EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

A Bizottság (EU) 2020/781 végrehajtási rendelete (2020. június 12.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó határidő meghosszabbítását követően az (EU) 2018/545 végrehajtási rendeletnek az alkalmazás kezdőnapjai és egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 188/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. június 12.)

az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó határidő meghosszabbítását követően az (EU) 2018/545 végrehajtási rendeletnek az alkalmazás kezdőnapjai és egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/797 irányelvet az (EU) 2020/700 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) módosította annak érdekében, hogy lehetővé tegye a tagállamok számára az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatályba léptetésére vonatkozó határidő meghosszabbítását.

(2)

A Covid19-világjárvány kitörése miatt késedelmet szenvedhet a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti azon járműtípus-engedélyek vagy forgalombahozatali járműengedélyek iránti kérelmek értékelése, amelyek tekintetében a megfelelő engedélyeket 2020. június 16. előtt kellett kiállítani. Ezért azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerint értesítést küldtek az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) és a Bizottságnak, és amelyekben az (EU) 2016/797 irányelvet 2020. június 16-tól kell alkalmazni, a nemzeti biztonsági hatóságnak a kérelmező kérésére az említett időpontot követően is el kell végeznie az értékelést. A nemzeti biztonsági hatóságnak 2020. október 30. előtt véglegesítenie kell a szóban forgó értékelést, és ki kell állítania az engedélyt.

(3)

Azon tagállamok esetében, amelyek értesítést küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak arról a szándékukról, hogy az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2a) bekezdésének megfelelően meg kívánják hosszabbítani az említett irányelv átültetésére vonatkozó időszakot, az (EU) 2018/545 bizottsági végrehajtási rendelet (4) egyes rendelkezései alkalmazását el kell halasztani, és azokat 2020. október 31-től kell alkalmazni. Az (EU) 2018/545 végrehajtási rendeletben meghatározott átmeneti rendelkezéseket szintén ki kell igazítani.

(4)

Lehetséges, hogy egyes kérelmezők az (EU) 2018/545 végrehajtási rendelet szerinti kérelmeiket a jelenlegi alkalmazási határidőt figyelembe véve állították össze. A járműveknek mind a 2008/57/EK irányelv, mind az (EU) 2016/797 irányelv alkalmazásában meg kell felelniük az átjárhatósági műszaki előírásoknak és a vonatkozó nemzeti szabályoknak, valamint az alapvető követelményeknek. Az (EU) 2018/545 végrehajtási rendeletnek megfelelően benyújtott kérelmeknek tartalmazniuk kell vagy a járművek 2008/57/EK irányelvnek megfelelő üzembe helyezéséhez, vagy az azok (EU) 2016/797 irányelv szerinti forgalomba hozatalához szükséges valamennyi bizonyítékot. Ezért a kérelmezők számára lehetővé kell tenni, hogy az Ügynökséget és a Bizottságot az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2a) bekezdésének megfelelően értesítő tagállamok nemzeti biztonsági hatóságaihoz olyan kérelmet nyújtsanak be, amelyhez az (EU) 2018/545 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelő bizonyítékokat csatolták. A nemzeti biztonsági hatóságoknak el kell fogadniuk ezeket a kérelmeket, és el kell tekinteniük a felülvizsgált kérelmek benyújtásától.

(5)

Az (EU) 2018/545 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

(7)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/545 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (17) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(17)

»vonatkozó időpont«: 2019. június 16. azon tagállamok tekintetében, amelyek nem értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően arról, hogy meghosszabbították az említett irányelv átültetési időszakát. Az említett időpont 2020. június 16. azon tagállamok tekintetében, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot arról, hogy meghosszabbították az említett irányelv átültetési időszakát, és amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerinti értesítést. Az említett időpont 2020. október 31. azon tagállamok tekintetében, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2a) bekezdésének megfelelően értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot arról, hogy kiterjesztették az említett irányelv átültetési időszakára vonatkozó hosszabbítást.”;

2.

