EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

A Bizottság (EU) 2020/361 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/112


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/361 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2019. december 17.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzák az irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében felsorolt, mentességben részesülő alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

A hat vegyértékű króm a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag.

(4)

A hat vegyértékű krómnak az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként való, a hűtőközeg legfeljebb 0,75 tömegszázalékát kitevő alkalmazására vonatkozó, korlátozás alóli mentességet (a továbbiakban: mentesség) a 2011/65/EU irányelv III. melléklete tartalmazza. Az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozó mentesség az említett irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban 2016. július 21-én lejárt volna.

(5)

A Bizottsághoz 2015. január 20-án, a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (5) bekezdésében megállapított határidőn belül, kérelem érkezett a mentesség megújítására (a továbbiakban: megújítási kérelem). Az említett rendelkezésnek megfelelően a mentesség mindaddig érvényben marad, amíg a megújítási kérelemről határozatot nem fogadnak el.

(6)

A megújítási kérelem értékelése keretében a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (7) bekezdésével összhangban sor került az érdekelt felekkel folytatott konzultációkra. Az értékelés nyomán – figyelembe véve az 1907/2006/EK rendelet (2) XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló bizottsági határozatokat – megállapítást nyert, hogy az 1–7. és a 10. kategória tekintetében a jelenlegi mentességet két albejegyzésre kell bontani, a megfogalmazásnak pedig egyértelműen tükröznie kell a hat vegyértékű króm helyettesítése terén elért tudományos és műszaki eredményeket, amelyek az alkalmazás típusától függően eltérőek.

(7)

A hat vegyértékű króm (Cr(VI)) korróziógátló szerként hat az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében. Arra szolgál, hogy az acélcsövek belső felületén réteget alkotva megvédje azokat a korrozív ammóniát tartalmazó hűtőoldattól.

(8)

A legalább 75 W felvett teljesítményű alkalmazások és a teljes mértékben nem elektromos fűtőberendezésekkel működő (magas kazánhőmérsékletű alkalmazásoknak megfelelő) rendszerek esetében, amelyekre kiterjed a jelenlegi mentesség hatálya, a hat vegyértékű króm helyettesítése vagy kivonása – megbízható helyettesítő anyagok hiányában – tudományosan és műszakilag még mindig nem kivitelezhető. Az ezen alkalmazásokra vonatkozó mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3), és ennélfogva nem gyengíti a környezet és az egészség tekintetében a rendelet által biztosított védelmet.

(9)

Ezért helyénvaló megadni a magas kazánhőmérsékleten való használatra alkalmas alkalmazásokra vonatkozó megújítási kérelmet 2021. július 21-ig, összhangban a 2011/65/EU irányelv 4. cikke (3) bekezdésével és 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével. A megbízható helyettesítő anyagok felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség időtartama valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(10)

A jelenleg a mentesség hatálya alá tartozó, 75 W-nál kisebb felvett teljesítményű (alacsony kazánhőmérsékletnek megfelelő) alkalmazások esetében a megújításra vonatkozóan a 2011/65/EU irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek már nem teljesülnek, ezért a megújítási kérelmet el kell utasítani. Az említett irányelv 5. cikke (6) bekezdésének megfelelően a szóban forgó alkalmazásokra vonatkozó mentesség az ezen irányelv hatálybalépésétől számított 12 hónap elteltével lejár.

(11)

A 8., a 9. és a 11. kategóriák esetében az érvényben lévő mentesség a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított érvényességi időtartamig marad hatályban. A jogi egyértelműség érdekében az említett irányelv III. mellékletében fel kell tüntetni a lejárati dátumokat.

(12)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2021. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2021. április 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója (HL C 48., 2017.2.15., 9. o.)

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 9. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„9.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló szerként használt, a hűtőközeg legfeljebb 0,75 tömegszázalékát kitevő hat vegyértékű króm

A mentesség a 8., a 9. és a 11. kategóriára vonatkozik, és a következő időpontokban lejár:

a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében 2021. július 21-én;

a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21-én;

a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 11. kategória esetében 2024. július 21-én.

9. a) I.

Teljesen vagy részben elektromos fűtőberendezéssel működő, állandó üzemi feltételek mellett 75 W-nál kisebb felvett teljesítményű abszorpciós hűtőgépek (beleértve a minibárokat is) szénacél hűtőrendszerének hűtőközegében korróziógátló szerként használt, a hűtőközeg legfeljebb 0,75 tömegszázalékát kitevő hat vegyértékű króm

A mentesség az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozik, és 2021. március 5-én lejár.

9. a) II.

Abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerének hűtőközegében korróziógátló szerként használt, legfeljebb 0,75 tömegszázalékot kitevő hat vegyértékű króm:

ha a hűtőgép teljesen vagy részben elektromos fűtőberendezéssel működik, és állandó üzemi feltételek mellett felvett teljesítménye legalább 75 W;

ha a hűtőgép teljes mértékben nem elektromos fűtőberendezéssel működik.

A mentesség az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozik, és 2021. július 21-én lejár.”


Top