EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0698

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

PE/16/2020/REV/1

OJ L 165, 27.5.2020, p. 10–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/698/oj

27.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/10


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/698 RENDELETE

(2020. május 25.)

a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 91. cikkére és 100. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, mivel:

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A Covid19-járvány és a következtében kialakult közegészségügyi válság eddig sosem látott kihívást jelent a tagállamok számára, és nagy terhet ró a nemzeti hatóságokra, az uniós polgárokra és a gazdasági szereplőkre, különösen a szállítási szolgáltatókra. A közegészségügyi válság eredményezte rendkívüli körülmények hatással vannak a tagállamok illetékes hatóságainak rendes tevékenységére és a fuvarozási vállalkozások munkájára a különböző közlekedési ágazatokban elvégzendő adminisztratív formalitások tekintetében, amit a vonatkozó intézkedések meghozatalakor nem lehetett előre látni. E rendkívüli körülmények erősen kihatnak számos, az uniós közlekedési jog hatálya alá tartozó területre.

(2)

Különösen, a szállítási szolgáltatók és más érintett személyek nem tudják elvégezni a bizonyítványok és engedélyek megújításával vagy meghosszabbításával kapcsolatos egyes uniós jogi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében szükséges alakiságokat vagy eljárásokat, vagy nem tudják megtenni az érvényességük fenntartásához szükséges egyéb lépéseket. Ugyanezen okokból előfordulhat, hogy a tagállamok illetékes hatóságai nem tudnak eleget tenni az uniós jogban megállapított kötelezettségeknek, és nem tudják biztosítani, hogy a szállítási szolgáltatók által benyújtott vonatkozó kérelmeket az alkalmazandó határidők lejárta előtt elbírálják. Ezért intézkedéseket kell elfogadni e problémák megoldása, valamint a jogbiztonság és az érintett jogi aktusok megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az ehhez szükséges kiigazításokat meg kell tenni, különösen bizonyos határidők tekintetében, a Bizottság azon lehetőségének biztosításával együtt, hogy bármely tagállam kérésére határidő-hosszabbítást engedélyezzen.

(3)

A 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) megállapítja az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat. Ezeknek a gépjárművezetőknek szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és a továbbképzés elvégzését vezetői engedéllyel vagy gépjárművezetői képesítési igazolvánnyal kell igazolniuk, amelyen a továbbképzést nyilvántartják. Mivel a szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezők számára a továbbképzés elvégzése és az annak elvégzését igazoló szakmai alkalmassági bizonyítványok megújítása a Covid19-járvány által okozott – egyes tagállamokban 2020. február 1-jéig megkezdődött –rendkívüli körülmények következtében nehézségekbe ütközik, a közúti szállítás folyamatosságának biztosítása érdekében e szakmai alkalmassági bizonyítványok érvényességét a lejáratukat követő hét hónappal meg kell hosszabbítani. A tagállamok által a 2003/59/EK irányelv 8. cikkének (2) és (3) bekezdésével, a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletével vagy a 2003/59/EK irányelv II. mellékletével összhangban az említett ügyekben az e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt hozott intézkedéseknek érvényben kell maradniuk.

(4)

A 2006/126/EK irányelv meghatározza a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályokat. Rendelkezik a tagállamok által uniós vezetőiengedély-minta alapján kiállított vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről, és megállapítja az ezen engedélyekre vonatkozó minimumkövetelményeket. Különösen, a gépjárművezetőknek érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkezniük, amelyet igazgatási érvényességének lejártakor meg kell újítani, vagy bizonyos esetekben le kell cserélni. Mivel a Covid19-járvány által okozott – egyes tagállamokban 2020. február 1-jéig megkezdődött –rendkívüli körülmények miatt a vezetői engedélyek megújítása nehézségekbe ütközik, a közúti mobilitás folyamatosságának biztosítása érdekében egyes vezetői engedélyek érvényességi idejét a lejáratuktól számított hét hónappal meg kell hosszabbítani.

(5)

A 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) állapítja meg a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekre vonatkozó szabályokat. A tisztességes verseny és a közúti biztonság biztosításához elengedhetetlen a vezetési időre, a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozóan az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) és a 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) meghatározott szabályok betartása. Mivel biztosítani kell a közúti szállítási szolgáltatások folyamatosságát annak ellenére, hogy a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt nehézségekbe ütközik a menetíró készülékek rendszeres ellenőrzése, a 165/2014/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett azon ellenőrzéseket, amelyeket 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között kellett volna elvégezni, legkésőbb hat hónappal azt követően kell elvégezni, hogy az említett cikk értelmében azokat el kellett volna végezni. Ugyanezen okból a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt a járművezetői kártyák megújításával és pótlásával kapcsolatos nehézségek indokolttá teszik, hogy a tagállamok illetékes hatóságai több időt kapjanak e célokra. Ezen esetekben a gépjárművezetőket olyan helyzetbe kell hozni, és kötelezni kell őket arra, hogy az új kártyájuk kézhez vételéig a vezetési időre, a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó szükséges információk rögzítéséhez életképes alternatívákat vegyenek igénybe.

