EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1173

A Bizottság (EU) 2020/1173 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. június 4.) az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendeletnek és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendeletnek az előzetes tájékoztatási időszak hossza tekintetében történő módosításáról

C/2020/3338

HL L 259., 2020.8.10, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1173/oj

10.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 259/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1173 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. június 4.)

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendeletnek és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendeletnek az előzetes tájékoztatási időszak hossza tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 290. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére és 23a. cikkére

tekintettel az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére és 32b. cikkére,

mivel:

(1)

2018. június 7-én kihirdetésre került az (EU) 2016/1036 rendeletet (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) és az (EU) 2016/1037 rendeletet (a továbbiakban: szubvencióellenes alaprendelet) módosító (EU) 2018/825 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3).

(2)

Annak érdekében, hogy javuljon a dömpingellenes vizsgálatok és a kiegyenlítő vám alkalmazásának szükségességét feltáró vizsgálatok átláthatósága és kiszámíthatósága, biztosítani kell, hogy azok a felek, amelyeket az ideiglenes dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések bevezetése érinteni fog, különösen pedig az importőrök, értesüljenek az intézkedések várható bevezetéséről. Emellett az is kívánatos, hogy azon vizsgálatok esetében, amelyekben nem helyénvaló ideiglenes intézkedéseket bevezetni, a felek előzetesen kellő időben tudomást szerezzenek az intézkedések bevezetésének mellőzéséről. Erre szolgál a háromhetes előzetes tájékoztatási időszak.

(3)

A dömpingellenes alaprendelet 7. cikkének (1) bekezdése és a szubvencióellenes alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottságnak 2020. június 9-ig meg kellett vizsgálnia, hogy az előzetes tájékoztatási időszakban jelentős mértékben növekedett-e a behozatal, és amennyiben igen, a behozatal növekedése a nyilvántartásba vétel esetleges elrendelése vagy a kárkülönbözet esetleges módosítása ellenére okozott-e további kárt az érintett uniós gazdasági ágazatoknak.

(4)

A vizsgálat alapján a Bizottságnak az előzetes tájékoztatási időszak hosszát két hétre kell módosítania abban az esetben, ha a behozatal jelentős növekedést mutatott és ez a növekedés további kárt okozott, és négy hétre abban az esetben, ha nem ez történt.

(5)

A dömpingellenes alaprendelet 7. cikkének (1) bekezdése és 23a. cikkének (2) bekezdése, valamint a szubvencióellenes alaprendelet 12. cikkének (1) bekezdése és 32b. cikkének (2) bekezdése szerint e vizsgálat elvégzése egyszer gyakorolható kötelezettsége a Bizottságnak.

(6)

Az (EU) 2018/825 rendelet 2018. június 8-i hatálybalépése óta a Bizottság a dömpingellenes alaprendelet 5. cikke alapján tizenkilenc, (4) a szubvencióellenes alaprendelet 10. cikke alapján pedig hat vizsgálatot indított.

(7)

E vizsgálatok közül tizenkettő jutott túl az eljárás ideiglenes szakaszán úgy, hogy az előzetes tájékoztatási időszakra vonatkozó behozatali adatok is rendelkezésre állnak. Ezek tehát lehetővé teszik annak vizsgálatát, hogy az előzetes tájékoztatási időszakban jelentősen növekedett-e a behozatal. (5)

(8)

A Bizottságnak tehát – ahogyan azt az (EU) 2018/825 rendelet elfogadásakor is várni lehetett – csak korlátozott számban állnak rendelkezésére olyan ügyek, amelyek alapján értékelheti, hogy az előzetes tájékoztatási időszakban jelentősen növekedett-e a behozatal. Ezek az ügyek azonban egyértelmű tendenciát mutatnak.

(9)

A Bizottság a tizenkét vizsgálat közül hatban döntött ideiglenes intézkedések bevezetése mellett. A fennmaradó hat ügyben a felek három héttel az ideiglenes intézkedések bevezetésének határideje előtt tájékoztatást kaptak arról, hogy a Bizottság nem kíván ideiglenes intézkedéseket bevezetni.

