EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1070

A Bizottság (EU) 2020/1070 végrehajtási rendelete (2020. július 20.) a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/4872

OJ L 234, 21.7.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

21.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. július 20.)

a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amint azt az (EU) 2018/1972 irányelv is elismeri, mivel a kis teljesítményű, kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok valószínűleg pozitív hatással lesznek a rádióspektrum használatára és a vezeték nélküli kommunikáció fejlődésére az Unióban, a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését engedélymentes kiépítési rendszerrel kell elősegíteni.

(2)

Egy kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont olyan különböző működési elemekből áll, mint a jelfeldolgozó egység, a rádiófrekvenciás egység, az antennarendszer, a kábelcsatlakozások és a ház. Egyes esetekben az antennarendszert vagy annak részeit a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont többi elemétől elkülönítve is lehet telepíteni, és egy vagy több, külön erre a célra szolgáló kábellel lehet csatlakoztatni. Ez a módszert használják az elosztott antennarendszerek vagy az egy vagy több üzemeltető által használt elosztott rádiórendszerek esetében. Egy kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont két vagy több rádióspektrum-használó kiszolgálására is kialakítható.

(3)

A társadalmi elfogadottság és a fenntartható kiépítés biztosítása érdekében az (EU) 2018/1972 irányelv 57. cikke (1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok vizuális hatását minimálisra kell korlátozni. Ennek érdekében vagy a lakosság számára nem látható, vagy vizuálisan nem feltűnő módon kell rögzíteni őket a tartószerkezetre. Működésüknek – az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban (2) meghatározottaknak megfelelően – biztosítaniuk kell a közegészség magas szintű védelmét is.

(4)

A 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy a rádióberendezéseket – ideértve a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokat is – úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák az emberek egészségének és biztonságának védelmét.

(5)

Ezért meg kell határozni az (EU) 2018/1972 irányelv 57. cikke (1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok fizikai és műszaki jellemzőit, azaz maximális térfogatát, súlykorlátozásait és maximális adási teljesítményét. A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok vizuális hatásának korlátozására szolgáló maximális térfogatot úgy kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye a tervezési rugalmasságot és a tartószerkezet fizikai és műszaki jellemzőihez való alkalmazkodást.

(6)

A Bizottság megbízásából készült, „A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok (SAWAP-ok) könnyített kiépítésére vonatkozó szabályozás” című tanulmány (4) azt mutatja, hogy a 30 literes maximális térfogatnak elegendőnek kell lennie a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok fő elemeinek befogadására, biztosítva ugyanakkor e hozzáférési pontok nem feltűnő külső megjelenését. Az említett maximális térfogatot kell alkalmazni az egy vagy több rádióspektrum-használót kiszolgáló kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok egyenként történő kiépítése során, valamint több olyan, kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont kiépítése esetén, amelyek kis felületű infrastrukturális helyszínen – például villanyoszlopon, közlekedési jelzőlámpán, hirdetőtáblán vagy buszmegállón – osztoznak, és amelynek mérete és/vagy sűrű előfordulása egy adott területen valószínűleg vizuális káoszt okozna.

(7)

A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontoknak meg kell felelniük az EN 62232:2017 (5) (Az RF-térerősség, a teljesítménysűrűség és a fajlagos elnyelt teljesítmény (SAR) meghatározása a rádiókommunikációs bázisállomások közelében az emberi expozíció értékelése céljából) európai szabványnak. Az említett szabvány módszertant biztosít a bázisállomások telepítéséhez, figyelembe véve azok adási teljesítményét az elektromágneses mezőknek való emberi kitettség értékelése céljából, és megfelel az 1999/519/EK ajánlásban meghatározott határértékeknek. Ezt a szabványt az EN 50401:2017 (Termékszabvány a bázisállomások berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses tere expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 100 GHz), üzembe helyezéskor) harmonizált európai szabvány 6.1. pontja is említi az üzemi környezetében üzembe helyezett vezeték nélküli hozzáférési pontok esetében az 1999/519/EK ajánlásban meghatározott elektromágneses sugárterhelési határértékeknek való megfelelésre vonatkozóan végzett értékeléssel kapcsolatban.

(8)

Az EN 62232:2017 szabvány a bázisállomások valamennyi típusára alkalmazandó, amelyek kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítményükre (EIRP) vonatkozó különböző határértékek alapján a következő öt telepítési osztályba vannak besorolva: néhány milliwatt (E0 osztály), 2 watt (E2 osztály), 10 watt (E10 osztály), 100 watt (E100 osztály) és több mint 100 watt (E+ osztály). Figyelembe véve az említett szabvány szerint betartandó telepítési biztonsági távolságokat, és mivel az (EU) 2018/1972 irányelv előírja, hogy a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontoknak kis teljesítményű berendezéseknek kell lenniük, e rendeletet a fenti osztályok közül csak az E0, E2 és E10 telepítési osztályra indokolt alkalmazni. Az EN 62232:2017 szabvány 6.2.4. pontjának 2. táblázata előírja, hogy egy E10 osztályú antenna legalacsonyabb sugárzó részének legalább 2,2 méter magasságban kell lennie a nyilvános járdák felett annak érdekében, hogy legalább 20 cm-es távolság legyen az antenna főnyalábja és egy 2 m magas személy teste között (6).

