EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

A Bizottság (EU) 2020/625 végrehajtási rendelete (2020. május 6.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2015/943 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2014/88/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/2812

OJ L 144, 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/625 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. május 6.)

az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2015/943 bizottsági végrehajtási rendelet és a 2014/88/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjára,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (2) és különösen annak 47. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjára és 54. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1793 bizottsági végrehajtási rendelet (3) szabályokat állapít meg a rendelet I. mellékletében felsorolt bizonyos harmadik országokból származó egyes nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések ideiglenes fokozására, valamint az aflatoxinokkal, növényvédőszer-maradékokkal, pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt alkalmazandó különleges feltételeket állapít meg a rendelet II. mellékletében felsorolt, bizonyos harmadik országokból származó egyes élelmiszereknek és takarmányoknak az Unióba történő beléptetésére vonatkozóan.

(2)

Az élelmiszer- és takarmányszállítmányok bizonyos kategóriái nem tartoznak az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet hatálya alá, feltéve, hogy bruttó tömegük nem haladja meg a 30 kg-ot. Mivel a veszélyek magukhoz a termékekhez kapcsolódnak, nem pedig azok közvetlen konténereihez vagy csomagolásához, e tömeghatárt csak magukra a termékekre kell vonatkoztatni. Ezért helyénvaló az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 1. cikkének (3) bekezdését úgy módosítani, hogy az abban szereplő bruttó tömegre való hivatkozás helyett a nettó tömegre való hivatkozás szerepeljen.

(3)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 12. cikke előírja, hogy a rendelet I. és II. mellékletében megállapított jegyzékeket a kockázatokkal és a meg nem feleléssel kapcsolatos új információk figyelembevétele érdekében rendszeresen, legfeljebb hathavonta felül kell vizsgálni.

(4)

A 178/2002/EK rendelettel létrehozott élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren (a továbbiakban: RASFF-rendszer) keresztül bejelentett közelmúltbeli élelmiszer-káresemények gyakorisága és jelentősége, a tagállamok által a nem állati eredetű élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozóan elvégzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk, valamint a tagállamok által a 669/2009/EK bizottsági rendelet (4) 15. cikke szerint a nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok szállítmányaira vonatkozó, a Bizottsághoz 2019-ben félévente benyújtott jelentések alapján az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében szereplő jegyzékek módosításra szorulnak.

(5)

Különösen a Törökországból származó narancs, mandarin, clementine, wilking és más hasonló citrushibridek szállítmányai esetében a RASFF-rendszeren keresztül beérkezett bejelentésekből származó adatok és a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk az emberi egészséget fenyegető olyan új, a növényvédőszer-maradékokkal való lehetséges szennyeződésnek tulajdonítható kockázatok felmerülésére utalnak, amelyek fokozott hatósági ellenőrzéseket tesznek szükségessé. Ezen túlmenően a Pakisztánból származó fűszerkeverékek szállítmányai esetében a RASFF-rendszeren keresztül beérkezett bejelentésekből származó adatok és a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó információk az emberi egészséget fenyegető olyan új, az alfatoxinnal való lehetséges szennyeződésnek tulajdonítható kockázatok felmerülésére utalnak, amelyek fokozott hatósági ellenőrzéseket tesznek szükségessé. Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletét ezért ki kell egészíteni az említett szállítmányokra vonatkozó bejegyzésekkel.

(6)

mivel a 669/2009/EK rendeletnek megfelelően végzett hatósági ellenőrzések során a tagállamok 2019 első felében az uniós jogszabályokban előírt vonatkozó követelmények gyakori be nem tartását tárták fel, a Kenyából származó szárazbab, valamint a Törökországból származó szárított szőlő és gránátalma tekintetében helyénvaló növelni az azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát. Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében az említett szállítmányokra vonatkozó bejegyzéseket ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A Szudánból és Ugandából származó szezámmagot már 2017 júliusa, illetve januárja óta fokozott hatósági ellenőrzéseknek vetik alá a Salmonella előfordulása tekintetében. A tagállamok által ezen élelmiszereken végzett hatósági ellenőrzések a meg nem felelési arány növekedését mutatják a fokozott hatósági ellenőrzések bevezetése óta. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy ezen élelmiszerek Unióba történő beléptetése komoly veszélyt jelent az emberi egészségre.

