EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0159

A Bizottság (EU) 2020/159 végrehajtási rendelete (2020. február 5.) az Enterococcus faecium DSM 7134 elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamint az 538/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/558

OJ L 34, 6.2.2020, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/159/oj

6.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/159 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. február 5.)

az Enterococcus faecium DSM 7134 elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújításáról, valamint az 538/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának vagy megújításának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 538/2007/EK bizottsági rendelet (2) 10 évre engedélyezte az Enterococcus faecium DSM 7134 elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban az említett engedély jogosultja kérelmet nyújtott be az Enterococcus faecium DSM 7134 elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésének megújítása iránt, kérelmezve, hogy az adalékanyagot az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába sorolják. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2019. február 27-i véleményében (3) megállapította, hogy a kérelmező által szolgáltatott adatok alapján az adalékanyag megfelel az engedélyezés feltételeinek. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az Enterococcus faecium DSM 7134 az engedélyezett felhasználási feltételek mellett biztonságos marad a célállatok, a fogyasztók és a felhasználók számára, valamint a környezet szempontjából. A Hatóság ugyanakkor azt is megállapította, hogy az adalékanyag potenciális bőr- és légzőszervi szenzibilizálónak minősül. A Bizottság ezért úgy véli, hogy megfelelő védintézkedéseket kell hozni az emberi egészségre, különösen az adalékanyag felhasználóira gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében.

(5)

Az Enterococcus faecium DSM 7134 értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyagra megadott engedélyt az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint meg kell újítani.

(6)

Az Enterococcus faecium DSM 7134 takarmány-adalékanyagként való engedélyezésének az e rendelet mellékletében megállapított feltételek szerinti megújítása következtében az 538/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó adalékanyagra megadott engedély a mellékletben meghatározott feltételek mellett megújításra kerül.

2. cikk

Az 538/2007/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 538/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 128., 2007.5.16., 16. o.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(3):5650.


Melléklet

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1841

Lactosan

Starterkulturen

GmbH & Co

Enterococcus faecium DSM 7134

Az adalékanyag összetétele:

Enterococcus faecium DSM 7134 készítmény,

amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

Por formában: 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

Granulátum formában (mikrokapszulázott): 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

A hatóanyag jellemzése: (Elválasztott) malacok

0,5 x 109

4 x 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket és a hőkezeléssel szembeni stabilitást.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközökkel, többek között védőmaszkkal, bőrvédő eszközökkel és szemvédővel kell használni.

2030. február 26.

Életképes Enterococcus faecium DSM 7134 sejtek

Analitikai módszer  (1)

Számlálásra: lemezkenéses módszer epe-eszkulin-azid-agar alkalmazásával (EN 15788)

Azonosításra: pulzáló erőterű

gélelektroforézis (PFGE)

 

 

 

 

Hízósertések

0,2 x 109

1 x 109

2030. február 26.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top