EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O1692

Az Európai Központi Bank (EU) 2020/1692 iránymutatása (2020. szeptember 25.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/46)

OJ L 379, 13.11.2020, p. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1692/oj

2020.11.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/94


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/1692 IRÁNYMUTATÁSA

(2020. szeptember 25.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról

(EKB/2020/46)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az eurorendszer kockázatkezelési és értékelési keretrendszerét ki kell igazítani annak figyelembevétele érdekében, hogy a nem jogszabályon alapuló fedezett kötvények (vagyis a szerződésen alapuló fedezett kötvények) a továbbiakban már nem fogadhatók el az eurorendszernek nyújtott fedezetként.

(2)

Ezért az (EU) 2016/65 európai központi banki iránymutatást (EKB/2015/35) (1) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) a következőképpen módosul:

(1)

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

A b) pontban a »valamint az ÁÉKBV-előírásoknak megfelelő jumbo kötvények« szöveg helyébe a »valamint a jumbo kötvények« szöveg lép;

b)

A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a jumbo kötvényektől eltérő, jogszabályon alapuló fedezett kötvények; a multi cédulas; valamint i. a nem pénzügyi vállalatok, ii. a kormányzati szektorhoz tartozó vállalatok, és iii. az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) XIIa. mellékletében szereplő mennyiségi feltételeknek meg nem felelő nem hitelintézet ügynökségek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a III. haircut-kategóriába tartoznak;”

(2)

A mellékletben az 1. táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„1. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközök haircut-kategóriái a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

központi kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

EKB-kötvények

a nemzeti központi bankok (NKB-k) által az euro adott tagállamban történt bevezetése előtt kibocsátott kötvények

helyi önkormányzatok és regionális kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

az eurorendszer által ügynökségnek minősített (hitelintézet vagy nem hitelintézet) szervezetek, amelyek megfelelnek az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) XIIa. mellékletében szereplő mennyiségi feltételeknek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

jumbo kötvények

a jumbo kötvényektől eltérő, jogszabályon alapuló fedezett kötvények

multi cédulas

a nem pénzügyi vállalatok, a kormányzati szektorhoz tartozó vállalatok és azon nem hitelintézet ügynökségek, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) XIIa. mellékletében szereplő mennyiségi feltételeknek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a hitelintézetek és azon hitelintézet ügynökségek, amelyek nem felelnek meg az(EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) XIIa. mellékletében szereplő mennyiségi feltételeknek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

eszközfedezetű értékpapírok”

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

(2)   Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek, és azokat 2021. január 1-jétől alkalmazzák.Az NKB-k legkésőbb 2020. november 6-ig tájékoztatják az Európai Központi Bankot az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és eszközökről.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. szeptember 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35) (HL L 14., 2016.1.21., 30. o.).


Top