EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

A Bizottság (EU) 2020/258 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 16.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jövedelem és életkörülmények tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 54/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/258 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. december 16.)

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jövedelem és életkörülmények tárgykörben a változók számának és megnevezésének meghatározása révén történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A releváns részletes témák terén azonosított igények lefedése érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az adatállományban szereplő változók számát és megnevezését a jövedelem és az életkörülmények tárgykörben (EU-SILC).

(2)

Az EU-SILC felmérés az európai szemeszter és a szociális jogok európai pillére működéséhez szükséges információk biztosításának kulcsfontosságú eszköze, amely mindenekelőtt a jövedelemelosztás, a szegénység és a társadalmi kirekesztés tekintetében szolgáltat adatokat, továbbá például a gyermekszegénységre, az egészségügyi ellátáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a lakhatásra, az eladósodottságra és az életminőségre vonatkozó adatokon keresztül fontos inputot jelent a életkörülményekkel és a szegénységgel kapcsolatos különböző uniós szakpolitikákhoz. Ez egyben a fő adatforrás a mikroszimuláció céljaira, valamint a jövedelemeloszlásra és a szegénységi rátára vonatkozó gyorsbecslésekhez.

(3)

A gyűjtendő változók száma nem haladja meg több mint 5 %-kal azoknak a változóknak a számát, amelyeket az (EU) 2019/1700 rendelet hatálybalépésének időpontjában kellett gyűjteni a jövedelmek és az életkörülmények tárgykörben.

(4)

A Bizottság e felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítése során megfelelő konzultációkat tartott nemzeti szakértőkkel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedelem és életkörülmények tárgykör adatállományában használt változók számát és megnevezését a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261. I, 2019.10.14., 1. o.


MELLÉKLET

A jövedelem és életkörülmények tárgykörben használt változók száma és megnevezése

Részletes téma

Változó azonosítója

Változó neve

Adatgyűjtéssel kapcsolatos információk

DB010

Az adatfelvétel éve

24 technikai változó (éves)

DB020

Lakóhely szerinti ország

3 származtatott változó (éves)

DB040

Lakóhely szerinti régió

 

DB050

Réteg

 

DB060

Elsődleges mintavételi egység (PSU)

 

DB062

Másodlagos mintavételi egység (SSU)

 

DB070

A PSU kiválasztási sorrendje

 

DB075

Rotációs csoport

 

DB076

Adatfelvételi hullám

 

DB110

Háztartás státusza

 

DB120

Kapcsolatfelvétel a címmel

 

DB130

Háztartási kérdőív eredménye

 

DB135

Háztartási adatfelvétel elfogadása

 

RB010

Az adatfelvétel éve

 

RB020

Lakóhely szerinti ország

 

HB010

Az adatfelvétel éve

 

HB020

Lakóhely szerinti ország

 

HB040

A háztartási adatfelvétel napja

 

HB050

A háztartási adatfelvétel hónapja

 

HB060

A háztartási adatfelvétel éve

 

HB100

A háztartási kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

 

PB010

Az adatfelvétel éve

 

PB020

Lakóhely szerinti ország

 

PB090

A személyes adatfelvétel napja

 

PB100

A személyes adatfelvétel hónapja

 

PB110

A személyes adatfelvétel éve

 

PB120

A személyi kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (percben)

Azonosítás

DB030

Háztartás-azonosító szám

9 technikai változó (éves)

RB030

Személyi azonosító szám

 

RB032

A személy sorszáma a háztartásban

 

RB040

A háztartás jelenlegi azonosítója

 

RB100

Mintaszemély vagy együtt élő személy

 

HB030

Háztartás-azonosító szám

 

HB070

A háztartási kérdőívre válaszoló személy személyi azonosító száma

 

PB030

Személyi azonosító szám

 

PB265

Az egyéni kérdőívet kitöltő személy személyi azonosító száma

Súlyok

DB080

Háztartás mintavételi súlya

16 technikai változó (éves)

DB090

Háztartás keresztmetszeti súlya

 

DB095

Háztartás longitudinális súlya

 

RB050

Személyes keresztmetszeti súly

 

RB060

Személyes alapsúly

 

RB062

Longitudinális súly (kétéves időtartam)

 

RB063

Longitudinális súly (hároméves időtartam)

 

RB064

Longitudinális súly (négyéves időtartam)

 

RB065

Longitudinális súly (ötéves időtartam)

 

