekében. Amennyiben az érintett alkalmazott a fenti határidőn belül írásban kifejezi elutasítását, az ügynökség az EEAF 47. cikkében említett feltételek mellett felmondja az érintett alkalmazott szerződését.

(5)   A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség személyzete tekintetében a (4) bekezdésben említett határidő két hónap.

19. cikk

A konkrét programhoz nem kapcsolódó támogató alkalmazottak ügynökségek közötti áthelyezése

(1)   A 17. cikk (2)–(6) bekezdése és a 18. cikk (2)–(5) bekezdése alkalmazandó a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség konkrét programhoz nem kapcsolódó támogató alkalmazottaira. Ezen alkalmazottakat az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséghez, az Európai Innovációs Tanácshoz és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséghez vagy az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökséghez kell átcsoportosítani, az érintettek választásától és az ezen ügynökségekhez rendelt álláshelyek számától függően.

(2)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséghez rendelt álláshelyek számától függően a 17. cikk (2)–(6) bekezdése és a 18. cikk (2)–(4) bekezdése alkalmazandó a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség és a korábbi Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége azon alkalmazottaira, akik az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség által átvett programokkal kapcsolatos támogató feladatokat látnak el.

(3)   Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökséghez rendelt álláshelyek számától függően a 17. cikk (2)–(6) bekezdése és a 18. cikk (2)–(4) bekezdése alkalmazandó a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség azon alkalmazottaira, akik az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség által átvett programokkal kapcsolatos támogató feladatokat látnak el.

20. cikk

A kirendelt tisztviselők, szerződéses alkalmazottak és ideiglenes alkalmazottak áthelyezése a Bizottságtól az ügynökségekhez

(1)   Az örökölt tevékenységek a Bizottságtól az ügynökségekhez a 16. cikk szerint történő átadása esetén a Bizottság azon tisztviselőinek, akiknek a feladatait az e határozattal létrehozott ügynökség átveszi, a Bizottság felkínálhatja, hogy szolgálati érdekből az adott ügynökség megfelelő felelős álláshelyére rendeli ki, a személyzeti szabályzat 38. cikkével összhangban.

(2)   E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a 17. cikk (3)–(5) bekezdése alkalmazandó.

(3)   Amennyiben a Bizottság a 16. cikk alapján örökölt tevékenységeket ad át egy ügynökségnek, az e határozattal létrehozott ügynökség felajánlja a Bizottság szerződéses alkalmazottai számára egy új szerződés közzétételi és kiválasztási eljárás nélküli, ugyanabban a tisztségcsoportban történő megkötésének lehetőségét az EEAF 3a. cikke alapján, a feladatok folytonosságának biztosítása érdekében, amennyiben:

a)

e határozat alapján feladataik a Bizottságtól átkerültek az e határozattal létrehozott ügynökséghez;

b)

teljesítették a szerződéses alkalmazottak teljes kiválasztási eljárását, amelyet az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal szervezett vagy annak felelősségi körében szerveztek.

(4)   A (3) bekezdésben említett alkalmazottak alkalmazási feltételeit az e határozattal létrehozott ügynökség által alkalmazott megfelelő szabályokkal összhangban kell meghatározni. Az új szerződésnek a (3) bekezdés szerinti elfogadása megszünteti a Bizottsággal kötött szerződést, és új próbaidőszakot indít el.

(5)   Ha a (3) bekezdésben említett alkalmazott elutasítja az e határozattal létrehozott ügynökséggel kötendő szerződést, a Bizottság az EEAF 47. cikkével összhangban felmondhatja szerződését.

(6)   Amennyiben a Bizottság a 16. cikk alapján örökölt tevékenységeket ad át egy ügynökségnek, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség felajánlja a 2019. április 10-i kollégiumi határozat (68) értelmében programmenedzsereként az Európai Innovációs Tanács továbbfejlesztett kísérleti programja keretében a Bizottság alkalmazásában álló személyzet számára egy új szerződés közzétételi és kiválasztási eljárás nélküli, ugyanabban a tisztségcsoportban és besorolási fokozatban történő megkötésének lehetőségét az EEAF 3a. cikke alapján, a feladatok folytonosságának biztosítása érdekében, amennyiben, az EEAF 53. cikke második albekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel:

a)

feladataik a Bizottságtól az Európai Innovációs Tanácshoz és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséghez kerülnek át;

b)

az érintett álláshelyek az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség költségvetéséből fedezhetők.

(7)   A (6) bekezdésben említett ideiglenes alkalmazottak alkalmazási feltételeit az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség által alkalmazott megfelelő szabályokkal összhangban határozzák meg. Az új szerződésnek a (6) bekezdés szerinti elfogadása megszünteti a Bizottsággal kötött szerződést, és új próbaidőszakot indít el.

(8)   Ha a (6) bekezdésben említett alkalmazott elutasítja az e határozattal létrehozott ügynökséggel kötendő szerződést, a Bizottság az EEAF 47. cikkével összhangban felmondhatja szerződését.