(8)

Az emberi egészség Unión belüli védelme érdekében ezért a fokozott hatósági ellenőrzések mellett különleges feltételeket kell előírni a Szudánból és Ugandából származó szezámmagokra vonatkozóan. Mindenekelőtt a Szudánból és Ugandából származó valamennyi szezámmag-szállítmányt hatósági bizonyítványnak kell kísérnie, amelyben szerepel, hogy a mintavétel és a vizsgálat összes eredménye a Salmonella hiányát mutatja a termék 25 g-jában. A mintavétel és a vizsgálat eredményeit csatolni kell az említett bizonyítványhoz. A Szudánból és Ugandából származó szezámmagra vonatkozó bejegyzéseket ezért törölni kell az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletéből, és fel kell venni annak II. mellékletébe.

(9)

Ezenkívül az Indiából és Pakisztánból származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édestől eltérő) paprika esetében már 2018 januárja óta fokozott hatósági ellenőrzéseket végeznek a növényvédőszer-maradékok jelenléte tekintetében. Az ellenőrzések gyakorisága már 2019 januárjában 10 %-ról 20 %-ra nőtt az uniós jogszabályokban előírt vonatkozó követelményeknek való nagy fokú meg nem felelés miatt. A tagállamok által az ezeken az élelmiszereken végzett hatósági ellenőrzések azt mutatják, hogy az Indiából származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édestől eltérő) paprika esetében tartósan magas a meg nem felelés aránya, és hogy a Pakisztánból származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édestől eltérő) paprika esetében a fokozott hatósági ellenőrzések óta tovább nőtt a meg nem felelés aránya. A fokozott hatósági ellenőrzések bevezetése óta mindkét árura vonatkozóan számos bejelentést tettek a RASFF-rendszeren keresztül. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy ezen élelmiszerek Unióba történő beléptetése komoly veszélyt jelent az emberi egészségre.

(10)

Az emberi egészség Unión belüli védelme érdekében ezért a fokozott hatósági ellenőrzések mellett különleges feltételeket kell előírni az Indiából és Pakisztánból származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édestől eltérő) paprikára vonatkozóan. Mindenekelőtt az Indiából és Pakisztánból származó valamennyi (édestől eltérő) paprikaszállítmányt hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie, amelyben szerepel, hogy a termékekből növényvédőszer-maradékok tekintetében mintát vettek és azokon vizsgálatot végeztek, és az összes eredmény azt mutatja, hogy nem lépték túl a növényvédőszer-maradékok vonatkozó határértékeit. Az említett bizonyítványhoz mellékelni kell a mintavétel és a vizsgálatok eredményeit. Az Indiából és Pakisztánból származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édestől eltérő) paprikára vonatkozó bejegyzéseket ezért törölni kell az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletéből, és fel kell venni annak II. mellékletébe.

(11)

Az Indiából származó currylevelek esetében csökkent a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések során feltárt, az uniós jogszabályokban előírt vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés gyakorisága. Ezért az Indiából származó currylevelekre vonatkozó bejegyzést törölni kell az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet II. mellékletéből, és fel kell venni az említett rendelet I. mellékletébe. Helyénvaló növelni az ezen árun elvégzendő azonossági és fizikai ellenőrzések gyakoriságát, tekintettel arra, hogy a harmadik országban a növényvédőszer-maradékok tekintetében a hatósági tanúsításra, mintavételre és elemzésre vonatkozóan megállapított követelmények ezen áru esetében meg fognak szűnni.

(12)

A Szerbiából származó málna, a Törökországból származó szárított kajszibarack és más módon elkészített vagy tartósított kajszibarack, valamint a Törökországból származó citrom esetében a rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy e termékek összességében kielégítő mértékben megfelelnek az uniós jogszabályokban előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, és ezért a fokozott hatósági ellenőrzések már nem indokoltak. Ezért az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében az említett árukra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.