RB066

Longitudinális súly (hatéves időtartam)

 

RL070

A gyermekek keresztmetszeti súlya – gyermekgondozás

 

PB040

Személyi keresztmetszeti súly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

 

PB050

Személyes alapsúly (a háztartás összes 16. életévét betöltött tagja)

 

PB060

A kiválasztott válaszadó személyes keresztmetszeti súlya

 

PB070

A kiválasztott válaszadó személyes mintavételi súlya

 

PB080

A kiválasztott válaszadó személyes alapsúlya

Interjú jellemzői

RB250

Adatok státusza

4 technikai változó (éves)

HB130

Adatfelvétel módja (háztartás)

 

PB260

A felmérésben való részvétel jellege

 

PB270

Adatfelvétel módja (személy)

Földrajzi elhelyezkedés

1 technikai változó (éves)

DB100

Városiasodás mértéke

Demográfia

RB080

Születési év

9 gyűjtött változó (éves)

RB081

Életkor betöltött életévekben

9 származtatott változó (éves)

RB082

Életkor betöltött életévekben az adatfelvétel időpontjában

 

RB083

Születésnap az adatfelvétel időpontja előtt

 

RB090

Nem

 

RB110

Tagság státusza

 

RB120

Hová költözött el a személy

 

RB220

Apaazonosító

 

RB230

Anyaazonosító

 

RB240

Házastárs-/partnerazonosító

 

RB245

A válaszadó státusza

 

PB140

Születési év

 

PB150

Nem

 

PB160

Apaazonosító

 

PB170

Anyaazonosító

 

PB180

Házastárs-/partnerazonosító

 

PB190

Családi állapot

 

PB200

Együttélés

Állampolgársági és migránsi háttér

RB280

Születési ország

4 gyűjtött változó (éves)

RB290

Fő állampolgárság szerinti ország

 

PB230

Apa születési országa

 

PB240

Anya születési országa

A háztartás összetétele

RB200

Tartózkodási státusz

2 gyűjtött változó (éves)

RG_Z#

Háztartásrács

A háztartás összetétele – további konkrét részletek

HB110

Háztartás típusa

3 származtatott változó (éves)

HB120

Háztartás mérete

 

PB205

Ugyanabban a háztartásban élő partnerek

Az országban tartózkodás időtartama

1 gyűjtött változó (éves)

RB285

A lakóhely szerinti országban való tartózkodás időtartama, befejezett években

Fogyatékosság és az európai minimális egészségmodul

PH010

A válaszadó általános egészségi állapota a saját megítélése szerint

3 gyűjtött változó (éves)

PH020

Tartós egészségügyi probléma

 

PH030

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt

Gyermekek egészségi állapota

RCH010

Általános egészségi állapot (gyermek)

2 gyűjtött változó (háromévente)

RCH020

Tevékenységekben való korlátozottság egészségügyi probléma miatt (gyermek)

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés

PH040

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

4 gyűjtött változó (éves)

PH050

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

 

PH060

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása

 

PH070

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka

Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés (gyermekek esetében)

HCH010

Szükséges orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

4 gyűjtött változó (háromévente)

HCH020

Az orvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

 

HCH030

Szükséges fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradása (gyermekek esetében)

 

HCH040

A fogorvosi vizsgálat vagy kezelés elmaradásának fő oka (gyermekek esetében)

Fő tevékenység (önmeghatározással)

RB211

Fő tevékenység (önmeghatározással)

4 gyűjtött változó (éves)

PL032

Jelenlegi gazdasági státusz (önmeghatározással)

 

PL040A

Foglalkoztatotti jogállás

 

PL040B

Foglalkoztatotti jogállás (utolsó állás)

A munkakör fő jellemzői

PL051A

Foglalkozás a főállásban

5 gyűjtött változó (éves)

PL051B

Foglalkozás (utolsó állás)

 

PL111A

A főállás helyi egységének gazdasági tevékenysége

 

PL111B

A helyi egység gazdasági tevékenysége (utolsó állás)

 

PL145

Teljes munkaidős vagy részmunkaidős állás (önmeghatározással)

A szerződés időtartama

1 gyűjtött változó (éves)

PL141

A főállás állandósága

Részletes munkaerőpiaci helyzet

PL073

Teljes munkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

1 gyűjtött változó (éves)

PL074

Részmunkaidős foglalkoztatottként eltöltött hónapok száma

11 származtatott változó (éves)