Az 55. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   „Az (1)–(4) bekezdéstől eltérve azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerint értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot, és amelyekben az (EU) 2016/797 irányelvet 2020. június 16-tól kell alkalmazni, a nemzeti biztonsági hatóság a kérelmező kérésére 2020. június 16-át követően is elvégzi a 2008/57/EK irányelv szerinti járműtípus-engedély és/vagy forgalombahozatali járműengedély iránti kérelmek értékelését, feltéve, hogy még 2020. október 30. előtt kiállítja a járműtípus-engedélyt és/vagy a forgalombahozatali járműengedélyt.

Amennyiben egy nemzeti biztonsági hatóság úgy véli, hogy 2020. október 30. előtt nem tudja kiállítani a járműtípus-engedélyt és/vagy a forgalombahozatali járműengedélyt, erről haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt és az Ügynökséget, és ebben az esetben a (2)–(4) bekezdés alkalmazandó.”;

b)

a cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az Ügynökség által 2020. június 16. és 2020. október 30. között kiállított járműengedélyekben és/vagy járműtípus-engedélyekben ki kell zárni azon tagállamok hálózatát vagy hálózatait, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerint értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot. Azon tagállamok nemzeti biztonsági hatóságai, amelyek ilyen értesítést küldtek:

a)

az Ügynökség által kiadott járműtípus-engedélyt a járműtípusoknak a 2008/57/EK irányelv 26. cikkével összhangban kiadott engedélyével egyenértékűnek tekintik, és a szóban forgó járműtípus tekintetében a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák;

b)

az Ügynökség által kiadott járműengedélyt a 2008/57/EK irányelv 22. vagy 24. cikkével összhangban kiadott első engedéllyel egyenértékűnek tekintik, és a 2008/57/EK irányelv 23. vagy 25. cikkével összhangban kiegészítő engedélyt adnak ki.”;

c)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A (2) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) és (5a) bekezdésben említett esetekben a nemzeti biztonsági hatóság és az Ügynökség együttműködnek egymással és összehangolják munkájukat az (EU) 2016/797 irányelv 21. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett elemekre vonatkozó értékelés elvégzése céljából.”;

d)

a cikk a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a)   „Azok a tagállamok, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerint értesítést küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak, a teherkocsikra vonatkozó ÁME-ről szóló 321/2013/EU rendelet melléklete 7.1.2. pontjának megfelelő és forgalombahozatali járműengedéllyel rendelkező tehervagonokat 2020. június 16. és 2020. október 30. között a 2008/57/EK irányelv alkalmazásában üzembe helyezési engedéllyel rendelkező járműként kezelik.”;

e)

a cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Azok a kérelmezők, akik a 2008/57/EK irányelv szerinti, jármű üzembe helyezésére vonatkozó engedély iránti vagy típusengedély iránti kérelmet nyújtanak be az Ügynökséget és a Bizottságot az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikke (2a) bekezdésének megfelelően értesítő tagállamokban, 2020. június 16. és 2020. október 30. között a 29. cikk (1) bekezdésének és a 30. cikk (1) bekezdésének megfelelően összeállított és az I. mellékletnek megfelelő dossziét nyújthatnak be a nemzeti biztonsági hatóságnak.

A nemzeti biztonsági hatóság a 2008/57/EK irányelv alkalmazásában elfogadja az e rendeletnek megfelelő, jármű üzembe helyezésére vonatkozó engedély iránti vagy típusengedély iránti kérelmeket.”

3.

az 56. cikk második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2019. június 16-tól kell alkalmazni azokban a tagállamokban, amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítést.

Ezt a rendeletet 2020. június 16-tól kell alkalmazni azokban a tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerint értesítették az Ügynökséget és a Bizottságot, és amelyek nem küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerinti értesítést.

Az 55. cikk (5a) és (7a) bekezdését 2020. június 16-tól valamennyi tagállamban alkalmazni kell.

Az 55. cikk (8) bekezdését 2020. június 16-tól kell alkalmazni azon tagállamokban, amelyek az (EU) 2016/797 irányelv 57. cikkének (2a) bekezdése szerinti értesítést küldtek az Ügynökségnek és a Bizottságnak.

Ezt a rendeletet 2020. október 31-től valamennyi tagállamban alkalmazni kell.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/700 irányelve (2020. május 25.) az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2020.5.27., 27. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 191., 2008.7.18., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2018/545 végrehajtási rendelete (2018. április 4.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról (HL L 90., 2018.4.6., 66. o.).


Top