EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

A Bizottság (EU) 2020/1684 rendelete (2020. november 12.) a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

2020.11.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1684 RENDELETE

(2020. november 12.)

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (FBTB) 2019. december 13-i szakvéleményében (2) (a továbbiakban: FBTB-vélemény) arra a következtetésre jutott, hogy a metoxi-propil-amino-ciklohexén-ilidén-etoxietil-cianoacetát (Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate) kozmetikai termékekben UV-szűrőként történő használata legfeljebb 3 %-os koncentrációban biztonságos. Az FBTB véleményében nem értékelte az inhalációs toxicitást, mivel erre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre. Az FBTB-vélemény ezért nem alkalmazandó az olyan sprayformájú kozmetikai termékre, amelyek a belélegzés révén a végfelhasználó tüdejének expozíciójához vezethetnek.

(2)

Az FBTB véleményében megállapította továbbá, hogy a metoxi-propil-amino-ciklohexén-ilidén-etoxietil-cianoacetát egy szekunder amin, és ezért hajlamos a nitrozálásra és a nitrózamin-képzésre. Nitrozáló anyagokkal együtt nem szabad használni. A nitrózamintartalom legfeljebb 50 ppb lehet.

(3)

Az FBTB-vélemény alapján, valamint a műszaki és tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében a metoxi-propil-amino-ciklohexén-ilidén-etoxietil-cianoacetát kozmetikai termékekben UV-szűrőként történő használatát legfeljebb 3 %-os koncentrációban indokolt engedélyezni, az olyan alkalmazások kivételével, amelyek belélegzés révén a végfelhasználó tüdejének expozíciójához vezethetnek.

(4)

Az 1223/2009/EK rendelet VI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

(2)  FBTB/1605/19.


MELLÉKLET

Az 1223/2009/EK rendelet VI. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

Hivatkozási szám

Az anyag azonosítása

Feltételek

Az alkalmazási feltételek és figyelmeztetések szövege

Kémiai név/INN/XAN

Az összetevők glosszáriumában szereplő közhasználatú név

CAS-szám

EK-szám

A termék típusa, testrészek

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész készítményben

Egyéb

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

2-etoxietil-(2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metoxi-propil-amino) ciklohex-2-én-1-ilidén]acetát

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek belélegzés révén a végfelhasználó tüdejének expozíciójához vezethetnek.

Nitrozáló anyagokkal nem használható — A nitrózamintartalom legfeljebb 50 μg/kg lehet.

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó.”

 


Top