(13)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében a szezámmag tekintetében megadott Kombinált Nómenklatúra-kód a nyers és a feldolgozott szezámmagot is magában foglalja. Kockázatkezelési szempontból helyénvaló, hogy az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében mind a nyers, mind a feldolgozott szezámmag szerepeljen, mivel különösen az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében említett származási országok esetében a nyers vagy feldolgozott szezámmag ugyanolyan kockázatot jelent. Ezért az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében szereplő, a szezámmagra vonatkozó valamennyi termékleírást módosítani kell annak érdekében, hogy azok mind a nyers, mind a feldolgozott szezámmagra kiterjedjenek. Ezenkívül a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (5) szereplő, az említett Kombinált Nómenklatúra-kódhoz tartozó termékleírással való jobb összhang érdekében e termékeket az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében kizárólag „Szezámmag”, nem pedig „Szezámmag (a Sesamum fajok magjai)” megnevezéssel kell feltüntetni.

(14)

A földimogyoróliszt és -dara ugyanolyan kockázatot jelent, mint az ezen élelmiszereknek és takarmányoknak jelenleg az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében felsorolt formái. Ezért az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében szereplő, a földimogyoróra vonatkozó valamennyi bejegyzést módosítani kell a földimogyoróliszt és -dara felvétele érdekében.

(15)

Hasonlóképpen, a földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék – őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is – ugyanolyan kockázatot jelent, mint az említett árunak az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletében jelenleg felsorolt formái. Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletének a földimogyoróra vonatkozó egyes bejegyzései nem tartalmazzák a földimogyorót a fent említett formában. Ezért helyénvaló módosítani az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő, a földimogyoróra vonatkozó valamennyi bejegyzést a földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék felvétele céljából, függetlenül attól, hogy őrölt vagy labdacs (pellet) formában vannak-e.

(16)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletben módosítani kell a Srí Lankáról és Indiából származó, a Capsicum fajokhoz tartozó (édes vagy édestől eltérő) paprika, illetve az Üzbegisztánból származó, más módon elkészített vagy tartósított kajszibarack Kombinált Nómenklatúra-kódjait az említett rendelet I. és II. mellékletében szereplő árumegnevezéssel való összhang biztosítása érdekében.

(17)

A következetesség és az egyértelműség biztosítása érdekében az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének egészét helyénvaló felváltani.

(18)

A 2014/88/EU bizottsági végrehajtási határozat (6) megtiltja a bételborslevélből készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek behozatalát Bangladesből az Unióba. A végrehajtási határozat elfogadására azt követően került sor, hogy a RASFF-rendszerbe nagyszámú bejelentés érkezett a Bangladesből származó, bételbors („Piper betle”, más néven „pán” vagy „paan”) leveléből készült vagy azt tartalmazó élelmiszerekben talált különböző szalmonellatörzsek, köztük a Salmonella Typhimurium előfordulása nyomán.

(19)

Banglades nem nyújtott be kielégítő cselekvési tervet. Ezért a Banglades által nyújtott biztosítékok nem tekinthetők elegendőnek az emberi egészséget fenyegető, előzetesen megállapított súlyos kockázatok kezelésére. Ezért a 2014/88/EU végrehajtási határozat által bevezetett szükségintézkedéseket fenn kell tartani.

(20)

Az (EU) 2015/943 bizottsági végrehajtási rendelet (7) a diklórfosz folyamatos jelenléte miatt felfüggeszti a Nigériából származó, a 0713 39 00, 0713 35 00 és 0713 90 00 KN-kód alá tartozó szárazbab Unióba történő behozatalát. Az (EU) 2019/1256 bizottsági végrehajtási rendelet (8)2022. június 30-ig meghosszabbította az (EU) 2015/943 végrehajtási rendelet alkalmazási időpontját, hogy lehetővé tegye Nigéria számára a megfelelő kockázatkezelési intézkedések végrehajtását és a szükséges garanciák nyújtását.