(6)

A 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) határozza meg a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó szabályokat. Az időszakos műszaki vizsgálat összetett feladat, amely annak biztosítására szolgál, hogy a járművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. Mivel a Covid19-járvány által okozott – egyes tagállamokban 2020. február 1-jéig megkezdődött – rendkívüli körülmények miatt nehézségekbe ütközik az időszakos műszaki vizsgálat elvégzése, a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között elvégzendő időszakos műszaki vizsgálatokat egy későbbi időpontban, de legkésőbb az eredeti határidőt követő hét hónapon belül kell elvégezni, és az érintett bizonyítványoknak az említett későbbi időpontig érvényben kell maradniuk.

(7)

Az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) állapítja meg a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályait. A Covid19-járvány és azt azt kísérő közegészségügyi válság súlyos következményekkel jár az ágazat pénzügyi helyzetére nézve, és egyes fuvarozási vállalkozások már nem felelnek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó követelménynek. Tekintettel arra, hogy a közegészségügyi válság következtében csökkent a tevékenység mértéke, várható, hogy a vállalkozásoknak a szokásosnál hosszabb időre lesz szükségük annak bizonyításához, hogy a pénzügyi helyzetre vonatkozó követelmény ismét állandó jelleggel teljesülni fog. Ezért helyénvaló az 1071/2009/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjában az e célokra megállapított maximális határidőnek a 2020. március 1. és 2020. december 31. között elvégzett értékelések és meghozott határozatok tekintetében hatról tizenkét hónapra történő meghosszabbítása a fuvarozási vállalkozások pénzügyi helyzetére vonatkozó, a 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszak egészét vagy egy részét lefedő értékelés tekintetében. Amennyiben már korábban megállapításra került, hogy e követelmény nem teljesül, és az illetékes hatóság által meghatározott határidő még nem járt le, az illetékes hatóság számára lehetővé kell tenni, hogy a szóban forgó határidőt összesen 12 hónapra meghosszabbítsa.

(8)

Az 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) meghatározza a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz, az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) pedig meghatározza az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályait. A nemzetközi közúti árufuvarozás és az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás többek között közösségi engedélyhez, valamint az árufuvarozást végző, harmadik országbeli állampolgár járművezetők esetében járművezetői igazolványhoz kötött. A menetrend szerinti autóbuszjáratok üzemeltetése szintén engedélyhez kötött. Ezek az igazolványok és engedélyek meghosszabbíthatók, miután meggyőződtek arról, hogy a vonatkozó feltételek továbbra is teljesülnek. Mivel a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt az engedélyek és igazolványok megújítása nehézségekbe ütközik, a közúti mobilitás folyamatosságának biztosítása érdekében érvényességüket a lejáratuktól számított hat hónappal meg kell hosszabbítani.

(9)

Az (EU) 2016/798 európai parlamenti és a tanácsi irányelv (11) határozza meg a vasútbiztonságra vonatkozó szabályokat. Tekintettel a kijárási korlátozásokra, beleértve a Covid19-járvány megfékezésével járó többletmunkára, a nemzeti hatóságok, a vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők nehézségekbe ütköznek az egységes biztonsági tanúsítványok megújítása és – tekintettel a meglévő biztonsági engedélyek közelgő lejártára – az ilyen engedélyek következő időszakra történő kiállítása tekintetében, az említett irányelv 10. és 12. cikke alapján. Az egységes biztonsági tanúsítványok megújításának határidejét ezért hat hónappal meg kell hosszabbítani, és a meglévő egységes biztonsági tanúsítványoknak ennek megfelelően érvényben kell maradniuk. Hasonlóképpen, a biztonsági engedélyek érvényességét hat hónappal meg kell hosszabbítani.

(10)

Az (EU) 2016/798 irányelv 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes tagállamok meghosszabbították az említett irányelv átültetésére vonatkozó határidőt. A 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (12) szabályai ezért továbbra is alkalmazandók ezekben a tagállamokban. Ezért rendelkezni kell a 2004/49/EK irányelv 10. és 11. cikke alapján kiadott biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek megújítására vonatkozó határidők meghosszabbításáról is, és egyértelművé kell tenni, hogy az érintett biztonsági tanúsítványok és engedélyek ennek megfelelően érvényben maradnak.

(11)

A 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) állapítja meg az uniós vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítésére vonatkozó szabályokat. Az irányelv 14. cikkének (5) bekezdése és 16. cikke előírja, hogy a mozdonyvezetői engedélyek érvényessége tíz évre korlátozódik, és azokat időszakosan ellenőrizni kell. Mivel a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt az engedélyek megújítása nehézségekbe ütközik, a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között lejáró engedélyek érvényességét a lejáratuktól számított hat hónappal meg kell hosszabbítani. Hasonlóképpen, a mozdonyvezetőknek további hat hónapot kell biztosítani az időszakos ellenőrzések elvégzésére.