(9)

Esztétikai okokból az E10 osztályba tartozó, a 30 literes maximális térfogatot valószínűleg kitöltő kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok beltéri telepítését csak a legalább 4 méter belmagasságú, nagy beltéri helyeken, például múzeumokban, stadionokban, kongresszusi központokban, repülőtereken, metróállomásokon, vasútállomásokon vagy bevásárlóközpontokban indokolt engedélyezni.

(10)

A kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont nem veszélyeztetheti annak a teljes tartószerkezetnek a stabilitását, amelyre felszerelik, így sem súlya, sem alakja miatt nem teheti szükségessé a használt tartószerkezet szerkezeti megerősítését.

(11)

Az illetékes hatóságok általi felügyelet és nyomon követés lehetővé tétele érdekében – különösen több szomszédos vagy egy helyen elhelyezett, kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont esetében – minden olyan üzemeltetőnek, amely az e rendeletben meghatározott jellemzőknek megfelelő, E2 vagy E10 osztályú kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontot épít ki, kellő időben tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot a telepítésről. E célból az üzemeltetőnek legkésőbb a telepítést követő két héten belül értesítést kell küldenie az illetékes hatóság számára a telepítésről, amely tartalmazza a telepített hozzáférési pontok helyét és műszaki jellemzőit, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a telepítés megfelel e rendelet rendelkezéseinek. Annak érdekében, hogy az eljárás valamennyi tagállamban egyszerű legyen, ezt az értesítést egy – például a 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) alapján létrehozott – egyablakos információs ponthoz kell megküldeni.

(12)

Ez a rendelet nem érintheti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy meghatározzák az (EU) 2018/1972 irányelv 57. cikke (1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok, valamint más típusú bázisállomások helymegosztásából vagy adott helyen történő halmozásából eredő elektromágneses mezők összesített szintjét annak érdekében, hogy a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítéséhez kapcsolódó egyedi engedélyektől eltérő eszközökkel biztosíthassák azoknak az uniós joggal összhangban alkalmazandó összesített expozíciós határértékeknek való megfelelését.

(13)

Tekintettel a vonatkozó szabványok várható továbbfejlesztésére, annak érdekében, hogy azok az aktív antennarendszereket alkalmazó kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokra is alkalmazandók legyenek, ebben a stádiumban az ilyen hozzáférési pontok nem tartozhatnak az engedélymentes kiépítési rendszer hatálya alá.

(14)

E rendelet alkalmazását rendszeresen nyomon kell követni a felülvizsgálat megkönnyítése érdekében, az EN 62232 európai szabvány bármely frissítésének vagy a szabványosítás egyéb releváns fejleményeinek – különös tekintettel az aktív antennarendszerek használatára, a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok legkorszerűbb technológiájával kapcsolatos technológiai előrelépésekre, a több sáv és a megosztott (több üzemeltető által használt) megoldások támogatásának szükségességére –, valamint az 1999/519/EK ajánlás minden frissítésének a figyelembevételével.

(15)

Ez a rendelet nem érintheti a biztonságra, a közüzemi ellátásra, a magántulajdon tiszteletben tartására – többek között a tulajdonosok azon jogára, hogy döntsenek tulajdonuk használatáról – vonatkozó nemzeti intézkedéseket, valamint a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok nagy területi lefedésű hálózattal való, az uniós jognak megfelelő összekapcsolására vonatkozó szolgalmi jogokat.

(16)

Ez a rendelet nem érintheti a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésére vonatkozó, kevésbé korlátozó nemzeti szintű rendszerek alkalmazását.

(17)

mivel az (EU) 2018/1972 irányelv 2020. december 21-től alkalmazandó, ezt a rendeletet ugyanettől az időponttól kell alkalmazni.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Hírközlési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet meghatározza az (EU) 2018/1972 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok fizikai és műszaki jellemzőit.

Ez a rendelet nem alkalmazandó az aktív antennarendszerrel rendelkező kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokra.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1.

„kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény”, „EIRP”: az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

2.

„antennarendszer”: a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont hardverrésze, amely rádiófrekvenciás energiát sugároz azzal a céllal, hogy vezeték nélküli kapcsolatot biztosítson a végfelhasználók számára;

3.

„aktív antennarendszer”, „AAS”: olyan antennarendszer, amelyben az antennaelemek közötti amplitúdó és/vagy fázis folyamatosan állítható, ami a rádiós környezet rövid idejű változásainak megfelelően változó antennakarakterisztikát eredményez. Ez nem foglalja magában a hosszabb időtartamú sugárnyaláb-formálást, például az antenna rögzített mértékű, lefelé irányuló elektromos megdöntését. Azon kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok esetében, amelyek AAS-sel vannak felszerelve, ez utóbbi a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont beépített részét képezi;

4.

