EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2254

A Bizottság (EU) 2020/2254 végrehajtási rendelete (2020. december 29.) a származásmegjelölő nyilatkozatoknak az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságba irányuló preferenciális kivitel céljából beszállítói nyilatkozatok alapján történő kiállításáról

C/2020/9298

OJ L 446, 31.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2254/oj

2020.12.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 446/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2254 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 29.)

a származásmegjelölő nyilatkozatoknak az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságba irányuló preferenciális kivitel céljából beszállítói nyilatkozatok alapján történő kiállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 66. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 2020. december 30-án aláírásra került (3) és 2021. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazandó.

(2)

A 952/2013/EU rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 64. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Vámkódex 56. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett preferenciális tarifális intézkedések (az Unió által bizonyos, az Unió vámterületén kívüli országokkal vagy területekkel, vagy ilyen országok vagy területek csoportjaival kötött megállapodásokban foglalt preferenciális tarifális intézkedések) igénybevételéhez az áruknak meg kell felelniük az említett megállapodásokban meghatározott preferenciális származási szabályoknak, a rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint.

(3)

A megállapodás ORIG 19. cikke előírja a termék exportőre számára, hogy származásmegjelölő nyilatkozatot állítson ki olyan információk alapján, amelyek igazolják a termék származását, beleértve az előállítása során felhasznált anyagok származó státusára vonatkozó információkat is. Az említett cikk értelmében az exportőr felelős a származásmegjelölő nyilatkozat és az abban foglalt információk helyességéért.

(4)

Az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (4) meghatározza többek között az áruk preferenciális származásának az Unión belüli megállapítását megkönnyítő eljárási szabályokat. Az említett végrehajtási rendelet 61. cikke megállapítja, hogy amennyiben a beszállító az exportőr rendelkezésére bocsátja az áruk származó státusának megállapításához szükséges információkat az Unió és egyes országok vagy területek közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alkalmazásában (a továbbiakban: preferenciális származó státus), ezt a beszállítói nyilatkozat útján kell megtennie. Az említett végrehajtási rendelet 62. cikke előírja, hogy ha egy beszállító egy exportőrnek rendszeresen szállít áruszállítmányokat, és e szállítmányok mindegyikében várhatóan ugyanaz lesz az áruk származó státusa, a beszállítónak lehetősége van az ilyen áruk egymást követő szállítmányaira kiterjedő egyetlen nyilatkozat kiadására (hosszú távú beszállítói nyilatkozat).

(5)

Tekintettel a megállapodás kihirdetésének és alkalmazandóvá válásának időpontja közötti rövid időre, egyes beszállítóknak nehézséget okozna időben az exportőrök rendelkezésére bocsátani minden vonatkozó nyilatkozatot, amelyek alapján az exportőrök a megállapodás alkalmazásának időpontjában származásmegjelölő nyilatkozatokat állíthatnak ki.

(6)

Annak érdekében, hogy a származásmegjelölő nyilatkozatok kiállítása a megállapodás alkalmazásának kezdőnapjától egyszerűbb legyen, helyénvaló egy átmeneti időszak alatt lehetővé tenni, hogy az exportőrök akkor is kiállíthassanak származásmegjelölő nyilatkozatokat beszállítói nyilatkozatok alapján, ha a származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának időpontjában nem rendelkeznek az összes érintett beszállítói nyilatkozattal, feltéve, hogy az ilyen átmeneti időszak végére az adott exportőr megkapja a beszállítói nyilatkozatokat. Ez nem érinti az exportőrt azon kötelezettségét, mely szerint származásmegjelölő nyilatkozatot kell kiállítania olyan információk alapján, amelyek igazolják a termék származását, beleértve a termék előállítása során felhasznált anyagok származó státusára vonatkozó információkat is.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet 61. és 62. cikkétől eltérve az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás alkalmazásának céljából az exportőr 2021. december 31-ig az Egyesült Királyságba irányuló kivitelre vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatokat állíthat ki a beszállító által később rendelkezésre bocsátandó beszállítói nyilatkozatok alapján, azzal a feltétellel, hogy a beszállítói nyilatkozatok 2022. január 1-jéig az exportőr birtokába kerülnek.

Ha az exportőr az említett időpontig nem rendelkezik az említett beszállítói nyilatkozatokkal, az exportőr legkésőbb 2022. január 31-ig tájékoztatja erről az importőrt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2021. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  HL L 444., 2020.12.31., 14. o.

(3)  A Tanács (EU) 2020/2252 határozata (2020. december 30-én) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 444, 2020.12.31, 2 o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).


Top