(12)

A 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) hozza létre az egységes európai vasúti térséget. Az említett irányelv 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az engedélyező hatóságok rendszeres felülvizsgálatot folytathatnak annak ellenőrzése érdekében, hogy egy vasúti társaság továbbra is teljesíti-e az említett irányelv III. fejezetében foglalt azon kötelezettségeket, amelyek az említett vasúti társaság engedélyére vonatkoznak. Az említett irányelv 24. cikkének (3) bekezdése értelmében az engedélyező hatóságok a nem megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeknek való meg nem felelés miatt felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt, és ideiglenes engedélyt adhatnak a vasúti társaság átszervezésének idejére, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a biztonságot. A Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt az engedélyező hatóságoknak komoly nehézséget okoz a meglévő engedélyek rendszeres felülvizsgálatának elvégzése és az új engedélyeknek az ideiglenes engedély lejártát követően történő kiadása tekintetében a vonatkozó határozatok meghozatala. Ezért a rendszeres felülvizsgálatok lefolytatására vonatkozó határidőket, amelyek az említett irányelvvel összhangban 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között lejárnak, hat hónappal meg kell hosszabbítani. Hasonlóképpen, a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között lejáró érintett ideiglenes engedélyek érvényességét hat hónappal meg kell hosszabbítani.

(13)

A 2012/34/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdése előírja az engedélyező hatóságok számára, hogy a vonatkozó információk, nevezetesen az említett irányelv III. mellékletében említett adatok benyújtását követően az engedélykérelmekről három hónapon belül hozzanak határozatot. Mivel a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt nehéz meghozni a vonatkozó határozatokat, ezt a határidőt hat hónappal meg kell hosszabbítani.

(14)

Azok a vasúti társaságok, amelyek pénzügyileg stabil helyzetben voltak a Covid19-járvány előtt, olyan likviditási problémákkal szembesülnek, amelyek engedélyük felfüggesztéséhez, visszavonásához vagy annak ideiglenes engedéllyel való felváltásához vezethetnek anélkül, hogy annak strukturális gazdasági indokai lennének. A 2012/34/EU irányelv 24. cikkének (3) bekezdése szerinti ideiglenes engedély megadása negatív üzenetet jelenthet a piac számára a vasúti társaságok túlélési képességéről, ami viszont súlyosbítaná az egyébként átmeneti pénzügyi problémáikat. Ezért rendelkezni kell arról, hogy amennyiben az engedélyező hatóság a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban elvégzett ellenőrzés alapján megállapítja, hogy egy vasúti társaság már nem teljesíti a megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos követelményeket, 2020. augusztus 31. előtt dönthessen úgy, hogy nem függeszti fel vagy nem vonja vissza az ilyen érintett vasúti társaság engedélyét, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a biztonságot, és feltéve, hogy a következő hat hónapon belül valós esély mutatkozik a vasúti társaság pénzügyi helyzetének kielégítő rendezésére. 2020. augusztus 31. után a vasúti társaságnak az említett irányelv 24. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános szabályok hatálya alá kell tartoznia.

(15)

A 96/50/EK tanácsi irányelv (15) állapítja meg az Unión belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeit. A hajóvezetői bizonyítvány birtokosának 65. életéve betöltése után rendszeres orvosi vizsgálatnak kell alávetnie magát. Tekintettel a Covid19-járvánnyal kapcsolatban hozott intézkedésekre, és különösen arra, hogy orvosi vizsgálatok céljából korlátozottan lehet az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni, a hajóvezetői bizonyítvány birtokosai nem vethetők alá az ezen intézkedések által érintett időszakon belül esedékes orvosi vizsgálatoknak. Ezért azokban az esetekben, amikor az orvosi vizsgálatokon való részvételre vonatkozó határidő egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között járt volna le vagy járna le, ezt a határidőt minden egyes érintett esetben hat hónappal meg kell hosszabbítani. A hajóvezetői bizonyítványoknak ennek megfelelően érvényben kell maradniuk.

(16)

Az (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) határozza meg a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelményeket. Az említett irányelv 10. cikke korlátozza az uniós belvízi hajóbizonyítványok érvényességi idejét. Ezenkívül az (EU) 2016/1629 irányelv 28. cikke előírja, hogy az említett irányelv hatálya alá tartozó, és a tagállamok illetékes hatóságai által a korábban alkalmazandó irányelvnek, a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (17) megfelelően 2018. október 6. előtt kiadott okmányok lejáratukig érvényben maradnak. A Covid19-járvány miatt hozott intézkedések kivitelezhetetlenné és néha lehetetlenné tehetik az illetékes hatóságok számára, hogy a vonatkozó bizonyítványok érvényességének meghosszabbítása érdekében műszaki szemléket végezzenek, vagy hogy az (EU) 2016/1629 irányelv 28. cikkében említett okmányokat pótolják. Ezért az érintett belvízi hajók folyamatos üzemeltetésének lehetővé tétele érdekében helyénvaló hat hónappal meghosszabbítani azon uniós belvízi hajóbizonyítványok, valamint az (EU) 2016/1629 irányelv 28. cikkének hatálya alá tartozó azon okmányok érvényességét, amelyek egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le.