„beltéri”: minden olyan tér, ideértve a szállító járműveket is, amely mennyezettel, tetővel, vagy bármely olyan rögzített vagy mozgatható szerkezettel vagy eszközzel rendelkezik, amely alkalmas a szóban forgó teljes tér befedésére, továbbá amelyet az ajtók, ablakok és átjárók kivételével teljes egészében falak vagy oldalfalak zárnak körül, akár állandó, akár ideiglenes jelleggel, függetlenül a tető, a falak és az oldalfalak anyagának típusától, és függetlenül attól, hogy a szerkezet állandó vagy ideiglenes-e;

5.

„kültéri”: minden olyan tér, amely nem beltéri.

3. cikk

(1)   Az (EU) 2018/1972 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontoknak meg kell felelniük az e rendelet mellékletének B. pontjában meghatározott európai szabvány követelményeinek, és:

a)

teljes mértékben és biztonságosan be kell építeni őket a tartószerkezetükbe, hogy láthatatlanok legyenek a lakosság számára; vagy

b)

meg kell felelniük az e rendelet mellékletének A. pontjában meghatározott feltételeknek.

(2)   Az (1) bekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy meghatározzák a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok helymegosztásából vagy adott helyen történő halmozásából eredő elektromágneses mezők összesített szintjét, valamint hogy a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítéséhez kapcsolódó egyedi engedélyektől eltérő eszközökkel biztosítsák az elektromágneses mezők uniós joggal összhangban alkalmazandó összesített expozíciós határértékeinek való megfelelést.

(3)   Azon üzemeltetőknek, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, E2 vagy E10 osztályú kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontokat telepítettek, az egyes hozzáférési pontok telepítésétől számított két héten belül értesíteniük kell az illetékes nemzeti hatóságot a hozzáférési pontok telepítéséről és helyéről, valamint azokról a követelményekről, amelyeknek az említett bekezdés szerint megfelelnek.

4. cikk

A tagállamok rendszeresen nyomon követik e rendelet alkalmazását, különös tekintettel a 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazására, és erről első alkalommal 2021. december 31-ig, majd azt követően évente – a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok által használt technológiákra is kitérő – jelentést tesznek a Bizottságnak.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. december 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 321., 2018.12.17., 36. o.

(2)  A Tanács 1999/519/EK ajánlása (1999. július 12.) a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1

(5)  A 110 MHz-től 100 GHz-ig terjedő frekvenciatartományra alkalmazandó.

(6)  Az EN 62232:2017 szabvány C.3. melléklete.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1. o.).


MELLÉKLET

A.   A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett feltételek

1.

Az egy vagy több rádióspektrum-felhasználót kiszolgáló kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok nagyközönség számára látható részének teljes térfogata nem haladhatja meg a 30 litert.

2.

A különálló, elhatárolt felületű infrastrukturális helyszínen – például villanyoszlopon, közlekedési jelzőlámpán, hirdetőtáblán vagy buszmegállón – osztozó több különálló kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont nagyközönség számára látható részeinek teljes térfogata nem haladhatja meg a 30 litert.

3.

Abban az esetben, ha a kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont antennarendszerét és egyéb elemeit, például rádiófrekvenciás egységét, digitális processzorát, tárolóegységét, hűtőrendszerét, tápegységét, kábelcsatlakozásait, felhordó elemeit vagy földelésre és rögzítésre szolgáló elemeit külön szerelik fel, azok 30 liter térfogatot meghaladó részét a nagyközönség számára nem látható módon kell elhelyezni.

4.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontnak vizuális összhangban kell lennie a tartószerkezettel, méretének arányosnak kell lennie a tartószerkezet teljes méretével, egységes formával, a tartószerkezet színével megegyező, vagy ahhoz illeszkedő semleges színekkel és rejtett kábelekkel kell rendelkeznie, és az ugyanazon a helyszínen vagy a szomszédos helyszíneken már telepített, kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontokkal együtt nem okozhat vizuális káoszt.

5.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok tömege és alakja nem teheti szükségessé a tartószerkezet szerkezeti megerősítését.

6.

Az E10 telepítési osztályba tartozó kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok csak kültéren vagy legalább 4 m belmagasságú, nagyméretű beltérben építhetők ki.

B.   A 3. cikk (1) bekezdésében említett európai szabvány követelményei

1.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésének az EN 62232:2017 európai szabvány („A rádiófrekvencia-térerősség, a teljesítménysűrűség és a sugárzáselnyelési képesség (SAR) meghatározása a rádiótávközlési bázisállomások közelében az emberi expozíció értékelése céljából”) 6.2.4. pontjában szereplő 2. táblázatban foglalt E0, E2 és E10 telepítési osztályoknak megfelelően kell történnie.

2.

Azokban az esetekben, amikor egy vagy több, e rendelet hatálya alá tartozó kis hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési pont több antennarendszere (vagy azok részei) osztozik (osztoznak) egy helyen, az 1. pontban említett szabványban foglalt EIRP-kritériumok az összes, egy helyen osztozó antennarendszernek (vagy azok részeinek) az összesített EIRP-jére vonatkoznak.

Top