(21)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletben, a 2014/88/EU végrehajtási határozatban és az (EU) 2015/943 végrehajtási rendeletben meghatározott szabályok lényegileg kapcsolódnak egymáshoz, mivel mind azon kiegészítő intézkedések bevezetésére vonatkoznak, amelyek a bizonyos harmadik országokból származó egyes élelmiszereknek és takarmányoknak az Unióba való beléptetését szabályozzák egy azonosított kockázat miatt, és amelyek a kockázat súlyosságától függően alkalmazandók. Ezért helyénvaló megkönnyíteni a vonatkozó szabályok helyes és átfogó alkalmazását, egyetlen jogi aktusba foglalva az egyes nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzésének ideiglenes fokozását érintő rendelkezéseket és a vonatkozó szükségintézkedéseket. A 2014/88/EU végrehajtási határozatot és az (EU) 2015/943 végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni, és rendelkezéseiket át kell vezetni az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletbe, és az utóbbit ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

A jogbiztonság érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a tagállamok e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt engedélyezhessék a Szudánból és Ugandából származó szezámmag, valamint az Indiából és Pakisztánból származó, a Capsicum fajokba tartozó (édestől eltérő) paprika olyan szállítmányainak az Unióba történő behozatalát, amelyeket nem kísér sem hatósági bizonyítvány, sem a mintavétel és a vizsgálat eredményei, amennyiben a szállítmányok e rendelet hatálybalépése előtt hagyták el származási országukat vagy a feladási országot, ha ez az ország nem azonos a származási országgal.

(23)

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő ba) ponttal egészül ki:

„ba)

a IIa. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésének felfüggesztése;”

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ez a rendelet nem vonatkozik az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett élelmiszer- és takarmányszállítmányok alábbi kategóriáira, kivéve, ha nettó tömegük meghaladja a 30 kg-ot:

a)

nem forgalomba hozatalra szánt, kereskedelmi mintaként, laboratóriumi mintaként vagy kiállítási tételként küldött élelmiszerek és takarmányok szállítmányai;

b)

utasok személyi poggyászának részét képező, személyes fogyasztásra vagy személyes használatra szánt élelmiszerek és takarmányok szállítmányai;

c)

élelmiszerek és takarmányok természetes személyeknek küldött, nem forgalomba hozatalra szánt, nem kereskedelmi szállítmányai;

d)

élelmiszerek és takarmányok tudományos célokra szánt szállítmányai.”

2.

A 3. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

„A BIZONYOS HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ EGYES ÉLELMISZEREK ÉS TAKARMÁNYOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉRE ÉS UNIÓBA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK”.

3.

A rendelet a következő 11a. cikkel egészül ki:

„11a. cikk

Az Unióba történő beléptetés felfüggesztése

(1)   A tagállamok megtiltják a IIa. mellékletben felsorolt élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetését.

(2)   Az (1) bekezdést az uniós piacon történő forgalomba hozatalra szánt élelmiszerekre és takarmányokra, valamint az Unió vámterületén belüli magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánt élelmiszerekre és takarmányokra kell alkalmazni.”

4.

Az I. és a II. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

5.

E rendelet mellékletének megfelelően a rendelet egy IIa. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az (EU) 2015/943 végrehajtási rendelet és a 2014/88/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra való hivatkozásokat az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

A Szudánból és Ugandából származó szezámmag, valamint az Indiából és Pakisztánból származó, a Capsicum fajokba tartozó (édestől eltérő) paprika olyan szállítmányai, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt hagyták el a származási országot vagy a feladási országot – ha ez az ország nem azonos a származási országgal –, az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet 10. és 11. cikkében előírt mintavétel és vizsgálat eredményei, valamint hatósági bizonyítvány nélkül léphetnek be az Unióba.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 6-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelete (2019. október 22.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról, valamint a 669/2009/EK, a 884/2014/EU, az (EU) 2015/175, az (EU) 2017/186 és az (EU) 2018/1660 bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 277., 2019.10.29., 89. o.).