(17)

A 2004/725/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) határozza meg a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozására vonatkozó szabályokat. A 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) a kikötővédelem növelését célzó intézkedéseket állapít meg a védelmi eseményekkel szemben. Az említett irányelv biztosítani kívánja továbbá, hogy a kikötővédelem növelése javítsa a 2004/725/EK rendelet alkalmazása céljából hozott védelmi intézkedéseket. A jelenlegi közegészségügyi válság megnehezíti a tagállami hatóságok által végzett tengeri védelmi ellenőrzéseket és felméréseket, amelyek a tengerbiztonság területén bizonyos okmányok megújításához szükségesek. Ezért az említett uniós jogi aktusok által előírt védelmi felmérések és védelmi tervek felülvizsgálatára vonatkozó határidőket észszerű idővel meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy a tagállamok és a hajózási ágazat – a biztonság veszélyeztetése nélkül – rugalmas és pragmatikus megközelítést alkalmazhasson, és a létfontosságú beszállítói láncokat nyitva tarthassa. Rugalmasságot kell biztosítani a tengerhajózási biztonsági oktatások és gyakorlatok esetében is, amelyeket az uniós tengerhajózási biztonsági jogi aktusok szerint bizonyos határidőkön belül kell elvégezni.

(18)

Amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy azon szabályok alkalmazása, amelyektől e rendelet eltérést biztosít többek között a bizonyítványok és engedélyek megújításával vagy meghosszabbításával kapcsolatban, valószínűleg kivitelezhetetlen marad az e rendeletben megállapított határidőkön túl is a tagállam által a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az adott tagállam kérésére engedélyezhesse az érintett tagállam számára az e rendeletben meghatározott határidők adott esetben való további meghosszabbítását. A jogbiztonság szavatolása és annak biztosítása érdekében, hogy a közlekedés biztonsága és védelme ne forogjon kockán, ezen határidő-meghosszabbításnak az ahhoz szükséges időtartamra kell korlátozódnia, amely alatt az alakiságok, eljárások, ellenőrzések és képzések elvégzése valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

(19)

A Covid19-járvány az egész Unióra hatással van, de nem azonos módon. A járvány eltérő mértékben és eltérő időszakban sújtott le a tagállamokra. Tekintettel arra, hogy a rendes körülmények között alkalmazandó szabályoktól való eltérést a szükséges mértékre kell korlátozni, a tagállamok számára a 2006/126/EK irányelv, a 165/2014/EU rendelet, a 2014/45/EU irányelv, az 1072/2009/EK rendelet, az 1073/2009/EK rendelet és a 2007/59/EK irányelv tekintetében lehetővé kell tenni, hogy az említett jogi aktusokat az e rendeletben előírt eltérések alkalmazása nélkül alkalmazzák továbbra is, amennyiben az említett jogi aktusok alkalmazása kivitelezhető marad. Ugyanez alkalmazandó akkor, amikor valamely tagállam ilyen nehézségekkel nézett szembe, de azok enyhítése érdekében megfelelő nemzeti intézkedéseket hozott. Az ezen lehetőség igénybevétele mellett döntő tagállamok azonban nem akadályozhatják meg, hogy egy gazdasági szereplő vagy egyén az e rendelet szerint biztosított, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodjon, és különösen el kell ismerniük az olyan engedélyeket és bizonyítványokat, amelyeknek az érvényességét e rendelet alapján meghosszabbították.

(20)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a Covid19-járvány által a közúti és vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és tengerbiztonság területén okozott rendkívüli körülmények kezelése érdekében az egyes bizonyítványok és engedélyek érvényességi idejének megújítására vagy meghosszabbítására az uniós jogban megállapított határidők meghosszabbítását és az egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a javasolt intézkedés léptéke és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(21)

Tekintettel a javasolt intézkedéseket igazoló, a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(22)

A Covid19-járvány előre nem látható és hirtelen jellege miatt nem volt lehetséges a vonatkozó intézkedések időben történő elfogadása. Ezért e rendelet rendelkezéseinek a hatálybalépését megelőző időszakra is ki kell terjedniük. Tekintettel e rendelkezések jellegére, ez a megközelítés nem vezet az érintett személyek jogos elvárásainak megsértéséhez.

(23)

A Covid19-járvány által a közúti és vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és a tengerbiztonság területén okozott körülmények haladéktalan kezelésének szükségessége miatt, mindazonáltal adott esetben ésszerű időtartamot biztosítva a tagállamoknak arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot arról, ha úgy döntenek, nem alkalmaznak az e rendeletben megállapított bizonyos eltéréseket, e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie annak érdekében, hogy a lehető legrövidebbek maradjanak a különböző közlekedési ágazatokban számos hatóságot és szállítási szolgáltatót érintő jogbizonytalanságból fakadó helyzetek, különösen, ha a vonatkozó határidők már lejártak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

Tárgy

E rendelet a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt egyedi és átmeneti intézkedéseket állapít meg a közúti és vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és a tengerbiztonság területén egyes bizonyítványok és engedélyek megújítására és érvényességi idejének meghosszabbítására, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztására vonatkozóan.