(10)

Az 1. táblázatban összefoglalt statisztikai adatok alapján a Bizottság megállapította, hogy az érintett országokból az Unióba érkező behozatal volumene mindössze két vizsgálat esetében nőtt. A többi vizsgálat esetében jelentős csökkenés következett be.

1. táblázat

Behozatali volumen az egyes ügyekben

Ügy megnevezése és száma

Döntés az ideiglenes intézkedések bevezetéséről

Származási ország

Behozatal a vizsgálati időszakban (tonna)

Behozatal az előzetes tájékoztatási időszakban (tonna)

A behozatal növekedése

Karbamid–ammónium-nitrát keverékek (AD649)

Igen

Oroszország

35 297

8 497

–76 %

USA

42 700

0

–100 %

Trinidad és Tobago

21 183

0

–100 %

Összesen

99 180

8 498

–91 %

Biodízel (AS650)

Igen

Indonézia

29 693

24 045

–19 %

Közúti acélkerekek (AD652)

Igen

Kína

13 763

914

–93 %

Üvegrost szövetek (AD653)

Nem

Egyiptom

882

4

–100 %

Kína

2 161

1 724

–20 %

Összesen

3 043

1 728

–43 %

Folytonosüvegrostszál termékek (AD655)

Nem

Egyiptom

8 295

3 076

–63 %

Bahrein

1 350

327

–76 %

Összesen

9 644

3 403

–65 %

Üvegrost szövetek (AS656)

Nem

Egyiptom

882

37

–96 %

Kína

2 161

2 500

16 %

Összesen

3 043

2 537

–17 %

Folytonosüvegrostszál termékek (AS657)

Igen

Egyiptom

8 295

11 574

38 %

Forrás: Eurostat, az uniós gazdaság által szolgáltatott ellenőrzött adatok, Surveillance II adatbázis

(11)

A megvizsgált ügyek legnagyobb részében nem következett be jelentős növekedés. A két olyan eset közül, amikor növekedés volt megfigyelhető, az egyikben a behozatal végső soron nem az előzetes tájékoztatás hatására nőtt meg, hanem amiatt, hogy a Bizottság nem vetett ki ideiglenes vámokat. Valójában a korábbi, előzetes tájékoztatás nélküli rendszerben is lehetőség volt arra, hogy a behozatal vám nélkül lépjen be az Unióba, amint világossá vált minden érdekelt fél számára, hogy az alkalmazandó határidő lejárta miatt nem fog sor kerülni ideiglenes vámok kivetésére.

(12)

Összesen tehát egy olyan ügy maradt, amelyben az előzetes tájékoztatási időszakban, az ideiglenes intézkedések bevezetése előtt tovább nőtt a behozatal.

(13)

Ennek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az előzetes tájékoztatási időszakban érkező behozatal összességében nem okozott további kárt az érintett uniós gazdasági ágazatoknak. Ennek megfelelően az előzetes tájékoztatási időszak hosszát négy hétre kell módosítani.

(14)

Mivel erre a kérdésre nem vonatkoznak egyéb speciális átmeneti szabályok, helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az előzetes tájékoztatási időszak meghosszabbítása nem érinti azokat a vizsgálatokat, amelyeket a Bizottság az (EU) 2016/1036 rendelet 5. cikkének (9) bekezdése vagy az (EU) 2016/1037 rendelet 10. cikkének (11) bekezdése alapján e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése előtt indított. Ez a rendelkezés várhatóan jogbiztonságot eredményez, észszerű lehetőséget biztosít az érdekelt felek számára a korábbi szabályok hatályának megszűnésére és az új szabályok hatálybalépésére való felkészülésre, és elősegíti az (EU) 2016/1036 és az (EU) 2016/1037 rendelet hatékony, rendezett és méltányos végrehajtását.

