EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

A Bizottság (EU) 2020/1588 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. június 25.) az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dúsítatlan vagy dúsított tantál- vagy nióbiumérc, a dúsítatlan vagy dúsított aranyérc, az ón-oxidok és -hidroxidok, a tantalátok és a tantál-karbidok mennyiségi küszöbértékének megállapítása útján történő módosításáról

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

2020.10.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 360/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1588 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. június 25.)

az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dúsítatlan vagy dúsított tantál- vagy nióbiumérc, a dúsítatlan vagy dúsított aranyérc, az ón-oxidok és -hidroxidok, a tantalátok és a tantál-karbidok mennyiségi küszöbértékének megállapítása útján történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/821 rendelet I. melléklete felsorolja a rendelet hatálya alá tartozó ásványokat és fémeket, és ezen ásványok és fémek behozatala tekintetében éves mennyiségi küszöbértékeket határoz meg.

(2)

Az (EU) 2017/821 rendelet 1. cikkének (3) bekezdése értelmében a rendelet rendelkezései nem alkalmazandók azokra az uniós importőrökre, amelyek az egyes érintett ásványokból vagy fémekből éves szinten a rendelet I. mellékletében megállapított küszöbértékeknél kevesebbet hoznak be. Ezek a küszöbértékek úgy vannak megállapítva, hogy minden egyes ásvány és fém teljes uniós behozatalának legalább 95 %-a a rendeletben az uniós importőrökkel szemben megállapított kötelezettségek hatálya alá tartozzon.

(3)

A rendelet 2017-es elfogadásakor az I. mellékletben felsorolt ásványok és fémek közül öt esetében a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok nem biztosítottak megfelelő részletességű bontást. Emiatt ezen ásványok és fémek behozatalára vonatkozóan nem álltak rendelkezésre adatok, ezért az I. mellékletből öt mennyiségi küszöbérték még hiányzik.

(4)

Az (EU) 2017/821 rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében az I. mellékletből még hiányzó mennyiségi küszöbértékeket a Bizottságnak – amennyiben kivitelezhető, 2020. április 1-jéig, de legkésőbb 2020. július 1-jéig – kell meghatároznia egy, az I. melléklet módosítására irányuló, az (EU) 2017/821 rendelet 18. és 19. cikkével összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján.

(5)

Az (EU) 2017/821 rendelet az Európai Közösségek integrált vámtarifája (TARIC) keretében öt új kódot határozott meg azon öt ásvány és fém számára, amelynek mennyiségi küszöbértéke még hiányzik az I. mellékletből, és ezen öt új kód segítségével a tagállami vámhatóságok a rendelet 2017. júniusi hatálybalépése óta behozatali adatokat gyűjtöttek.

(6)

Az (EU) 2017/821 rendelet 18. cikke értelmében a Bizottságnak a tagállamok által az egyes uniós importőrökkel kapcsolatban a megelőző két év (tehát 2018 és 2019) tekintetében szolgáltatott behozatali adatokból kell kiindulnia.

(7)

Az (EU) 2017/821 rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/821 rendelet I. melléklete e felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 130., 2017.5.19., 1. o.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/821 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „Ásványok” című A. részben található táblázat a következőképpen módosul:

a)

A harmadik sor helyébe a következő szöveg lép:

„Tantál- vagy nióbiumérc, dúsított is

ex 2615 90 00

10

100 000 ”

b)

A negyedik sor helyébe a következő szöveg lép:

„Aranyérc, dúsított is

ex 2616 90 00

10

4 000 000 ”

2.

A „Fémek” című B. részben található táblázat a következőképpen módosul:

a)

A második sor helyébe a következő szöveg lép:

„Ón-oxidok és -hidroxidok

ex 2825 90 85

10

3 600 ”

b)

Az ötödik sor helyébe a következő szöveg lép:

„Tantalátok

ex 2841 90 85

30

30”

c)

A hetedik sor helyébe a következő szöveg lép:

„Tantál-karbid

ex 2849 90 50

10

770”


Top