2. cikk

A 2003/59/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2003/59/EK irányelv 8. cikkének (2) és (3) bekezdésétől eltérve, a továbbképzésnek a szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezők általi elvégzésére vonatkozó azon határidőket, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, minden esetben hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. A szakmai alkalmassági bizonyítványok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   A 2006/126/EK irányelv I. mellékletében előírt, a vezetői engedélyen vagy a 2003/59/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében említett gépjárművezetői képesítési igazolványon az illetékes hatóságok által az említett cikk (1) bekezdésében említett szakmai alkalmassági bizonyítványok alapján feltüntetett 95. harmonizált uniós kód jelölésének érvényességét az egyes vezetői engedélyeken és gépjárművezetői képesítési igazolványokon feltüntetett időponttól számított hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   A 2003/59/EK irányelv II. mellékletében említett, egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között lejárt vagy lejáró gépjárművezetői képesítési igazolványok érvényességét az egyes igazolványokon feltüntetett lejárati időponttól számított hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(4)   Az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésének hatálya alá tartozó, határokon átnyúló tevékenységek sérelme nélkül, a tagállamok által a 2003/59/EK és a 2006/126/EK irányelv e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett rendelkezéseivel összhangban a 2020. február 1. és 2020. május 28. között meghozott intézkedések érvényben maradnak.

(5)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése vagy a gépjárművezetői képesítési igazolványok megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. Az említett kérelem vonatkozhat a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy adott esetben az (1), a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott, hét hónapos időszakokra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-ig kell benyújtani a Bizottságnak.

(6)   Amennyiben az (5) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1), a (2) és/vagy a (3) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a szóban forgó továbbképzés elvégzése vagy annak tanúsítása, a 95. harmonizált uniós kód feltüntetése vagy a gépjárművezetői képesítési igazolványok megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

3. cikk

A 2006/126/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2006/126/EK irányelv 7. cikkétől és I. melléklete 3. pontjának d) alpontjától eltérve, azon vezetői engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, az egyes vezetői engedélyekben említett lejárati időponttól számított hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt a vezetői engedélyek megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. Az említett kérelem vonatkozhat a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy a hét hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a vezetői engedélyek megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe – olyan nehézségekkel, amelyek kivitelezhetetlenné tették vagy tennék a vezetői engedélyek meghosszabbítását a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

4. cikk

A 165/2014/EU rendeletben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 165/2014/EU rendelet 23. cikkétől eltérve, az említett cikk (1) bekezdésében előírt rendszeres vizsgálatokat, amelyeket egyébként az említett bekezdésnek megfelelően 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között kellett volna vagy kellene elvégezni, legkésőbb hat hónappal azt követően kell elvégezni, amikor azok elvégzése az említett cikkel összhangban egyébként kötelező lett volna vagy lenne.

(2)   A 165/2014/EU rendelet 28. cikkétől eltérve, amennyiben a járművezető az említett cikk (1) bekezdésének megfelelően 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között kérelmezi járművezetői kártya megújítását, a tagállamok illetékes hatóságai legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül új járművezetői kártyát állítanak ki. Amíg a járművezető nem kapja meg új járművezetői kártyáját a kártyát kiállító hatóságoktól, az említett rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó a járművezetőre, feltéve, hogy a járművezető igazolni tudja, hogy a járművezetői kártya megújításának kérelmezése az említett rendelet 28. cikke (1) bekezdésének megfelelően megtörtént.

(3)   A 165/2014/EU rendelet 29. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, amennyiben a járművezető az említett cikk (4) bekezdésének megfelelően 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között kérelmezi a járművezetői kártya cseréjét, a tagállamok illetékes hatóságai legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül új kártyát állítanak ki. A 165/2014/EU rendelet 29. cikkének (5) bekezdésétől eltérve, a járművezető mindaddig vezethet kártya nélkül, amíg a kártyát kiállító hatóságoktól új járművezetői kártyája meg nem érkezik, feltéve, hogy a járművezető bizonyítani tudja, hogy a járművezetői kártyát visszaküldte az illetékes hatóságnak, amikor a kártya megsérült vagy hibásan működött, valamint hogy kérelmezte a kártya cseréjét.

(4)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a rendszeres vizsgálatok, a járművezetői kártyák megújítása vagy a járművezetői kártyák cseréje a 165/2014/EU rendeletben előírtak szerint 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1), a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. Ez a kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az új járművezetői kártya kiállítására alkalmazandó határidőkre, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(5)   Amennyiben a (4) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1), a (2) és/vagy a (3) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a rendszeres vizsgálatok, a járművezetői kártya megújítása vagy a járművezetői kártya cseréje valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe – olyan nehézségekkel, amelyek a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban kivitelezhetetlenné tették vagy tennék a rendszeres vizsgálatokat, a járművezetői kártyák megújítását vagy a járművezetői kártyák cseréjét, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1), (2) és (3) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1), (2) és (3) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

5. cikk

A 2014/45/EU irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2014/45/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdésétől és 10. cikkének (1) bekezdésétől, valamint II. mellékletének 8. pontjától eltérve, az azon időszakos műszaki vizsgálatokra vonatkozó határidőket, amelyeket egyébként az említett rendelkezésekkel összhangban 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között kellett volna vagy kellene elvégezni, hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   A 2014/45/EU irányelv 8. cikkétől és II. mellékletének 8. pontjától eltérve, a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között lejáró műszaki vizsgálati bizonyítványok érvényességét hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a műszaki vizsgálatok elvégzése vagy azok tanúsítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. Ez a kérelem vonatkozhat a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy a hét hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet legkésőbb 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben az (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a műszaki vizsgálatok elvégzése vagy azok tanúsítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe –olyan nehézségekkel, amelyek a 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban kivitelezhetetlenné tették vagy tennék a műszaki vizsgálatok elvégzését vagy azok tanúsítását, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1) és (2) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

