EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0726

A Bizottság (EU) 2020/726 végrehajtási határozata (2020. május 27.) egy elnevezés földrajzi árujelzőként való oltalma iránti kérelemnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikkének (4) bekezdése alapján történő elutasításáról (Commune de Champagne [OFJ]) (az értesítés a C(2020) 3323. számú dokumentummal történt) (Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

C/2020/3323

OJ L 170, 2.6.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/726/oj

2.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/726 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. május 27.)

egy elnevezés földrajzi árujelzőként való oltalma iránti kérelemnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikkének (4) bekezdése alapján történő elutasításáról (Commune de Champagne [OFJ])

(az értesítés a C(2020) 3323. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 97. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikkének értelmében a Bizottság megvizsgálta a „Commune de Champagne” elnevezés oltalom alatt álló földrajzi jelzésként való oltalma iránt a Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (a svájci Vaud kanton Champagne településének Szőlészeti és Borászati Közössége; a továbbiakban: CVVCCVDCH) és tagjai (a továbbiakban: kérelmező) által 2015. november 3-án benyújtott kérelmet.

(2)

A Bizottság pontosításokat kért, különösen a „Commune de Champagne” elnevezés oltalmára vonatkozóan, amire válaszul a CVVCCVDCH 2016. december 1-jén és 2017. április 7-én megküldte a termékleírás új változatát, valamint egy összefoglalót és kiegészítő információkat nyújtott be.

(3)

A Bizottság megállapította, hogy a „Commune de Champagne” elnevezés nem szerepel a svájci Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal által a szőlőtermesztésről és a borimportról szóló, 2007. november 14-i 916.140. számú rendelet 25. cikke alapján az ellenőrzött eredetmegjelölések svájci jegyzékébe bejegyzett elnevezések között.

(4)

Továbbá a CVVCCVDCH által benyújtott dokumentáció vizsgálatát követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a „Commune de Champagne” elnevezés nem részesülhet Svájcban érvényes oltalomban. A Svájci Államszövetséget egyrészt az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (2) és különösen e megállapodás 7. mellékletének 8. cikke kötelezi arra, hogy a „Champagne” eredetmegjelölést Svájc területén oltalmazza, és hogy azt csak az Európai Unióból származó borok esetében alkalmazza. Másrészt, a Vaud kantonbeli borokról szóló, 2009. május 27-i rendelet 32. cikkével kapcsolatban (Vaud kanton, Svájci Államszövetség) a Bizottság megállapítja, hogy az a községre utaló megjegyzésnek az ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borokon, meghatározott feltételek mellett történő feltüntetéséhez való jogra vonatkozik. Ez a cikk a bejegyzett eredetmegjelöléssel ellátott borok, jelen esetben a „Bonvillars,” címkézésének szabályait határozza meg, lehetővé téve a szőlő származási településének feltüntetését. Önmagában azonban nem biztosítja a „Commune de Champagne” elnevezés földrajzi jelzésként való oltalmát.

(5)

A Bizottság így megállapítja, hogy a kérelmező nem igazolta, hogy a szóban forgó elnevezés a származási országában jogszerűen oltalom alatt áll. Az 1308/2013/EU rendelet 94. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltétel tehát nem teljesült.

(6)

A fentiekből következően az 1308/2013/EU rendelet II. címe I. fejezete 2. szakaszának 2. alszakaszában az „Eredetmegjelölések és földrajzi jelzések” című részben meghatározott követelmények nem teljesültek.

(7)

Következésképpen a „Commune de Champagne” elnevezés földrajzi árujelzőként való oltalma iránti kérelmet az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (4) bekezdésének megfelelően el kell utasítani.

(8)

Az e határozatban foglalt intézkedés összhangban van a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Commune de Champagne” elnevezés bejegyzésére vonatkozóan benyújtott kérelmet a Bizottság elutasítja.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, Canton de Vaud, Suisse (CVVCCVDCH) a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 27-én.

a Bizottság részéről

Janusz WOJCIECHOWSKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.


Top