(4)  A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (HL L 194., 2009.7.25., 11. o.).

(5)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2014/88/EU végrehajtási határozata (2014. február 13.) a bételborslevélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről (HL L 45., 2014.2.15., 34. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2015/943 végrehajtási rendelete (2015. június 18.) a szárazbab Nigériából történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről, valamint a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 154., 2015.6.19., 8. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/1256 végrehajtási rendelete (2019. július 23.) a szárazbab Nigériából történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló (EU) 2015/943 végrehajtási rendeletnek az alkalmazási időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 196., 2019.7.24., 3. o.).


MELLÉKLET

1.   

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

Bizonyos harmadik országokból származó, nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok, amelyeket a határállomásokon és az ellenőrző pontokon ideiglenesen fokozott hatósági ellenőrzés alá kell vonni

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználási cél)

KN-kód (1)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Bolívia (BO)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

(Élelmiszer és takarmány)

2305 00 00

 

 

 

 

Feketebors (Piper)

(Élelmiszer – nem zúzott, nem őrölt)

ex 0904 11 00

10

Brazília (BR)

Salmonella  (2)

20

Goji bogyó/farkasbogyó (Lycium barbarum L.)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy szárított)

ex 0813 40 95 ;

10

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Édes paprika (Capsicum annuum)

(Élelmiszer – zúzott vagy őrölt)

ex 0904 22 00

11

Kína (CN)

Salmonella  (6)

20

Tea, aromásítva is

(Élelmiszer)

0902

 

Kína (CN)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (7)

20

Padlizsán (Solanum melongena)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0709 30 00

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok (3)

20

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikai Köztársaság (DO)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (8)

50

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Hosszúbab (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Édes paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egyiptom (EG)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (9)

20

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Etiópia (ET)

Salmonella  (2)

50

Mogyoró, héjában

0802 21 00

 

Grúzia (GE)

Aflatoxinok

50

Mogyoró, héj nélkül

0802 22 00

 

 

 

 

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva

(Élelmiszer)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Pálmaolaj

(Élelmiszer)

1511 10 90 ;

 

Ghána (GH)

Szudánszínezékek (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Currylevelek (Bergera/Murraya koenigii)

(Élelmiszer – friss, hűtött, fagyasztott vagy szárított)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (11)

50

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

0708 20

 

Kenya (KE)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

10

Kínai zeller (Apium graveolens)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 0709 40 00

20

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (13)

50

Hosszúbab

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott zöldség)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodzsa (KH)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Tarlórépa (Brassica rapa spp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Tarlórépa (Brassica rapa spp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édes vagy édestől eltérő)

(Élelmiszer – szárított, pörkölt, zúzott vagy őrölt)

0904 21 10 ;

 

Srí Lanka (LK)

Aflatoxinok

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Madagaszkár (MG)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

(Élelmiszer és takarmány)

2305 00 00

 

 

 

 

Kenyérfa gyümölcse (Artocarpus heterophyllus)

(Élelmiszer – friss)

ex 0810 90 20

20

Malajzia (MY)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonella  (2)

50

Fűszerkeverékek

(Élelmiszer)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakisztán (PK)

Aflatoxinok

50

Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és az abból származó termékek

(Élelmiszer)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinok

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Szenegál (SN)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

(Élelmiszer és takarmány)

2305 00 00

 

 

 

 

Tarlórépa (Brassica rapa spp. rapa)

(Élelmiszer – ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva)

ex 2001 90 97

11; 19

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

Tarlórépa (Brassica rapa spp. rapa)

(Élelmiszer – sós lével vagy citromsavval elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva)

ex 2005 99 80

93

Szíria (SY)

Rhodamin B

50

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaiföld (TH)

Növényvédőszer-maradékok (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Szárított szőlő (beleértve a péppé aprított vagy zúzott, további kezelés nélküli szárított szőlőt)

(Élelmiszer)

0806 20

 