6. cikk

Az 1071/2009/EK rendeletben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   Az 1071/2009/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, amennyiben egy illetékes hatóság a 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszak egészét vagy egy részét lefedő számviteli évekre vonatkozó, az említett rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett éves beszámolók és igazolások alapján megállapítja, hogy valamely fuvarozási vállalkozás nem felel meg az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, a pénzügyi helyzetre vonatkozó követelménynek, az illetékes hatóság által az említett időszak alatt az említett rendelet 13. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában megállapított határidő nem haladhatja meg a 12 hónapot.

(2)   Az 1071/2009/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve, amennyiben az illetékes hatóság 2020. május 28. előtt megállapította, hogy egy fuvarozási vállalkozás nem felel meg az említett rendelet 13. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, a megfelelő pénzügyi helyzetre vonatkozó követelménynek, és határidőt szabott a fuvarozási vállalkozás számára a helyzet orvoslására, az illetékes hatóság – feltéve, hogy az említett határidő 2020. május 28-án nem járt le – meghosszabbíthatja az említett határidőt. Az így meghosszabbított határidő nem haladhatja meg a 12 hónapot.

7. cikk

Az 1072/2009/EK rendeletben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   Az 1072/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, azon közösségi engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. A hiteles másolatok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   Az 1072/2009/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdésétől eltérve, azon járművezetői igazolványok érvényességét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a közösségi engedélyek vagy a járművezetői igazolványok megújítása 2020. augusztus 31-én túl valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolt kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy a hat hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben az (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a közösségi engedélyek vagy járművezetői igazolványok megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe – olyan nehézségekkel, amelyek a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban kivitelezhetetlenné tették vagy tennék a közösségi engedélyek vagy járművezetői igazolványok megújítását, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1) és (2) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

8. cikk

Az 1073/2009/EK rendeletben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   Az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, azon közösségi engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. A hiteles másolatok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   Az 1073/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, a fuvarozók által 2019. december 12. és 2020. augusztus 31. között benyújtott, menetrendszerinti járatok engedélyezése iránti kérelmekről az engedélyező hatóság a kérelem benyújtásának időpontjától számított hat hónapon belül határoz. Az 1073/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok azon illetékes hatóságai, amelyek hozzájárulását az említett cikk (1) bekezdésével összhangban az ilyen kérelem tekintetében kérelmezték, a kérelemmel kapcsolatos határozatukról három hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. Amennyiben az engedélyező hatóság három hónapon belül nem kap választ, akkor úgy kell tekinteni, hogy a megkeresett hatóságok hozzájárulása biztosított, és az engedélyező hatóság kiadhatja az engedélyt. Az azon tagállamok számára, amelyeknek a hozzájárulását kérelmezték, a 1073/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében biztosított határidő három hónapra történő meghosszabbítása az említett tagállamokhoz 2020. március 27-ét követően beérkezett kérelmekre vonatkozik.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a közösségi engedélyek megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra, a 2019. december 12. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra, a hat hónapos időszakra, vagy ezek bármely kombinációjára. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a közösségi engedélyek megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe – olyan nehézségekkel, amelyek a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban kivitelezhetetlenné tették vagy tennék a közösségi engedélyek megújítását, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

9. cikk

Az (EU) 2016/798 irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   Az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (13) bekezdésétől eltérve, azon egységes biztonsági tanúsítványok megújítására vonatkozó határidőket, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. Az érintett egységes biztonsági tanúsítványok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   Az (EU) 2016/798 irányelv 12. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, azon biztonsági engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2016/798 irányelv 10. cikkének (8) bekezdésével összhangban kiállított egységes biztonsági tanúsítványok megújítása vagy a biztonsági engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott hat hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben az (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt az egységes biztonsági tanúsítványok megújítása vagy a biztonsági engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

10. cikk

A 2004/49/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdésétől eltérve, azon biztonsági tanúsítványok megújításának határidejét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. Az érintett biztonsági tanúsítványok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   A 2004/49/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, azon biztonsági engedélyek megújításának határidejét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. Az érintett biztonsági engedélyek ennek megfelelően érvényben maradnak.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt a biztonsági tanúsítványok vagy a biztonsági engedélyek megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott hat hónapos időszakokra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a biztonsági tanúsítványok vagy a biztonsági engedélyek megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

