EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1640

A Bizottság (EU) 2020/1640 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 12.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkaerő tárgykörben a 2022. évi „szakmai készségek” eseti téma változói és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” téma nyolcéves változói számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/5463

OJ L 370, 6.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1640/oj

6.11.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 370/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1640 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. augusztus 12.)

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkaerő tárgykörben a 2022. évi „szakmai készségek” eseti téma változói és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” téma nyolcéves változói számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A releváns részletes témák terén azonosított igények lefedése érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az adatállományban szereplő változók számát és megnevezését a munkaerő tárgykörben.

(2)

A Bizottságnak meg kell állapítania a munkaerő tárgykörben a „szakmai készségek” eseti téma változóinak és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” részletes téma nyolcéves változóinak számát és megnevezését.

(3)

A gyűjtendő változók száma legfeljebb 5 %-kal haladhatja meg azoknak a változóknak a számát, amelyeket az (EU) 2019/1700 rendelet hatálybalépésének időpontjában kellett gyűjteni a munkaerő tárgykörben,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A munkaerő tárgykörben a 2022. évi „szakmai készségek” eseti téma változóinak és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” téma nyolcéves változóinak számát és megnevezését a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261. I, 2019.10.14., 1. o.


MELLÉKLET

A munkaerő tárgykörben a 2022. évi „szakmai készségek” eseti téma változóinak és a „nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel” téma nyolcéves változóinak száma és megnevezése

Téma

Részletes téma

Változó azonosítója

Változó neve

03c. Munkaerőpiaci részvétel – 11 gyűjtött változó (11 eseti témához kapcsolódik)

Szakmai készségek

DIGITAL

Digitális eszközökkel folytatott munkavégzésre fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

READING

Munkához kapcsolódó kézikönyvek és műszaki dokumentumok olvasására fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

CALCULATE

Viszonylag összetett számítások elvégzésére fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

PHYSICAL

Nehéz fizikai munka elvégzésére fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

DEXTERITY

Kézügyességet igénylő feladatokra fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

COMMINT

A vállalkozáshoz vagy szervezethez tartozó személyekkel való kapcsolattartásra fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

COMMEXT

A vállalkozáshoz vagy szervezethez nem tartozó személyekkel való kapcsolattartásra fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

GUIDANCE

Más személyeknek történő tanácsadásra, azok képzésére vagy oktatására fordított idő a főállásban vagy az utolsó állásban

JOBAUTON

Az önálló feladatvégzés foka a főállásban vagy az utolsó állásban

REPETITIVE

Az ellátott feladatok ismétlődő jellege a főállásban vagy az utolsó állásban

PROCEDURE

Szigorú eljárásokkal pontosan meghatározott feladatok a főállásban vagy az utolsó állásban

03d. Munkaerőpiaci részvétel – 11 gyűjtött változó (11 nyolcéves)

Nyugdíj és munkaerőpiaci részvétel

PENSTYP1

Öregségi nyugdíj

AGEPENSO

A személy életkora az öregségi nyugdíj első folyósításakor

STATRECE

Első kötelező öregségi nyugdíját csökkentéssel vagy pótlékkal kapta

PENSTYP2

Rokkantsági nyugdíj és egyéb rendszeres, rokkantsági pénzbeni ellátás

AGEPENSD

A személy életkora a rokkantsági nyugdíj vagy egyéb rendszeres, rokkantsági pénzbeni ellátás első folyósításakor

PROVTYPE

Nyugdíjcélú megtakarítások

PENSSITU

Az öregségi nyugdíj első folyósításakor fennálló helyzet

WSTPREAS

A munkavégzés beszüntetésének fő oka az öregségi nyugdíjban részesülés kezdetekor

WCONREAS

A munkavégzés folytatásának fő oka az öregségi nyugdíjban részesülés kezdetekor

LMREENT

Visszatérés a munkaerőpiacra az öregségi nyugdíj folyósításának kezdete után

LMENTREAS

A munkaerőpiacra való visszatérés fő oka


Top