EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1544

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1544 határozata (2020. október 21.) a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

OJ L 356, 26.10.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj

26.10.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 356/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1544 HATÁROZATA

(2020. október 21.)

a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A 2003/17/EK tanácsi határozat (3) úgy rendelkezik, hogy bizonyos feltételek mellett az említett határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban bizonyos fajok vetőmagtermesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket egyenértékűnek kell tekinteni az uniós joggal összhangban végrehajtott szántóföldi ellenőrzésekkel, valamint hogy bizonyos feltételek mellett bizonyos gabonafajoknak az említett harmadik országokban termesztett vetőmagjait egyenértékűnek kell tekinteni az uniós joggal összhangban termesztett vetőmagokkal.

(2)

Ukrajna kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a gabonavetőmag-termesztés esetében alkalmazott szántóföldi ellenőrzési rendszer egyenértékűségének, valamint az Ukrajnában termesztett és minősített gabonavetőmagok egyenértékűségének megállapítása iránt.

(3)

A Bizottság megvizsgálta Ukrajna vonatkozó jogszabályait, és a gabonavetőmagok ukrajnai hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerére, valamint az említett rendszer uniós követelményeknek való megfelelésére vonatkozó, 2015-ben elvégzett ellenőrzése alapján a „Zárójelentés a 2015. május 26. és 2015. június 4. között Ukrajnában a gabonavetőmagok hatósági ellenőrzési és minősítési rendszerének értékelése céljából, valamint a gabonavetőmagok uniós követelményeknek való megfelelésének értékelése céljából elvégzett ellenőrzésről” című jelentésben tette közzé a megállapításait.

(4)

Az ellenőrzést követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket, mintavételeket, vizsgálatokat és utólagos hatósági ellenőrzéseket megfelelő módon hajtják végre, és azok megfelelnek a 2003/17/EK határozat II. mellékletében foglalt feltételeknek és a 66/402/EGK tanácsi irányelvben (4) foglalt vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajnában a vetőmagok minősítésének végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok rendelkeznek a megfelelő hatáskörrel, és megfelelően működnek.

(5)

Ezért helyénvaló egyenértékűséget megállapítani az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések, valamint az Ukrajnában termesztett és az ukrán hatóságok által hatóságilag minősített gabonavetőmagok tekintetében.

(6)

A 2003/17/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/17/EK határozat módosításai

A 2003/17/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a „TR” és „US” sorok között a következő sorral egészül ki:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EGK”,

b)

a táblázat lábjegyzetében a „TR – Törökország” és „US – Egyesült Államok” kifejezések közé be kell illeszteni a következő szövegrészt:

„UA – Ukrajna,”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  A 2020. szeptember 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2020. október 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. október 14-i határozata.

(3)  A Tanács 2003/17/EK határozata (2002. december 16.) a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről (HL L 8., 2003.1.14., 10. o.).

(4)  A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról (HL L 125., 1966.7.11., 2309. o.).


Top