11. cikk

A 2007/59/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2007/59/EK irányelv 14. cikkének (5) bekezdésétől eltérve, azon engedélyek érvényességét, amelyek egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, az egyes engedélyek lejártának napjától számított hat hónapos időszakkal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   A 2007/59/EK irányelv 16. cikkétől, valamint II. és VII. mellékletétől eltérve, azon időszakos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó határidőket, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, minden esetben hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. Az említett irányelv 14. cikkében említett engedélyek és 15. cikkében említett tanúsítványok ennek megfelelően érvényben maradnak.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az engedélyek megújítása vagy az időszakos ellenőrzések elvégzése 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott hat hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben az (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt az engedélyek megújítása vagy az időszakos ellenőrzések elvégzése valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5)   Azok a tagállamok, amelyek a Covid19-járvány által okozott rendkívüli körülmények következményeként nem néztek szembe – és valószínűleg továbbra sem néznek szembe – olyan nehézségekkel, amelyek a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban kivitelezhetetlenné tették vagy tennék az engedélyek megújítását vagy az időszakos ellenőrzések elvégzését, vagy amelyek a nehézségek enyhítésére megfelelő nemzeti intézkedéseket hoztak, dönthetnek úgy, hogy – miután a Bizottságot erről tájékoztatták – nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Azon tagállamok, amelyek első albekezdésben meghatározottak szerint úgy döntöttek, hogy nem alkalmazzák az (1) és (2) bekezdést, nem akadályozhatják egyetlen olyan gazdasági szereplő vagy egyén határokon átnyúló tevékenységeit sem, amely vagy aki az (1) és (2) bekezdésben foglalt, egy másik tagállamban alkalmazandó eltérésekre támaszkodott.

12. cikk

A 2012/34/EU irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2012/34/EU irányelv 23. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, amennyiben az engedélyező hatóság rendszeres felülvizsgálatot írt elő, a rendszeres felülvizsgálat elvégzésére vonatkozó azon határidőket, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   A 2012/34/EU irányelv 24. cikkének (3) bekezdésétől eltérve, azon ideiglenes engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, az egyes ideiglenes engedélyeken feltüntetett érvényességi idő végétől számított hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   A 2012/34/EU irányelv 25. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az engedélyező hatóság a 2020. január 12. és 2020. augusztus 31. között benyújtott kérelmek tekintetében legkésőbb a kérelemmel kapcsolatos valamennyi fontos információ – különösen az említett irányelv III. mellékletében említettek – benyújtásától számított kilenc hónapon belül köteles határozatot hozni.

(4)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a rendszeres felülvizsgálat végzése vagy az engedélyek felfüggesztésének megszüntetése vagy egy korábbi visszavonás esetén új engedély kibocsátása valószínűleg 2020. augusztus 31. után is kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy a hat hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(5)   Amennyiben a (4) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt az engedélyek felfüggesztésének megszüntetése vagy egy korábbi visszavonás esetén új engedély kiadása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

13. cikk

A vasúti társaságok engedélyeinek a 2012/34/EU irányelv szerinti kezelése a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén

A 2012/34/EU irányelv 24. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, ha az engedélyező hatóság a szóban forgó rendelkezésben említett, a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban elvégzett ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a vasúti társaság a továbbiakban nem tud megfelelni az említett irányelv 20. cikkében említett, megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos követelményeknek, 2020. augusztus 31. előtt dönthet úgy, hogy nem függeszti fel vagy vonja vissza az érintett vasúti társaság engedélyét, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a biztonságot, és feltéve, hogy a következő hat hónapon belül valós esély mutatkozik a vasúti társaság pénzügyi helyzetének kielégítő rendezésére.

14. cikk

A 96/50/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 96/50/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az orvosi vizsgálaton való részvételre vonatkozó azon határidőket, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni. Az említett irányelv 6. cikke (2) bekezdésében említett orvosi vizsgálatokra kötelezett személyek hajóvezetői bizonyítványai ennek megfelelően érvényben maradnak.

(2)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az orvosi vizsgálatok elvégzése 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolt kérelmet nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az (1) bekezdésben meghatározott hat hónapos időszakra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt az orvosi vizsgálatok elvégzése valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

15. cikk

Az (EU) 2016/1629 irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   Az (EU) 2016/1629 irányelv 10. cikkétől eltérve, azon uniós belvízi hajóbizonyítványok érvényességét, amelyek egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   Az (EU) 2016/1629 irányelv 28. cikkétől eltérve, az említett irányelv hatálya alá tartozó, és a tagállamok illetékes hatóságai által a 2006/87/EK irányelvnek megfelelően, 2018. október 6. előtt kiadott azon okmányok érvényességét, amelyek az említett rendelkezéssel összhangban egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, hat hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy az uniós belvízi hajóbizonyítványok vagy a (2) bekezdésben említett dokumentumok megújítása 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt, indokolt kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra vagy az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott hat hónapos időszakokra, vagy mindkettőre. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(4)   Amennyiben az (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt az uniós belvízi hajóbizonyítványok vagy a (2) bekezdésben említett dokumentumok megújítása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

16. cikk

A 2004/725/EK rendeletben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2004/725/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésétől eltérve, a kikötőlétesítmény időszakos védelmi felmérésének elvégzésére vonatkozó azon határidőket, amelyek az említett rendelkezés értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, 2020. november 30-ig meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   A 2004/725/EK rendelet III. melléklete B. részének 13.6. szakaszától eltérve, ha a gyakorlatok nem voltak megtarthatók vagy nem tarthatók meg 2020-ban az ott meghatározott időközönként, akkor azokat 2020-ban legalább két alkalommal kell megtartani, és a gyakorlatok között eltelt időszak nem lehet hosszabb hat hónapnál.