PL075

Önálló vállalkozóként (beleértve a kisegítő családtagokat) teljes munkaidőben eltöltött hónapok száma

 

PL076

Önálló vállalkozóként (beleértve a kisegítő családtagot) részmunkaidőben eltöltött hónapok száma

 

PL080

Munkanélküliként eltöltött hónapok száma

 

PL085

Nyugdíjasként eltöltött hónapok száma

 

PL086

Tartós egészségügyi problémák miatt munkavégzésre képtelenként eltöltött hónapok száma

 

PL087

Tanulóként/hallgatóként eltöltött hónapok száma

 

PL088

A kötelező sorkatonai szolgálatban eltöltött hónapok száma

 

PL089

Háztartási feladatok ellátásával eltöltött hónapok száma

 

PL090

Egyéb tevékenységgel eltöltött hónapok száma

 

PL271

A legutóbbi munkanélküliségi időszak időtartama

Vezetői feladatok

1 gyűjtött változó (éves)

PL150

Vezetői feladatok a főállásban

Korábbi munkatapasztalat

PL016

Korábbi munkahely

2 gyűjtött változó (éves)

PL200

Keresőtevékenységgel eltöltött évek száma (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként)

Tevékenységnaptár

PL211A

Fő tevékenység januárban

12 gyűjtött változó (éves)

PL211B

Fő tevékenység februárban

 

PL211C

Fő tevékenység márciusban

 

PL211D

Fő tevékenység áprilisban

 

PL211E

Fő tevékenység májusban

 

PL211F

Fő tevékenység júniusban

 

PL211G

Fő tevékenység júliusban

 

PL211H

Fő tevékenység augusztusban

 

PL211I

Fő tevékenység szeptemberben

 

PL211J

Fő tevékenység októberben

 

PL211K

Fő tevékenység novemberben

 

PL211L

Fő tevékenység decemberben

Munkaórák száma

PL060

A főállásban hetente általában ledolgozott munkaórák száma

2 gyűjtött változó (éves)

PL100

Második, harmadik stb. állásban hetente átlagosan ledolgozott munkaórák teljes száma

Iskolai végzettség

1 gyűjtött változó (éves)

PE041

Iskolai végzettség

Részvétel formális oktatási formákban (jelenleg)

RL010

Iskola előtti nevelés

4 gyűjtött változó (éves)

RL020

Általános iskola

 

PE010

Formális oktatásban és képzésben való részvétel (hallgató vagy szakmunkástanuló)

 

PE021

A jelenlegi/legutóbbi formális oktatási vagy képzési tevékenység szintje

Életminőség

PW010

Az élettel való elégedettség

2 gyűjtött változó (éves)

PW191

Másokba vetett bizalom

Anyagi nélkülözés

HD080

Elhasználódott bútorok cseréje

14 gyűjtött változó (éves)

HH050

A lakás megfelelően melegen tartható

 

HS040

Módjában áll évente egy hét szabadságot az otthonától távol tölteni

 

HS050

Módjában áll minden második napon húst, szárnyast, halat (vagy azok vegetáriánus megfelelőjét) tartalmazó ételt fogyasztani

 

HS060

Módjában áll váratlan pénzügyi kiadásokkal szembenézni

 

HS090

Rendelkezik-e számítógéppel?

 

HS110

Rendelkezik-e gépkocsival?

 

HS120

Hogyan sikerül fedezni a szükségleteket

 

PD020

Elhasználódott ruhák cseréje új (nem használt) ruhákra

 

PD030

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

 

PD050

Találkozás barátokkal/családdal (rokonokkal) egy italra/közös étkezésre havonta legalább egyszer

 

PD060

Rendszeres szabadidős tevékenység

 

PD070

Lehetőség arra, hogy hetente egy kisebb összeget magára fordítson

 

PD080

Internetkapcsolat otthon, személyes használatra

Gyermekekhez kapcsolódó nélkülözés

HD100

Új (nem használt) ruhák

13 gyűjtött változó (háromévente)

HD110

Két pár, méretben megfelelő cipő (beleértve egy pár, minden időben használható cipőt)

 

HD120

Naponta egyszer gyümölcs és zöldség

 

HD140

Naponta legalább egyszer hús, csirke vagy hal (vagy vegetáriánus megfelelője)

 

HD150

A gyermekek korának megfelelő könyvek a háztartásban

 

HD160

Szabadtéri szabadidős felszerelés

 

HD170

Beltéri játékok

 