Törökország (TR)

Ochratoxin-A

10

Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

5

Narancs

(Élelmiszer – friss vagy szárított)

0805 10

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

10

Gránátalma

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

ex 0810 90 75

30

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (16)

20

Édes paprika (Capsicum annuum)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (17)

10

A végső fogyasztók számára történő forgalomba hozatalra szánt, feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmag (18)  (19)

(Élelmiszer)

ex 1212 99 95

20

Törökország (TR)

Cianid

50

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Növényvédőszer-maradékok  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

(Élelmiszer és takarmány)

2305 00 00

 

 

 

 

Pisztácia, héjában

0802 51 00

 

Egyesült Államok (US)

Aflatoxinok

10

Pisztácia, héj nélkül

0802 52 00

 

 

 

 

Pisztácia, pörkölve

(Élelmiszer)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Szárított kajszibarack

0813 10 00

 

Üzbegisztán (UZ)

Szulfitok  (20)

50

Kajszibarack, más módon elkészítve vagy tartósítva

(Élelmiszer)

2008 50

 

 

 

 

Korianderlevél

ex 0709 99 90

72

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

Bazsalikom (indiai, édes)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Petrezselyem

(Élelmiszer – friss vagy hűtött fűszernövények)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

2.

A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

A mikotoxinokkal – köztük az aflatoxinokkal – való szennyeződés, valamint a növényvédőszer-maradékokkal, pentaklór-fenollal és dioxinokkal való szennyeződés és a mikrobiológiai szennyezettség kockázata miatt a bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok Unióba történő beléptetésére vonatkozó különleges feltételek

1.   Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználási cél)

KN-kód (22)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

A fizikai és azonossági ellenőrzések gyakorisága (%)

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Argentína (AR)

Aflatoxinok

5

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Mogyoró (Corylus sp.), héjában

0802 21 00

 

Azerbajdzsán (AZ)

Aflatoxinok

20

Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

0802 22 00

 

 

 

 

Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Mogyorókrém

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Paradió/brazil dió, héjában

0801 21 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

50

Diófélék vagy szárított gyümölcsök héjas paradiót/brazil diót tartalmazó keverékei

(Élelmiszer)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Brazília (BR)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Kína (CN)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Egyiptom (EG)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények termése szárítva, zúzva vagy őrölve

0904

 

Etiópia (ET)

Aflatoxinok

50

Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0910

 

 

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Ghána (GH)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Szerecsendió (Myristica fragrans)

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonézia (ID)

Aflatoxinok

20

Bételborslevél (Piper betle L.)

(Élelmiszer)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella  (23)

10

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édes vagy édestől eltérő)

(Élelmiszer – szárított, pörkölt, zúzott vagy őrölt)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Szerecsendió (Myristica fragrans)

(Élelmiszer – szárított fűszer)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

20

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinok

10

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Guargumi

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaklór-fenol és dioxinok (24)

5

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Növényvédőszer-maradékok  (25)  (26)

10

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella  (27)

20

Pisztácia, héjában

0802 51 00

 

Irán (IR)

Aflatoxinok

50

Pisztácia, héj nélkül

0802 52 00

 

 

 

 

Diófélék vagy szárított gyümölcsök pisztáciát tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pisztáciakrém

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pisztácia, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pisztáciából készült liszt, dara és por

(Élelmiszer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Görögdinnye (Egusi, Citrullus spp.) magja és az abból származó termékek

(Élelmiszer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigéria (NG)

Aflatoxinok

50

A Capsicum fajokhoz tartozó paprika (édestől eltérő)

(Élelmiszer – friss, hűtött vagy fagyasztott)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakisztán (PK)

Növényvédőszer-maradékok  (25)

20

Földimogyoró, héjában

1202 41 00

 

Szudán (SD)

Aflatoxinok

50

Földimogyoró, héj nélkül

1202 42 00

 

 

 

 

Amerikai mogyoróvaj

2008 11 10

 

 

 

 

Földimogyoró, másképp elkészítve vagy tartósítva

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) formájában is

2305 00 00

 

