EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2042

A Bizottság (EU) 2020/2042 végrehajtási rendelete (2020. december 11.) az (EU) 2020/464 végrehajtási rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szempontjából releváns bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/8722

OJ L 420, 14.12.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2042/oj

2020.12.14.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 420/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2042 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. december 11.)

az (EU) 2020/464 végrehajtási rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szempontjából releváns bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére, 14. cikke (3) bekezdésére, 15. cikke (3) bekezdésére, 16. cikke (3) bekezdésére, 17. cikke (3) bekezdésére és 26. cikke (7) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány kitörése és az annak nyomán kialakult népegészségügyi válsághelyzet miatt az (EU) 2020/1693 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2)egy évvel későbbre halasztotta az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapját és az (EU) 2018/848 rendeletben említett kapcsolódó időpontokat.

(2)

A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete (3) szabályokat állapított meg az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazására vonatkozóan, különösen az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében. A jogbiztonság érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a szóban forgó szabályok az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától legyenek alkalmazandók.

(3)

Ezért az (EU) 2020/464 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapját és az abban foglalt egyéb későbbi időpontokat hozzá kell igazítani az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjához.

(4)

Az (EU) 2020/464 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel arra, hogy az ökológiai ágazat számára haladéktalanul biztosítani kell a jogbiztonságot az (EU) 2020/464 végrehajtási rendelet alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása tekintetében, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/464 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 25. cikk (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az információkat minden év június 30-ig kell megadni, első ízben 2023. június 30-ig a 2022. év tekintetében.”

2.

A 26. cikk (1), (5), (6) és (7) bekezdésében a „legkésőbb 2029. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2030. január 1-jétől” szövegrész lép.

3.

A 26. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében a „legkésőbb 2024. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2025. január 1-jétől” szövegrész lép.

4.

A 27. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1693 rendelete (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról (HL L 381., 2020.11.13., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete (2020. március 26.) az átállási időszakok visszamenőleges elismeréséhez szükséges dokumentumok, az ökológiai termelés, valamint a tagállamok által nyújtandó tájékoztatás tekintetében az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 98., 2020.3.31., 2. o.).


Top