(15)

Az (EU) 2016/1036 és az (EU) 2016/1037 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1036 rendelet 19a. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„19a. cikk

Tájékoztatás az ideiglenes vámok kivetésére rendelkezésre álló eljárási szakaszban

(1)   Az uniós gyártók/termelők, az importőrök és az exportőrök, képviseleti szervezeteik, valamint az exportáló ország képviselői tájékoztatást kérhetnek az ideiglenes vámok tervezett kivetéséről. Ezt a tájékoztatást írásban, az eljárás megindításáról szóló értesítésben meghatározott határidőn belül kell kérni. A tájékoztatást négy héttel az ideiglenes vámok kivetése előtt meg kell adni az említett feleknek. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a tervezett vámok kizárólag tájékoztató célú összefoglalását, valamint a dömpingkülönbözet és az uniós gazdasági ágazatnak okozott kár megszüntetéséhez szükséges különbözet kiszámításának részletes ismertetését, kellő figyelemmel a 19. cikkben előírt titoktartási kötelezettségek betartására. A feleknek e tájékoztatás megadásától számítva három munkanap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy észrevételeket tegyenek a számítások pontosságára vonatkozóan.

(2)   Amennyiben a vizsgálat ideiglenes vámok kivetése nélkül folytatódik, az érdekelt feleket az ideiglenes vámok kivetésére vonatkozóan a 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt négy héttel tájékoztatni kell a vámok kivetésének mellőzéséről.”

2. cikk

Az (EU) 2016/1037 rendelet 29a. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„29a.cikk

Tájékoztatás az ideiglenes vámok kivetésére rendelkezésre álló eljárási szakaszban

(1)   Az uniós gyártók/termelők, az importőrök és az exportőrök, képviseleti szervezeteik, valamint a származási és/vagy exportáló ország tájékoztatást kérhetnek az ideiglenes vámok tervezett kivetéséről. Ezt a tájékoztatást írásban, az eljárás megindításáról szóló értesítésben meghatározott határidőn belül kell kérni. A tájékoztatást négy héttel az ideiglenes vámok kivetése előtt meg kell adni az említett feleknek. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a tervezett vámok kizárólag tájékoztató célú összefoglalását, valamint a kiegyenlíthető támogatás összege kiszámításának és az uniós gazdasági ágazatnak okozott kár megszüntetéséhez szükséges különbözet kiszámításának részletes ismertetését, kellő figyelemmel a 29. cikkben előírt titoktartási kötelezettségek betartására. A feleknek e tájékoztatás megadásától számítva három munkanap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy észrevételeket tegyenek a számítások pontosságára vonatkozóan.

(2)   Amennyiben a vizsgálat ideiglenes vámok kivetése nélkül folytatódik, az érdekelt feleket az ideiglenes vámok kivetésére vonatkozóan a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt négy héttel tájékoztatni kell a vámok kivetésének mellőzéséről.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ezt a rendeletet azokra a vizsgálatokra kell alkalmazni, amelyekre vonatkozóan az (EU) 2016/1036 rendelet 5. cikkének (9) bekezdése, illetve az (EU) 2016/1037 rendelet 10. cikkének (11) bekezdése szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítés e rendelet hatálybalépése után kerül közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 176., 2016.6.30., 21. o.

(2)  HL L 176., 2016.6.30., 55. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1037 rendelete (2018. május 30-én) az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (HL L 143., 2018.6.7., 1. o.).

(4)  A Bizottság a WTO számítási módszerét követi. Eszerint amennyiben egy eljárás egy adott termék behozatalával összefüggésben több országra terjed ki, mindegyik ország esetét külön vizsgálatnak kell tekinteni.

(5)  A Bizottság három vizsgálatot megszüntetett (az Észak-Macedón Köztársaságból, az Oroszországból és a Törökországból származó üreges profilok), a fennmaradó 10 vizsgálatban pedig vagy még nem zárult le, vagy éppen csak lezárult az ideiglenes szakasz, ezért nem állnak rendelkezésre megbízható statisztikai adatok az előzetes tájékoztatási időszakról (2020. április 30-i állapot).


Top