 

 

 

Földimogyoróliszt és -dara

(Élelmiszer és takarmány)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Szudán (SD)

Salmonella  (27)

20

Szárított füge

0804 20 90

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

20

Diófélék vagy szárított gyümölcsök fügét tartalmazó keverékei

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Szárított fügéből készült krém

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Füge, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Szárított fügéből készült liszt, dara vagy por

(Élelmiszer)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Mogyoró (Corylus sp.), héjában

0802 21 00

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

5

Mogyoró (Corylus sp.), héj nélkül

0802 22 00

 

 

 

 

Diófélék vagy szárított gyümölcsök mogyorót tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Mogyorókrém

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Mogyoró, más módon elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mogyoróból készült liszt, dara és por

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Mogyoróolaj

(Élelmiszer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pisztácia, héjában

0802 51 00

 

Törökország (TR)

Aflatoxinok

50

Pisztácia, héj nélkül

0802 52 00

 

 

 

 

Diófélék vagy szárított gyümölcsök pisztáciát tartalmazó keverékei

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pisztáciakrém

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pisztácia, elkészítve vagy tartósítva, a keverékeket is beleértve

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pisztáciából készült liszt, dara és por

(Élelmiszer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Szőlőlevél

(Élelmiszer)

ex 2008 99 99

11; 19

Törökország (TR)

Növényvédőszer-maradékok  (25)  (28)

20

Szezámmag

(Élelmiszer)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaya (sárkánygyümölcs)

(Élelmiszer – friss vagy hűtött)

ex 0810 90 20

10

Vietnám (VM)

Növényvédőszer-maradékok  (25)  (29)

10

2.   Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett összetett élelmiszerek

Összetett élelmiszerek, amelyekben egy, az aflatoxinokkal való szennyeződés kockázata miatt e melléklet 1. táblázatába felvett termék 20 %-ot meghaladó mennyiségben van jelen akár egyetlen termékben, akár a felsorolt termékekben összesen

KN-kód (30)

Leírás (31)

ex 1704 90

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül, kivéve a rágógumit, cukorbevonattal is

ex 1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

ex 1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2.   

Az (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet a következő IIa. melléklettel egészül ki:

„IIa. MELLÉKLET

A 11a. cikkben említett, bizonyos harmadik országokból származó élelmiszerek és takarmányok, amelyek Unióba való beléptetése fel van függesztve

Élelmiszer és takarmány (tervezett felhasználási cél)

KN-kód (32)

TARIC-alszám

Származási ország

Veszély

Bételborslevelet (»Piper betle«) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek

(Élelmiszer)

1404 90 00  (33)

 

Banglades (BD)  (34)

Salmonella

Szárazbabból készült élelmiszerek

(Élelmiszer)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigéria (NG)

Növényvédőszer-maradékok


(1)  Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(2)  A mintavételt és a vizsgálatokat az e rendelet III. mellékletének 1.a) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(3)  Legalább azon növényvédő szerek maradékai, amelyek a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott ellenőrzési programban szereplő, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel elemezhetők (a növényvédő szer nyomon követése kizárólag a növényi eredetű termékekben vagy azok felszínén történik).

(4)  Amitráz-szermaradékok.

(5)  Nikotin-szermaradékok.

(6)  A mintavételt és a vizsgálatokat az e rendelet III. mellékletének 1.b) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(7)  Tolfenpirád-szermaradékok.

(8)  Amitráz-szermaradékok (amitráz, beleértve a 2,4-dimetil-anilin részt tartalmazó metabolitokat, amitrázban kifejezve), diafentiuron, dikofol (p,p’ és o,p’ izomerek összesen) és ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot).

(9)  A dikofol (p,p’ és o,p’ izomerek összesen), a dinotefurán, a folpet, a prokloráz (prokloráz és a 2,4,6-triklórfenol részt tartalmazó metabolitjai összesen, proklorázban kifejezve), a tiofanát-metil és a triforin szermaradékai.