HD180

Rendszeres szabadidős tevékenység

 

HD190

Különleges események megünneplése

 

HD200

Barátok időnkénti meghívása közös játék vagy étkezés céljából

 

HD210

Részvétel olyan iskolai kirándulásokon és iskolai rendezvényeken, amelyek nem ingyenesek

 

HD220

Megfelelő hely tanulásra, a házi feladat elkészítésére

 

HD240

Otthontól távol töltött, legalább egyhetes nyaralás évente egyszer

Fő lakhatási jellemzők

HH010

A lakás típusa

3 gyűjtött változó (éves)

HH021

A lakáshasználat jogcíme

 

HH030

A háztartás rendelkezésére álló szobák száma

Lakhatási költségek, beleértve a csökkentett közüzemi költségeket

HH060

A lakott lakáshoz kapcsolódó jelenlegi bérleti díj

4 gyűjtött változó (éves)

HH070

Teljes lakhatási költség

 

HH071

Jelzáloghitel-törlesztés

 

HS022

Csökkentett közüzemi költség

Gyermekgondozás

RL030

Gyermekgondozás intézményalapú szolgáltatás keretében iskolai órákon kívül (azok előtt/után)

4 gyűjtött változó (éves)

RL040

Gyermekgondozás napközi otthonokban

 

RL050

Gyermekgondozás szakképzett gyermekgondozó által a gyermek otthonában vagy a gyermekgondozó otthonában

 

RL060

Gyermekgondozás nagyszülők, a szülőktől eltérő családtagok, más rokonok, barátok vagy szomszédok által

Munkából származó jövedelem

PY010G/PY010N

Munkavállalói pénzbeli vagy pénzértékű jövedelem

5 gyűjtött változó (éves)

PY020G/PY020N

Természetbeni munkavállalói jövedelem

 

PY021G/PY021N

Cégautó

 

PY030G

Munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása

 

PY050G/PY050N

Önálló vállalkozói tevékenységből származó pénzbeli nyereség vagy veszteség

Szociális transzferekből származó jövedelem

HY050G/HY050N

Családi/gyermekek után járó juttatások

8 gyűjtött változó (éves)

HY060G/HY060N

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások

az országok számára ismert 32 változó (éves)

HY070G/HY070N

Lakhatási támogatások

 

PY090G/PY090N

Munkanélküli ellátások

 

PY110G/PY110N

Túlélő hozzátartozói ellátások

 

PY120G/PY120N

Betegbiztosítási ellátások

 

PY130G/PY130N

Rokkantsági ellátások

 

PY140G/PY140N

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások

 

HY051G

Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

HY052G

Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

HY053G

Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

HY054G

Családdal/gyermekekkel kapcsolatos támogatások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

HY061G

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

HY062G

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

HY063G

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

HY064G

Társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos, máshova nem sorolt támogatások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

HY071G

Lakhatási támogatások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

HY072G

Lakhatási támogatások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

HY073G

Lakhatási támogatások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

HY074G

Lakhatási támogatások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY091G

Munkanélküli ellátások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY092G

Munkanélküli ellátások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY093G

Munkanélküli ellátások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY094G

Munkanélküli ellátások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY111G

Túlélő hozzátartozói ellátások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY112G

Túlélő hozzátartozói ellátások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY113G

Túlélő hozzátartozói ellátások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY114G

Túlélő hozzátartozói ellátások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY121G

Betegbiztosítási ellátások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY122G

Betegbiztosítási ellátások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY123G

Betegbiztosítási ellátások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY124G

Betegbiztosítási ellátások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY131G

Rokkantsági ellátások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY132G

Rokkantsági ellátások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY133G

Rokkantsági ellátások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY134G

Rokkantsági ellátások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY141G

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY142G

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY143G

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY144G

Iskoláztatással kapcsolatos támogatások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

Nyugdíjból származó jövedelem

PY080G/PY080N

Egyéni magánnyugdíjrendszerből származó nyugdíj

2 gyűjtött változó (éves)

PY100G/PY100N

Öregségi ellátások

az országok számára ismert 4 változó (éves)

PY101G

Öregségi ellátások (járulékfizetésen és rászorultságon alapuló)

 

PY102G

Öregségi ellátások (járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

 

PY103G

Öregségi ellátások (rászorultságon és nem járulékfizetésen alapuló)

 

PY104G

Öregségi ellátások (nem járulékfizetésen és nem rászorultságon alapuló)

