EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1109

A Tanács (EU) 2020/1109 határozata (2020. július 20.) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

ST/9123/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1109/oj

29.7.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/3


A TANÁCS (EU) 2020/1109 HATÁROZATA

(2020. július 20.)

az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK tanácsi irányelvet (3) módosította az (EU) 2017/2455 (4) és az (EU) 2019/1995 tanácsi irányelv (5) a vállalkozások és a fogyasztók közötti, a határokon átnyúló e-kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó jogi keret korszerűsítése céljából. Ezen új rendelkezések többségét 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-járványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-járványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt számos tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(3)

A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy – a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával – azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályok 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének 2020. december 31-ig történő véglegesítése. Egyes tagállamok, valamint postai szolgáltatók és futárszolgálatok ezért mind az (EU) 2017/2455, mind az (EU) 2019/1995 irányelv alkalmazása kezdőnapjának elhalasztását kérték.

(4)

Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályokat, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges ezen irányelvek átültetésének határidejét és alkalmazásának kezdőnapját hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(5)

Figyelembe véve a Covid19-világjárványból eredő gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(6)

Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/2455 irányelv módosításai

Az (EU) 2017/2455 irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jén hatályba lépő módosításai”;

b)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jei hatállyal a következőképpen módosul:”.

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A 2009/132/EK irányelv módosítása

A 2009/132/EK irányelv IV. címét 2021. július 1-jei hatállyal el kell hagyni.”

3.

A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.”;

b)

a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek.”.

2. cikk

Az (EU) 2019/1995 irányelv módosításai

Az (EU) 2019/1995 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  2020. július 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(2)  2020. június 10-i vélemény [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(3)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4)  A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 7. o.).

(5)  A Tanács (EU) 2019/1995 irányelve (2019. november 21.) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 310., 2019.12.2., 1. o.).


Top