(10)  E melléklet alkalmazásában a »szudánszínezékek« megnevezés a következő vegyi anyagokra vonatkozik: i. Szudán I (CAS-szám: 842-07-9); ii. Szudán II (CAS-szám: 3118-97-6); iii. Szudán III (CAS-szám: 85-86-9); iv. bíborvörös vagy Szudán IV (CAS-szám: 85-83-6).

(11)  Acefát-szermaradékok.

(12)  Diafenturion-szermaradékok.

(13)  Fentoát-szermaradékok.

(14)  Klórbufám-szermaradékok.

(15)  A formetanát (formetanát és sói összesen, formetanát(-hidroklorid)-ban kifejezve), a protifosz és a triforin szermaradékai.

(16)  Prokloráz-szermaradékok.

(17)  A diafenturion, a formetanát (formetanát és sói összesen, formetanát(-hidroklorid)-ban kifejezve) és a tiofanát-metil szermaradékai.

(18)  »Feldolgozatlan termékek«: az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.) meghatározottak szerint.

(19)  »Forgalomba hozatal« és »végső fogyasztó«: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletben (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.) meghatározottak szerint.

(20)  Referencia-módszerek: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vagy ISO 5522:1981.

(21)  A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot), a fentoát és a kinalfosz szermaradékai.

(22)  Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(23)  A mintavételt és a vizsgálatokat az e rendelet III. mellékletének 1.b) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(24)  Az e rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett vizsgálati jelentést az élelmiszerekben és takarmányokban jelen lévő PCP vizsgálata tekintetében az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratóriumnak kell kiállítania.

A vizsgálati jelentésben meg kell adni a következőket:

a)

a mintavétel és a PCP jelenlétére irányuló azon vizsgálat eredménye, amelyet a származási ország illetékes hatósága vagy – amennyiben a szállítmányt nem a származási országban adják fel – a szállítmány feladása szerinti ország illetékes hatósága végzett el;

b)

a vizsgálati eredménnyel kapcsolatos mérési bizonytalanság;

c)

a vizsgálati módszer kimutatási határa (LOD), valamint

d)

a vizsgálati módszer meghatározási határa (LOQ).

A vizsgálatot megelőző extrakció savas oldószerrel történik. A vizsgálatot vagy a növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó uniós referencialaboratóriumok honlapján közzétett módosított QuEChERS-módszerrel, vagy egy azzal azonos megbízhatóságú módszerrel kell elvégezni.

(25)  Legalább azon növényvédő szerek maradékai, amelyek a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott ellenőrzési programban szereplő, többféle szermaradék kimutatására alkalmazott GC-MS-en és LC-MS-en alapuló módszerrel elemezhetők (a növényvédő szer nyomon követése kizárólag a növényi eredetű termékekben vagy azok felszínén történik).

(26)  Karbofurán-szermaradékok.

(27)  A mintavételt és a vizsgálatokat az e rendelet III. mellékletének 1.a) pontjában meghatározott mintavételi eljárásoknak és vizsgálati referencia-módszereknek megfelelően kell végezni.

(28)  A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot) és a metrafenon szermaradékai.

(29)  A ditiokarbamátok (ditiokarbamátok CS2-ben kifejezve, ideértve a manebet, a mankozebet, a metiramot, a propinebet, a tiramot és a ziramot), a fentoát és a kinalfosz szermaradékai.

(30)  Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(31)  Az áruk megnevezése a 2658/87/EGK rendelet KN-t tartalmazó I. mellékletének árumegnevezés oszlopában leírtaknak felel meg. A Közös Vámtarifa pontos hatályáról szóló további információk az említett melléklet legutóbbi módosításában találhatók.

(32)  Amennyiben egy KN-kódon belül csak bizonyos termékek esetében kötelező a vizsgálat, a KN-kód az »ex« jelölést kapja.

(33)  Bételborslevelet (»Piper betle«) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, beleértve – de nem kizárólag – az 1404 90 00 KN-kód alá besoroltakat is.

(34)  Származási ország és/vagy feladó ország.


Top