21. cikk

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség felszámolása és átmeneti intézkedések

(1)   A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség 2021. április 1-jétől megszűnik létezni, ezt követően pedig az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével és e cikk (2)–(5) bekezdésével összhangban felszámolásra kerül.

(2)   A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség alkalmazottait a 17. cikk (2)–(7) bekezdésével, a 18. cikk (2)–(5) bekezdésével és a 19. cikkel összhangban helyezik át. Az érintett alkalmazottak 2021. április 1-je és 2021. szeptember 30. között jogosultak teljes munkaidőben távmunkát végezni lakóhelyükön. Azok az alkalmazottak, akik nem hajlandók az e határozattal létrehozott ügynökséghez átlépni, és továbbra is ellátják az ügynökség által átvállalt feladataikat az EEAF 47. cikkében említett felmondási idő kitöltése érdekében, 2021. április 1-jétől a felmondási idő végéig jogosultak teljes munkaidőben távmunkát végezni lakóhelyükön.

(3)   A 19. cikk (1) bekezdésétől eltérve az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség minden olyan támogatási tevékenységet átvesz a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökségtől, amely nem kapcsolódik egy konkrét programhoz.

(4)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, valamint az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség átveszi a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökségtől átvett tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi eszközt és kötelezettséget, valamint a (3) bekezdésben említett támogatási tevékenységekhez kapcsolódó valamennyi eszközt és kötelezettséget.

(5)   A Bizottság által az 58/2003/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban kinevezett két felszámoló ellenőrzi és megerősíti, hogy a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség minden tevékenységét vagy megszüntették, vagy átvették, és hogy az összes fennmaradó eszközt és kötelezettséget átvette-e az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség, az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, illetve az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség. A felszámolók a felszámolást követően megállapítják a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség nettó eredményét. Ezt követően tudomásul veszik az ügynökség felszámolását.

22. cikk

Átmeneti időszak az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség tekintetében

(1)   Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökséget a Bizottság irányítja mindaddig, amíg az ügynökség nem rendelkezik a saját költségvetésének végrehajtásához szükséges működési kapacitással.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság főigazgatója ideiglenes igazgatóként jár el, és ellátja az igazgatóra ruházott valamennyi feladatot.

23. cikk

Az alkalmazottak mobilitásának időpontja

(1)   A 17–21. cikkben említett alkalmazottakat 2021. április 1-jei hatállyal helyezik át a megfelelő ügynökséghez.

(2)   Az EEAF 47. cikkében említett felmondási idő kitöltése céljából azokat a 18., 19. és 21. cikkben említett szerződéses és ideiglenes alkalmazottakat, akik nem hajlandók átlépni az e határozattal létrehozott megfelelő ügynökségbe, áthelyezik az adott ügynökséghez, és a felmondási idő végéig folytatják feladataik végrehajtását.

V. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2013/801/EU, a 2013/771/EU, a 2013/778/EU, a 2013/779/EU, a 2013/776/EU és a 2013/770/EU bizottsági végrehajtási határozat 2021. április 1-jével hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatokra történő hivatkozásokat az e határozatra való hivatkozásokként kell értelmezni.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a határozat 2021. április 1-jétől alkalmazandó. A 3. cikk (2) bekezdését és a 22. cikket azonban 2021. február 16-tól kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  C(2020)4240 final.

(3)  A Bizottság 2013/801/EU végrehajtási határozata (2013. december 23.) az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/593/EK határozattal módosított 2007/60/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 352., 2013.12.24., 65. o.).

(4)  A Bizottság 2013/771/EU végrehajtási határozata (2013. december 17.) a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, valamint a 2004/20/EK és a 2007/372/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 341., 2013.12.18., 73. o.).

(5)  A Bizottság 2013/778/EU végrehajtási határozata (2013. december 13.) a Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2008/46/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 346., 2013.12.20., 54. o.).

(6)  A Bizottság 2013/779/EU végrehajtási határozata (2013. december 17.) az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége létrehozásáról és a 2008/37/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 346., 2013.12.20., 58. o.).

(7)  A Bizottság 2013/776/EU végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2013.12.19., 46. o.).

(8)  A Bizottság 2013/770/EU végrehajtási határozata (2013. december 17.) a Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2004/858/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 341., 2013.12.18., 69. o.), melyet a Bizottság 2014/927/EU végrehajtási határozata (2014. december 17.) módosított a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából. (HL L 363., 2014.12.18., 183. o.).

(9)  C(2020) 2880 final.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(11)  Az Európai Számvevőszék 14/2014. sz. különjelentése: „Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik üvegházhatásúgáz-kibocsátásaikat?”.

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

(13)  Az Európai Bizottság COM(2019) 640 közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(14)  A Bizottság (EU) 2019/856 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. február 26.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Innovációs Alap működése tekintetében való kiegészítéséről (HL L 140., 2019.5.28., 6. o.).

(15)  A Bizottság (EU) 2020/1294 végrehajtási rendelete (2020. szeptember 15.) az uniós megújulóenergia-finanszírozási mechanizmusról (HL L 303., 2020.9.17., 1. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2014.11.4., 56. o.).