Egyéb jövedelmek, beleértve az ingatlanból vagy tőkéből, illetve háztartások közötti transzferekből származó jövedelmet is

HY040G/HY040N

Jövedelem ingatlan vagy földtulajdon bérbeadásából

7 gyűjtött változó (éves)

HY080G/HY080N

Háztartások közötti rendszeres, kapott készpénztranszferek

 

HY081G/HY081N

Kapott tartásdíj (kötelező + önkéntes)

 

HY090G/HY090N

Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban lévő tőkebefektetésből származó kamat, osztalék és nyereség

 

HY100G/HY100N

Jelzáloghitelre fizetett kamat

 

HY110G/HY110N

A 16. életévüket be nem töltött személyek által kapott jövedelem

 

HY170G/HY170N

Saját fogyasztásra termelt áruk értéke

A csökkentések után ténylegesen kifizetett adók és járulékok

HY120G/HY120N

Rendszeresen fizetett vagyonadó

7 gyűjtött változó (éves)

HY121G/HY121N

A háztartás fő lakásának tulajdonlása után fizetett adó

 

HY130G/HY130N

Háztartások közötti rendszeres, kifizetett készpénztranszferek

 

HY131G/HY131N

Fizetett tartásdíj (kötelező + önkéntes)

 

HY140G/HY140N

Jövedelemadó és társadalombiztosítási hozzájárulások

 

HY145N

Adóvisszafizetés/-visszatérítés (túlfizetésből és adókedvezményből)

 

PY035G/PY035N

Egyéni magánnyugdíjrendszerhez való hozzájárulás

Teljes éves jövedelem válaszadók és háztartások szintjén

HI010

A háztartás jövedelmének változása az előző évhez képest

4 gyűjtött változó (éves)

HI020

A jövedelem növekedésének oka

4 származtatott változó (éves)

HI030

A jövedelem csökkenésének oka

 

HI040

A háztartás várható jövedelme a következő 12 hónapban

 

HY010

A háztartás összes bruttó jövedelme

 

HY020

A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme

 

HY022

A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi és a túlélő hozzátartozói ellátásokat nem tartalmazó szociális transzferek nélkül

 

HY023

A háztartás összes rendelkezésre álló jövedelme, az öregségi és a túlélő hozzátartozói ellátásokat is tartalmazó szociális transzferek nélkül

Hátralékok

HS011

Lakáshitel-törlesztési, illetve bérleti díjak hátraléka

4 gyűjtött változó (éves)

HS021

Közüzemiszámla-fizetési hátralékok

 

HS031

Részletfizetési vagy más hiteltörlesztési hátralékok

 

HS150

Részletfizetés vagy más hiteltörlesztés okozta pénzügyi teher

ESETI MODUL 2021:

 

 

A külön élő családokban és mozaikcsaládokban élő gyermekek életkörülményei

HK010

Azoknak a gyermekeknek a száma, akik a háztartás tagjai, és akiknek a másik szülője a háztartáson kívül él

12 gyűjtött változó

HK020

Azoknak a gyermekeknek a száma, akik nem a háztartás tagjai, és akiknek a szülője a háztartáson belül él

1 származtatott változó

PK010

A háztartás tagjának van olyan gyermeke, aki nem tagja a háztartásnak

RK010

A szülő azonosítója és annak a gyermeknek a sorszáma, aki nem a háztartás tagja

RK020

Annak a gyermeknek az életkora, aki nem a háztartás tagja

PK020

Fő oka annak, hogy nem tölt több időt azokkal a gyermekekkel, akik a háztartás tagjai

PK030

Fő oka annak, hogy nem tölt több időt azokkal a gyermekekkel, akik nem a háztartás tagjai

 

RK030

Mennyi időbe telik elutazni a gyermekhez, aki nem a háztartás tagja

 

RK040

Az érintkezés gyakorisága (telefonon, közösségi médiában stb.) a nem a háztartás tagjának számító gyermekkel az utolsó 12 hónap során

 

RK050

Van-e a gyermeknek hálószobája (beleértve a testvérekkel közös hálószobát is)

 

RK060

A gyermekkel aktívan eltöltött idő gyakorisága (étkezések, játék, házi feladat, séta, beszélgetés stb.)

 

RK070

A gyermek által havonta a háztartásban töltött éjszakák száma (átlag)

 

RK080

A szülői felügyelettel kapcsolatos jogi helyzet


Top