EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

A Tanács (EU) 2020/2067 határozata (2020. december 7.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

HL L 424., 2020.12.15, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

2020.12.15.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 424/37


A TANÁCS (EU) 2020/2067 HATÁROZATA

(2020. december 7.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió a 2002/357/EK, ESZAK tanácsi és bizottsági határozat (1) révén megkötötte, és a megállapodás 2002. május 1-jén hatályba lépett.

(2)

A megállapodás része a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv). A 3. jegyzőkönyv 39. cikke értelmében a megállapodás 89. cikke által létrehozott Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulási Tanács) határozhat a 3. jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

(3)

A Társulási Tanács a 2023 vége előtti következő ülésén a megállapodásnak a 3. jegyzőkönyv felváltásával történő módosításáról szóló határozatot (a továbbiakban: a határozat) fog elfogadni.

(4)

Helyénvaló meghatározni az Unió által a Társulási Tanácsban képviselendő álláspontot, mivel a határozatnak kötelező joghatásai lesznek az Unióban.

(5)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményt (a továbbiakban: az egyezmény) az Unió a 2013/94/EU tanácsi határozat (2) révén megkötötte, és az egyezmény 2012. május 1-jén hatályba lépett az Unió vonatkozásában. Az egyezmény az egyezmény szerződő felei között kötött bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozó kereskedelem tárgyát képező termékek származása tekintetében állapít meg rendelkezéseket, amelyek az említett bilaterális megállapodásokban meghatározott elvek sérelme nélkül alkalmazandók.

(6)

Az egyezmény 6. cikke értelmében a szerződő felek az egyezmény hatékony alkalmazását biztosító megfelelő intézkedéseket hoznak. E célból a határozat az egyezményre való dinamikus hivatkozást fog bevezetni a 3. jegyzőkönyvben annak érdekében, hogy az mindig az egyezmény legújabb hatályos változatára hivatkozzon.

(7)

Az egyezmény módosításáról folytatott megbeszélések eredményeként az egyezmény új, korszerűbb és rugalmasabb származási szabályokkal egészül ki. Az Unió és a Jordán Hásimita Királyság megállapodott abban, hogy az egyezmény módosításának megkötéséig és hatálybalépéséig a lehető leghamarabb a módosított egyezményben megállapított származási szabályokon alapuló alternatív származási zabályokat alkalmaz, amelyek az egyezményben megállapított származási szabályok helyett – bilaterálisan – alternatív származási szabályokként (a továbbiakban: átmeneti szabályok) alkalmazhatók. E célból a határozat megállapítja az átmeneti szabályokat is.

(8)

Ezért a Társulási Tanácsban az Unió által képviselendő álláspontnak a határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsban az említett megállapodásnak a 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításával kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont a Társulási Tanács határozattervezetén (3) alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba és 2023. december 31-én veszti hatályát.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  A Tanács és a Bizottság 2002/357/EK, ESZAK határozata (2002. március 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás megkötéséről (HL L 129., 2002.5.15., 1. o.)

(2)  A Tanács 2013/94/EU határozata (2012. március 26.) a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény megkötéséről (HL L 54., 2013.2.26., 3. o.).

(3)  Lásd az ST 11085/20 dokumentumot a http://register.consilium.europa.eu oldalon.


Top