(17)  A Tanács 2008/376/EK határozata (2008. április 29.) a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról (HL L 130., 2008.5.20., 7. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129 o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(20)  Az Európai Parlament és a Tanács 1293/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 185. o.).

(21)  Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 1953/2017 rendelete (2017. október 25.) az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról (HL L 286., 2017.11.1., 1. o.); Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(24)  A Tanács 2006/971/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).

(25)  Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

(26)  Módosítva a Bizottság 2014/927/EU végrehajtási határozata (2014. december 17.) által a „Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség”„Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából (HL L 363., 2014.12.18., 183. o.).

(27)  Az Európai Parlament és a Tanács 282/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról és az 1350/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 1. o.).

(28)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(29)  A Tanács 2006/974/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 299. o.).

(30)  A Tanács 2006/971/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 86. o.).

(31)  A Tanács 2006/973/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló Emberek egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 270. o.).

(32)  Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2014.11.4., 56. o.).

(33)  A Tanács 2008/376/EK határozata (2008. április 29.) a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról (HL L 130., 2008.5.20., 7. o.).

(34)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(35)  Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

(36)  Ezen tevékenységek végrehajtása a következő finanszírozási határozatok hatálya alá tartozik: a 2019.12.17-i C(2019)8928 határozat 2020-ra, a 2019.1.16-i C(2019)76 határozat 2019-re, a 2017.11.9-i C(2017)7379 határozat 2018-ra, a 2017.1.23-i C(2017)204 határozat 2017-re, a 2015.12.7-i C(2015)8547 határozat 2016-ra.

(37)  Az Európai Parlament és a Tanács 254/2014/EU rendelete (2014. február 26.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 42. o.).

(38)  Az Európai Parlament és a Tanács 1295/2013/EU rendelete (2013. december 11.) Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 221. o.).

(39)  Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50. o.).

(40)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1475 rendelete (2018. október 2.) az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 250., 2018.10.4., 1. o.).

(41)  A Tanács 390/2014/EU rendelete (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról (HL L 115., 2014.4.17., 3. o.).

(42)  Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1. o.).

(43)  A Bizottság 447/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. május 2.) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól (HL L 132., 2014.5.3., 32. o.).

(44)  Az Európai Parlament és a Tanács 232/2014/EU rendelete (2014. március 11.) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15. 27. o.).

(45)  Az Európai Parlament és a Tanács 233/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 44. o.).

(46)  Az Európai Parlament és a Tanács 234/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 77. o.).

(47)  A Tanács 617/2007/EK rendelete (2007. május 14.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás alapján létrehozott 10. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (HL L 152., 2007.6.13., 1. o.). A Tanács (EU) 2015/322 rendelete (2015. március 2.) a 11. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (HL L 58., 2015.3.3., 1. o.).

(48)  A Tanács 2006/910/EK határozata az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 346., 2006.12.9., 33. o.).

(49)  A Tanács 2006/964/EK határozata az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúság területén történő együttműködés keretének létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 397., 2006.12.30., 14. o.).

(50)  Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 45. o.).

(51)  Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról (HL L 372., 2006.12.27., 1. o.).

(52)  Az Európai Parlament és a Tanács 1904/2006/EK határozata a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 32. o.).

(53)  Az Európai Parlament és a Tanács 1719/2006/EK határozata a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról (HL L 327., 2006.11.24., 30. o.).

(54)  Az Európai Parlament és a Tanács 1718/2006/EK határozata az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) (HL L 327., 2006.11.24., 12. o.).

(55)  Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2008/EK határozata a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus (2009–2013) cselekvési program létrehozásáról (HL L 340., 2008.12.19., 83. o.).

(56)  Az Európai Parlament és a Tanács 1041/2009/EK határozata a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés programjának létrehozásáról (MEDIA Mundus) (HL L 288., 2009.11.4., 10. o.).

(57)  A Tanács 443/92/EGK rendelete az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki segítségről és a velük folytatott gazdasági együttműködésről (HL L 52., 1992.2.27., 1. o.).

(58)  A Tanács 1085/2006/EK rendelete egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról (HL L 210., 2006.7.31., 82. o.).

(59)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1638/EK rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról (HL L 310., 2006.11.9., 1. o.).

(60)  Az Európai Parlament és a Tanács 1905/2006/EK rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról (HL L 378., 2006.12.27., 41. o.).

(61)  A Tanács 1934/2006/EK rendelete az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról (HL L 405., 2006.12.30., 41. o.).

(62)  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.); A Tanács 2013/743/EU határozata (2013. december 3.) a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról és a 2006/971/EK, a 2006/972/EK, a 2006/973/EK, a 2006/974/EK és a 2006/975/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 965. o.).

(63)  A Tanács 2006/972/EK határozata (2006. december 19.) az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Ötletek” egyedi programról (HL L 400., 2006.12.30., 243. o.).

(64)  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(65)  A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(66)  A Bizottság 2013. november 18-i határozata a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) bizottsági szolgálatok általi alkalmazásáról.

(67)  A Bizottság 1653/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról (HL L 297., 2004.9.22., 6. o.).

(68)  A 2019. április 10-i 2291. sz. ülésen hozott igazgatási és költségvetési határozatok.


Top