(3)   A 2004/725/EK rendelet III. melléklete B. részének 13.7. és 18.6. szakaszától eltérve, a különféle típusú gyakorlatok megtartására vonatkozó azon 18 hónapos határidőket, amelyek e rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, minden esetben hat hónappal, de legfeljebb 2020. december 31-ig meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(4)   A 2004/725/EK rendelet III. melléklete B. részének 13.7. és 18.6. szakaszában meghatározott követelmény alkalmazásában, amely alapján a különféle típusú gyakorlatokat naptári évente legalább egyszer meg kell tartani, a 2021-ben az e cikk (5) bekezdése szerint kiadott engedély időbeli hatálya alá tartozó időszakban megtartott gyakorlatokat is 2020-ban megtartottnak kell tekinteni.

(5)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a kikötőlétesítmények védelmi felméréseinek elvégzése vagy a 2004/725/EK rendelet III. melléklete B. részének 13.7. és 18.6. szakaszában említett különféle típusú gyakorlatoknak a megtartása az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott időszakok és határidők meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra, az (1) és/vagy a (3) bekezdésben meghatározott határidőkre és hat hónapos időszakokra, vagy ezek bármely kombinációjára. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(6)   Amennyiben az (4) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben meghosszabbítsa az (1) és/vagy a (3) bekezdésben meghatározott időtartamokat és határidőket. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a kikötőlétesítmény védelmi felmérésének elvégzése vagy a különféle típusú gyakorlatoknak a megtartása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

17. cikk

A 2005/65/EK irányelvben előírt határidők meghosszabbítása

(1)   A 2005/65/EK irányelv 10. cikkétől eltérve, a kikötővédelmi felmérések és a kikötővédelmi tervek felülvizsgálatára vonatkozó azon határidőket, amelyek az említett cikk értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, minden esetben hat hónappal, de legfeljebb 2020. november 30-ig meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(2)   A 2005/65/EK irányelv 7. cikkének (7) bekezdésétől és III. mellékletétől eltérve, a képzés megtartására vonatkozó 18 hónapos határidőt, amely az említett melléklet értelmében egyébként 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. között járt volna le vagy járna le, minden esetben hat hónappal, de legfeljebb 2020. november 30-ig meghosszabbítottnak kell tekinteni.

(3)   A 2005/65/EK irányelv III. mellékletében meghatározott azon követelmény alkalmazásában, amely szerint a gyakorlati képzéseket naptári évente legalább egyszer meg kell tartani, a 2021-ben az e cikk (4) bekezdése szerint kiadott engedély időbeli hatálya alá tartozó időszakban megtartott képzéseket is 2020-ban megtartottnak kell tekinteni.

(4)   Amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a kikötővédelmi felmérések vagy a kikötővédelmi tervek felülvizsgálatának elvégzése vagy a képzés megtartása az általa a Covid19-járvány terjedésének megelőzése vagy megfékezése céljából hozott intézkedések miatt 2020. augusztus 31. után valószínűleg kivitelezhetetlen marad, indokolással ellátott kérelmet nyújthat be adott esetben az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott időszakok meghosszabbításának engedélyezése iránt. A kérelem vonatkozhat a 2020. március 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra, az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott határidőkre és hat hónapos időszakokra, vagy ezek bármely kombinációjára. A kérelmet 2020. augusztus 1-jéig kell benyújtani a Bizottságnak.

(5)   Amennyiben a (4) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Bizottság megállapítja, hogy az említett bekezdésben meghatározott követelmények teljesülnek, határozatot fogad el, amelyben felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy indokolt esetben hosszabbítsa meg az (1) és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott időtartamokat és határidőket. A meghosszabbítás korlátait azon időszak tükrében kell meghatározni, amely alatt a kikötővédelmi felmérések vagy a kikötővédelmi tervek felülvizsgálata vagy a képzés megtartása valószínűleg kivitelezhetetlen marad, és az semmiképpen nem haladhatja meg a hat hónapot.

A Bizottság az említett határozatot közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. június 4-től kell alkalmazni.

A 3. cikk (4) bekezdését, a 4. cikk (6) bekezdését, az 5. cikk (5) bekezdését, a 7. cikk (5) bekezdését, a 8. cikk (5) bekezdését és a 11. cikk (5) bekezdését azonban 2020. május 28-tól kell alkalmazni.

Az e cikk első, második és harmadik bekezdése nem érinti a 2–17. cikkben meghatározott visszaható hatályt.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Az Európai Parlament 2020. május 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. május 20-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről (HL L 403, 2006.12.30., 18. o).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/15/EK irányelve (2002. március 11.) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről (HL L 80., 2002.3.23., 35. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (HL L 300., 2009.11.14., 72. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 300., 2009.11.14., 88. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról (HL L 138., 2016.5.26., 102. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről (HL L 315., 2007.12.3., 51. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.).

(15)  A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról (HL L 235., 1996.9.17., 31. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 118. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/87/EK irányelve (2006. december 12.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 389., 2006.12.30., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/725/EK rendelete (2004. március 31.) a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28. o.).


Top